Changeset 6116


Ignore:
Timestamp:
05/08/10 08:14:41 (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] update CZ thanks to webprostor hosting

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/cs_CZ/about.html

  r5316 r6116  
  1   <li>Piwigo je webová aplikace, která Vám umožní snadno vytvářet galerie z Vašich fotografií.</li> 
   1<p>Tato web fotogalerie je založena na aplikaci Piwigo.</p> 
  22 
  3   <li>Aplikace Piwigo je implementována v jazyku PHP (the elePHPant) 
  4   s využitím databáze MySQL (the SQuirreL).</li> 
   3<p>Piwigo je software foto galerie pro web, vytvoøený activní  
   4komunitou uživatelù a vývojáøù. Rozšíøení a pluginy dìlají Piwigo jednodušeji 
   5pøizpùsobitelné. Zásadní výhoda nakonec, Piwigo je bezplatné a opensource.</p> 
  56 
  6   <li>Pokud máte jakékoliv návrhy, nebo komentáře, prosím navštivte oficiální stránky <a 
  7   href="http://piwigo.org">Piwigo</a> , související <a href="http://piwigo.org/forum/">fórum</a>.</li> 
   7<p id="linkToPiwigo"><a href="http://piwigo.org">Navštivte Piwigo web stránky</a></p> 
  88 
   9<p>Èeského piwigo udržují (alpha verze): 
   10 
   11        <ul> 
   12        <li>Honza Kriz</li> 
   13        <li><a href="http://piwigo.org/forum/profile.php?id=3828">pab</a></li> 
   14        <li>Petr Jirsa</li> 
   15        <li>webprostor hosting</li> 
   16        </ul> 
   17            .... díky nim</p> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.