Changeset 6158


Ignore:
Timestamp:
05/10/10 13:23:12 (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] update da_DK thanks to nile

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/da_DK/admin.lang.php

  r6151 r6158  
  7070$lang['Category elements associated to the following categories: %s']     =     'Kategori elementer i tilknytning til følgende kategorier:% s'; 
  7171$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.']     =     'Check for opgradering mislykkedes af ukendte årsager.'; 
  72 $lang['Check for upgrade']     =     'Check for upgrade'; 
   72$lang['Check for upgrade'] = 'Tjek efter opgradering'; 
  7373$lang['Comments for all']     =     'Kommentarer til alle'; 
  74 $lang['Controversy']     =     'Controversy'; 
   74$lang['Controversy'] = 'Kontrovers'; 
  7575$lang['Current name']     =     'Nuværende navn'; 
  7676$lang['Database']     =     'Database'; 
   
  8383$lang['Deny selected users']     =     'Forbyd valgte brugere'; 
  8484$lang['Description']     =     'Beskrivelse'; 
  85 $lang['Display options']     =     'Display options'; 
   85$lang['Display options'] = 'Vis muligheder'; 
  8686$lang['Dissociated']     =     'Skille'; 
  8787$lang['Does not represent']     =     'Er ikke repræsenterer'; 
  8888$lang['Edit all picture informations']     =     'Rediger alle billede information'; 
  8989$lang['Edit selected tags']     =     'Rediger valgte tags'; 
  90 $lang['Edit tags']     =     'Edit tags'; 
   90$lang['Edit tags'] = 'Ændre tags'; 
  9191$lang['Elements']     =     'Elements'; 
  9292$lang['Email admins when a new user registers']     =     'Email admins, når en ny bruger registrerer sig'; 
   
  105105$lang['Guests']     =     'Gæster'; 
  106106$lang['History']     =     'Historie'; 
  107 $lang['Informations']     =     'Informations'; 
   107$lang['Informations'] = 'Informationer'; 
  108108$lang['Install']     =     'Installer'; 
  109109$lang['Link all category elements to a new category']     =     'Link alle Kategori elementer til en ny Kategori'; 
   
  175175$lang['The %d following tags were deleted']     =     'Følgende %d tags er blevet slettet'; 
  176176$lang['Unable to check for upgrade.']     = 'Kunne ikke kontrollere for opgradering.'; 
  177 $lang['Uninstall']     =     'Uninstall'; 
   177$lang['Uninstall'] = 'Afinstaller'; 
  178178$lang['Use the default image sort order (defined in the configuration file)']     =     'Brug standard image sorteringsrækkefølge (defineret i konfigurationsfilen)'; 
  179179$lang['User comments validation']     =     'Bruger kommentarer validering'; 
   
  245245$lang['jump to image']     =     'Hop til billedet'; 
  246246$lang['leave']     =     'Ferie'; 
  247 $lang['Lock']     =     'Lock'; 
  248 $lang['Locked']     =     'Locked'; 
   247$lang['Lock'] = 'Lås'; 
   248$lang['Locked'] = 'Låst'; 
  249249$lang['manage category elements']     =     'Administrer Kategori elementer'; 
  250250$lang['manage sub-categories']     =     'Administrer sub-kategorier'; 
   
  398398$lang['for this file format']     =     'For denne fil format'; 
  399399$lang['unit mode']     =     'Single-mode'; 
  400 $lang['Unlocked']     =     'Unlocked'; 
   400$lang['Unlocked'] = 'Låst op'; 
  401401$lang['unset']     =     'Unset'; 
  402402$lang['Update categories informations']     =     'Update kategorier information'; 
   
  462462$lang['Pages seen']     =     'Sider set'; 
  463463$lang['Pictures']     =     'Billeder'; 
  464 $lang['Time']     =     'Time'; 
   464$lang['Time'] = 'Tid'; 
  465465$lang['User']     =     'Bruger'; 
  466466$lang['IP']     =     'IP'; 
   
  486486$lang['User']     =     'Bruger'; 
  487487$lang['Image id']     =     'Billede id'; 
  488 $lang['Summary']     =     'Summary'; 
   488$lang['Summary'] = 'Opsummering'; 
  489489$lang['%d line filtered']     =     ' %d filtrerede line'; 
  490490$lang['%d lines filtered']     =     ' %d linjer filtreret'; 
   
  638638$lang['Cannot delete the old permalink !']     =     'Den gamle permalink kan ikke slettes!'; 
  639639$lang['Hit']     =     'Hit'; 
  640 $lang['Tools']     =     'Tools'; 
   640$lang['Tools'] = 'Værktøjer'; 
  641641$lang['Photos']     =     'Billeder'; 
  642642$lang['Themes']     =     'Temaer'; 
   
  741741$lang['By %s']     =     'Ved %s'; 
  742742$lang['Visit plugin site']     =     'Besøg plugin websted '; 
   743$lang['By rank'] = 'Efter ranking'; 
   744$lang['Manual order'] = 'Manuel order'; 
   745$lang['Who can see this photo?'] = 'Hvem kan se dette foto?'; 
   746$lang['Active Languages'] = 'Aktive sprog'; 
   747$lang['Delete this language'] = 'Slet dette sprog'; 
   748$lang['Forbid this language to users'] = 'Forbyd dette sprog til brugere'; 
   749$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Ikke muligt at deaktivere dette sprog, du skal først vælge et andet sprog som default.'; 
   750$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Ikke muligt at deaktivere dette sprog, du skal mindst have et sprog.'; 
   751$lang['Inactive Languages'] = 'Inaktive sprog'; 
   752$lang['Make this language available to users'] = 'Gør dette sprog tilgængelig for brugere'; 
   753$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Vælg som default sprog for ikke registrerede og nye brugere'; 
   754$lang['Add Photos'] = 'Tilføj fotos'; 
   755$lang['Download'] = 'Download'; 
   756$lang['The following tag was deleted'] = 'Følgende tag er slettet'; 
   757$lang['Miscellaneous'] = 'Miscellaneous'; 
   758$lang['User Upload'] = 'Bruger Upload'; 
   759$lang['Virtual Links'] = 'Virtual Links'; 
   760$lang['There is no other language available.'] = 'Der er ikke andre sprog til rådighed.'; 
   761$lang['There is no other plugin available.'] = 'Der er ikke andre plugins tilgængelige.'; 
   762$lang['There is no other theme available.'] = 'Der er ikke andre temaer tilgængelige.'; 
   763$lang['Add another set of photos'] = 'Tilføj en anden gruppe fotos'; 
   764$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Bestilling på menubars er opdateret.'; 
   765$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Dette tema er ikke designet til at blive aktiveret direkte'; 
   766$lang['Pending Comments'] = 'Ventende kommentarer'; 
  743767 
  744768?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.