Changeset 5585


Ignore:
Timestamp:
04/03/10 14:07:36 (10 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] update CZ

Location:
trunk/language/cs_CZ
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/cs_CZ/admin.lang.php

  r5573 r5585  
  623623$lang['Number of downloads'] = 'Počet stažení'; 
  624624 
  625  
  626  
  627  
  628625// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Colibri 
  629626$lang['Upload Photos'] = 'Nahrát fotografie'; 
 • trunk/language/cs_CZ/upgrade.lang.php

  r5577 r5585  
  2626 
  2727$lang['Upgrade'] = 'Aktualizace'; 
  28 $lang['introduction message'] = 'Navrhujeme aktualizovat Vaši databázi, která odpovídá starší verzi na aktuální verzi. 
  29 Asistent aktualizace odhaduje, že používáte <strong>verzi %s</strong> (nebo odpovídající).'; 
  3028$lang['Upgrade from version %s to %s'] = 'Aktualizace z verze %s na %s'; 
  3129$lang['Statistics'] = 'Statistika'; 
   
  3533$lang['Upgrade informations'] = 'Informace o aktualizaci'; 
  3634$lang['Perform a maintenance check in [Administration>Specials>Maintenance] if you encounter any problem.'] = 'Proveďte kontrolu údržby v [Administrace>Ostatní>Údržba] pokud dojde k problému.'; 
  37 $lang['As a precaution, following plugins have been deactivated. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = 'Následující doplňky byly deaktivovány v rámci předběžných opatření. Předtím než je znovu aktivujete, zkontrolujte, jestli nebyly aktualizovány:'; 
  3835$lang['Only administrator can run upgrade: please sign in below.'] = 'Jen administrátor smí spustit aktualizaci: prosím přihlašte se níže.'; 
  3936$lang['You do not have access rights to run upgrade'] = 'nemáte přístupová práva na spuštění upgrade'; 
  40 $lang['in include/mysql.inc.php, before ?>, insert:'] = 'V <i>include/mysql.inc.php</i>, před <b>?></b>, vložte:'; 
  4137 
  4238// Upgrade informations from upgrade_1.3.1.php 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.