Changeset 32035


Ignore:
Timestamp:
12/04/19 20:59:06 (3 months ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

Update sv_SE, thanks to adrian_vg

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/greydragon/language/sv_SE/theme.lang.php

  r31999 r32035  
  8383Modifiera skuggnyansen till att matcha ditt tema'; 
  8484$lang['Adapt slideshow size to each photo'] = 'Anpassa bildspelet till varje foto'; 
   85$lang['Select color pack to be used with the theme. It allows changing colors, styles, theme for the pages. By default theme includes 4 color packs: blackhawk, greydragon, slateblue, and whitehawk, but you could extend the list by creating copy of one of the existing colorpack folders and adjusting managed styles.'] = 'Välj färgpaket att användas med temat. Den tillåter färgändring, stilar och sidtemor. Som standard inkluderar temat fyra färgpaket: blackhawk, greydragon, slateblue, och whitehawk, men du kan också utäka listan genom att kopiera en av de existerande färgpack-foldrarna och justera de managerade stilarna.'; 
   86$lang['Save Changes'] = 'Spara ändringar'; 
   87$lang['Reset Theme to a Default State'] = 'Återställ tema till standardläget'; 
   88$lang['Remove photo counter in breadcrumbs and categories menu'] = 'Ta bort fotoräknaren i brödsmulorna och kategorimenyn'; 
   89$lang['Remove fixed width but keep min-width'] = 'Ta bort fixerad bredd men behåll minimum-bredden'; 
   90$lang['Remove fixed width'] = 'Ta bort fixerad bredd'; 
   91$lang['Remove Root link in page\'s breadcrumbs: set $conf[\'level_separator\'] = \'\'; and apply CSS'] = 'Ta bort rotlänkarna i sidans brödsmulor: set $conf[\'level_separator\'] = \'\'; och applicera CSS'; 
   92$lang['Remove Piwigo Generator Meta Tag'] = 'Ta bort Piwigo Generator metatagg'; 
   93$lang['Random'] = 'Slumpmässig'; 
   94$lang['REQUIREMENTS NEED TO BE MET FOR THE THEME TO FUNCTION PROPERLY.'] = 'FÖRUTSÄTTNIGNARNA MÅSTE MÖTAS FÖR ATT DETTA TEMA SKA FUNGERA ORDENTLIGT'; 
   95$lang['Previous'] = 'Tidigare'; 
   96$lang['Prerequisites'] = 'Förutsättningar'; 
   97$lang['Popup Menu Opened'] = 'Popupmeny öppnad'; 
   98$lang['Popup Menu Closed'] = 'Popupmeny stängd'; 
   99$lang['Please refer to information on the left.'] = 'Vänligen se informationen till vänster'; 
   100$lang['Please Create Home Page in "Additional Pages" Plugin'] = 'Vänligen skapa hemsidan i "Ytterligare sidor"-pluginnen'; 
   101$lang['Piwigo %s Core Installed (min required 2.7.0+)'] = 'Piwigo %s Kärna installerad (minimum krävs 2.7.0+)'; 
   102$lang['Photo/Album Index'] = 'Foto/Album-index'; 
   103$lang['Photo Description Panel'] = 'Fotobeskrivningspanel'; 
   104$lang['Path to image used as gallery logo. Recommended logo height is 80px. If you need bigger space for your logo, CSS adjustments would have to be made'] = 'Sökväg till bild som används som gallerilogga. Rekommenderad logohöjd är 80px. Om större plats för loggan behövs, behöver CSS-justeringar göras'; 
   105$lang['Optional plugins found to be usefull in everyday usage.'] = 'Valfria pluginnar som visat sig användbara i vardagen.'; 
   106$lang['Main Menu Panel'] = 'Huvudmenypanel'; 
   107$lang['Main Menu Mode'] = 'Huvudmenyläge'; 
   108$lang['Include Contact Webmaster Email in the Footer for Members'] = 'Inkludera Kontakta Webbmästarmejl i fotrubriken för medlemmar'; 
   109$lang['Image Source (Default: Slideshow)'] = 'Bildkälla (Standard: bildspel)'; 
   110$lang['Include "Click to Enter" link'] = 'Inkludera "Klicka för att komma in"-länk'; 
   111$lang['If neither Logo Image or Header Text are set, header region would collapse'] = 'Om varken Logo-bilden eller Rubriken är satta, fälls rubrikregionen ihop'; 
   112$lang['Icon With Overlay'] = 'Ikon med överlägg'; 
   113$lang['Icon Tabs Expanded'] = 'Ikonflikar utfällda'; 
   114$lang['Icon Tabs Collapsed'] = 'Ikonflikar hopfällda'; 
   115$lang['How-to on how to create a PNG to use as an Apple Touch Icon'] = 'Guide för att skapa en PNG att användas för Apple Touch-ikon'; 
   116$lang['Header Top Left'] = 'Sidhuvud uppe till vänster'; 
   117$lang['Home Page Content for "Additional Pages" plugin has been updated'] = 'Hemsidesinnehåll för "Ytterligare sidor" plugin har uppdaterats'; 
   118$lang['Header Text'] = 'Sidhuvud'; 
   119$lang['Gallery Description (with Safe Quotes)'] = 'Galleribeskrivning (med säkra apostrofer)'; 
   120$lang['General Settings - All In One Favicon'] = 'Generella inställningar - Allt-i-ett-Favikon'; 
   121$lang['Hide About Link'] = 'Göm Om-länken'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.