Changeset 6084


Ignore:
Timestamp:
05/05/10 22:45:37 (9 years ago)
Author:
plg
Message:

the new text was not a replacement for the previous text, it was an addition :-)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/pl_PL/help/help_permissions.html

  r6082 r6084  
  3030 
  3131<p>Jeżeli poziomy prywatności nie bardzo pasują do Twoich potrzeb, możesz także zarządzać uprawnieniami na kategoriach dla użytkowników oraz grup. W tym samym czasie możesz zarządzać uprawnieniami dla zdjęć oraz kategorii, nie powodując konfliktów.</p> 
   32 
   33<p>Do poszczególnych kategorii można zabronić dostępu. Kategorie mogą być "publiczne" lub 
   34"prywatne". Uprawnienia (dla grup i użytkowników) mogą być ustawione tylko dla kategorii "prywatnych".</p> 
   35 
   36<li>Możesz ustawić kategorię jako "prywatna" dla pojedynczej kategorii (<span 
   37class="pwgScreen">Administracja &raquo; Kategorie &raquo; Zarządzaj &raquo; edycja</span>) lub przez ustawienie opcji dla całego drzewa (<span class="pwgScreen">Administracja &raquo; Kategories &raquo; Właściwości &raquo; Publiczna / Prywatna</span>).</p> 
   38 
   39<p>Po ustawieniu kateogrii kako prywatna, możesz zarządzać uprawnieniami dla grup i użytkowników przy pomocy następujących 3 ekranów :</p> 
   40 
   41<ul> 
   42  <li><span class="pwgScreen">Administracja &raquo; Użytkownicy &raquo; Zarządzaj &raquo; akcja uprawnienia</span> (jeden link per użytkownik)</li> 
   43  <li><span class="pwgScreen">Administracja &raquo; Użytkownicy &raquo; Grupy &raquo; akcja uprawnienia</span> (jeden link per grupa)</li> 
   44  <li><span class="pwgScreen">Administracja &raquo; Kategorie &raquo; Zarządzaj &raquo; akcja edycja uprawnień kategorii</span> (jeden link per kategoria)</li> 
   45</ul> 
   46 
   47</fieldset> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.