Changeset 31688 for extensions


Ignore:
Timestamp:
08/22/16 06:13:44 (4 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

Update nl_NL, thanks to watertoren5044

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/whois_online/language/nl_NL/plugin.lang.php

  r21131 r31688  
  2121// | USA.                                                                  | 
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+ 
  23 $lang[' - Over the radar limit => No level control'] = '- Buiten de radar limiet => Geen niveau controle'; 
   23$lang[' - Over the radar limit => No level control'] = '- Buiten de radar limiet => Geen niveaucontrole'; 
  2424$lang[' => Delete old guests access (over 3 days), and optimize table and index.'] = '=> Verwijder oude gast inlogs (ouder dan 3 dagen), en optimaliseer tabel en index.'; 
  2525$lang['(Multiple IP)'] = '(Meervoudige IP)'; 
  2626$lang[': provides IP geolocalization on request (link on flag). Useful for unknown countries.'] = ':geeft IP op basis van locatie na verzoek (link via vlag). Nuttig voor onbekende landen.'; 
  2727$lang[': provides newcomers\' localization and possibly new country flags, thanks to them.'] = ':geeft nieuwe aanmelders locatie en wellicht nieuwe nationale vlag, dankzij hun.'; 
  28 $lang[':geoiptool:title'] = 'Mijn IP adres lookup en geolocatie informatie'; 
   28$lang[':geoiptool:title'] = 'Mijn IP adres lookup en geo-locatie informatie'; 
  2929$lang['Add icon to History'] = 'Voeg icon toe aan geschiedenis'; 
  3030$lang['Add link to Plugins menu'] = 'Voeg link toe naar Plugins menu'; 
  31 $lang['Administrators management:'] = 'Administrators management.'; 
   31$lang['Administrators management:'] = 'Beheerders management:'; 
  3232$lang['Altered/created since: %s'] = 'Veranderd/gemaakt sinds: %s'; 
  3333$lang['As anybody'] = 'Als iedereen'; 
   
  4141$lang['Default as anybody'] = 'Standaard als iedereen'; 
  4242$lang['Default display'] = 'Standaard scherm'; 
  43 $lang['Delete level [10-200] (ratio between obsolete and active)'] = 'Verwijder level [10-200] (verhouding tussen overbodig en actief)'; 
   43$lang['Delete level [10-200] (ratio between obsolete and active)'] = 'Verwijder niveau [10-200] (verhouding tussen overbodig en actief)'; 
  4444$lang['Deleted language'] = 'Verwijderde taal'; 
  4545$lang['Delete'] = 'Verwijder'; 
  46 $lang['Error range: '] = 'Fout marge:'; 
   46$lang['Error range: '] = 'Foutmarge:'; 
  4747$lang['Exclude'] = 'Sluit uit'; 
  4848$lang['First access'] = 'Eerste toegang'; 
  4949$lang['Hidden'] = 'Verborgen'; 
  5050$lang['Hits since'] = 'Hits sinds'; 
  51 $lang['Image privacy level is higher than the user privacy level (Any change of one of them?)'] = 'Afbeelding privacy niveau is hoger dan het gebruikers privacy niveau (een van de twee wijzigen?)'; 
  52 $lang['Images (Modify)'] = 'Afbeeldingen (Wijzigen)'; 
  53 $lang['Keep data even if plugin is deactivated/uninstall'] = 'Bewaar data ook als de plugin wordt gedeactiveerd/verwijderd'; 
   51$lang['Image privacy level is higher than the user privacy level (Any change of one of them?)'] = 'Foto privacy niveau is hoger dan het gebruikers privacy niveau (één van de twee wijzigen?)'; 
   52$lang['Images (Modify)'] = 'Foto\'s (Wijzigen)'; 
   53$lang['Keep data even if plugin is deactivated/uninstall'] = 'Bewaar data ook als de plugin wordt gede-activeerd/verwijderd'; 
  5454$lang['Last 24h accesses'] = 'Toegang laatste 24 uur'; 
  5555$lang['Last 24h users:'] = 'Bezoekers laatste 24 uur:'; 
   
  5858$lang['Level %d'] = 'Niveau %d'; 
  5959$lang['Level'] = 'Niveau'; 
  60 $lang['Members summary'] = 'Overzocht leden'; 
   60$lang['Members summary'] = 'Overzicht leden'; 
  6161$lang['Monitored members'] = 'Gevolgde leden'; 
  6262$lang['Monitor'] = 'Volg'; 
   
  7878$lang['Several IPs'] = 'Meerdere IP\'s'; 
  7979$lang['Several days'] = 'Meerdere dagen'; 
  80 $lang['Several identified IPs (Only the first one is kept)'] = 'Meerdere geidentificeerde IP\'s (alleen de eerste wordt bewaard)'; 
  81 $lang['Some of recently viewed pictures by other users'] = 'Enige recent, door andere gebruikers, bekeken afbeeldingen'; 
  82 $lang['Space used: %s'] = 'Gebruijkte ruimte: %s'; 
  83 $lang['Unidentifed countries'] = 'Ongeidentificeerd land'; 
   80$lang['Several identified IPs (Only the first one is kept)'] = 'Meerdere geïdentificeerde IP\'s (alleen de eerste wordt bewaard)'; 
   81$lang['Some of recently viewed pictures by other users'] = 'Enige recent, door andere gebruikers, bekeken foto\'s'; 
   82$lang['Space used: %s'] = 'Gebruikte ruimte: %s'; 
   83$lang['Unidentifed countries'] = 'Ongeïdentificeerd land'; 
  8484$lang['Unknown country'] = 'Onbekend land'; 
  8585$lang[':hostip:title'] = 'Mijn IP adres opzoeken en GeoTargeting gemeenschap Geotarget IP Project - tot welk land en stad IP adressen behoren'; 
  8686$lang['Active capture'] = 'Actieve opname'; 
  87 $lang['Advanced users: template vars are available in all cases and might be included in your extensions'] = 'Geavanceerde gebruikers: template variabelen zijn beschikbaar in alle gevallen en kunnen voorkomen in uw extensies'; 
   87$lang['Advanced users: template vars are available in all cases and might be included in your extensions'] = 'Geavanceerde gebruikers: sjabloon-variabelen zijn beschikbaar in alle gevallen en kunnen voorkomen in jouw extensies'; 
  8888$lang['Captured guests'] = 'Opgenomen gasten'; 
  89 $lang['Whois_review'] = 'Recent door je bekeken'; 
   89$lang['Whois_review'] = 'Recent door jou bekeken'; 
  9090$lang['Yesterday hits:'] = 'Hits gisteren:'; 
  91 $lang['Your recently viewed pictures'] = 'Je recent bekeken foto\'s'; 
   91$lang['Your recently viewed pictures'] = 'Jouw recent bekeken foto\'s'; 
  9292$lang['on pages'] = 'op pagina\'s'; 
  9393$lang['on pictures'] = 'op foto\'s'; 
  9494$lang['users'] = 'Gebruikers'; 
  9595$lang['On pictures'] = 'Op foto\'s'; 
  96 $lang['Your `%s` table summary'] = 'Uw `%s` tabel samenvatting'; 
   96$lang['Your `%s` table summary'] = 'Jouw `%s` tabelsamenvatting'; 
  9797$lang['Unused allocated space: <strong>%s</strong>'] = 'Ongebruikte toegewezen ruimte: <strong>%s</strong>'; 
  9898$lang['Y-m-d H:i'] = 'F dS, Y g:i A'; 
  99 $lang['Webmasters management:'] = 'Webmasters beheer:'; 
  100 $lang['User follow up error'] = 'Gebruiker fout follow-up'; 
  101 $lang['User access details'] = 'Gebruiker toegang details'; 
   99$lang['Webmasters management:'] = 'Beheer Webmasters:'; 
   100$lang['User follow up error'] = 'Gebruikersfout follow-up'; 
   101$lang['User access details'] = 'Gebruikerstoegang details'; 
  102102$lang['http:geoiptool'] = 'http://www.geoiptool.com/en/?IP='; 
  103103$lang['Traced sessions: %s'] = 'Gevolgde sessies: %s'; 
  104104$lang['Total hits:'] = 'Totaal aantal hits:'; 
  105 $lang['Pictures accesses'] = 'Foto\'s opgevraagd'; 
   105$lang['Pictures accesses'] = 'Opgevraagde Foto\'s '; 
  106106$lang['User:'] = 'Gebruiker:'; 
  107107$lang['Temporary users (around 72 hours)'] = 'Tijdelijke gebruikers (afgelopen 72 uur)'; 
   
  109109$lang['http:hostip'] = 'http://www.hostip.info'; 
  110110$lang['Only one day accesses'] = 'Slechts één dag toegang'; 
  111 $lang['You are Adviser and you are not authorized to change this configuration.'] = 'U bent adviseur en u bent niet gemachtigd om deze configuratie te wijzigen.'; 
  112111$lang['Obsolete limit [20-100] (obsolete data count)'] = 'Verouderde limiet [20-100] (verouderde data telling)'; 
  113112$lang['Most recent 10 minutes hits:'] = 'Meeste hits laatste 10 minuten:'; 
  114113$lang['More than 24h accesses'] = 'Meer dan 24 uur toegang'; 
  115 $lang['Clear temporary users (minimal delay is 6 minutes). To clean any permanent users, switch them before in the right list above.'] = 'Verwijder tijdelijke gebruikers (minimale vertraging is 6 minuten). Om permanente gebruikers op te ruimen, verplaats ze naar de juiste lijst boven'; 
  116 $lang['Permanence/Durability of user monitoring'] = 'Permanence/Durability van gebruiker monitoring'; 
  117 $lang['Radar_limit [10-200] (Users with image cluetips on radar page)'] = 'Radar_limit [10-200] (Gebruikers met image cluetips op radar pagina)'; 
  118 $lang['Several days accesses or over midnight'] = 'Meer daagse bezoeken of over meddernacht '; 
  119 $lang['Users with image cluetips ']['10-200'] = 'Gebruikers met mage cluetips [10-200]'; 
  120 ?> 
   114$lang['Clear temporary users (minimal delay is 6 minutes). To clean any permanent users, switch them before in the right list above.'] = 'Verwijder tijdelijke gebruikers (minimale vertraging is 6 minuten). Om permanente gebruikers op te ruimen, verplaats je ze naar de juiste lijst boven'; 
   115$lang['Permanence/Durability of user monitoring'] = 'Duurzaamheid/levensduur van gebruiker monitoring'; 
   116$lang['Radar_limit [10-200] (Users with image cluetips on radar page)'] = 'Radar_limit [10-200] (Gebruikers met foto cluetips op radar pagina)'; 
   117$lang['Several days accesses or over midnight'] = 'Meerdaagse bezoeken of na middernacht '; 
   118$lang['Users with image cluetips ']['10-200'] = 'Gebruikers met foto cluetips [10-200]'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.