Changeset 7107


Ignore:
Timestamp:
10/05/10 21:19:48 (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[branche2.1] update sk_SK Slovak (Slovensky) thanks to dodo
feature:1889

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.1/language/sk_SK/common.lang.php

  r7030 r7107  
  3737$lang['%d category updated'] = '%d kategória aktualizovaná'; 
  3838$lang['%d categories updated'] = '%d kategórie aktualizované'; 
  39 $lang['%d comment to validate'] = '%d komentár k validácii'; 
  40 $lang['%d comments to validate'] = '%d komentárov k validácii'; 
  41 $lang['%d new comment'] = '%d nový komentár'; 
  42 $lang['%d new comments'] = '%d nových komentárov'; 
   39$lang['%d comment to validate'] = '%d komentár na schválenie'; 
   40$lang['%d comments to validate'] = '%d komentárov na schválenie'; 
   41$lang['%d new image'] = '%d nová fotka'; 
   42$lang['%d new images'] = '%d nových fotiek'; 
  4343$lang['%d comment'] = '%d komentár'; 
  4444$lang['%d comments'] = '%d komentárov'; 
   
  5959$lang['Average rate'] = 'Priemerné hodnotenie'; 
  6060$lang['Categories'] = 'Kategórie'; 
  61 $lang['Category'] = 'Kategórie'; 
   61$lang['Category'] = 'Kategória'; 
  6262$lang['Close this window'] = 'Zatvoriť okno'; 
  6363$lang['Complete RSS feed (images, comments)'] = 'Kompletné RSS vlákno (fotografie, komentáre)'; 
   
  6565$lang['Connection settings'] = 'Nastavenie prihlasovacích údajov'; 
  6666$lang['Login'] = 'Prihlásiť sa'; 
  67 $lang['Contact webmaster'] = 'Kontaktovať administrátora'; 
   67$lang['Contact webmaster'] = 'Kontaktovať webmastra'; 
  6868$lang['Create a new account'] = 'Vytvoriť nový účet'; 
  6969$lang['Created on'] = 'Vytvorené'; 
   
  7373$lang['Display'] = 'Zobraziť'; 
  7474$lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'Všetky pravidlá zo zoznamu musia byť splnené.'; 
  75 $lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Chýba e-mailová adresa'; 
   75$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Chýba e-mailová adresa. Prosím zadajte e-mailovú adresu.'; 
  7676$lang['Email address'] = 'E-mail'; 
  7777$lang['Enter your personnal informations'] = 'Vyplňte svoje osobné údaje'; 
   
  127127$lang['Username'] = 'Používateľské meno'; 
  128128$lang['Visits'] = 'Návštev'; 
  129 $lang['Webmaster'] = 'Administrátor'; 
   129$lang['Webmaster'] = 'Webmaster'; 
  130130$lang['Week %d'] = 'Týždeň %d'; 
  131131$lang['About Piwigo'] = 'O aplikácii Piwigo'; 
   
  154154$lang['chronology_weekly_list'] = 'Týždenný zoznam'; 
  155155$lang['Click here if your browser does not automatically forward you'] = 'Ak neprebehlo automatické presmerovanie, kliknite sem'; 
  156 $lang['comment date'] = 'Dátum vloženia komentára'; 
   156$lang['comment date'] = 'dátum vloženia komentára'; 
  157157$lang['Comment'] = 'Komentár'; 
  158158$lang['Your comment has been registered'] = 'Váš komentár bol zaregistrovaný'; 
   
  169169$lang['Customize'] = 'Upraviť'; 
  170170$lang['Your Gallery Customization'] = 'Prispôsobiť galériu '; 
  171 $lang['day'][0] = 'Nedela'; 
   171$lang['day'][0] = 'Nedeľa'; 
  172172$lang['day'][1] = 'Pondelok'; 
  173173$lang['day'][2] = 'Utorok'; 
   
  182182$lang['download'] = 'stiahnuť'; 
  183183$lang['download this file'] = 'stiahnuť tento súbor'; 
  184 $lang['edit'] = 'Editovať'; 
  185 $lang['wrong date'] = 'Chybné dátum'; 
  186 $lang['excluded'] = 'Vybrať z výberu'; 
   184$lang['edit'] = 'editovať'; 
   185$lang['wrong date'] = 'chybný dátum'; 
   186$lang['excluded'] = 'vyňaté'; 
  187187$lang['My favorites'] = 'Obľúbené'; 
  188 $lang['display my favorites pictures'] = 'Zobrazí Vaše obľúbené fotografie'; 
   188$lang['display my favorites pictures'] = 'zobraziť moje obľúbené fotografie'; 
  189189$lang['Favorites'] = 'Obľúbené'; 
  190190$lang['First'] = 'Prvá'; 
  191 $lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'Galéria je uzamknutá z dôvodu administrácie. Skúste to prosím neskôr.'; 
   191$lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'Galéria je uzamknutá z dôvodu údržby. Skúste to prosím neskôr.'; 
  192192$lang['Page generated in'] = 'Stránka vytvorená '; 
  193193$lang['guest'] = 'hosť'; 
  194194$lang['Hello'] = 'Prihlásený ako'; 
  195 $lang['available for administrators only'] = 'Prístupné len adminitrátorom'; 
  196 $lang['shows images at the root of this category'] = 'Zobraziť fotografie v tejto kategórii'; 
   195$lang['available for administrators only'] = 'prístupné len adminitrátorom'; 
   196$lang['shows images at the root of this category'] = 'zobraziť fotografie v tejto kategórii'; 
  197197$lang['See last users comments'] = 'Zobraziť najnovšie komentáre používateľov'; 
  198 $lang['customize the appareance of the gallery'] = 'Prispôsobiť vzhľad galérie'; 
  199 $lang['search'] = 'Hľadať'; 
   198$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'prispôsobiť vzhľad galérie'; 
   199$lang['search'] = 'hľadať'; 
  200200$lang['Home'] = 'Úvodná stránka'; 
  201201$lang['Identification'] = 'Identifikácia'; 
  202202$lang['in this category'] = 'v tejto kategórii'; 
  203 $lang['in %d sub-category'] = 'v %d pod-kategórii'; 
  204 $lang['in %d sub-categories'] = 'v %d pod-kategóriach'; 
   203$lang['in %d sub-category'] = 'v %d podkategórii'; 
   204$lang['in %d sub-categories'] = 'v %d podkategóriach'; 
  205205$lang['included'] = 'vrátane'; 
  206 $lang['Invalid password!'] = 'Zlé heslo!'; 
   206$lang['Invalid password!'] = 'Neplatné heslo!'; 
  207207$lang['Language'] = 'Jazyk'; 
  208208$lang['last %d days'] = 'posledných %d dní'; 
   
  215215$lang['Maximum width of the pictures'] = 'Maximálna šírka fotografií'; 
  216216$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'Maximálna šírka musí byť číslo väčšie ako 50'; 
  217 $lang['display a calendar by creation date'] = 'Zobraziť v kalendári podľa dátumu vytvorenia'; 
  218 $lang['display all elements in all sub-categories'] = 'Zobraziť všetky objekty v pod-kategóriach'; 
  219 $lang['return to normal view mode'] = 'Návrat do normálneho zobrazenia'; 
  220 $lang['display a calendar by posted date'] = 'Zobraziť v kalendári podľa dátumu vloženia'; 
   217$lang['display a calendar by creation date'] = 'zobraziť v kalendári podľa dátumu vytvorenia'; 
   218$lang['display all elements in all sub-categories'] = 'Zobraziť všetky objekty v podkategóriach'; 
   219$lang['return to normal view mode'] = 'návrat do normálneho zobrazenia'; 
   220$lang['display a calendar by posted date'] = 'zobraziť v kalendári podľa dátumu vloženia'; 
  221221$lang['month'][10] = 'Október'; 
  222222$lang['month'][11] = 'November'; 
   
  232232$lang['month'][9] = 'September'; 
  233233$lang['Most visited'] = 'Najčastejšie zobrazované'; 
  234 $lang['display most visited pictures'] = 'Najčastejšie zobrazované fotografie'; 
   234$lang['display most visited pictures'] = 'najčastejšie zobrazované fotografie'; 
  235235$lang['The number of images per row must be a not null scalar'] = 'Počet fotografií v riadku musí byť číslo väčšie ako 0.'; 
  236236$lang['Number of images per row'] = 'Počet fotografií v riadku'; 
   
  250250$lang['Show file metadata'] = 'Zobraziť metadata'; 
  251251$lang['Powered by'] = 'Publikované pomocou aplikácie'; 
  252 $lang['Preferences'] = 'Nastavenie'; 
   252$lang['Preferences'] = 'Nastavenia'; 
  253253$lang['Previous'] = 'Predchádzajúca'; 
  254254$lang['Random pictures'] = 'Náhodný výber'; 
  255255$lang['display a set of random pictures'] = 'Zobraziť sadu fotografií podľa náhodného výberu'; 
  256 $lang['Recent categories'] = 'Nová kategória'; 
  257 $lang['display recently updated categories'] = 'Zobraziť novo pridané kategórie'; 
   256$lang['Recent categories'] = 'Nové kategórie'; 
   257$lang['display recently updated categories'] = 'zobraziť novo pridané kategórie'; 
  258258$lang['Recent period'] = 'Doba, počas ktorej sú fotografie zobrazované ako novo pridané'; 
  259259$lang['Recent pictures'] = 'Nové fotografie'; 
  260 $lang['display most recent pictures'] = 'Zobraziť novo pridané fotografie'; 
   260$lang['display most recent pictures'] = 'zobraziť novo pridané fotografie'; 
  261261$lang['Redirection...'] = 'Presmerovanie...'; 
  262 $lang['Please, enter a login'] = 'Zadejte prosím prihlasovacie údaje'; 
   262$lang['Please, enter a login'] = 'Zadajte prosím prihlasovacie údaje'; 
  263263$lang['login mustn\'t end with a space character'] = 'používateľské meno nesmie končiť medzerou'; 
  264264$lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'používateľské meno nesmie začínať medzerou'; 
  265265$lang['this login is already used'] = 'tieto prihlasovacie údaje už sú používané'; 
  266266$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'E-mail musí byť vo formáte xxx@yyy.eee (napríklad: kovac@zoznam.sk)'; 
  267 $lang['please enter your password again'] = 'prosím zadajte znovu heslo '; 
   267$lang['please enter your password again'] = 'prosím zadajte znovu heslo'; 
  268268$lang['Auto login'] = 'Automatické prihlásenie'; 
  269269$lang['remove this tag from the list'] = 'odstrániť toto kľúčové slovo zo zoznamu'; 
  270 $lang['representative'] = 'Reprezentant'; 
  271 $lang['return to homepage'] = 'Späť na úvodnú stranu'; 
   270$lang['representative'] = 'vzorový'; 
   271$lang['return to homepage'] = 'späť na úvodnú stránku'; 
  272272$lang['Search for Author'] = 'Hľadať autora'; 
  273273$lang['Search in Categories'] = 'Hľadanie v kategóriach'; 
   
  285285$lang['searched words : %s'] = 'hľadať slová: %s'; 
  286286$lang['Contact'] = 'Kontakt'; 
  287 $lang['set as category representative'] = 'Nastaviť kategóriu ako reprezentatívnu'; 
   287$lang['set as category representative'] = 'Nastaviť kategóriu ako vzorovú'; 
  288288$lang['Show number of comments'] = 'Ukázať počet komentárov'; 
  289289$lang['Show number of hits'] = 'Ukázať počet zobrazení'; 
  290 $lang['slideshow'] = 'Automatické prehrávanie'; 
   290$lang['slideshow'] = 'automatické prehrávanie'; 
  291291$lang['stop the slideshow'] = 'zastaviť automatické prehrávanie'; 
  292292$lang['Specials'] = 'Zobraziť'; 
  293293$lang['SQL queries in'] = 'SQL dotazov behom'; 
  294 $lang['display only recently posted images'] = 'Zobrazí len novo vložené fotografie'; 
   294$lang['display only recently posted images'] = 'zobrazí len novo vložené fotografie'; 
  295295$lang['return to the display of all images'] = 'návrat k zobrazeniu všetkých fotografií'; 
  296 $lang['the beginning'] = 'začiatku'; 
   296$lang['the beginning'] = 'začiatok'; 
  297297$lang['Interface theme'] = 'Šablona vzhľadu'; 
  298298$lang['Thumbnails'] = 'Náhľady'; 
  299299$lang['Menu'] = 'Ďalšie funkcie'; 
  300 $lang['A comment on your site'] = 'komentár v Vašim stránkam'; 
   300$lang['A comment on your site'] = 'Komentár v Vašim stránkam'; 
  301301$lang['today'] = 'dnes'; 
  302302$lang['Update your rating'] = 'Aktualizovať hodnotenie'; 
   
  307307$lang['Optional, but recommended : choose a thumbnail to associate to'] = 'Voliteľné (odporučené): priradiť náhľad k '; 
  308308$lang['the width of the picture must not exceed :'] = 'šírka fotografie nesmie byť väčšia ako: '; 
  309 $lang['can\'t upload the picture on the server'] = 'Nie je možné nahrať fotografiu na server'; 
  310 $lang['the username must be given'] = 'Je nutné zadať používateľské meno'; 
   309$lang['can\'t upload the picture on the server'] = 'nie je možné nahrať fotografiu na server'; 
   310$lang['the username must be given'] = 'je nutné zadať používateľské meno'; 
  311311$lang['A picture\'s name already used'] = 'Fotografia s týmto názvom už existuje'; 
  312312$lang['You must choose a picture fileformat for the image'] = 'Je nutné zvoliť typ súboru fotografie'; 
   
  333333$lang['Picture uploaded by %s'] = 'Fotografia nahraná %s'; 
  334334 
  335 $lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Zlý stav pre používateľa "hosť", bude použitý východzí stav. Prosím informujte administrátora.'; 
  336  
  337 $lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Administrátor nemôže použiť túto metódu.'; 
  338 $lang['a user use already this mail address'] = 'Táto e-mailová adresa je už používaná'; 
   335$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Zlý stav pre používateľa "hosť", bude použitý východzí stav. Prosím informujte webmastra.'; 
   336 
   337$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Administrátor, webmaster a špeciálny používateľ nemôžu použiť túto metódu.'; 
   338$lang['a user use already this mail address'] = 'táto e-mailová adresa je už používaná'; 
  339339$lang['Category results for'] = 'Výsledky pre kategórie'; 
  340340$lang['Tag results for'] = 'Výsledky pre kľúčové slová'; 
   
  358358$lang['Piwigo Help'] = 'Nápoveda Piwigo'; 
  359359$lang['Rank'] = 'Hodnotiť'; 
  360 $lang['group by letters'] = 'Zoskupiť podľa písmen'; 
   360$lang['group by letters'] = 'zoskupiť podľa písmen'; 
  361361$lang['letters'] = 'písmená'; 
  362 $lang['show tag cloud'] = 'Zobraziť kľúčové slová v bubline'; 
   362$lang['show tag cloud'] = 'zobraziť kľúčové slová v bubline'; 
  363363$lang['cloud'] = 'bublina'; 
  364364// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Colibri (2.1) 
   
  371371$lang['delete all images from your favorites'] = 'vymazať všetky obrázky z Vašich obľúbených'; 
  372372$lang['Sent by'] = 'Poslané'; 
  373 $lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Cookies sú buď blokované, alebo nie sú povolené vo Vašom prehliadači. Musíte povoliť cookies, aby bolo možné se prihlásiť.'; 
   373$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Cookies sú buď blokované, alebo nie sú povolené vo Vašom prehliadači. Musíte povoliť cookies, aby bolo možné sa prihlásiť.'; 
  374374$lang['Some info about this picture'] = 'Informácie o tejto fotografii'; 
  375375$lang['Some more (technical) info about this picture'] = 'Viac informácií o tejto fotografii (technické)'; 
   
  378378$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Tento komentár vyžaduje kontrolu'; 
  379379$lang['Welcome'] = 'Vitajte'; 
  380 $lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Vitajte vo Vašej Piwigo foto galérii!'; 
   380$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Vitajte vo Vašej Piwigo fotogalérii!'; 
  381381$lang['... or browse your empty gallery'] = '... alebo prezerajte Vašu prázdnu galériu'; 
  382382$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... alebo prosím zrušte túto správu, program nájde spôsob sám'; 
  383 $lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Vitajte %s, Vaša Piwigo foto galéria je prázdna!'; 
   383$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Vitajte %s, Vaša Piwigo fotogaléria je prázdna!'; 
  384384$lang['I want to add photos'] = 'Chcem pridať fotografie'; 
  385385$lang['Manage this user comment: %s'] = 'Spravujte tento používateľský komentár: %s'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.