Changeset 5402


Ignore:
Timestamp:
03/27/10 11:07:53 (10 years ago)
Author:
nanticpwg
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.0/language/hr_HR/install.lang.php

  r5386 r5402  
  3636$lang['step1_err_db'] = 'Povezivanje sa poslužiteljem uspješno, ali je nemoguće povezivanje sa bazom podataka'; 
  3737$lang['step1_err_server'] = 'Ne mogu se povezati sa poslužiteljem'; 
  38 $lang['step1_err_copy_2'] = 'Slijedeæi korak ugradbe je omogućen'; 
   38$lang['step1_err_copy_2'] = 'Slijedeći korak ugradbe je omogućen'; 
  3939$lang['step1_err_copy_next'] = 'slijedeći korak'; 
  40 $lang['step1_err_copy'] = 'Kopirajte ružičasti tekst izmeðu crtica i prebacite ga u "include/mysql.inc.php"(Pozor : mysql.inc.php mora sadržavati samo ružičasti tekst, bez znakova novog reda ili razmaka)'; 
   40$lang['step1_err_copy'] = 'Kopirajte ružičasti tekst između crtica i prebacite ga u "include/mysql.inc.php"(Pozor : mysql.inc.php mora sadržavati samo ružičasti tekst, bez znakova novog reda ili razmaka)'; 
  4141 
  4242$lang['step1_host'] = 'MySQL poslužitelj'; 
   
  4747$lang['step1_pass_info'] = 'korisnička zaporka dobivena od davatelja usluge smještaja'; 
  4848$lang['step1_database'] = 'Naziv baze podataka'; 
  49 $lang['step1_database_info'] = 'takoðer dobivena od davatelja usluge smještaja'; 
   49$lang['step1_database_info'] = 'također dobivena od davatelja usluge smještaja'; 
  5050$lang['step1_prefix'] = 'Predznak tabela baze podataka'; 
  51 $lang['step1_prefix_info'] = 'nazivi tabela baze podataka će biti predznaèeni sa time (omogućava vam bolje upravljanje tabelama)'; 
   51$lang['step1_prefix_info'] = 'nazivi tabela baze podataka će biti predznačeni sa time (omogućava vam bolje upravljanje tabelama)'; 
  5252$lang['step2_err_login1'] = 'upišite korisničko ime za webmaster-a'; 
  5353$lang['step2_err_login3'] = 'webmaster-ovo korisničko ime ne može sadržavati znakove \' ili "'; 
   
  5555$lang['install_end_title'] = 'Ugradba završena'; 
  5656$lang['step2_pwd'] = 'Webmaster-ova zaporka'; 
  57 $lang['step2_pwd_info'] = 'Čuvajte je na sigurnom mjestu, ona omoguæava pristup upravnoj ploèi'; 
   57$lang['step2_pwd_info'] = 'Čuvajte je na sigurnom mjestu, ona omogućava pristup upravnoj ploči'; 
  5858$lang['step2_pwd_conf'] = 'Zaporka [potvrdi]'; 
  5959$lang['step2_pwd_conf_info'] = 'ovjera'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.