Ignore:
Timestamp:
03/25/10 21:23:47 (10 years ago)
Author:
plg
Message:

update 2.0 translation provided by Kees Hessels

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/nl_NL/install.lang.php

  r5316 r5358  
  2323 
  2424$lang['Installation'] = 'Installatie'; 
  25 $lang['Basic configuration'] = 'Basis configuratie'; 
  26 $lang['Default gallery language'] = 'Standaard gallery taal'; 
  27 $lang['Database configuration'] = 'Database configuratie'; 
   25$lang['Basic configuration'] = 'Basis-configuratie'; 
   26$lang['Default gallery language'] = 'Standaard galerie-taal'; 
   27$lang['Database configuration'] = 'Database-configuratie'; 
  2828$lang['Admin configuration'] = 'Admin configuratie'; 
  2929$lang['Start Install'] = 'Start Installatie'; 
  30 $lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'E-mail adres moet lijken op xxx@yyy.eee (voorbeeld : jack@altern.org)'; 
   30$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'Email-adres moet lijken op xxx@yyy.eee (voorbeeld : jack@altern.org)'; 
  3131 
  32 $lang['Webmaster login'] = 'Webmaster login'; 
  33 $lang['It will be shown to the visitors. It is necessary for website administration'] = 'Het word getoond aan de bezoekers. Het is ook noodzakelijk voor de administratie van de website'; 
   32$lang['Webmaster login'] = 'Login webbeheerder'; 
   33$lang['It will be shown to the visitors. It is necessary for website administration'] = 'Het wordt getoond aan de bezoekers. Het is ook noodzakelijk voor de administratie van de website'; 
  3434 
  3535$lang['Parameters are correct'] = 'Parameters zijn correct'; 
   
  3838$lang['The next step of the installation is now possible'] = 'Het is nu mogelijk om verder te gaan met de volgende stap van de installatie'; 
  3939$lang['next step'] = 'volgende stap'; 
  40 $lang['Copy the text in pink between hyphens and paste it into the file "local/config/database.inc.php"(Warning : database.inc.php must only contain what is in pink, no line return or space character)'] = 'Kopieer de tekst tussen de lijnen en plak deze in het bestand "include/mysql.inc.php"(Waarschuwing: mysql.inc.php mag alleen het roze gedeelte bevatten, geen return of extra spatie). Dit moet alleen wanneer dit bestand geen schrijfrechten'; 
   40$lang['Copy the text in pink between hyphens and paste it into the file "local/config/database.inc.php"(Warning : database.inc.php must only contain what is in pink, no line return or space character)'] = 'Kopieer de tekst tussen de lijnen en plak deze in het bestand "include/mysql.inc.php" (Waarschuwing: mysql.inc.php mag alleen het roze gedeelte bevatten, geen return of extra spatie).'; 
  4141 
  4242$lang['Host'] = 'MySQL host'; 
   
  4545$lang['user login given by your host provider'] = 'De gebruikersnaam welke door uw provider is gegeven'; 
  4646$lang['Password'] = 'Wachtwoord'; 
  47 $lang['user password given by your host provider'] = 'De gebruikersnaam welke door uw provider is gegeven'; 
  48 $lang['Database name'] = 'Database naam'; 
   47$lang['user password given by your host provider'] = 'Wachtwoord welke door uw provider is gegeven'; 
   48$lang['Database name'] = 'Database-naam'; 
  4949$lang['also given by your host provider'] = 'Ook deze is door uw provider gegeven'; 
  50 $lang['Database table prefix'] = 'Database tabel voorvoegsel'; 
   50$lang['Database table prefix'] = 'Database-tabel voorvoegsel'; 
  5151$lang['database tables names will be prefixed with it (enables you to manage better your tables)'] = 'Tabellen in de database worden voorzien van dit voorvoegsel (dit maakt een beter beheer van de database mogelijk) ook wel prefix genoemd'; 
  5252$lang['enter a login for webmaster'] = 'Geef een gebruikersnaam voor de beheerder'; 
   
  5454$lang['please enter your password again'] = 'Vul a.u.b. nogmaals uw wachtwoord in'; 
  5555$lang['Installation finished'] = 'Installatie voltooid'; 
  56 $lang['Webmaster password'] = 'Webmaster wachtwoord'; 
  57 $lang['Keep it confidential, it enables you to access administration panel'] = 'Hou dit vertrouwlijk, dit geeft toegang tot de beheermodule'; 
   56$lang['Webmaster password'] = 'Wachtwoord webbeheerder'; 
   57$lang['Keep it confidential, it enables you to access administration panel'] = 'Hou dit vertrouwlijk, het geeft toegang tot de beheermodule'; 
  5858$lang['Password [confirm]'] = 'Wachtwoord [bevestigen]'; 
  5959$lang['verification'] = 'verificatie'; 
  60 $lang['Need help ? Ask your question on <a href="%s">Piwigo message board</a>.'] = 'Hulp nodig ? stel een vraag op het <a href="%s" target="_blank">Piwigo forum</a>.'; 
   60$lang['Need help ? Ask your question on <a href="%s">Piwigo message board</a>.'] = 'Hulp nodig ? stel uw vraag op het <a href="%s" target="_blank">Piwigo forum</a>.'; 
  6161$lang['install_end_message'] = 'Het installeren van Piwigo is klaar, de volgende stap is<br /><br /> 
  62 * Ga naar de Indentificatie pagina en gebruik hiervoor het eerder opgegeven gebruikersnaam met wachtwoord<br /> 
  63 * Deze gebruikersnaam geeft u toegang tot de beheermenu zodat u afbeeldingen op uw website kan plaatsen'; 
  64 $lang['Webmaster mail address'] = 'Webmaster email adres'; 
  65 $lang['Visitors will be able to contact site administrator with this mail'] = 'Het is mogelijk dat bezoekers contact opnemen met de beheerder middels e-mail'; 
   62* Ga naar de Administratie-pagina en gebruik de eerder opgegeven gebruikersnaam met bijbehorend wachtwoord<br /> 
   63* Deze gebruikersnaam geeft u toegang tot de beheermodule en tot de instructies waarmee u afbeeldingen op uw website kunt plaatsen'; 
   64$lang['Webmaster mail address'] = 'Email-adres van de webbeheerder'; 
   65$lang['Visitors will be able to contact site administrator with this mail'] = 'Met dit email-adres kunnen bezoekers contact opnemen met de beheerder'; 
  6666 
  6767?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.