Ignore:
Timestamp:
03/29/10 01:45:38 (10 years ago)
Author:
keeshessels
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/nl_NL/admin.lang.php

  r5434 r5439  
  2424$lang['%d association'] = '%d associatie'; 
  2525$lang['%d associations'] = '%d associaties'; 
  26 $lang['%d category including'] = '%d categorie inclusief '; 
  27 $lang['%d categories including'] = '%d categorieën inclusief '; 
   26$lang['%d category including'] = '%d categorie waarvan '; 
   27$lang['%d categories including'] = '%d categorieën waarvan '; 
  2828$lang['%d physical'] = '%d fysiek'; 
  29 $lang['%d physical'] = '%d fysieke'; 
   29$lang['%d physical'] = '%d fysiek'; 
  3030$lang[' and %d virtual'] = ' en %d virtueel'; 
  3131$lang[' and %d virtual'] = ' en %d virtueel'; 
   
  6868$lang['Categories ascending alphanumerically ordered'] = 'Categorieën alphanumeriek gesorteerd'; 
  6969$lang['Category elements associated to the following categories: %s'] = 'Categorie afbeeldingen gelinkt aan de volgende categorieën: %s'; 
  70 $lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'UpgradeControle is door onbekende reden niet (goed) uitgevoerd.'; 
  71 $lang['Check for upgrade'] = 'UpgradeControle'; 
   70$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Upgradecontrole is door onbekende reden niet (goed) uitgevoerd.'; 
   71$lang['Check for upgrade'] = 'Upgradecontrole'; 
  7272$lang['Comments for all'] = 'Commentaar voor alles'; 
  7373$lang['Controversy'] = 'Controversieel'; 
   
  8989$lang['Edit tags'] = 'Bewerk tags'; 
  9090$lang['Elements'] = 'Afbeeldingen'; 
  91 $lang['Email admins when a new user registers'] = 'Stuur email naar beheerders wanneer een nieuwe gebruiker zich heeft registreerd'; 
   91$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Stuur email naar beheerders wanneer een nieuwe gebruiker zich heeft geregistreerd'; 
  9292$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Stuur email naar beheerders wannneer een geldig commentaar is ingevuld'; 
  9393$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Stuur email naar beheerders wanneer een commantaar validatie nodig heeft'; 
   
  196196$lang['add tags'] = 'Toevoegen tags'; 
  197197$lang['Adviser'] = 'Adviseer'; 
  198 $lang['associate to category'] = 'link aan categorie'; 
   198$lang['associate to category'] = 'Link aan categorie'; 
  199199$lang['associate to group'] = 'Link aan groep'; 
  200200$lang['Authorized'] = 'Toegestaan'; 
  201201$lang['Add a virtual category'] = 'Voeg een virtuele categorie toe'; 
  202 $lang['Authorize users to add comments on selected categories'] = 'Gebruikers toestaan commentaar te geven op geselecteerde categorieën'; 
   202$lang['Authorize users to add comments on selected categories'] = 'Selecteer categorieën waarop commentaar gegeven mag worden'; 
  203203$lang['The name of a category should not be empty'] = 'De naam van een categorie mag niet leeg zijn'; 
  204 $lang['Lock categories'] = 'Sluit categorieën'; 
   204$lang['Lock categories'] = 'Beschikbaarheid van geselecteerde categorieën'; 
  205205$lang['Private category'] = 'Privé categorie'; 
  206 $lang['Public category'] = 'Publieke categorie'; 
   206$lang['Public category'] = 'Openbare categorie'; 
  207207$lang['Find a new representant by random'] = 'Vindt een willekeurige nieuwe representant'; 
  208 $lang['Public / Private'] = 'Publiek / Privé'; 
   208$lang['Public / Private'] = 'Openbaar / Privé'; 
  209209$lang['Manage authorizations for selected categories'] = 'Beheer toegang voor geselecteerde categorieën'; 
  210 $lang['Select uploadable categories'] = 'Selecteer uploadable categorieën'; 
   210$lang['Select uploadable categories'] = 'Selecteer categorieën waarnaar geupload mag worden'; 
  211211$lang['Virtual category added'] = 'Virtuele categorie toegevoegd'; 
  212212$lang['Virtual category deleted'] = 'Virtuele categorie verwijderd'; 
   
  230230$lang['Authorize upload'] = 'Toestaan van uploads'; 
  231231$lang['elements per page'] = 'Afbeeldingen per pagina'; 
  232 $lang['elements'] = 'afbeeldingen'; 
   232$lang['elements'] = 'Afbeeldingen'; 
  233233$lang['High definition enabled'] = 'Hoge kwaliteit ingeschakeld'; 
  234234$lang['File'] = 'Bestand'; 
  235235$lang['Filesize'] = 'bestandsgrootte'; 
  236236$lang['first element added on %s'] = 'eerste afbeelding toegevoegd op %s'; 
  237 $lang['Forbidden'] = 'Geweigerd'; 
   237$lang['Forbidden'] = 'Niet toegestaan'; 
  238238$lang['General'] = 'Algemeen'; 
  239 $lang['global mode'] = 'algemene mode'; 
   239$lang['global mode'] = 'Compact overzicht'; 
  240240$lang['group "%s" added'] = 'groep "%s" toegevoegd'; 
  241241$lang['group "%s" deleted'] = 'groep "%s" verwijderd'; 
   
  251251$lang['jump to image'] = 'Ga naar afbeelding'; 
  252252$lang['leave'] = 'Niet wijzigen'; 
  253 $lang['Lock'] = 'Sluiten'; 
  254 $lang['Locked'] = 'Gesloten'; 
   253$lang['Lock'] = 'Open / Gesloten'; 
   254$lang['Locked'] = 'Gesloten categorie'; 
  255255$lang['manage category elements'] = 'Beheer categorie-afbeeldingen'; 
  256256$lang['manage sub-categories'] = 'Beheer sub-categorie'; 
   
  300300$lang['Parameter'] = 'Parameter'; 
  301301$lang['Continue processing treatment'] = 'Verder gaan met de bewerking'; 
  302 $lang['Complementary mail content'] = 'Bijkomende emailinhoud'; 
   302$lang['Complementary mail content'] = 'Bijkomende email-inhoud'; 
  303303$lang['Add detailed content'] = 'Toevoegen gedetailleerde inhoud'; 
  304304$lang['Send mail as'] = 'Stuur email als'; 
   
  351351$lang['remove tags'] = 'verwijder tags'; 
  352352$lang['Repair and optimize database'] = 'repareer en optimaliseer de database'; 
  353 $lang['selection'] = 'selectie'; 
  354 $lang['set to'] = 'instellen op'; 
   353$lang['selection'] = 'Selectie'; 
   354$lang['set to'] = 'Instellen op'; 
  355355$lang['singly represented'] = 'afzonderlijk vertegenwoordigd'; 
  356356$lang['This site already exists'] = 'Deze site bestaat al'; 
   
  373373$lang['target'] = 'Doel'; 
  374374$lang['Thumbnail'] = 'Mini-afbeelding'; 
  375 $lang['title'] = 'titel'; 
   375$lang['title'] = 'Titel'; 
  376376$lang['Categories management'] = 'Categorie beheer'; 
  377377$lang['Piwigo configuration'] = 'Piwigo configuratie'; 
   
  384384$lang['Database synchronization with files'] = 'Database synchronisatie met bestanden'; 
  385385$lang['Pictures waiting for validation'] = 'Afbeeldingen die wachten op validatie'; 
  386 $lang['all'] = 'alles'; 
   386$lang['all'] = 'Allen'; 
  387387$lang['pictures without thumbnail (jpeg and png only)'] = 'afbeeldingen zonder thumbnail (alleen jpeg en png)'; 
  388388$lang['height must be a number superior to'] = 'Hoogte moet groter zijn dan'; 
   
  402402$lang['total time'] = 'totale tijd'; 
  403403$lang['for this file format'] = 'voor dit bestandsformaat'; 
  404 $lang['unit mode'] = 'unit mode'; 
  405 $lang['Unlocked'] = 'Open'; 
   404$lang['unit mode'] = 'Uitgebreid overzicht'; 
   405$lang['Unlocked'] = 'Open categorie'; 
  406406$lang['unset'] = 'Niet ingesteld'; 
  407407$lang['Move up'] = 'verplaats naar boven'; 
   
  439439$lang['directories + files'] = 'mappen + bestanden'; 
  440440$lang['only directories'] = 'alleen mappen'; 
  441 $lang['synchronize files structure with database'] = 'synchroniseer bestanden met de database'; 
  442 $lang['synchronize files metadata with database elements informations'] = 'synchroniseer bestandsmetadata met de database afbeeldings-informatie'; 
   441$lang['synchronize files structure with database'] = 'Synchroniseer bestanden met de database'; 
   442$lang['synchronize files metadata with database elements informations'] = 'Synchroniseer bestandsmetadata met de database afbeeldings-informatie'; 
  443443$lang['even already synchronized elements'] = 'ook reeds synchroniseerde afbeeldingen'; 
  444444$lang['Used metadata'] = 'Gebruikte metadata'; 
   
  550550$lang['Check automatic corrections'] = 'Controleer de aoutomatische correcties'; 
  551551$lang['Apply selected corrections'] = 'Pas geselecteerde correcties toe'; 
  552 $lang['Ignore selected anomalies'] = 'Negeer geselecteerde anomalieën'; 
   552$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Negeer geselecteerde onregelmatigheden'; 
  553553$lang['Refresh'] = 'Ververs'; 
  554 $lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'De anomalie worden genegeerd totdat de volgende versie'; 
  555 $lang['%d anomaly has been ignored.'] = '%d anomalie is genegeerd.'; 
  556 $lang['%d anomalies have been ignored.'] = '%d anomalieën zijn genegeerd.'; 
   554$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'De onregelmatigheid wordt genegeerd tot de volgende versie'; 
   555$lang['%d anomaly has been ignored.'] = '%d onregelmatigheid wordt genegeerd.'; 
   556$lang['%d anomalies have been ignored.'] = '%d onregelmatigheden worden genegeerd.'; 
  557557$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Plugins welke bijgewerkt moeten worden'; 
  558558$lang['Plugins up to date'] = 'Plugins zijn recent'; 
   
  588588$lang['Extensions'] = 'Extensies'; 
  589589$lang['Documentation'] = 'Documentatie'; 
  590 $lang['Upload'] = 'Upload'; 
   590$lang['Upload'] = 'Uploads'; 
  591591$lang['Show upload link every time'] = 'Show upload link altijd'; 
  592592$lang['User access level to upload'] = 'Gebruiker toegangsniveau om te uploaden'; 
   
  637637$lang['Processing treatment.'] = 'In behandeling.'; 
  638638$lang['Please wait...'] = 'Even geduld aub...'; 
  639 $lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Het corrigeren van de afwijking maakt een einde aan het negeren'; 
   639$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Het corrigeren van de onregelmatigheid maakt een einde aan het negeren'; 
  640640$lang['manage image ranks'] = 'bewerk de afbeeldingsrangen'; 
  641641$lang['Manage image ranks'] = 'Bewerk de afbeeldingsrangen'; 
   
  673673$lang['Upload Photos'] = 'Upload Foto\'s'; 
  674674$lang['Drop into category'] = 'Toevoegen aan categorie'; 
  675 $lang['+ Add an upload box'] = '+ Voeg een upload-box toe'; 
   675$lang['+ Add an upload box'] = 'Voeg een upload-fregel toe'; 
  676676$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Maak de "%s" directory aan vanuit de root van uw Piwigo-installatie'; 
  677677$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Geef schrijfrechten (chmod 777) aan de "%s" directory vanuit de root van uw piwigo installatie'; 
  678 $lang['existing category'] = 'bestaande categorie'; 
   678$lang['existing category'] = 'Bestaande categorie'; 
  679679$lang['create a new category'] = 'Maak een nieuwe categorie aan'; 
  680680$lang['Category name'] = 'Categorienaam'; 
   
  688688$lang['JPEG files or ZIP archives with JPEG files inside please.'] = 'JPEG bestanden of ZIP bestanden die JPEG bestanden bevatten aub.'; 
  689689$lang['Everybody'] = 'Iedereen'; 
  690 $lang['Who can see these photos?'] = 'Wie kan deze foto\'s zien?'; 
   690$lang['Who can see these photos?'] = 'Wie mag deze foto\'s zien?'; 
  691691$lang['... or switch to the old style form'] = '... of schakel om naar het oude-stijl formulier'; 
  692692$lang['... or switch to the multiple files form'] = '... of schakel om naar het meervoudige bestanden formulier'; 
   
  708708$lang['Active Themes'] = 'Actieve Thema\'s'; 
  709709$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Geef de "%s" directorie schrijfbevoegdheden'; 
  710 $lang['Administration Home'] = 'Administratie Beginpagina'; 
   710$lang['Administration Home'] = 'Administratie Startpagina'; 
  711711$lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Categorieën alfanumeriek gesorteerd'; 
  712712$lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Categorieën omgekeerd alfanumeriek gesorteerd'; 
   
  717717$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Synchronisatie'; 
  718718$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Krijg ondersteuning op het Piwigo Forum'; 
  719 $lang['Help Me'] = 'Help me'; 
   719$lang['Help Me'] = 'Help'; 
  720720$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Het is niet mogelijk dit thema te activeren, het basis-thema ontbreekt: %s'; 
  721721$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Het is niet mogelijk dit thema te verwijderen. Er zijn nog andere thema\'s die aan dit thema gekoppeld zijn: %s'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.