Changeset 7113


Ignore:
Timestamp:
10/05/10 23:28:24 (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[Branche2] - LocalFilesEditor - update cs_CZ thanks to webprostor / test encoding

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.1/plugins/LocalFilesEditor/language/cs_CZ/plugin.lang.php

  r7097 r7113  
  2222// | USA.                                                                  | 
  2323// +-----------------------------------------------------------------------+ 
   24 
  2425$lang['locfiledit_onglet_localconf'] = 'Lokální konfigurace'; 
  2526$lang['locfiledit_onglet_css'] = 'CSS'; 
   
  2728$lang['locfiledit_onglet_lang'] = 'Jazyky'; 
  2829$lang['locfiledit_onglet_plug'] = 'Vlastní pluginy'; 
  29 $lang['locfiledit_cant_save'] = 'Vybraný soubor nelze pøepsat.Zkontrolujte jestli je složka "include/" zapisovatelná (chmod).'; 
  30 $lang['locfiledit_newfile'] = 'Soubor neexistuje a bude vytvoøen LocalFiles Editorem'; 
  31 $lang['locfiledit_save_config'] = 'Soubor byl zmìnìn.'; 
  32 $lang['locfiledit_show_default'] = 'Zobraz refereèní soubor: '; 
  33 $lang['locfiledit_save_bak'] = 'Záloha bude vytvoøena pøi uložení.'; 
  34 $lang['locfiledit_saved_bak'] = 'Záloha vytvoøena (%s)'; 
   30$lang['locfiledit_cant_save'] = 'Vybraný soubor nelze přepsat.Zkontrolujte jestli je složka "include/" zapisovatelná (chmod).'; 
   31$lang['locfiledit_newfile'] = 'Soubor neexistuje a bude vytvořen LocalFiles Editorem'; 
   32$lang['locfiledit_save_config'] = 'Soubor byl změněn.'; 
   33$lang['locfiledit_show_default'] = 'Zobraz referení soubor: '; 
   34$lang['locfiledit_save_bak'] = 'Záloha bude vytvořena při uložení.'; 
   35$lang['locfiledit_saved_bak'] = 'Záloha vytvořena (%s)'; 
  3536$lang['locfiledit_save_file'] = 'Uložit soubor'; 
  3637$lang['locfiledit_choose_file'] = 'Vyber soubor k editaci'; 
  3738$lang['locfiledit_edit'] = 'Editace'; 
  3839$lang['locfiledit_restore'] = 'Obnovit ze zálohy'; 
  39 $lang['locfiledit_restore_confirm'] = 'Prosím potvrïte?Obnova nebude mít efekt do dalšího uložení.'; 
   40$lang['locfiledit_restore_confirm'] = 'Prosím potvrďte?Obnova nebude mít efekt do dalšího uložení.'; 
  4041$lang['locfiledit_bak_loaded1'] = 'Záložní soubor nahrán.'; 
  4142$lang['locfiledit_bak_loaded2'] = 'Musíte nejprve soubor uložit aby mohl být obnoven.'; 
   
  4344$lang['locfiledit_enable_editarea'] = 'Povol editaci'; 
  4445$lang['locfiledit_disable_editarea'] = 'Zakázat editaci'; 
  45 $lang['locfiledit_new_tpl'] = 'Vytvoøit nový soubor'; 
   46$lang['locfiledit_new_tpl'] = 'Vytvořit nový soubor'; 
  4647$lang['locfiledit_new_filename'] = 'Název souboru'; 
  4748$lang['locfiledit_model'] = 'Model'; 
  4849$lang['locfiledit_empty_page'] = 'Prázdná stránka'; 
  49 $lang['locfiledit_parent_directory'] = 'Nadøazená složka'; 
   50$lang['locfiledit_parent_directory'] = 'Nadřazená složka'; 
  5051$lang['locfiledit_filename_error'] = 'Nepovolené znaky v názvu souboru.'; 
  5152$lang['locfiledit_file_already_exists'] = 'Soubor už existuje.'; 
  5253$lang['locfiledit_model_error'] = 'Musíte zvolit model.'; 
  5354$lang['locfiledit_empty_filename'] = 'Musíte vyplnit název souboru.'; 
  54 $lang['locfiledit_webmaster_only'] = 'Pouze webmaster mùže vytváøet nebo mìnit lokální soubory.'; 
   55$lang['locfiledit_webmaster_only'] = 'Pouze webmaster může vytvářet nebo měnit lokální soubory.'; 
   56 
  5557?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.