Changeset 31855


Ignore:
Timestamp:
06/16/17 06:40:33 (2 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

Update da_DK, thanks to Kaare

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/MenuRandomPhoto/language/da_DK/plugin.lang.php

  r30059 r31855  
  2828$lang['Use square'] = 'Benyt kvadrat'; 
  2929$lang['milliseconds'] = 'millisekunder'; 
   30$lang['MenuRandomPhoto seems not to be installed/configured properly. Please remove and reinstall.'] = 'MenuRandomPhoto lader til ikke at være installeret/opsat korrekt. Fjern og geninstaller.'; 
   31$lang['No pictures for MenuRandomPhoto found.'] = 'Der blev ikke fundet billeder til MenuRandomPhoto.'; 
   32$lang['Note: Only the selected albums/categories will be shown. Sub-categories must be selected if they are to be used!'] = 'Bemærk: Kan de valgte albummer/kategorier vil blive vist. Underalbummer skal vælges, for at kunne anvendes!'; 
   33$lang['Select albums...'] = 'Vælg albummer ...'; 
   34$lang['Which albums to use'] = 'Hvilke albummer skal anvendes'; 
   35$lang['a list of albums'] = 'en liste over albummer'; 
   36$lang['all albums'] = 'alle albummer'; 
   37$lang['seconds'] = 'sekunder'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.