Changeset 6150


Ignore:
Timestamp:
05/09/10 21:17:00 (9 years ago)
Author:
pab
Message:

help_permissions.html extended according to a new version in en_UK.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/cs_CZ/help/help_permissions.html

  r6146 r6150  
   1<fieldset> 
   2<legend>Oprávnění na fotografiích</legend> 
   3 
   4<p>Každá fotografie má <strong>úroveň soukromí</strong> (zámek). Každý uživatel má úroveň přístupu (klíč). Existuje 5 úrovní:</p> 
   5<ol> 
   6  <li>Žádná</li> 
   7  <li><em>Kontakty</em></li> 
   8  <li><em>Přátelé (vyšší než kontakty)</em></li> 
   9  <li><em>Rodina (vyšší než přátelé)</em></li> 
   10  <li><em>Adminstrátoři (nejvyšší)</em></li> 
   11</ol> 
   12 
   13<p>Vyšší úrovně mají oprávnění na nižší úrovně. Pro daného uživatele to znamená, že čím vyšší úroveň přístupu má, tím více fotografií vidí.</p> 
   14 
   15<p>Například, pokud fotografie "svatba-0024.jpg" má úroveň soukromí <em>"Rodina"</em> tak:</p> 
   16<ul> 
   17  <li>Petr (který je <em>"Administrátor"</em>) jej uvidí, protože <em>"Administrátoři"</em> mohou vidět všechny fotografie</li> 
   18  <li>Bára (která je <em>"Rodina"</em>) také uvidí</li> 
   19  <li>Marie (která je jen <em>"Přítel"</em>) ale fotografii neuvidí</li> 
   20</ul> 
   21 
   22<p>Uživatel, který nemá právo vidět obsah kategorie, neuvidí ani kategorii jako takovou a tedy ani její název. Stejný princip platí pro klíčová slova.</p> 
   23 
   24<p>Úroveň přístupu (klíč) můžete nastavit na obrazovce <span class="pwgScreen">Administrace &raquo; Uživatelé &raquo; Správa</span>.</p> 
   25 
   26</fieldset> 
   27 
   28<fieldset> 
   29<legend>Oprávnění na kategoriích</legend> 
   30 
   31<p>Pokud Vám výše popsané úrovně soukromí nevyhovují, můžete také spravovat oprávnění pro uživatele a pro skupiny. Můžete spravovat oprávnění pro uživatele i pro skupiny najednou, bez rizika, že by došlo ke konfliktům.</p> 
   32 
  133<p>Můžete zakázat přístup do kategorií. Přepněte přístup do kategorie na  
  234"soukromý" pokud chcete řídit přístup.</p> 
   
  2052 
  2153</ul> 
   54</fieldset> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.