Changeset 5690


Ignore:
Timestamp:
04/06/10 21:38:45 (10 years ago)
Author:
pab
Message:

install.lang.php upgraded according to http://piwigo.us/l10n/21/tools/translation_analysis.php?lang=cs_CZ

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/cs_CZ/install.lang.php

  r5585 r5690  
  6060$lang['Webmaster mail address'] = 'E-mail správce'; 
  6161$lang['Visitors will be able to contact site administrator with this mail'] = 'Návštěvníci mohou pomocí tohoto e-mailu správce kontaktovat'; 
   62 
   63// missing translations 2.1.0 
   64$lang['Database type'] = 'Typ databáze'; 
   65$lang['The type of database your piwigo data will be store in'] = 'Typ databáze Vaší Piwigo databáze bude uložen'; 
   66$lang['PHP 5 is required'] = 'Je nutný PHP 5'; 
   67$lang['It appears your webhost is currently running PHP %s.'] = 'Na Vašem webhostingu je PHP %s.'; 
   68$lang['Piwigo may try to switch your configuration to PHP 5 by creating or modifying a .htaccess file.'] = 'Piwigo se může pokusit změnit Vaše nastavení na PHP 5 tím, že vytvoří nebo změní soubor .htaccess.'; 
   69$lang['Note you can change your configuration by yourself and restart Piwigo after that.'] = 'Případně můžete změnit Vaši konfirguraci sami a potom restartovat Piwigo .'; 
   70$lang['Try to configure PHP 5'] = 'Pokuste se změnit Vaše nastavení na PHP 5'; 
   71$lang['Sorry!'] = 'Bohužel!'; 
   72$lang['Piwigo was not able to configure PHP 5.'] = 'Piwigo nebylo schopno změnit Vaše nastavení na PHP 5.'; 
   73$lang['You may referer to your hosting provider\'s support and see how you could switch to PHP 5 by yourself.'] = 'Obraťte se na poskytovatele Vašeho webhostingu, aby jste zjistili, jak můžete změnit Vaše nastavení na PHP 5.'; 
   74$lang['Hope to see you back soon.'] = 'Věříme, že se brzy uvidíme.'; 
   75$lang['Congratulations, Piwigo installation is completed'] = 'Gratulujeme, Piwigo instalace je ukončena'; 
   76$lang['An alternate solution is to copy the text in the box above and paste it into the file "local/config/database.inc.php" (Warning : database.inc.php must only contain what is in the textarea, no line return or space character)'] = 'Náhradním řešením je zkopírovat text z boxu výše a vložit jej do souboru "local/config/database.inc.php" (Upozornění : soubor database.inc.php smí obsahovat jen to, co je v tomto boxu, žádné znaky odřádkování nebo mezery)'; 
   77$lang['Creation of config file local/config/database.inc.php failed.'] = 'Vytvoření souboru local/config/database.inc.php se nepodařilo.'; 
   78$lang['Download the config file'] = 'Stáhnout konfigurační soubor'; 
   79$lang['You can download the config file and upload it to local/config directory of your installation.'] = 'Můžete stáhnout konfigurační soubor a nahrát jej do adrešáře local/config Vaší instalace.'; 
  6280?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.