Changeset 5592


Ignore:
Timestamp:
04/03/10 14:48:59 (10 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] update PL

Location:
trunk/language/pl_PL
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/pl_PL/admin.lang.php

  r5573 r5592  
  172172$lang['Take selected elements out of caddie'] = 'Usuń wybrane elementy z koszyka'; 
  173173$lang['The %d following tags were deleted'] = '%d tagów zostało usuniętych'; 
  174 $lang['Unable to check for upgrade since allow_url_fopen is disabled.'] = 'Nie można sprawdzić aktualizacji z powodu wyłączonej funkcji allow_url_fopen.'; 
  175174$lang['Uninstall'] = 'Odinstaluj'; 
  176175$lang['Use the default image sort order (defined in the configuration file)']='Uzyj domyślnego sortowania obrazów (zdefiniowane w pliku konfiguracyjnym)'; 
   
  633632//For 2.1.0 
  634633$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Nie można sprawdzić aktualizacji.'; 
  635 $lang['Execution time is out, treatment must be continued [Estmated time: %d seconds].'] = 'Przekroczono czas wykonywania, obróbka musi być kontynuowana [Przewidywany czas: %d sekund].'; 
  636634$lang['Processing treatment.'] = 'Przetwarzanie obróbki.'; 
  637635$lang['Please wait...'] = 'Proszę czekać...'; 
 • trunk/language/pl_PL/upgrade.lang.php

  r5565 r5592  
  2323 
  2424$lang['Upgrade'] = 'Aktualizacja'; 
  25 $lang['introduction message'] = 'Strona służy do wykonania aktualizacji bazy danych Piwigo do aktualnej wersji. 
  26 Asystent aktualizacji odgadł, że aktualnie używasz <strong>wersji %s</strong> (lub podobnej).'; 
  2725$lang['Upgrade from version %s to %s'] = 'Aktualizacja z wersji %s do %s'; 
  2826$lang['Statistics'] = 'Statystyki'; 
   
  3230$lang['Upgrade informations'] = 'Informacje o aktualizacji'; 
  3331$lang['Perform a maintenance check in [Administration>Specials>Maintenance] if you encounter any problem.'] = 'Jeżeli napotkasz jakiś problem wykonaj weryfikację przez [Administracja>Specjalne>Maintenance].'; 
  34 $lang['As a precaution, following plugins have been deactivated. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = 'W ramach zabezpieczenia zostąły deaktywowane następujące wtyczki. Przed ich ponowną aktywacją musisz sprawdzić dostępność aktualizacji dla nich:'; 
  3532$lang['Only administrator can run upgrade: please sign in below.'] = 'Tylko administrator może wykonać aktualizację: zaloguj się poniżej.'; 
  3633$lang['You do not have access rights to run upgrade'] = 'Nie masz uprawnień do wykonania aktualizacji'; 
  37 $lang['in include/mysql.inc.php, before ?>, insert:'] = 'W pliku <i>include/mysql.inc.php</i>, przed <b>?></b>, wstaw:'; 
  3834 
  3935// Upgrade informations from upgrade_1.3.1.php 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.