Changeset 7108


Ignore:
Timestamp:
10/05/10 22:30:10 (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[branche2.1] update sk_SK Slovak (Slovensky) thanks to dodo
feature:1889

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.1/language/sk_SK/admin.lang.php

  r7037 r7108  
  2929$lang['%d category including'] = '%d kategória obsahujúca '; 
  3030$lang['%d categories including'] = '%d kategórií obsahujúcich '; 
  31 $lang['%d physical'] = '%d fyzický'; 
  32 $lang['%d physical'] = '%d fyzických'; 
  33 $lang[' and %d virtual'] = 'a %d virtuálny'; 
  34 $lang[' and %d virtual'] = 'a %d virtuálnych'; 
   31$lang['%d physical'] = '%d fyzická'; 
   32$lang[' and %d virtual'] = 'a %d virtuálna'; 
  3533$lang['%d category moved'] = '%d kategória presunutá'; 
  36 $lang['%d categories moved'] = '%d kategórie presunuté'; 
   34$lang['%d categories moved'] = '%d kategórií presunutých'; 
  3735$lang['%d group'] = '%d skupina'; 
  3836$lang['%d groups'] = '%d skupín'; 
   
  6058$lang['Add selected elements to caddie'] = 'Pridať vybrané položky do košíku'; 
  6159$lang['Add'] = 'Pridať'; 
  62 $lang['Allow user registration'] = 'Povoliť registráciu používateľov'; 
   60$lang['Allow user registration'] = 'Povoliť registráciu používateľa'; 
  6361$lang['Apply to subcategories'] = 'Použiť na podkategórie'; 
  6462$lang['Associated'] = 'Priradené'; 
   
  7674$lang['Database'] = 'Databáza'; 
  7775$lang['Deactivate'] = 'Deaktivovať'; 
  78 $lang['Delete Representant'] = 'Zmazať reprezentatívny obrázok'; 
   76$lang['Delete Representant'] = 'Zmazať ukážkovú fotografiu'; 
  7977$lang['Delete selected tags'] = 'Zmazať vybrané kľúčové slová'; 
  80 $lang['Delete selected users'] = 'Zmazať vybraný používateľov'; 
   78$lang['Delete selected users'] = 'Zmazať vybraných používateľov'; 
  8179$lang['Deletions'] = 'Zmazanie'; 
  8280$lang['Deny selected groups'] = 'Zakázať vybraným skupinám'; 
   
  8684$lang['Dissociated'] = 'Väzba zrušená'; 
  8785$lang['Does not represent'] = 'Nereprezentuje'; 
  88 $lang['Edit all picture informations'] = 'Upraviť informácie o všetkých obrázkoch'; 
   86$lang['Edit all picture informations'] = 'Upraviť informácie o všetkých fotografiách'; 
  8987$lang['Edit selected tags'] = 'Upraviť vybrané kľúčové slová'; 
  9088$lang['Edit tags'] = 'Upraviť kľúčové slová'; 
  9189$lang['Elements'] = 'Položky'; 
  92 $lang['Email admins when a new user registers'] = 'Poslať e-mail administrátorovi pri registrácii nového používateľa'; 
  93 $lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Poslať e-mail administrátorovi pri vložení nového komentára'; 
  94 $lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Poslať e-mail administrátorovi pri vložení nového komentára vyžadujúceho schválenie.'; 
  95 $lang['Email admins when a picture is uploaded'] = 'Poslať e-mail administrátorovi pri nahraní novej fotografie.'; 
   90$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Poslať e-mail administrátorom pri registrácii nového používateľa'; 
   91$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Poslať e-mail administrátorom pri vložení nového komentára'; 
   92$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Poslať e-mail administrátorom pri vložení nového komentára vyžadujúceho schválenie.'; 
   93$lang['Email admins when a picture is uploaded'] = 'Poslať e-mail administrátorom pri nahraní novej fotografie.'; 
  9694$lang['Empty caddie'] = 'Odstrániť obsah košíku'; 
  9795$lang['Environment'] = 'Prostredie'; 
   
  129127$lang['Only private categories are listed'] = 'Sú zobrazené len súkromné kategórie'; 
  130128$lang['Operating system'] = 'Operačný systém'; 
  131 $lang['Options'] = 'Nastavenie'; 
   129$lang['Options'] = 'Nastavenia'; 
  132130$lang['Other private categories'] = 'Ďalšie súkromné kategórie'; 
  133131$lang['Page banner'] = 'Banner stránky'; 
   
  135133$lang['Path'] = 'Cesta'; 
  136134$lang['Permalink'] = 'Pernamentné spojenie'; 
  137 $lang['Permalink %s has been previously used by category %s. Delete from the permalink history first'] = 'Pernamentné spojenie %s bolo predtým použité kategóriou %s. Najprv zmažte z histórie spojení.'; 
  138 $lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Pernamentné spojenie musí byť zložené zo znakov a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" alebo "/". Nie je možné použiť len číslo alebo číslo nasledované "-"'; 
  139 $lang['Permalink %s is already used by category %s'] = 'Pernamentné spojenie je už využívané kategóriou %s'; 
  140 $lang['Permalink history'] = 'História pernamentného spojenia'; 
  141 $lang['Permalinks'] = 'Pernamentné spojenie'; 
   135$lang['Permalink %s has been previously used by category %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permanentné spojenie %s bolo predtým použité kategóriou %s. Najprv zmažte z histórie spojenia.'; 
   136$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Permanentné spojenie musí byť zložené zo znakov a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" alebo "/". Nie je možné použiť len číslo alebo číslo nasledované "-"'; 
   137$lang['Permalink %s is already used by category %s'] = 'Permanentné spojenie je už využívané kategóriou %s'; 
   138$lang['Permalink history'] = 'História permanentného spojenia'; 
   139$lang['Permalinks'] = 'Permanentné spojenie'; 
  142140$lang['Permission denied'] = 'Prístup zamietnutý'; 
  143141$lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Prístup povolený vďaka skupine'; 
  144142$lang['Permission granted'] = 'Prístup povolený'; 
  145 $lang['Picture informations updated'] = 'Informácie o fotografiách aktualizované'; 
   143$lang['Picture informations updated'] = 'Informácie o fotografii aktualizované'; 
  146144$lang['Plugins'] = 'Doplnky'; 
  147145$lang['Position'] = 'Pozícia'; 
  148 $lang['Preferences'] = 'Nastavenie'; 
   146$lang['Preferences'] = 'Nastavenia'; 
  149147$lang['Properties'] = 'Vlastnosti'; 
  150148$lang['Random picture'] = 'Náhodná fotografia'; 
   
  154152$lang['Reject All'] = 'Zamietnuť všetky'; 
  155153$lang['Reject'] = 'Zamietnuť'; 
  156 $lang['Representant'] = 'Reprezentant'; 
  157 $lang['Representation of categories'] = 'Reprezentatívna fotografia pre kategóriu'; 
  158 $lang['Representative'] = 'Reprezentatívna fotografia'; 
  159 $lang['Represents'] = 'Reprezentatívne fotografie'; 
   154$lang['Representant'] = 'Ukážkové'; 
   155$lang['Representation of categories'] = 'Ukážková fotografia pre kategóriu'; 
   156$lang['Representative'] = 'Ukážková fotografia'; 
   157$lang['Represents'] = 'Ukážkové fotografie'; 
  160158$lang['Save order'] = 'Uložiť poradie'; 
  161159$lang['Save to permalink history'] = 'Uložiť do histórie permanentného spojenia'; 
   
  167165$lang['Status'] = 'Stav'; 
  168166$lang['Statistics'] = 'Štatistiky'; 
  169 $lang['Storage category'] = 'Kategórie umiestnení'; 
   167$lang['Storage category'] = 'Kategória umiestnení'; 
  170168$lang['Sum of rates'] = 'Sumarizácia hodnotení'; 
  171169$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Kľúčové slovo "%" už existuje'; 
  172 $lang['Tag "%s" was added'] = '"%" kľúčových slov bolo pridaných'; 
  173 $lang['Tag selection'] = 'Výber kľúčových slov'; 
   170$lang['Tag "%s" was added'] = '"%" kľúčové slovo bolo pridané'; 
   171$lang['Tag selection'] = 'Výber kľúčového slova'; 
  174172$lang['Take selected elements out of caddie'] = 'Odstrániť z košíku vybrané položky'; 
  175173$lang['The %d following tags were deleted'] = 'Nasledujúcích %d kľúčových slov bolo odstránených'; 
  176 $lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Nie je možné skontrolovať možnosť upgrade.'; 
   174$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Nie je možné skontrolovať aktualizácie.'; 
  177175$lang['Uninstall'] = 'Odinštalovať'; 
  178176$lang['Use the default image sort order (defined in the configuration file)'] = 'Použiť východzie radenie (definované v konfiguračnom súbore)'; 
  179 $lang['User comments validation'] = 'Schválenie komentárov používateľov'; 
   177$lang['User comments validation'] = 'Schválenie komentárov používateľa'; 
  180178$lang['Users'] = 'Používatelia'; 
  181179$lang['Validate All'] = 'Schváliť všetky'; 
   
  184182$lang['Version'] = 'Verzia'; 
  185183$lang['Virtual categories movement'] = 'Presun virtuálnych kategórií'; 
  186 $lang['Virtual categories to move'] = 'Virtuálna kategória k presunutiu'; 
   184$lang['Virtual categories to move'] = 'Virtuálne kategórie k presunutiu'; 
  187185$lang['Virtual category name'] = 'Názov virtuálnej kategórie'; 
  188186$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Administrátor nemôže byť zmazaný'; 
   
  193191$lang['add tags'] = 'Pridať kľúčové slová'; 
  194192$lang['Adviser'] = 'Sprievodca'; 
  195 $lang['associate to category'] = 'Priradiť ku kategórii'; 
  196 $lang['associate to group'] = 'Priradiť ku skupine'; 
   193$lang['associate to category'] = 'priradiť ku kategórii'; 
   194$lang['associate to group'] = 'priradiť ku skupine'; 
  197195$lang['Authorized'] = 'Autorizované'; 
  198196$lang['Add a virtual category'] = 'Pridať virtuálnu kategóriu'; 
  199197$lang['Authorize users to add comments on selected categories'] = 'Povoliť používateľom komentovať vybrané kategórie'; 
  200198$lang['The name of a category should not be empty'] = 'Meno kategórie nesmie byť prázdne'; 
  201 $lang['Lock categories'] = 'Zamknúť kategóriu'; 
   199$lang['Lock categories'] = 'Zamknúť kategórie'; 
  202200$lang['Private category'] = 'Súkromná kategória'; 
  203201$lang['Public category'] = 'Verejná kategória'; 
  204 $lang['Find a new representant by random'] = 'Nájsť reprezentatívny obrázok pomocou náhodného výberu'; 
   202$lang['Find a new representant by random'] = 'Nájsť ukážkovú fotografiu pomocou náhodného výberu'; 
  205203$lang['Public / Private'] = 'Verejná / Súkromná'; 
  206 $lang['Manage authorizations for selected categories'] = 'Nastaviť oprávnenie pre vybrané kategórie'; 
   204$lang['Manage authorizations for selected categories'] = 'Nastaviť oprávnenia pre vybrané kategórie'; 
  207205$lang['Select uploadable categories'] = 'Zvoliť kategórie s možnosťou nahrávania obsahu'; 
  208206$lang['Virtual category added'] = 'Virtuálna kategória pridaná'; 
  209207$lang['Virtual category deleted'] = 'Virtuálna kategória zmazaná'; 
  210 $lang['Category'] = 'Kategórie'; 
   208$lang['Category'] = 'Kategória'; 
  211209$lang['Access type'] = 'Druh prístupu'; 
  212210$lang['Comments'] = 'Komentáre používateľov'; 
   
  218216$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'Počet komentárov na stránku musí byť číslo medzi 5 a 50 vrátane'; 
  219217$lang['Configuration'] = 'Konfigurácia'; 
  220 $lang['confirm'] = 'Potvrdiť'; 
   218$lang['confirm'] = 'potvrdiť'; 
  221219$lang['Date'] = 'Dátum'; 
  222 $lang['delete category'] = 'Vymazať kategóriu'; 
  223 $lang['dissociate from category'] = 'Oddeliť od kategórie'; 
  224 $lang['dissociate from group'] = 'Oddeliť od skupiny'; 
  225 $lang['edit category permissions'] = 'Upraviť oprávnenie ku kategórii'; 
   220$lang['delete category'] = 'vymazať kategóriu'; 
   221$lang['dissociate from category'] = 'oddeliť od kategórie'; 
   222$lang['dissociate from group'] = 'oddeliť od skupiny'; 
   223$lang['edit category permissions'] = 'upraviť oprávnenia ku kategórii'; 
  226224$lang['Category informations updated successfully.'] = 'Informácie o kategórii boli úspěšne aktualizované'; 
  227225$lang['Authorize upload'] = 'Povoliť nahrávanie fotografií'; 
  228 $lang['elements per page'] = 'Položiek na stránke'; 
  229 $lang['elements'] = 'Položky'; 
   226$lang['elements per page'] = 'položiek na stránke'; 
   227$lang['elements'] = 'položky'; 
  230228$lang['High definition enabled'] = 'Vysoké rozlíšenie povolené'; 
  231229$lang['File'] = 'Súbor'; 
  232230$lang['Filesize'] = 'Veľkosť súboru'; 
  233 $lang['first element added on %s'] = 'prvá položka pridaná %s'; 
   231$lang['first element added on %s'] = 'prvá položka pridaná k %s'; 
  234232$lang['Forbidden'] = 'Zakázané'; 
  235 $lang['global mode'] = 'Viac naraz'; 
   233$lang['global mode'] = 'viac naraz'; 
  236234$lang['group "%s" added'] = 'skupina "%s" pridaná'; 
  237235$lang['group "%s" deleted'] = 'skupina "%s" vymazaná'; 
  238236$lang['group "%s" updated'] = 'skupina "%s" aktualizovaná'; 
  239 $lang['group'] = 'Skupina'; 
   237$lang['group'] = 'skupina'; 
  240238$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Názov skupiny nesmie obsahovať " alebo \' alebo byť prázdny.'; 
  241239$lang['This name is already used by another group.'] = 'Toto meno je už používané pre inú skupinu.'; 
  242240$lang['High definition'] = 'Vysoké rozlíšenie'; 
  243 $lang['jump to category'] = 'Prejsť do kategórie'; 
  244 $lang['jump to image'] = 'Prejsť na obrázok'; 
  245 $lang['leave'] = 'Ponechať'; 
   241$lang['jump to category'] = 'prejsť do kategórie'; 
   242$lang['jump to image'] = 'prejsť na obrázok'; 
   243$lang['leave'] = 'ponechať'; 
  246244$lang['Lock'] = 'Zamknúť'; 
  247245$lang['Locked'] = 'Uzamknuté'; 
  248 $lang['manage category elements'] = 'Spravovať položky kategórie'; 
  249 $lang['manage sub-categories'] = 'Spravovať podkategórie'; 
   246$lang['manage category elements'] = 'spravovať položky kategórie'; 
   247$lang['manage sub-categories'] = 'spravovať podkategórie'; 
  250248$lang['Manage'] = 'Správa'; 
  251249$lang['maximum height'] = 'maximálna výška'; 
  252250$lang['maximum width'] = 'maximálna šírka'; 
  253 $lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Vykonávanie operácie prekročilo povolený čas, zvoľte ak chcete pokračovať [očakávaný čas: %d sekúnd].'; 
  254 $lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Vykonávanie prekročilo maximálny čas, zvoľte ak chcete pokračovať [očakávaný čas: %d sekúnd].'; 
   251$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Vykonávanie operácie prekročilo povolený čas, spracovanie musí pokračovať [zostávajúci čas: %d sekundu].'; 
   252$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Vykonávanie prekročilo maximálny čas, spracovanie musí pokračovať [zostávajúci čas: %d sekúnd].'; 
  255253$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'Nastavený čas pre zobrazenie zoznamu používateľov bol prekročený. Ďalší používatelia nebudú zobrazení.'; 
  256254$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'Nastavený čas pre odoslanie správy bol prekročený. Ďalšie správy nebudú odoslané.'; 
   
  267265$lang['between'] = 'medzi '; 
  268266$lang['and'] = ' a '; 
  269 $lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'Administrátor Vás prihlásil k odberu noviniek e-mailom.'; 
   267$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'Webmaster Vás prihlásil k odberu noviniek e-mailom.'; 
  270268$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Prihlásenie k odberu noviniek e-mailom prebehlo úspešne.'; 
  271269$lang['To subscribe'] = 'Pre prihlásenie kliknite na %s .'; 
  272270$lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to'] = 'V prípade problémov alebo otázok kontaktujte '; 
  273 $lang['[NBM] Problems or questions'] = '[NBM] Problémy a otázky'; 
  274 $lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = 'Administrátor Vás odhlásil z odberu noviniek e-mailom.'; 
   271$lang['[NBM] Problems or questions'] = '[NBM] Problémy alebo otázky'; 
   272$lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = 'Webmaster Vás odhlásil z odberu noviniek e-mailom.'; 
  275273$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Odhlásenie z odberu noviniek e-mailom prebehlo úspešne.'; 
  276274$lang[', click on'] = ', kliknite na '; 
   
  287285$lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'Nie sú žiadni odberatelia prihlásení pre príjem správy.'; 
  288286$lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.'] = 'Prihlásení odberatelia môžu byť zobrazení len ak existujú novinky k upozorneniu.'; 
  289 $lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'Táto záložka sa zobrazuje len administrátorovi.'; 
   287$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'Táto záložka sa zobrazuje len administrátorom.'; 
  290288$lang['No user to send notifications by mail.'] = 'Nebol nájdený žiaden používateľ pre odoberanie noviniek e-mailom.'; 
  291289$lang['New elements added'] = 'Nové položky boli pridané'; 
  292290$lang['Subscribe to notification by mail'] = 'Prihlásiť k odberu novinek e-mailom'; 
  293 $lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Odhlásiť od odoberania noviniek e-mailom'; 
   291$lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Odhlásiť z odberu noviniek e-mailom'; 
  294292$lang['Parameter'] = 'Parameter'; 
  295293$lang['Continue processing treatment'] = 'Pokračovať v údržbe'; 
   
  297295$lang['Add detailed content'] = 'Odoslať obsah'; 
  298296$lang['Send mail as'] = 'Odoslať správu ako'; 
  299 $lang['Send mail to users'] = 'Odoslať e-mail používateľovi'; 
   297$lang['Send mail to users'] = 'Odoslať e-mail používateľom'; 
  300298$lang['Send'] = 'Odoslať'; 
  301 $lang['Options'] = 'Voľby'; 
  302299$lang['Subscribed'] = 'Prihlásení používatelia'; 
  303300$lang['Subscribe'] = 'Prihlásiť'; 
  304301$lang['Parameters'] = 'Parametre'; 
  305 $lang['Select recipients'] = 'Zvoľte príjemcu'; 
  306 $lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Prihlásiť/odhlásiť používateľa'; 
   302$lang['Select recipients'] = 'Zvoľte príjemcov'; 
   303$lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Prihlásiť/odhlásiť používateľov'; 
  307304$lang['Unsubscribed'] = 'Neprihlásení používatelia'; 
  308305$lang['%d parameter was updated.'] = '%d parameter aktualizovaný.'; 
   
  310307$lang['%d user was not updated.'] = '%d používateľ nebyl aktualizovaný.'; 
  311308$lang['%d users were not updated.'] = '%d používateľov nebolo aktualizovaných.'; 
  312 $lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.'] = 'Používateľ %s [%s] bol odhlásený od odoberania noviniek e-mailom.'; 
   309$lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.'] = 'Používateľ %s [%s] bol odhlásený z odberu noviniek e-mailom.'; 
  313310$lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = 'Používateľ %s [%s] bol prihlásený k odoberaniu noviniek e-mailom.'; 
  314311$lang['%d user was updated.'] = '%d používateľ aktualizovaný.'; 
   
  319316$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Upozornenie: prihlásenie alebo odhlásenie má za následok odoslanie e-mailov používateľom'; 
  320317$lang['Send mail on HTML format'] = 'Odosielať správy v HTML formáte'; 
  321 $lang['Include display of recent pictures group by dates'] = 'Zahrnúť nové skupiny fotografií podľa dátumu'; 
   318$lang['Include display of recent pictures group by dates'] = 'Zahrnúť novú skupinu fotografií podľa dátumu'; 
  322319$lang['Available only with HTML format'] = 'Dostupné len pre správy vo formáte HTML'; 
  323320$lang['no write access'] = 'nemáte prístupové práva'; 
   
  329326$lang['randomly represented'] = 'náhodne reprezentovaný'; 
  330327$lang['registration date'] = 'dátum registrácie'; 
  331 $lang['clean'] = 'Vyčistiť'; 
  332 $lang['remove remote listing.xml file'] = 'Vymazať vzdialený súbor listing.xml'; 
  333 $lang['generate listing'] = 'Generovať zoznam'; 
  334 $lang['generate file listing.xml on remote site'] = 'Generovať súbor listing.xml vzdialenej stránky'; 
   328$lang['clean'] = 'vyčistiť'; 
   329$lang['remove remote listing.xml file'] = 'vymazať vzdialený súbor listing.xml'; 
   330$lang['generate listing'] = 'generovať zoznam'; 
   331$lang['generate file listing.xml on remote site'] = 'generovať súbor listing.xml vzdialenej stránky'; 
  335332$lang['Create this site'] = 'Vytvoriť túto stránku'; 
  336333$lang['A local listing.xml file has been found for'] = 'Miestny súbor listing.xml bol nájdený pre '; 
  337334$lang['read local listing.xml and update'] = 'čítať miestny súbor listing.xml a aktualizovať'; 
  338 $lang['test'] = 'Test'; 
  339 $lang['test this remote site'] = 'Otestovať vzdialenú stránku'; 
  340 $lang['remove tags'] = 'Presunúť kľúčové slová'; 
   335$lang['test'] = 'test'; 
   336$lang['test this remote site'] = 'otestovať vzdialenú stránku'; 
   337$lang['remove tags'] = 'presunúť kľúčové slová'; 
  341338$lang['Repair and optimize database'] = 'Opraviť a optimalizovať databázu'; 
  342 $lang['selection'] = 'Výber'; 
  343 $lang['set to'] = 'Nastaviť '; 
   339$lang['selection'] = 'výber'; 
   340$lang['set to'] = 'nastaviť '; 
  344341$lang['singly represented'] = 'samostatne reprezentovaný'; 
  345342$lang['This site already exists'] = 'Táto stránka už existuje'; 
  346343$lang['Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)'] = 'Vytvoriť novú stránku: (zadajte adresu do create_listing_file.php)'; 
  347 $lang['created'] = 'Vytvorené'; 
  348 $lang['delete'] = 'Vymazať'; 
  349 $lang['delete this site and all its attached elements'] = 'Vymazať túto stránku a všetky súvisiace položky'; 
  350 $lang['deleted'] = 'Vymazané'; 
  351 $lang['an error happened'] = 'Došlo k chybe'; 
  352 $lang['file create_listing_file.php on remote site was not found'] = 'Súbor create_listing_file.php na vzdialenej stránke nebol nájdený'; 
   344$lang['created'] = 'vytvorené'; 
   345$lang['delete'] = 'vymazať'; 
   346$lang['delete this site and all its attached elements'] = 'vymazať túto stránku a všetky súvisiace položky'; 
   347$lang['deleted'] = 'vymazané'; 
   348$lang['an error happened'] = 'došlo k chybe'; 
   349$lang['file create_listing_file.php on remote site was not found'] = 'súbor create_listing_file.php na vzdialenej stránke nebol nájdený'; 
  353350$lang['Local'] = 'Miestny'; 
  354351$lang['Remote'] = 'Vzdialený'; 
  355 $lang['synchronize'] = 'Synchronizovať'; 
  356 $lang['update the database from files'] = 'Aktualizovať databázu zo súboru'; 
  357 $lang['status'] = 'Stav'; 
   352$lang['synchronize'] = 'synchronizovať'; 
   353$lang['update the database from files'] = 'aktualizovať databázu zo súboru'; 
   354$lang['status'] = 'stav'; 
  358355$lang['Directory'] = 'Adresár'; 
  359 $lang['sub-categories'] = 'Podkategórie'; 
  360 $lang['synchronize metadata'] = 'Synchronizovať metadata'; 
  361 $lang['target'] = 'Cieľ'; 
   356$lang['sub-categories'] = 'podkategórie'; 
   357$lang['synchronize metadata'] = 'synchronizovať metadata'; 
   358$lang['target'] = 'cieľ'; 
  362359$lang['Thumbnail'] = 'Náhľad'; 
  363 $lang['title'] = 'Názov'; 
   360$lang['title'] = 'názov'; 
  364361$lang['Categories management'] = 'Správa kategórií'; 
  365362$lang['Piwigo configuration'] = 'Nastavenie aplikácie Piwigo'; 
   
  369366$lang['User list'] = 'Zoznam používateľov'; 
  370367$lang['Modify informations about a picture'] = 'Upraviť informácie o fotografii'; 
  371 $lang['Thumbnail creation'] = 'Vytvoriť náhľady'; 
   368$lang['Thumbnail creation'] = 'Vytvoriť náhľad'; 
  372369$lang['Database synchronization with files'] = 'Synchronizácia databázy so súbormi'; 
  373370$lang['Pictures waiting for validation'] = 'Fotografie čakajúce na schválenie'; 
  374 $lang['all'] = 'Všetko'; 
  375 $lang['pictures without thumbnail (jpeg and png only)'] = 'Fotografie bez náhľadu (len jpeg alebo png)'; 
  376 $lang['height must be a number superior to'] = 'Výška musí byť väčšia ako'; 
  377 $lang['width must be a number superior to'] = 'Šírka musí byť väčšia ako'; 
   371$lang['all'] = 'všetko'; 
   372$lang['pictures without thumbnail (jpeg and png only)'] = 'fotografie bez náhľadu (len jpeg alebo png)'; 
   373$lang['height must be a number superior to'] = 'výška musí byť väčšia ako'; 
   374$lang['width must be a number superior to'] = 'šírka musí byť väčšia ako'; 
  378375$lang['for the file format'] = 'pre formát súboru'; 
  379376$lang['No missing thumbnail'] = 'Nechýba žiaden náhľad'; 
   
  384381$lang['Results of miniaturization'] = 'Výsledky miniaturizácie'; 
  385382$lang['General statistics'] = 'Celková štatistika'; 
  386 $lang['max time'] = 'nejdlhší čas'; 
   383$lang['max time'] = 'najdlhší čas'; 
  387384$lang['average time'] = 'priemerný čas'; 
  388385$lang['min time'] = 'najkratší čas'; 
   
  392389$lang['unit mode'] = 'jednotlivo'; 
  393390$lang['Unlocked'] = 'Odomknuté'; 
  394 $lang['unset'] = 'Nenastavovať'; 
   391$lang['unset'] = 'nenastavovať'; 
  395392$lang['Update categories informations'] = 'Aktualizovať informácie o kategóriach'; 
  396393$lang['Update images informations'] = 'Aktualizovať informácie o fotografiách'; 
  397394$lang['Synchronize'] = 'Synchronizácia'; 
  398 $lang['reduce to single existing categories'] = 'Previesť do jedinej existujúcej kategórie'; 
   395$lang['reduce to single existing categories'] = 'previesť do jedinej existujúcej kategórie'; 
  399396$lang['Choose an option'] = 'Zvoliť nastavenie'; 
  400 $lang['display maximum informations (added categories and elements, deleted categories and elements)'] = 'Zobraziť všetky informácie (pridané a odstránené kategórie a položky)'; 
  401 $lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'Verzia Piwigo na vzdialenej stránke nei je rovnaká ako miestna'; 
   397$lang['display maximum informations (added categories and elements, deleted categories and elements)'] = 'zobraziť všetky informácie (pridané a odstránené kategórie a položky)'; 
   398$lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'Verzia Piwigo na vzdialenej stránke nie je rovnaká ako miestna'; 
  402399$lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'Verzia súboru create_listing_file.php na vzdialenej stránke musí byť rovnaká ako verzia miestneho súboru'; 
  403400$lang['listing.xml file was not found'] = 'Súbor listing.xml nebol nájdený'; 
   
  407404$lang['Detailed informations'] = 'Detailné informácie'; 
  408405$lang['File/directory read error'] = 'Chyba pri čítaní súboru/adresára'; 
  409 $lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Súbor alebo adresár nei je prístupný alebo neexistuje'; 
  410 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the category directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'typ súboru vyžaduje náhľad. Náhľad musí byť umiestnený v podadresári "thumbnail" v adresári s kategóriou. Názov súboru náhľadu musí začínať nastavenou predponou a prípona musí korepondovať s nasledujúcim zoznamom:'; 
   406$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Súbor alebo adresár nie je prístupný alebo neexistuje'; 
   407$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the category directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'typ súboru vyžaduje náhľad. Náhľad musí byť umiestnený v podadresári "thumbnail" v adresári s kategóriou. Názov súboru náhľadu musí začínať nastavenou predponou a prípona musí korešpondovať s nasledujúcim zoznamom:'; 
  411408$lang['missing thumbnail'] = 'žiadny náhľad'; 
  412409$lang['categories deleted in the database'] = 'kategórie odstránené z databázy'; 
   
  417414$lang['categories added in the database'] = 'kategórie pridané do databázy'; 
  418415$lang['elements added in the database'] = 'položky pridané do databázy'; 
  419 $lang['elements updated in the database'] = 'položky aktualizované v databázy'; 
   416$lang['elements updated in the database'] = 'položky aktualizované v databáze'; 
  420417$lang['Search for new images in the directories'] = 'Hľadať nové obrázky v kategóriách'; 
  421418$lang['added'] = 'pridané'; 
  422 $lang['deleted'] = 'zmazané'; 
  423419$lang['Metadata synchronization results'] = 'Výsledky synchronizácie metadat'; 
  424 $lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'len simulácia pridania (nebudú urobené žiadne zmeny v databázy)'; 
   420$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'len simulácia pridania (nebudú urobené žiadne zmeny v databáze)'; 
  425421$lang['[Simulation]'] = '[Simulácia]'; 
  426422$lang['directories + files'] = 'adresáre + súbory'; 
   
  439435$lang['user_status_guest'] = 'Hosť'; 
  440436$lang['user_status_normal'] = 'Používateľ'; 
  441 $lang['user_status_webmaster'] = 'Administrátor'; 
  442 $lang['Virtual category'] = 'Virtuálna kategórie'; 
   437$lang['user_status_webmaster'] = 'Webmaster'; 
   438$lang['Virtual category'] = 'Virtuálna kategória'; 
  443439$lang['Waiting'] = 'Na schválenie'; 
  444440$lang['default'] = 'východzí'; 
   
  457453$lang['IP'] = 'IP'; 
  458454$lang['Element'] = 'Fotografie'; 
  459 $lang['Section'] = 'sekcia'; 
   455$lang['Section'] = 'Sekcia'; 
  460456$lang['Tags'] = 'Kľúčové slová'; 
  461457$lang['Save page visits by guests'] = 'Ukladať stránky navštívené hosťami'; 
  462458$lang['Save page visits by users'] = 'Ukladať stránky navštívené používateľmi'; 
  463459$lang['Save page visits by administrators'] = 'Ukladať stránky navštívené administrátormi'; 
  464 $lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Informačný e-mail bol poslaný skupine "%s'; 
   460$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Informačný e-mail bol poslaný skupine "%s"'; 
  465461$lang['Send an information email to group members'] = 'Poslať informačný e-mail používateľom skupiny'; 
  466462$lang['Group'] = 'Skupina'; 
   
  477473$lang['Summary'] = 'Súhrn'; 
  478474$lang['%d line filtered'] = '%d riadok filtrovaný'; 
  479 $lang['%d lines filtered'] = '%d riadky filtrované'; 
   475$lang['%d lines filtered'] = '%d riadkov filtrovaných'; 
  480476$lang['%d guest'] = '%d hosť'; 
  481477$lang['%d guests'] = '%d hostí'; 
   
  495491$lang['Correction applied with success'] = 'Oprava úspešne prevedená'; 
  496492$lang['Correction applied with error'] = 'Oprava sa nepodarila'; 
  497 $lang['%d anomaly has been detected.'] = '%d anomálie detekované.'; 
   493$lang['%d anomaly has been detected.'] = '%d anomália detekovaná.'; 
  498494$lang['%d anomalies have been detected.'] = '%d anomálií detekovaných.'; 
  499495$lang['%d anomaly has been corrected.'] = '%d anomália bola opravená.'; 
   
  509505$lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'Stav hlavného používateľa "hosť" je chybný'; 
  510506$lang['Default user does not exist'] = 'Východzí hlavný používateľ neexistuje'; 
  511 $lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'Hlavný používateľ "administrátor" neexistuje'; 
  512 $lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Stav hlavného používateľa "administrátor" je chybný'; 
   507$lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'Hlavný používateľ "webmaster" neexistuje'; 
   508$lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Stav hlavného používateľa "webmaster" je chybný'; 
  513509$lang['User "%s" created with "%s" like password'] = 'Používateľ "%s" vytvorený s heslom "%s"'; 
  514510$lang['Status of user "%s" updated'] = 'Stav používateľa "%s" aktualizovaný'; 
   
  534530$lang['Refresh'] = 'Aktualizovať'; 
  535531$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'Anomálie budú ignorované do novej verzie aplikácie'; 
  536 $lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Provedením opravy anomálie sa zruší ich ignorácia'; 
   532$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Prevedením opravy anomálie sa zruší ich ignorácia'; 
  537533$lang['%d anomaly has been ignored.'] = '%d anomália bola ignorovaná.'; 
  538534$lang['%d anomalies have been ignored.'] = '%d anomálií bolo ignorovaných.'; 
   
  549545$lang['Last revisions'] = 'Posledná revízia'; 
  550546$lang['Delete'] = 'Vymazať'; 
  551 $lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Praejete si odstrániť tento doplnok?'; 
   547$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Prajete si odstrániť tento doplnok?'; 
  552548$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Prajete si nainštalovať tento doplnok?'; 
  553549$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Prajete si nainštalovať túto aktualizáciu? Je potrebné overiť, či súčasnú verziu nie je nutné najskôr odinštalovať.'; 
   
  599595$lang['Manage image ranks'] = 'Spravovať hodnotenie fotografií'; 
  600596$lang['Edit ranks'] = 'Upraviť hodnotenie'; 
  601 $lang['No element in this category'] = 'Kategória neobsahuje žiadne položky'; 
   597$lang['No element in this category'] = 'Kategória neobsahuje žiadnu položku'; 
  602598$lang['Images manual order was saved'] = 'Poradie fotografií bolo uložené'; 
  603599$lang['ranks'] = 'hodnotenie'; 
   
  616612$lang['Drop into category'] = 'Späť do kategórie'; 
  617613$lang['+ Add an upload box'] = '+ Pridat pole'; 
  618 $lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Vytvorte "%s" adresáre v koreňovom adresári inštalácie Piwigo'; 
   614$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Vytvorte "%s" adresár v koreňovom adresári inštalácie Piwigo'; 
  619615$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Povoľte zápis (chmod 777,644,atď.) do "%s" adresára v koreňovom adresári inštalácie Piwigo'; 
  620616$lang['existing category'] = 'súčasná kategória'; 
  621 $lang['create a new category'] = 'Založiť novú Kategóriu'; 
   617$lang['create a new category'] = 'vytvoriť novú kategóriu'; 
  622618$lang['Category name'] = 'Názov kategórie'; 
  623619$lang['Category "%s" has been added'] = 'Kategória "%s" pridaná'; 
   
  665661$lang['... or switch to the old style form'] = '... alebo prepnite na pôvodné štýly'; 
  666662$lang['... or switch to the multiple files form'] = '... alebo prepnite na formát viacnásobných súborov'; 
  667 $lang['The websize maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Maximálna šírka webovskej stránky musí byť číslo medzi %d a %d'; 
  668 $lang['The websize maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Maximálna výška webovskej stránky musí byť číslo medzi %d a %d'; 
   663$lang['The websize maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Maximálna šírka webovej stránky musí byť číslo medzi %d a %d'; 
   664$lang['The websize maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Maximálna výška webovej stránky musí byť číslo medzi %d a %d'; 
  669665$lang['The websize image quality must be a number between %d and %d'] = 'Kvalita formátu fotografie pre web musí byť číslo medzi %d and %d'; 
  670666$lang['The thumbnail maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Maximálna šírka náhľadu obrázku musí byť číslo medzi %d a %d'; 
   
  681677$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Vaše nastavenia boli uložené'; 
  682678$lang['Active Themes'] = 'Aktívne témy'; 
  683 $lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'nastavte prístup pre zápis do adresára "%s"'; 
   679$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Nastavte prístup pre zápis do adresára "%s"'; 
  684680$lang['Administration Home'] = 'Úvodná stránka administrácie'; 
  685681$lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Kategórie zoradené podľa abecedy'; 
   
  708704$lang['Guest Settings'] = 'Nastavenie pre hostí'; 
  709705$lang['Main Page'] = 'Hlavná stránka'; 
  710 $lang['Photo Page'] = 'Foto stránka'; 
   706$lang['Photo Page'] = 'Fotostránka'; 
  711707$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Aktivovať navigačnú lištu'; 
  712708$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Aktivovať navigačné náhľady'; 
   
  723719$lang['Invert'] = 'Obrátiť'; 
  724720$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Nie je možné deaktivovať túto tému, potrebujete aspoň jednu tému.'; 
  725 $lang['Webmaster status is required.'] = 'Status administrátora je požadovaný.'; 
   721$lang['Webmaster status is required.'] = 'Je požadovaný status webmastra.'; 
  726722$lang['Bound Theme'] = 'Zviazať témy'; 
  727723$lang['Allow rating'] = 'Povoliť hodnotenie'; 
   
  731727$lang['Missing Plugins'] = 'Chýbajúce doplnky'; 
  732728$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Nenainštalované doplnky'; 
  733 $lang['By %s'] = 'od %s'; 
  734 $lang['Visit plugin site'] = 'navštívte web portál doplnkov'; 
   729$lang['By %s'] = 'Od %s'; 
   730$lang['Visit plugin site'] = 'Navštívte web portál doplnkov'; 
  735731$lang['Active Languages'] = 'Aktívne jazyky'; 
  736732$lang['Delete this language'] = 'Odstrániť tento jazyk'; 
   
  751747$lang['There is no other theme available.'] = 'Nie je dostupná žiadna ďalšia téma.'; 
  752748$lang['Add another set of photos'] = 'Pridať ďalšiu množinu fotografií'; 
  753 $lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Nie je možné overiť, či exituje nová verzia.'; 
  754749$lang['user_status_generic'] = 'Všeobecné'; 
  755750$lang['IP'] = 'IP'; 
   
  759754$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Táto téma nebola navrhnutá tak, aby bola priamo aktivovateľná'; 
  760755$lang['Menu Management'] = 'Ďalšie funkcie'; 
  761 $lang['Note: photo deletion does not apply to photos added by synchronization. For photos added by synchronization, remove them from the filesystem and then perform another synchronization.'] = 'Poznámka: vymazanie fotky sa neuplatňuje na fotky pridné synchronizáciou. Fotky pridané synchronizáciou musíte odstrániť zo súborového systému a potom vykonať ďalšiu synchronizáciu.'; 
   756$lang['Note: photo deletion does not apply to photos added by synchronization. For photos added by synchronization, remove them from the filesystem and then perform another synchronization.'] = 'Poznámka: vymazanie fotky sa neuplatňuje na fotky pridané synchronizáciou. Fotky pridané synchronizáciou musíte odstrániť zo súborového systému a potom vykonať ďalšiu synchronizáciu.'; 
  762757$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'V súbore php.ini, upload_max_filesize (%sB) je väčší ako post_max_size (%sB), mali by ste zmeniť toto nastavenie'; 
  763758$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Doplnok Exif nie je dostupný, administrátor by mal deaktivovať jeho použitie'; 
  764 $lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Nanrané súbory presahujú upload_max_filesize ako je uvedené v php.ini: %sB'; 
  765 $lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'Nanrané súbory presahujú post_max_size ako je uvedené v php.ini: %sB'; 
   759$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Nahrané súbory presahujú upload_max_filesize ako je uvedené v php.ini: %sB'; 
   760$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'Nahrané súbory presahujú post_max_size ako je uvedené v php.ini: %sB'; 
  766761$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'Nahraný súbor presahuje MAX_FILE_SIZE ako je uvedené v HTML formulári'; 
  767762$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'Súbor bol iba čiastočne nahraný'; 
  768763$lang['No file was uploaded'] = 'Súbor nebol nahraný'; 
  769 $lang['Missing a temporary folder'] = 'Chýbajúci dočaný adresár'; 
   764$lang['Missing a temporary folder'] = 'Chýbajúci dočasný adresár'; 
  770765$lang['Failed to write file to disk'] = 'Chyba zápisu súboru na disk'; 
  771766$lang['File upload stopped by extension'] = 'Nahrávanie súboru zastavené doplnkom'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.