Changeset 32026


Ignore:
Timestamp:
11/10/19 07:06:17 (13 days ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

Update pl_PL, thanks to yareq

Location:
extensions/MenuRandomPhoto/language/pl_PL
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/MenuRandomPhoto/language/pl_PL/description.txt

  r31261 r32026  
  1 Dodaje losowy blok zdjeć do menu 
   1Dodaje blok losowych zdjęć do menu 
 • extensions/MenuRandomPhoto/language/pl_PL/plugin.lang.php

  r31013 r32026  
  2828$lang['Use square'] = 'Użyj kwadratu'; 
  2929$lang['milliseconds'] = 'milisekund'; 
   30$lang['seconds'] = 'sekund'; 
   31$lang['all albums'] = 'wszystkie albumy'; 
   32$lang['a list of albums'] = 'lista albumów'; 
   33$lang['Which albums to use'] = 'Które albumy użyć'; 
   34$lang['Select albums...'] = 'Wybierz albumy...'; 
   35$lang['Note: Only the selected albums/categories will be shown. Sub-categories must be selected if they are to be used!'] = 'Uwaga: tylko wybrane albumy będą pokazane. Podalbumy muszą być zaznaczone, jeżeli mają być użyte.'; 
   36$lang['No pictures for MenuRandomPhoto found.'] = 'Nie znaleziono żadnych zdjęć dla MenuRandomPhoto.'; 
   37$lang['MenuRandomPhoto seems not to be installed/configured properly. Please remove and reinstall.'] = 'Wydaje się, że MenuRandomPhoto nie jest poprawnie zainstalowane/skonfigurowane. Spróbuj usunąć i zainstalować ponownie.'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.