Ignore:
Timestamp:
03/30/10 08:25:50 (10 years ago)
Author:
samli
Message:

[trunk] update HU language

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/hu_HU/admin.lang.php

  r5434 r5467  
  5050$lang['%d waiting pictures validated'] = '%d várakozó kép elfogadva'; 
  5151$lang['Actions'] = 'Műveletek'; 
  52 $lang['Activate'] = 'Aktiválás'; 
   52$lang['Activate'] = 'Bekapcsolás'; 
  5353$lang['Add/delete a permalink'] = 'Közvetlen link hozzáadása/törlése'; 
  5454$lang['Add a tag'] = 'Címke hozzáadása'; 
   
  7575$lang['Current name'] = 'Név'; 
  7676$lang['Database'] = 'Adatbázis'; 
  77 $lang['Deactivate'] = 'Deaktiválás'; 
   77$lang['Deactivate'] = 'Kikapcsolás'; 
  7878$lang['Delete Representant'] = 'Kategória képviselő törlése'; 
  7979$lang['Delete selected tags'] = 'Kiválasztott címkék törlése'; 
   
  125125$lang['New parent category'] = 'Új szülő kategória'; 
  126126$lang['New tag'] = 'Új címke'; 
  127 $lang['No tag defined. Use Administration>Pictures>Tags'] = 'Nincs címke hozzárendelve. Itt keresd: Adminisztráció>Fotó>Címkék'; 
   127$lang['No tag defined. Use Administration>Pictures>Tags'] = 'Nincs címke hozzárendelve. Itt keresd: Adminisztráció>Képek>Címkék'; 
  128128$lang['Number of comments per page'] = 'Kommentek száma oldalanként'; 
  129 $lang['Number of rates'] = 'Pontozások száma'; 
   129$lang['Number of rates'] = 'Értékelések száma'; 
  130130$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Elkészítendő bélyegképek száma'; 
  131131$lang['Only private categories are listed'] = 'Csak privát kategóriák megjelenítése'; 
   
  152152$lang['Properties'] = 'Tulajdonságok'; 
  153153$lang['Random picture'] = 'Véletlen kép'; 
  154 $lang['Rate date'] = 'Pontozás dátuma'; 
  155 $lang['Rating by guests'] = 'Vendégek által pontozható'; 
  156 $lang['Rating'] = 'Pontozottak'; 
   154$lang['Rate date'] = 'Értékelés időpontja'; 
   155$lang['Rating by guests'] = 'Vendégek által értékelhető'; 
   156$lang['Rating'] = 'Értékelés'; 
  157157$lang['Reject All'] = 'Mind elvetése'; 
  158158$lang['Reject'] = 'Elvetés'; 
   
  164164$lang['Save to permalink history'] = 'Közvetlen link előzmények mentése'; 
  165165$lang['Select at least one category'] = 'Legalább egy kategóriát ki kell választani'; 
  166 $lang['Select at least one picture'] = 'Legalább egy fotót ki kell választani'; 
   166$lang['Select at least one picture'] = 'Legalább egy képet ki kell választani'; 
  167167$lang['Select at least one user'] = 'Legalább egy felhasználót ki kell választani'; 
  168168$lang['Show info'] = 'Információ megjelenítése'; 
   
  208208$lang['Find a new representant by random'] = 'Új kategória-képviselő véletlenszerű kiválasztása'; 
  209209$lang['Public / Private'] = 'Nyilvános / Privát'; 
  210 $lang['Manage authorizations for selected categories'] = 'A következő kategóriák engedélyeinek kezelése'; 
   210$lang['Manage authorizations for selected categories'] = 'A kiválasztott kategóriák engedélyeinek kezelése'; 
  211211$lang['Select uploadable categories'] = 'Feltöltés engedélyezése a kiválasztott kategóriákba'; 
  212212$lang['Virtual category added'] = 'Virtuális kategória hozzáadva'; 
   
  214214$lang['Category'] = 'Kategória'; 
  215215$lang['Access type'] = 'Hozzáférés típusa'; 
  216 $lang['Comments'] = 'Felhasználói hozzászólások'; 
   216$lang['Comments'] = 'Hozzászólások'; 
  217217$lang['Information data registered in database'] = 'Az információk bekerültek az adatbázisba'; 
  218218$lang['Default display'] = 'Alapértelmezett megjelenítés'; 
   
  230230$lang['Category informations updated successfully.'] = 'A kategória információinak módosítása megtörtént.'; 
  231231$lang['Authorize upload'] = 'Feltöltés engedélyezése'; 
  232 $lang['elements per page'] = 'Fotók száma oldalanként'; 
  233 $lang['elements'] = 'Fotók'; 
   232$lang['elements per page'] = 'Képek száma oldalanként'; 
   233$lang['elements'] = 'Kép'; 
  234234$lang['High definition enabled'] = 'Magas hozzáférési szint engedélyezve'; 
  235235$lang['File'] = 'Fájl'; 
  236236$lang['Filesize'] = 'Fájlméret'; 
  237 $lang['first element added on %s'] = 'Az első fotó hozzáadásának dátuma: %s'; 
   237$lang['first element added on %s'] = 'Az első kép hozzáadásának dátuma: %s'; 
  238238$lang['Forbidden'] = 'Tiltva'; 
  239239$lang['General'] = 'Általános'; 
   
  250250$lang['High definition'] = 'Magas hozzáférési szint'; 
  251251$lang['jump to category'] = 'Kategóriához ugrás'; 
  252 $lang['jump to image'] = 'Fotóhoz ugrás'; 
   252$lang['jump to image'] = 'Képhez ugrás'; 
  253253$lang['leave'] = 'Nem változtat'; 
  254254$lang['Lock'] = 'Lezárás'; 
   
  353353$lang['remove tags'] = 'Címkék eltávolítása'; 
  354354$lang['Repair and optimize database'] = 'Adatbázis javítása és optimalizálása'; 
  355 $lang['selection'] = 'kijelölés'; 
   355$lang['selection'] = 'kiválasztás'; 
  356356$lang['set to'] = 'Beállítás'; 
  357357$lang['singly represented'] = 'festgelegtes Vorschaubild'; 
   
  387387$lang['Pictures waiting for validation'] = 'Jóváhagyásra váró képek'; 
  388388$lang['all'] = 'összes'; 
  389 $lang['pictures without thumbnail (jpeg and png only)'] = 'csak bélyegkép nélküli fotók (jpeg és png)'; 
   389$lang['pictures without thumbnail (jpeg and png only)'] = 'csak bélyegkép nélküli képek (jpeg és png)'; 
  390390$lang['height must be a number superior to'] = 'a magasságnak ennél nagyobbnak kell lennie:'; 
  391391$lang['width must be a number superior to'] = 'a szélességnek ennél nagyobbnak kell lennie:'; 
  392392$lang['for the file format'] = 'fájl formátum'; 
  393393$lang['No missing thumbnail'] = 'Nincs (hiányzó) bélyegkép'; 
  394 $lang['Picture unreachable or no support'] = 'Fotó nem elérhető, vagy formátuma nem támogatott'; 
   394$lang['Picture unreachable or no support'] = 'Kép nem elérhető, vagy formátuma nem támogatott'; 
  395395$lang['GD version'] = 'GD verzió'; 
  396396$lang['Miniaturization parameters'] = 'Kicsinyítési paraméterek'; 
   
  409409$lang['Move up'] = 'Mozgatás fel'; 
  410410$lang['Update categories informations'] = 'Kategóriák információinak frissítése'; 
  411 $lang['Update images informations'] = 'Fotók információinak frissítése'; 
   411$lang['Update images informations'] = 'Képek információinak frissítése'; 
  412412$lang['Synchronize'] = 'Szinkronizálás'; 
  413413$lang['reduce to single existing categories'] = 'Szűkítés egy már meglévő kategóriára'; 
   
  427427$lang['categories deleted in the database'] = 'adatbázisból törölt kategória'; 
  428428$lang['elements deleted in the database'] = 'adatbázisból törölt elem'; 
  429 $lang['images candidates for metadata synchronization'] = 'fotó meta adatainak szinkronizálása'; 
   429$lang['images candidates for metadata synchronization'] = 'kép meta adatainak szinkronizálása'; 
  430430$lang['elements informations synchronized with files metadata'] = 'elem meta adatainak szinkronizálása'; 
  431431$lang['errors during synchronization'] = 'hiba történt a szinkronizálás során'; 
   
  459459$lang['Virtual category'] = 'Virtuális kategória'; 
  460460$lang['Waiting'] = 'Várakozó elemek'; 
  461 $lang['default'] = 'Standard'; 
   461$lang['default'] = 'Alapértelmezett'; 
  462462$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Setze die Einstellungen der Gruppe zurück auf Voreinstellung für alle Felhasználó'; 
  463463$lang['Advanced features'] = 'Speciális funkciók'; 
   
  523523$lang['%d anomaly has not been corrected.'] = '%d rendellenesség nem került javításra.'; 
  524524$lang['%d anomalies have not been corrected.'] = '%d észlelt rendellenesség javítása nem sikerült.'; 
  525 $lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Gehen Sie %s oder %s für weitere Informationen'; 
   525$lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Ugrás %s vagy %s további információkért'; 
  526526$lang['the forum'] = 'a fórum'; 
  527527$lang['the wiki'] = 'a wiki'; 
  528528$lang['%s value is not correct file because exif are not supported'] = '%s érték helytelen, mert az EXIF nem támogatott'; 
  529 $lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s muss auf "false" in Ihrer Datei config_local.inc.php'; 
   529$lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s állítsa false értékre a local/config/config.inc.php fájlban'; 
  530530$lang['Main "guest" user does not exist'] = 'A "vendég" felhasználó nem létezik'; 
  531531$lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'A "vendég" felhasználó státusz hibás'; 
   
  554554$lang['Check automatic corrections'] = 'Automatikus hibajavítás a kijelölteken'; 
  555555$lang['Apply selected corrections'] = 'A kiválasztott hibajavítás alkalmazása'; 
  556 $lang['Ignore selected anomalies'] = 'Ignorieren Sie gewählte Anomalien'; 
   556$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Figyelmen kívül hagyja a kijelölt rendellenességeket'; 
  557557$lang['Refresh'] = 'Frissítés'; 
  558558$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'Der Fehler wird ignoriert bis die nächste Version der Anwendung'; 
  559559$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Die Korrektur der Anomalie macht die Tatsache sie ignoriert ist'; 
  560 $lang['%d anomaly has been ignored.'] = '%d Anomalie ignoriert wurde.'; 
   560$lang['%d anomaly has been ignored.'] = '%d rendellenességet hagytunk figyelmen kívül.'; 
  561561$lang['%d anomalies have been ignored.'] = '%d Anomalien ignoriert wurden.'; 
  562562$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Az alábbi bővítményekhez frissítés érhető el'; 
   
  699699$lang['Save Settings'] = 'Beállítások mentése'; 
  700700$lang['Your configuration settings are saved'] = 'A beállítások mentése sikeres'; 
   701// --------- missing translations ---- from version 2.1.0 RC1 
   702$lang['Categories sorted in descending order ⇑'] = 'Kategóriák csökkenő sorrendben ⇑'; 
   703$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Unable to check for upgrade.'; 
   704$lang['Execution time is out, treatment must be continued [Estmated time: %d seconds].'] = 'Időtúllépés esetén a műveletet folytatni kell [Becsült idő: %d másodperc].'; 
   705$lang['Processing treatment.'] = 'Feldolgozás.'; 
   706$lang['Please wait...'] = 'Kérem várjon...'; 
   707$lang['Tools'] = 'Eszközök'; 
   708$lang['Photos'] = 'Képek'; 
   709$lang['Themes'] = 'Témák'; 
   710$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'A Piwigo használata'; 
   711$lang['Order alphanumerically'] = 'ABC sorrendben'; 
   712$lang['Order alphanumerically reverse'] = 'Fordított ABC sorrendben'; 
   713$lang['Installed Themes'] = 'Telepített Témák'; 
   714$lang['Add New Theme'] = 'Új téma hozzáadása'; 
   715$lang['Forbid this theme to users'] = 'A téma tiltása felhasználók részére'; 
   716$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Téma beállítása alapértelmezettként nem regisztrált és új felhasználók részére'; 
   717$lang['unknown'] = 'ismeretlen'; 
   718$lang['Active Themes'] = 'Aktív Téma'; 
   719$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Add write access to the "%s" directory'; 
   720$lang['Administration Home'] = 'Adminisztrációs oldal'; 
   721$lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'A kategóriák ABC sorrendbe rendezve'; 
   722$lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'A kategóriák fordított ABC sorrendbe rendezve'; 
   723$lang['Change Admin Colors'] = 'Adminisztrációs oldal színe'; 
   724$lang['Delete this theme'] = 'Téma törlése'; 
   725$lang['Directory does not exist'] = 'Könyvtár nem található'; 
   726$lang['Download,'] = 'Töltse le,'; 
   727$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Szinkronizálás'; 
   728$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Támogatást kap a Piwigo fórumon'; 
   729$lang['Help Me'] = 'Segítség'; 
   730$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Ez a téma nem aktiválható, mert a szülő téma nem létezik: %s'; 
   731$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Ez a téma nem törölhető, mert egy másik téma függ tőle: %s'; 
   732$lang['Inactive Themes'] = 'Inaktív Témák'; 
   733$lang['Install on your computer,'] = 'Telepítse számítógépére,'; 
   734$lang['Make this theme available to users'] = 'A téma elérhetővé tétele a felhasználók számára'; 
   735$lang['Page end'] = 'Page end'; 
   736$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo Uploader'; 
   737$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'A Piwigo Dokumentációját itt érheti el'; 
   738$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Indítsa el a pLoader programot és töltse fel képeit.'; 
   739$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Átváltás a világos és sötét szín között'; 
   740$lang['Theme has been successfully installed'] = 'A téma telepítése sikeresen megtörtént'; 
   741$lang['Upgrade from %s to %s'] = 'Frissítés %s verzióról %s verzióra'; 
   742$lang['Visit Gallery'] = 'Galéria megtekintése'; 
   743$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Ugrás a Piwigo projekt hivatalos oldalára'; 
   744$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'A pLoader a <em>Piwigo Uploader</em> rövidítése. A pLoader segítségével elvégezheti számítógépén a képek előkészítését, majd feltöltheti azokat a Piwigo galériájába.'; 
   745$lang['Guest Settings'] = 'Vendég beállításai'; 
   746$lang['Main Page'] = 'Főoldal'; 
   747$lang['Photo Page'] = 'Kép oldal'; 
   748$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Navigációs sáv bekapcsolása'; 
   749$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Navigációs bélyegképek bekapcsolása'; 
   750$lang['Activate icon "%s"'] = 'Ikon bekapcsolása "%s"'; 
   751$lang['Activate field "%s"'] = 'Mező bekapcsolása "%s"'; 
   752$lang['Photo Properties'] = 'Kép tulajdonságok'; 
   753$lang['Allow user customization'] = 'Testreszabás engedélyezése a felhasználóknak'; 
   754$lang['Languages'] = 'Nyelvek'; 
   755$lang['Installed Languages'] = 'Telepített Nyelvek'; 
   756$lang['Add New Language'] = 'Új Nyelv Hozzáadása'; 
   757$lang['Language has been successfully installed'] = 'A nyelv telepítése sikeresen megtörtént'; 
   758$lang['Select:'] = 'Kiválaszt:'; 
   759$lang['None'] = 'Egyik sem'; 
   760$lang['Invert'] = 'Felcserél'; 
   761$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Nem lehet kikapcsolni ezt a témát, szükség van legalább még egy aktív témára.'; 
  701762 
  702763?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.