Changeset 6200


Ignore:
Timestamp:
05/16/10 21:38:03 (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[extension] autoupdate - update PL thanks to emcek

Location:
extensions/autoupdate/trunk/language/pl_PL
Files:
1 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/autoupdate/trunk/language/pl_PL/plugin.lang.php

  r6196 r6200  
  2222$lang['Checking upgrades for gallery and plugins...'] = 'Sprawdzanie aktualizacji dla galerii oraz wtyczek...'; 
  2323 
  24 /*TODO*/$lang['Upgrade to Piwigo %s'] = 'Upgrade to Piwigo %s'; 
  25 /*TODO*/$lang['Two upgrades are available'] = 'Two upgrades are available'; 
  26 /*TODO*/$lang['This is a minor upgrade, with only bug corrections.'] = 'This is a minor upgrade, with only bug corrections.'; 
  27 /*TODO*/$lang['This is a major upgrade, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'This is a major upgrade, with <a href="%s">new exciting features</a>.'; 
  28 /*TODO*/$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Some themes and plugins may be not available yet.'; 
  29 /*TODO*/$lang['You can upgrade to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'You can upgrade to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'; 
  30 /*TODO*/$lang['autoupdate_step_1'] = 'First Step'; 
  31 /*TODO*/$lang['autoupdate_step_2'] = 'Second Step'; 
  32 /*TODO*/$lang['autoupdate_step_3'] = 'Third Step'; 
  33 /*TODO*/$lang['Save Template Directory'] = 'Save template directory'; 
  34 /*TODO*/$lang['Dump Database'] = 'Dump Database'; 
  35 /*TODO*/$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'; 
  36 /*TODO*/$lang['Unable to write new local directory.'] = 'Unable to write new local directory.'; 
  37 /*TODO*/$lang['Unable to send template directory.'] = 'Unable to send template directory.'; 
  38 /*TODO*/$lang['Unable to dump database.'] = 'Unable to dump database.'; 
   24$lang['Upgrade to Piwigo %s'] = 'Uaktualnienie do Piwigo %s'; 
   25$lang['Two upgrades are available'] = 'Dostępne są dwie aktualizacje'; 
   26$lang['This is a minor upgrade, with only bug corrections.'] = 'Niniejsza aktualizacja zawiera jedynie poprawki błędów ujawnionych w poprzedniej wersji.'; 
   27$lang['This is a major upgrade, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Niniejsza aktualizacja zawiera <a href="%s">nowych, ekscytujących funkcji</a>.'; 
   28$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Niektóre z szablonów i wtyczek mogą jeszcze nie być dostępne.'; 
   29$lang['You can upgrade to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Możesz uaktualnić Piwigo %s bezpośrednio, bez uaktualniania do Piwigo %s (zalecane).'; 
   30$lang['autoupdate_step_1'] = 'Etap pierwszy '; 
   31$lang['autoupdate_step_2'] = 'Etap drugi'; 
   32$lang['autoupdate_step_3'] = 'Etap trzeci'; 
   33$lang['Save Template Directory'] = 'Zachowaj katalog szablonów'; 
   34$lang['Dump Database'] = 'Baza danych do składowania'; 
   35$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Dołącz historię danych (Uwaga: rozmiar pamięci serwera może zostać przekroczony)'; 
   36$lang['Unable to write new local directory.'] = 'Zapisywanie nowego lokalnego katalogu nie powiodło się.'; 
   37$lang['Unable to send template directory.'] = 'Wysłanie katalog szablonów nie powiodło się.'; 
   38$lang['Unable to dump database.'] = 'Zrzucenie bazy danych nie powiodło się.'; 
  3939 
  4040?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.