Changeset 7180


Ignore:
Timestamp:
10/14/10 15:15:57 (9 years ago)
Author:
plg
Message:

feature 1616: cs_CZ, pl_PL, ru_RU, integrate Albums plugin extension:396 into trunk (with new language keys)

Location:
trunk/language
Files:
9 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/cs_CZ/admin.lang.php

  r7024 r7180  
  2727$lang['%d association'] = '%d spojení'; 
  2828$lang['%d associations'] = '%d spojení'; 
  29 $lang['%d album including'] = '%d kategorie obsahující '; 
  30 $lang['%d albums including'] = '%d kategorií obsahujících '; 
   29$lang['%d album including'] = '%d album'; 
   30$lang['%d albums including'] = '%d alb'; 
  3131$lang['%d physical'] = '%d fyzický'; 
  3232$lang['%d physical'] = '%d fyzických'; 
  3333$lang[' and %d virtual'] = 'a %d virtuální'; 
  3434$lang[' and %d virtual'] = 'a %d virtuálních'; 
  35 $lang['%d album moved'] = '%d kategorie přesunuta'; 
  36 $lang['%d albums moved'] = '%d kategorií přesunuto'; 
   35$lang['%d album moved'] = '%d album přesunuto'; 
   36$lang['%d albums moved'] = '%d alb přesunuto'; 
  3737$lang['%d group'] = '%d skupina'; 
  3838$lang['%d groups'] = '%d skupin'; 
   
  6161$lang['Add'] = 'Přidat'; 
  6262$lang['Allow user registration'] = 'Povolit registraci uživatelů'; 
  63 $lang['Apply to sub-albums'] = 'Použít na podkategorie'; 
   63$lang['Apply to sub-albums'] = 'Použít na subalba'; 
  6464$lang['Associated'] = 'Přiřazeno'; 
  6565$lang['Batch management'] = 'Správa dávkových úkonů'; 
  6666$lang['Caddie management'] = 'Správa košíku'; 
  6767$lang['Caddie'] = 'Košík'; 
  68 $lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Kategorie schváleny díky skupinovým spojením'; 
  69 $lang['Album manual order was saved'] = 'Manuální řazení kategorií bylo schváleno'; 
  70 $lang['Album elements associated to the following albums: %s'] = 'Položky kategorií navázány do následujících kategorií: %s'; 
   68$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Alba autorizována díky skupinovému sloučení'; 
   69$lang['Album manual order was saved'] = 'Alba s ručním vyběrem byla uložena'; 
   70$lang['Album elements associated to the following albums: %s'] = 'Fotky alb přiřazeny k následujícím albům: %s'; 
  7171$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Zjištění možnosti aktualizace se nezdařilo'; 
  7272$lang['Check for upgrade'] = 'Zjistit možnost aktualizace'; 
   
  106106$lang['Informations'] = 'Informace'; 
  107107$lang['Install'] = 'Instalovat'; 
  108 $lang['Link all album elements to a new album'] = 'Napojit všechny položky na novou kategorii'; 
  109 $lang['Link all album elements to some existing albums'] = 'Napojit všechny položky na některé existující kategorie'; 
  110 $lang['Linked albums'] = 'Napojené kategorie'; 
   108$lang['Link all album elements to a new album'] = 'Napojí všechny fotky do nového alba'; 
   109$lang['Link all album elements to some existing albums'] = 'Napojí všechny fotky na existující alba'; 
   110$lang['Linked albums'] = 'Propojená alba'; 
  111111$lang['Lock gallery'] = 'Zamknout galerii'; 
  112112$lang['Maintenance'] = 'Údržba'; 
  113 $lang['Edit album permissions'] = 'Nastavit práva pro kategorii'; 
   113$lang['Edit album permissions'] = 'Editace oprávnění pro dané album'; 
  114114$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Nastavit práva pro skupinu "%s"'; 
  115115$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Nastavit práva pro uživatele "%s"'; 
   
  117117$lang['Members'] = 'Členové'; 
  118118$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadata synchronizována ze souboru'; 
  119 $lang['Move albums'] = 'Přesunout kategorie'; 
   119$lang['Move albums'] = 'Přesun alb'; 
  120120$lang['Move'] = 'Přesunout'; 
  121121$lang['Name'] = 'Jméno'; 
  122122$lang['New name'] = 'Nové jméno'; 
  123 $lang['New parent album'] = 'Nová rodičovská kategorie'; 
   123$lang['New parent album'] = 'Nové hlavní album'; 
  124124$lang['New tag'] = 'Nové klíčové slovo'; 
  125125$lang['Number of comments per page'] = 'Počet komentářů na stránce'; 
  126126$lang['Number of rates'] = 'Počet hodnocení'; 
  127127$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Počet náhledů k vytvoření'; 
  128 $lang['Only private albums are listed'] = 'Jsou zobrazeny pouze soukromé kategorie'; 
   128$lang['Only private albums are listed'] = 'Pouze soukromá alba jsou uvedena'; 
  129129$lang['Operating system'] = 'Operační systém'; 
  130130$lang['Options'] = 'Nastavení'; 
  131 $lang['Other private albums'] = 'Další soukromé kategorie'; 
   131$lang['Other private albums'] = 'Ostatní soukromá alba'; 
  132132$lang['Page banner'] = 'Banner stránky'; 
  133 $lang['Parent album'] = 'Rodičovská kategorie'; 
   133$lang['Parent album'] = 'Hlavní album'; 
  134134$lang['Path'] = 'Cesta'; 
  135135$lang['Permalink'] = 'Pernamentní spojení'; 
  136 $lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Pernamentní spojení %s bylo předtím použito kategorií %s. Nejprve smažte z historie spojení.'; 
   136$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s byl dříve používán albem %s. Nejprve ho vymažte z historie permalinků'; 
  137137$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Pernamentní spojení musí být složeno ze znaků a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" nebo "/". Nelze použít pouze číslo nebo číslo následované "-"'; 
  138 $lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Pernamentní spojení je již využíváno kategorií %s'; 
   138$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Permalink %s již používá album %s'; 
  139139$lang['Permalink history'] = 'Historie pernamentního spojení'; 
  140140$lang['Permalinks'] = 'Pernamentní spojení'; 
   
  154154$lang['Reject'] = 'Zamítnout'; 
  155155$lang['Representant'] = 'Reprezentant'; 
  156 $lang['Representation of albums'] = 'Reprezentantativní fotografie pro kategorii'; 
   156$lang['Representation of albums'] = 'Alba reprezentace'; 
  157157$lang['Representative'] = 'Reprezentativní fotografie'; 
  158158$lang['Represents'] = 'Reprezentativní fotografie'; 
  159159$lang['Save order'] = 'Uložit pořadí'; 
  160160$lang['Save to permalink history'] = 'Uložit do historie pernamentního spojení'; 
  161 $lang['Select at least one album'] = 'Je nutné zvolit alespoň jednu kategorii'; 
   161$lang['Select at least one album'] = 'Vyberte alespoň jedno album'; 
  162162$lang['Select at least one picture'] = 'Je nutné zvolit alespoň jednu fotografii'; 
  163163$lang['Select at least one user'] = 'Je nutné zvolit alespoň jednoho uživatele'; 
   
  166166$lang['Status'] = 'Stav'; 
  167167$lang['Statistics'] = 'Statistiky'; 
  168 $lang['Storage album'] = 'Kategorie umístění'; 
   168$lang['Storage album'] = 'Uložené album'; 
  169169$lang['Sum of rates'] = 'Sumarizace hodnocení'; 
  170170$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Klíčové slovo "%" už existuje'; 
   
  182182$lang['Validation'] = 'Schválení'; 
  183183$lang['Version'] = 'Verze'; 
  184 $lang['Virtual albums to move'] = 'Virtuální kategorie k přesunu'; 
  185 $lang['Virtual album name'] = 'Název virtuální kategorie'; 
   184$lang['Virtual albums to move'] = 'Virtuální alba k přesunu'; 
   185$lang['Virtual album name'] = 'Název virtuálního alba'; 
  186186$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Administrátor nemůže být smazán'; 
  187187$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Jsou používány vývojové zdrojové kódy, zjištění není možné.'; 
  188188$lang['You cannot delete your account'] = 'Nemůžete smazat svůj účet'; 
  189 $lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Nelze přesunout kategorii do její vlastní podkategorie'; 
   189$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Nemůžete přesunout album do jeho vlastního sub alba'; 
  190190$lang['You need to confirm deletion'] = 'Je nutné potvrdit vymazání'; 
  191191$lang['add tags'] = 'Přidat klíčová slova'; 
  192192$lang['Adviser'] = 'Průvodce'; 
  193 $lang['Associate to album'] = 'Přiřadit ke kategorii'; 
   193$lang['Associate to album'] = 'přiřadit k album'; 
  194194$lang['associate to group'] = 'Přiřadit ke skupině'; 
  195195$lang['Authorized'] = 'Autorizováno'; 
  196 $lang['Add a virtual album'] = 'Přidat virtuální kategorii'; 
  197 $lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Povolit uživatelům komentovat vybrané kategorie'; 
  198 $lang['The name of an album must not be empty'] = 'Jméno kategorie nesmí být prázdné'; 
  199 $lang['Lock albums'] = 'Zamknout kategorie'; 
  200 $lang['Private'] = 'Soukromá kategorie'; 
  201 $lang['Public'] = 'Veřejná kategorie'; 
   196$lang['Add a virtual album'] = 'Přidat virtuální album'; 
   197$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Povolit uživatelům přidávat komentáře k vybraným albám'; 
   198$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Název alba nesmí být prázdný'; 
   199$lang['Lock albums'] = 'Zamknout alba'; 
   200$lang['Private'] = 'Privátní album'; 
   201$lang['Public'] = 'Veřejné album'; 
  202202$lang['Find a new representant by random'] = 'Najít reprezentativní obrázek pomocí náhodného výběru'; 
  203203$lang['Public / Private'] = 'Veřejná / Soukromá'; 
  204 $lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Nastavit oprávnění pro vybrané kategorie'; 
  205 $lang['Select uploadable albums'] = 'Zvolit kategorie s možností nahrávání obsahu'; 
  206 $lang['Virtual album added'] = 'Virtuální kategorie přidána'; 
  207 $lang['Virtual album deleted'] = 'Virtuální kategorie smazána'; 
   204$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Nastavit oprávnění pro vybraná alba'; 
   205$lang['Select uploadable albums'] = 'Vyber uploadovatelná alba'; 
   206$lang['Virtual album added'] = 'Virtuální album přidáno'; 
   207$lang['Virtual album deleted'] = 'Virtuální album odstraněno'; 
  208208$lang['Access type'] = 'Druh přístupu'; 
  209209$lang['Comments'] = 'Komentáře uživatelů'; 
   
  217217$lang['confirm'] = 'Potvrdit'; 
  218218$lang['Date'] = 'Datum'; 
  219 $lang['delete album'] = 'Vymazat kategorii'; 
  220 $lang['Dissociate from album'] = 'Oddělit od kategorie'; 
   219$lang['delete album'] = 'smazat album'; 
   220$lang['Dissociate from album'] = 'oddělit od album'; 
  221221$lang['dissociate from group'] = 'Oddělit od skupiny'; 
  222 $lang['edit album permissions'] = 'Upravit oprávnění ke kategorii'; 
  223 $lang['Album updated successfully'] = 'Informace o kategorii byly úspěšně aktualizovány'; 
   222$lang['edit album permissions'] = 'editace oprávnění album'; 
   223$lang['Album updated successfully'] = 'Informace o album uloženy.'; 
  224224$lang['Authorize upload'] = 'Povolit nahrávání fotografií'; 
  225225$lang['elements per page'] = 'Položek na stránce'; 
   
  239239$lang[''] = ''; 
  240240$lang['High definition'] = 'Vysoké rozlišení'; 
  241 $lang['jump to album'] = 'Přejít do kategorie'; 
   241$lang['jump to album'] = 'přejít na album'; 
  242242$lang['jump to image'] = 'Přejít na obrázek'; 
  243243$lang['leave'] = 'Ponechat'; 
  244244$lang['Lock'] = 'Zamknout'; 
  245245$lang['Locked'] = 'Uzamknuto'; 
  246 $lang['manage album elements'] = 'Spravovat položky kategorie'; 
  247 $lang['manage sub-albums'] = 'Spravovat podkategorie'; 
   246$lang['manage album elements'] = 'Spravuj fotky alba'; 
   247$lang['manage sub-albums'] = 'Správa sub-alb'; 
  248248$lang['Manage'] = 'Správa'; 
  249249$lang['maximum height'] = 'maximální výška'; 
   
  355355$lang['status'] = 'Stav'; 
  356356$lang['Directory'] = 'Adresář'; 
  357 $lang['sub-albums'] = 'Podkategorie'; 
   357$lang['sub-albums'] = 'sub-alba'; 
  358358$lang['synchronize metadata'] = 'Synchronizovat metadata'; 
  359359$lang['target'] = 'Cíl'; 
  360360$lang['Thumbnail'] = 'Náhled'; 
  361361$lang['title'] = 'Název'; 
  362 $lang['Album list management'] = 'Správa kategorií'; 
   362$lang['Album list management'] = 'Správa alb'; 
  363363$lang['Piwigo configuration'] = 'Nastavení aplikace Piwigo'; 
  364364$lang['Piwigo administration'] = 'Administrace aplikace Piwigo'; 
  365 $lang['Edit album'] = 'Editovat kategorii'; 
   365$lang['Edit album'] = 'Edituj album'; 
  366366$lang['Group management'] = 'Správa skupin'; 
  367367$lang['User list'] = 'Seznam uživatelů'; 
   
  391391$lang['Unlocked'] = 'Odemknuto'; 
  392392$lang['unset'] = 'Nenastavovat'; 
  393 $lang['Update albums informations'] = 'Aktualizovat informace o kategoriích'; 
   393$lang['Update albums informations'] = 'Aktualizuj informace alb'; 
  394394$lang['Update images informations'] = 'Aktualizovat informace o fotografiích'; 
  395395$lang['Synchronize'] = 'Synchronizace'; 
  396 $lang['reduce to single existing albums'] = 'Převést do jediné existující kategorie'; 
   396$lang['reduce to single existing albums'] = 'zredukuj na stávající alba'; 
  397397$lang['Choose an option'] = 'Zvolit nastavení'; 
  398 $lang['display maximum informations (added albums and elements, deleted albums and elements)'] = 'Zobrazit veškeré informace informací (přidané a odstraněné kategorie a položky)'; 
   398$lang['display maximum informations (added albums and elements, deleted albums and elements)'] = 'zobrazit maximum informací (přidaná alba a elementy, odstraněná alba a elementy)'; 
  399399$lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'Verze Piwigo na vzdálené stránce není stejná jako místní'; 
  400400$lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'Verze souboru create_listing_file.php na vzdálené stránce musí být stejná jako verze místního souboru'; 
   
  406406$lang['File/directory read error'] = 'Chyba při čtení souboru/adresáře'; 
  407407$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Soubor nebo adresář není přístupný nebo neexistuje'; 
  408 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'typ souboru vyžaduje náhled. Náhled musí být umístěn v podadresáři "thumbnail" v adresáři s kategorií. Název souboru náhledu musí začínat nastavenou předponou a přípona musí korespondovat s následujícím seznamem :'; 
   408$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'obrázek typově vyžaduje náhled(thumbnail). Náhled musí být přítomen v pod-složce \'thumbnail\' ve složce daného alba. Název souboru náhledu musí začínat s nastaveným thumbnail prefixem a koncovka podle následujícího seznamu:'; 
  409409$lang['missing thumbnail'] = 'žádný náhled'; 
  410 $lang['albums deleted in the database'] = 'kategorií odstraněno z databáze'; 
   410$lang['albums deleted in the database'] = 'alba odstraněna v databázi'; 
  411411$lang['elements deleted in the database'] = 'položek odstraněno z databáze'; 
  412412$lang['images candidates for metadata synchronization'] = 'fotografií pro synchronizaci metadat'; 
  413413$lang['elements informations synchronized with files metadata'] = 'informace synchronizované z metadat souborů'; 
  414414$lang['errors during synchronization'] = 'chyb během synchronizace'; 
  415 $lang['albums added in the database'] = 'kategorií přidáno do databáze'; 
   415$lang['albums added in the database'] = 'alba vložena do databáze'; 
  416416$lang['elements added in the database'] = 'položek přidáno do databáze'; 
  417417$lang['elements updated in the database'] = 'položek aktualizováno v databázi'; 
   
  438438$lang['user_status_normal'] = 'Uživatel'; 
  439439$lang['user_status_webmaster'] = 'Administrátor'; 
  440 $lang['Virtual album'] = 'Virtuální kategorie'; 
   440$lang['Virtual album'] = 'Virtuální album'; 
  441441$lang['Waiting'] = 'Ke schválení'; 
  442442$lang['default'] = 'výchozí'; 
   
  445445$lang['Not linked elements'] = 'Nepřipojené položky'; 
  446446$lang['Specials'] = 'Ostatní'; 
  447 $lang['Files with same name in more than one physical album'] = 'Soubory se stejným názvem ve více než jedné fyzické kategorii'; 
   447$lang['Files with same name in more than one physical album'] = 'Identické názvy souborů ve více než jednom fyzickém albu'; 
  448448$lang['Overall'] = 'Celkově'; 
  449449$lang['Year'] = 'Rok'; 
   
  463463$lang['Send an information email to group members'] = 'Poslat informační e-mail uživatelům skupiny'; 
  464464$lang['Group'] = 'Skupina'; 
  465 $lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Navštívilo kategorii %s'; 
   465$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Navštivte album %s'; 
  466466$lang['Hello,'] = 'Dobrý den,'; 
  467467$lang['See you soon.'] = 'Nashledanou.'; 
  468 $lang['Discover album:'] = 'Navštivte kategorii:'; 
   468$lang['Discover album:'] = 'Objevit album:'; 
  469469$lang['Mail content'] = 'Obsah e-mailu'; 
  470470$lang['none'] = 'žádný'; 
   
  591591$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Změny byly dokončeny s několika chybami.'; 
  592592$lang['Modify information'] = 'Upravit informace'; 
  593 $lang['edit album'] = 'upravit informace o kategorii'; 
   593$lang['edit album'] = 'editovat info o tomto albu'; 
  594594$lang['nothing'] = 'prázdné'; 
  595595$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'nahradit stávající hodnoty prázdnými'; 
   
  597597$lang['Manage image ranks'] = 'Spravovat hodnocení fotografií'; 
  598598$lang['Edit ranks'] = 'Upravit hodnocení'; 
  599 $lang['No element in this album'] = 'Kategorie neobsahuje žádné položky'; 
   599$lang['No element in this album'] = 'Žádný element v tomto albu'; 
  600600$lang['Images manual order was saved'] = 'Pořadí fotografií bylo uloženo'; 
  601601$lang['ranks'] = 'hodnocení'; 
   
  612612// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Colibri 
  613613$lang['Upload Photos'] = 'Nahrát fotografie'; 
  614 $lang['Drop into album'] = 'Zpět do kategorie'; 
   614$lang['Drop into album'] = 'Dát do alba'; 
  615615$lang['+ Add an upload box'] = '+ Přidat pole'; 
  616616$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Vytvořte "%s" adresáře v kořenovém adresáři instalace Piwigo'; 
  617617$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Povolte zápis (chmod 777,644,atd.) do "%s" adresáře v kořenovém adresáři instalace Piwigo'; 
  618 $lang['existing album'] = 'stávající kategorie'; 
  619 $lang['create a new album'] = 'Založit novou Kategorii'; 
  620 $lang['Album name'] = 'Název kategorie'; 
  621 $lang['Album "%s" has been added'] = 'Kategorie "%s" přidána'; 
   618$lang['existing album'] = 'existující album'; 
   619$lang['create a new album'] = 'vytvořit nové album'; 
   620$lang['Album name'] = 'Název alba'; 
   621$lang['Album "%s" has been added'] = 'Album \'%s\' přidáno '; 
  622622$lang['Uploaded Photos'] = 'Nahrát fotografie'; 
  623623$lang['%d photos uploaded'] = '%d fotografií nahráno'; 
  624624$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Uroveň soukromí údajú nastaven na "%s"'; 
  625 $lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Kategorie "%s" nyní obsahuje %d fotografií'; 
   625$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Album \'%s\' obsahuje %d fotek'; 
  626626$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Spravovat tento soubor %d fotografií'; 
  627627$lang['Select files'] = 'Výběr souborů'; 
 • trunk/language/cs_CZ/common.lang.php

  r7167 r7180  
  3535$lang['%.2f (rated %d times)'] = '%.2f (hodnoceno %d krát)'; 
  3636$lang['%d Kb'] = '%d Kb'; 
  37 $lang['%d album updated'] = '%d kategorie aktualizována'; 
  38 $lang['%d albums updated'] = '%d kategorie aktualizovány'; 
   37$lang['%d album updated'] = '%d album aktualizováno'; 
   38$lang['%d albums updated'] = '%d alba aktualizovány'; 
  3939$lang['%d comment to validate'] = '%d komentář k validaci'; 
  4040$lang['%d comments to validate'] = '%d komentářů k validaci'; 
   
  5858$lang['Author'] = 'Autor'; 
  5959$lang['Average rate'] = 'Průměrné hodnocení'; 
  60 $lang['Albums'] = 'Kategorie'; 
  61 $lang['Album'] = 'Kategorie'; 
   60$lang['Albums'] = 'Alba'; 
   61$lang['Album'] = 'Album'; 
  6262$lang['Close this window'] = 'Zavřít okno'; 
  6363$lang['Complete RSS feed (images, comments)'] = 'Kompletní RSS vlákno (fotografie, komentáře)'; 
   
  122122$lang['Tag'] = 'Klíčové slovo'; 
  123123$lang['Tags'] = 'Klíčová slova'; 
  124 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS vlákno informuje o novinkách na těchto stránkách : nové fotografie, aktualizované kategorie, komentáře. Použijte RSS čtečku'; 
   124$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS zdroj obsahuje upozornění na nové události z tohoto webu: nové fotky, aktualizované galerie, nové komentáře. K použití se čtečkami RSS kanálů.'; 
  125125$lang['Unknown feed identifier'] = 'Neznámý identifikátor vlákna'; 
  126126$lang['User comments'] = 'Komentáře uživatelů'; 
   
  138138$lang['ascending'] = 'vzestupně'; 
  139139$lang['author(s) : %s'] = 'autor : %s'; 
  140 $lang['Expand all albums'] = 'Rozbalit všechny kategorie'; 
   140$lang['Expand all albums'] = 'Rozbalit všechny alba'; 
  141141$lang['posted after %s (%s)'] = 'vloženo po %s (%s)'; 
  142142$lang['posted before %s (%s)'] = 'vloženo před %s (%s)'; 
   
  194194$lang['Hello'] = 'Přihlášen jako'; 
  195195$lang['available for administrators only'] = 'Přístupné pouze adminitrátorům'; 
  196 $lang['shows images at the root of this album'] = 'Zobrazit fotografie v této kategorii'; 
   196$lang['shows images at the root of this album'] = 'zobrazí fotky v rootu tohoto alba'; 
  197197$lang['See last users comments'] = 'Zobrazit nejnovější komentáře uživatelů'; 
  198198$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'Přizpůsobit vzhled galerie'; 
   
  200200$lang['Home'] = '.'; 
  201201$lang['Identification'] = 'Identifikace'; 
  202 $lang['in this album'] = 'v této kategorii'; 
  203 $lang['in %d sub-album'] = 'v %d pod-kategorii'; 
  204 $lang['in %d sub-albums'] = 'v %d pod-kategoriích'; 
   202$lang['in this album'] = 'v tomto albu'; 
   203$lang['in %d sub-album'] = 'v %d sub-albu'; 
   204$lang['in %d sub-albums'] = 'v %d sub-albech'; 
  205205$lang['included'] = 'včetně'; 
  206206$lang['Invalid password!'] = 'Špatné heslo!'; 
   
  216216$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'Maximální šířka musí být číslo vetší než 50'; 
  217217$lang['display a calendar by creation date'] = 'Zobrazit v kalendáři podle datumu vytvoření'; 
  218 $lang['display all elements in all sub-albums'] = 'Zobrazit všechny objekty v pod-kategoriích'; 
   218$lang['display all elements in all sub-albums'] = 'zobrazit všechny prvky ve všech albech a sub-albech'; 
  219219$lang['return to normal view mode'] = 'Návrat do normálního zobrazení'; 
  220220$lang['display a calendar by posted date'] = 'Zobrazit v kalendáři podle data vložení'; 
   
  254254$lang['Random pictures'] = 'Náhodný výběr'; 
  255255$lang['display a set of random pictures'] = 'Zobrazit sadu fotografií podle náhodného výběru'; 
  256 $lang['Recent albums'] = 'Nové kategorie'; 
  257 $lang['display recently updated albums'] = 'Zobrazit nově přidané kategorie'; 
   256$lang['Recent albums'] = 'Poslední alba'; 
   257$lang['display recently updated albums'] = 'zobraz poslední aktualizovaná alba'; 
  258258$lang['Recent period'] = 'Doba, po kterou jsou fotografie zobrazeny jako nově přidané'; 
  259259$lang['Recent pictures'] = 'Nové fotografie'; 
   
  271271$lang['return to homepage'] = 'Zpět na úvodní stranu'; 
  272272$lang['Search for Author'] = 'Hledat autora'; 
  273 $lang['Search in albums'] = 'Hledání v kategoriích'; 
   273$lang['Search in albums'] = 'Hledat v albech'; 
  274274$lang['Search by Date'] = 'Hledat podle data přidání'; 
  275275$lang['Date'] = 'Od'; 
   
  282282$lang['Search Options'] = 'Kritéria vyhledávání'; 
  283283$lang['Search results'] = 'Výsledky vyhledávání'; 
  284 $lang['Search in sub-albums'] = 'Hledat v podkategoriích'; 
   284$lang['Search in sub-albums'] = 'Hledat v sub-albech'; 
  285285$lang['searched words : %s'] = 'hledat slova : %s'; 
  286286$lang['Contact'] = 'Kontakt'; 
  287 $lang['set as album representative'] = 'Nastavit kategorii jako reprezentativní'; 
   287$lang['set as album representative'] = 'nastavit jako zástupce alba'; 
  288288$lang['Show number of comments'] = 'Ukázat počet komentářů'; 
  289289$lang['Show number of hits'] = 'Ukázat počet zobrazení'; 
   
  327327$lang['Admin: %s'] = 'Administrátor: %s'; 
  328328$lang['Registration of %s'] = 'Registrace %s'; 
  329 $lang['Album: %s'] = 'Kategorie: %s'; 
   329$lang['Album: %s'] = 'Album: %s'; 
  330330$lang['Picture name: %s'] = '*Název fotografie: %s'; 
  331331$lang['Creation date: %s'] = 'Datum vytvoření: %s'; 
   
  337337$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Administrátor nemůže použít tuto metodu.'; 
  338338$lang['a user use already this mail address'] = 'Tato e-mailová adresa je již používána'; 
  339 $lang['Album results for'] = 'Výsledky pro kategorie'; 
   339$lang['Album results for'] = 'Alba výsledky pro'; 
  340340$lang['Tag results for'] = 'Výsledky pro klíčová slova'; 
  341341$lang['from %s to %s'] = 'od %s do %s'; 
 • trunk/language/cs_CZ/upgrade.lang.php

  r7024 r7180  
  3737 
  3838// Upgrade informations from upgrade_1.3.1.php 
  39 $lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Všechny pod-ketegorie privátních kategorií se stanou privátními'; 
   39$lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Všechny sub-alba privátních alb zůstanou privatní'; 
  4040$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Uživatelská oprávnění a oprávnění skupin byla vymazána'; 
  4141$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Z předchozí konfigurace byly zachovány pouze předpony náhledů a email adresa správce.'; 
 • trunk/language/pl_PL/admin.lang.php

  r7024 r7180  
  2424$lang['%d association'] = '%d powiązanie'; 
  2525$lang['%d associations'] = '%d powiązań'; 
  26 $lang['%d album including'] = '%d kategoria zawierająca '; 
  27 $lang['%d albums including'] = '%d kategorii zawierających '; 
   26$lang['%d album including'] = '%d album zawiera'; 
   27$lang['%d albums including'] = '%d albumy zawierające'; 
  2828$lang['%d physical'] = '%d fizycznie'; 
  2929$lang['%d physical'] = '%d fizycznie'; 
  3030$lang[' and %d virtual'] = ' i %d wirtualnie'; 
  3131$lang[' and %d virtual'] = ' i %d wirtualnie'; 
  32 $lang['%d album moved'] = '%d kategoria przeniesiona'; 
  33 $lang['%d albums moved'] = '%d kategorii przeniesionych'; 
   32$lang['%d album moved'] = '%d album przeniesiony'; 
   33$lang['%d albums moved'] = '%d albumów przeniesionych'; 
  3434$lang['%d group'] = '%d grupa'; 
  3535$lang['%d groups'] = '%d grup'; 
   
  5858$lang['Add'] = 'Dodaj'; 
  5959$lang['Allow user registration'] = 'Zezwól na rejestrację użytkowników'; 
  60 $lang['Apply to sub-albums'] = 'Zastosuj do podkategorii'; 
   60$lang['Apply to sub-albums'] = 'Zastosuj do pod-albumów'; 
  6161$lang['Associated'] = 'Powiązane'; 
  6262$lang['Batch management'] = 'Zarządzanie batch'; 
  6363$lang['Caddie management'] = 'Zarządzanie koszykiem'; 
  6464$lang['Caddie'] = 'Koszyk'; 
  65 $lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Kategorie zautoryzowane dzięki powiązaniu z grupami'; 
  66 $lang['Album manual order was saved'] = 'Zapisano ręcznie wykonaną kolejność kategorii'; 
  67 $lang['Album elements associated to the following albums: %s'] = 'Elementy kategorii powiązane z następującymi kategoriami: %s'; 
   65$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Albumy zautoryzowane dzięki powiązaniom z grupami'; 
   66$lang['Album manual order was saved'] = 'Ręcznie ustawiona kolejność albumów została zapisana'; 
   67$lang['Album elements associated to the following albums: %s'] = 'Zdjęcia albumu są powiązane z następującymi albumami: %s'; 
  6868$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Sprawdzenie aktualizacji nie powiodło się z nieznanych powodów.'; 
  6969$lang['Check for upgrade'] = 'Sprawdź aktualizacje'; 
   
  103103$lang['Informations'] = 'Informacje'; 
  104104$lang['Install'] = 'Instaluj'; 
  105 $lang['Link all album elements to a new album'] = 'Podepnij wszystkie elementy kategorii do nowej kategorii'; 
  106 $lang['Link all album elements to some existing albums'] = 'Podepnij wszystkie elementy kategorii do istniejącej kategorii'; 
  107 $lang['Linked albums'] = 'Podpięte kategorie'; 
   105$lang['Link all album elements to a new album'] = 'Podlinkuj wszystkie zdjęcia albumu do nowego albumu'; 
   106$lang['Link all album elements to some existing albums'] = 'Podlinkuj wszystkie zdjęcia albumu do istniejących albumów'; 
   107$lang['Linked albums'] = 'Podlinkowane albumy'; 
  108108$lang['Lock gallery'] = 'Zablokuj galerię'; 
  109109$lang['Maintenance'] = 'Przerwa techniczna'; 
  110 $lang['Edit album permissions'] = 'Zarządzaj uprawnieniami dla kategorii'; 
   110$lang['Edit album permissions'] = 'Zarządzaj uprawnieniami dla albumu'; 
  111111$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Zarządzaj uprawnieniami dla grupy "%s"'; 
  112112$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Zarządzaj uprawnieniami dla użytkownika "%s"'; 
   
  114114$lang['Members'] = 'Członkowie'; 
  115115$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadane zsynchronizowane z pliku'; 
  116 $lang['Move albums'] = 'Przenieś kategorie'; 
   116$lang['Move albums'] = 'Przenieś albumy'; 
  117117$lang['Move'] = 'Przenieś'; 
  118118$lang['Name'] = 'Nazwa'; 
  119119$lang['New name'] = 'Nowa nazwa'; 
  120 $lang['New parent album'] = 'Nowa nadrzędna kategoria'; 
   120$lang['New parent album'] = 'Nowy nadrzędny album'; 
  121121$lang['New tag'] = 'Nowy tag'; 
  122122$lang['Number of comments per page'] = 'Liczba komentarzy na stronę'; 
  123123$lang['Number of rates'] = 'Liczba ocen'; 
  124124$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Liczba miniatru do stworzenia'; 
  125 $lang['Only private albums are listed'] = 'Tylko prywatne kategorie zostały wyświetlone'; 
   125$lang['Only private albums are listed'] = 'Lista zawiera tylko prywatne albumy'; 
  126126$lang['Operating system'] = 'System operacyjny'; 
  127127$lang['Options'] = 'Opcje'; 
  128 $lang['Other private albums'] = 'Inne kategorie prywatne'; 
   128$lang['Other private albums'] = 'Inne prywatne albumy'; 
  129129$lang['Page banner'] = 'Banner strony'; 
  130 $lang['Parent album'] = 'Nadrzędna kategoria'; 
   130$lang['Parent album'] = 'Nadrzędny album'; 
  131131$lang['Path'] = 'Ścieżka'; 
  132132$lang['Permalink'] = 'Link permanentny'; 
  133 $lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Link permanentny %s został poprzednio wykorzystany przez %s. Najpierw usuń link z historii'; 
   133$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Link permanentny %s był wcześniej używany przez album %s. Usuń go najpierw z historii linkó permanentnych'; 
  134134$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Nzawa linku permanentnego musi składać się z następujących znaków a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" lub "/". Nie może być cyfrą lub zaczynać się od "-"'; 
  135 $lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Link permanentny %s jest już używany przez kategorię %s'; 
   135$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Link permanentny %s jest aktualnie używany przez album %s'; 
  136136$lang['Permalink history'] = 'Historia linków permanentnych'; 
  137137$lang['Permalinks'] = 'Linki permanentne'; 
   
  151151$lang['Reject'] = 'Odrzuć'; 
  152152$lang['Representant'] = 'Reprezentant'; 
  153 $lang['Representation of albums'] = 'Representacja kategorii'; 
   153$lang['Representation of albums'] = 'Reprezentacja albumu'; 
  154154$lang['Representative'] = 'Representacyjny'; 
  155155$lang['Represents'] = 'Representuje'; 
  156156$lang['Save order'] = 'Zapisz kolejność'; 
  157157$lang['Save to permalink history'] = 'Zapisz do historii linków permanentnych'; 
  158 $lang['Select at least one album'] = 'Wybierz przynajmniej jedną kategorię'; 
   158$lang['Select at least one album'] = 'Wybierz przynajmniej jeden album'; 
  159159$lang['Select at least one picture'] = 'Wybierz przynajmniej jeden obraz'; 
  160160$lang['Select at least one user'] = 'Wybierz przynajmniej jednego użytkownika'; 
   
  163163$lang['Status'] = 'Status'; 
  164164$lang['Statistics'] = 'Statystyki'; 
  165 $lang['Storage album'] = 'Miejsce przechowywania kategorii'; 
   165$lang['Storage album'] = 'Lokalizacja albumu'; 
  166166$lang['Sum of rates'] = 'Suma ocen'; 
  167167$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Tag "%s" już istnieje'; 
   
  178178$lang['Validation'] = 'Zatwierdzanie'; 
  179179$lang['Version'] = 'Wersja'; 
  180 $lang['Virtual albums to move'] = 'Kategorie wirtualne do przeniesienia'; 
  181 $lang['Virtual album name'] = 'Nazwa kategorii wirtualnej'; 
   180$lang['Virtual albums to move'] = 'Wirtualne albumy do przeniesienia'; 
   181$lang['Virtual album name'] = 'Wirtualna nazwa albumu'; 
  182182$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Nie można usunąć użytkownika Webmaster'; 
  183183$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Nie można sprawdzić, ponieważ używasz źródeł developer\'skich.'; 
  184184$lang['You cannot delete your account'] = "Nie możesz usunąć swojego konta"; 
  185 $lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Nie możnesz przenieść kategorii do jej własnej podkategorii'; 
   185$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Nie możesz przenieść albumu do jego własnego pod-albumu'; 
  186186$lang['You need to confirm deletion'] = 'Musisz potwierdzić usunięcie'; 
  187187$lang['add tags'] = 'dodaj tagi'; 
  188188$lang['Adviser'] = 'Doradca'; 
  189 $lang['Associate to album'] = 'powiązane z kategorią'; 
   189$lang['Associate to album'] = 'powiąż z albumem'; 
  190190$lang['associate to group'] = 'powiązane z grupą'; 
  191191$lang['Authorized'] = 'Zautoryzowane'; 
  192 $lang['Add a virtual album'] = 'Dodaj wirualną kategorię'; 
  193 $lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Autoryzuj użytkowników by mogli dodawać komentarze do wybranych kategorii'; 
  194 $lang['The name of an album must not be empty'] = 'Nazwa kategorii nie może być pusta'; 
  195 $lang['Lock albums'] = 'Zablokuj kategorie'; 
  196 $lang['Private'] = 'Kategoria prywatna'; 
  197 $lang['Public'] = 'Kategoria publiczna'; 
   192$lang['Add a virtual album'] = 'Dodaj wirtualny album'; 
   193$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Autoryzuj użytkowników do dodawania komentarzy do albumu'; 
   194$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Nazwa albumu nie może być pusta'; 
   195$lang['Lock albums'] = 'Zablokuj albumy'; 
   196$lang['Private'] = 'Album prywatny'; 
   197$lang['Public'] = 'Album dostępny publicznie'; 
  198198$lang['Find a new representant by random'] = 'Znajdź losowo nowego reprezentanta'; 
  199199$lang['Public / Private'] = 'Publiczne / Prywatne'; 
  200 $lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Zarządzaj autoryzacjami dla wybranych kategorii'; 
  201 $lang['Select uploadable albums'] = 'Zaznacz kategorie, do których można wgrywać'; 
  202 $lang['Virtual album added'] = 'Dodano wirtualną kategorię'; 
  203 $lang['Virtual album deleted'] = 'Usunięto wirtualną kategorię'; 
   200$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Zarządzaj autoryzacjami do zaznaczonych albumów'; 
   201$lang['Select uploadable albums'] = 'Wybierz albumy umożliwiające upload'; 
   202$lang['Virtual album added'] = 'Album wirtualny dodany'; 
   203$lang['Virtual album deleted'] = 'Album wirtualny usunięty'; 
  204204$lang['Access type'] = 'Typ dostępu'; 
  205205$lang['Comments'] = 'Komentarze'; 
   
  212212$lang['confirm'] = 'potwierdź'; 
  213213$lang['Date'] = 'Data'; 
  214 $lang['delete album'] = 'usuń kategorię'; 
  215 $lang['Dissociate from album'] = 'usuń powiązanie od kategorii'; 
   214$lang['delete album'] = 'usuń album'; 
   215$lang['Dissociate from album'] = 'usuń powiązanie z albumem'; 
  216216$lang['dissociate from group'] = 'usuń powiązanie od grupy'; 
  217 $lang['edit album permissions'] = 'edytuj uprawnienia kategorii'; 
  218 $lang['Album updated successfully'] = 'Informacje o kategorii zaktualizowano pomyślnie.'; 
   217$lang['edit album permissions'] = 'edytuj uprawnienia albumu'; 
   218$lang['Album updated successfully'] = 'Informacje o albumie zostały zaktualizowane pomyślnie.'; 
  219219$lang['Authorize upload'] = 'Zautoryzuj upload'; 
  220220$lang['elements per page'] = 'elementów na stronę'; 
   
  234234$lang[''] = ''; 
  235235$lang['High definition'] = 'Wysoka jakość'; 
  236 $lang['jump to album'] = 'przejdź do kategorii'; 
   236$lang['jump to album'] = 'przejdź do albumu'; 
  237237$lang['jump to image'] = 'przejdź do obrazu'; 
  238238$lang['leave'] = 'opuść'; 
  239239$lang['Lock'] = 'Zablokuj'; 
  240240$lang['Locked'] = 'Zablokowane'; 
  241 $lang['manage album elements'] = 'zarządzaj elementami kategorii'; 
  242 $lang['manage sub-albums'] = 'zarządzaj podkategoriami'; 
   241$lang['manage album elements'] = 'Zarządzaj zdjęciami w albumie'; 
   242$lang['manage sub-albums'] = 'Zarządzaj pod-albumami'; 
  243243$lang['Manage'] = 'Zarządzaj'; 
  244244$lang['maximum height'] = 'maksymalna wysokość'; 
   
  350350$lang['status'] = 'status'; 
  351351$lang['Directory'] = 'Katalog'; 
  352 $lang['sub-albums'] = 'pod-kategorie'; 
   352$lang['sub-albums'] = 'pod-albumy'; 
  353353$lang['synchronize metadata'] = 'synchronizuj metadane'; 
  354354$lang['target'] = 'cel'; 
  355355$lang['Thumbnail'] = 'miniatura'; 
  356356$lang['title'] = 'tytuł'; 
  357 $lang['Album list management'] = 'Zarządzanie kategoriami'; 
   357$lang['Album list management'] = 'Zarządzanie albumami'; 
  358358$lang['Piwigo configuration'] = 'Konfiguracja Piwigo'; 
  359359$lang['Piwigo administration'] = 'Administracja Piwigo'; 
  360 $lang['Edit album'] = 'Edytuj kategorię'; 
   360$lang['Edit album'] = 'Edytuj album'; 
  361361$lang['Group management'] = 'Zarządzanie grupami'; 
  362362$lang['User list'] = 'Lista użytkowników'; 
   
  386386$lang['Unlocked'] = 'Odblokowane'; 
  387387$lang['unset'] = 'nie ustawione'; 
  388 $lang['Update albums informations'] = 'Aktualizuj informacje o kategoriach'; 
   388$lang['Update albums informations'] = 'Aktualizuj informacje o albumie'; 
  389389$lang['Update images informations'] = 'Aktualizuj informacje o obrazach'; 
  390390$lang['Synchronize'] = 'Synchronizuj'; 
  391 $lang['reduce to single existing albums'] = 'zredukuj do pojedynczej istniejącej kategorii'; 
   391$lang['reduce to single existing albums'] = 'zredukuj do pojedynczego istniejącego albumu'; 
  392392$lang['Choose an option'] = 'Wybierz opcję'; 
  393 $lang['display maximum informations (added albums and elements, deleted albums and elements)'] = 'wyświetlaj jak dużo informacji (dodane kategorie i elementy, usunięte kategorie i elementy)'; 
   393$lang['display maximum informations (added albums and elements, deleted albums and elements)'] = 'pokaż maksimum informacji (dodanie albumu i elementów, usunięcie albumu i elementów)'; 
  394394$lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'Wersja Piwigo na zdalnej stronie jest inna'; 
  395395$lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'Wersja pliku create_listing_file.php na zdalnej stronie musi być taka sama jak w Piwigo'; 
   
  401401$lang['File/directory read error'] = 'Błąd odczytu pliku/katalogu'; 
  402402$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Brak dostępu do pliku lub katalogu (nie istnieje lub brak uprawnień)'; 
  403 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'typ pliku wymaga miniatury. Miniatura musi znajdować się w podkatalogu "thumbnail" danej kategorii. Nazwa pliku z miniaturą musi zaczynać się od skonfigurowanego prefixu, a rozszerzenie pliku musi być nastepujące :'; 
   403$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'typ pliku zdjęcia wymaga miniatury. Miniatury muszą być obecne w podkatalogu \'thumbnail\' katalogu danego albumu. Nazwa pliku miniatury musi się zaczynać skonfigurowanym prefixem a rozszerzenie pliku musi być z następującej listy :'; 
  404404$lang['missing thumbnail'] = 'brakujące miniatury'; 
  405 $lang['albums deleted in the database'] = 'kategorii usuniętych z bazy danych'; 
   405$lang['albums deleted in the database'] = 'albumy usunięte z bazy danych'; 
  406406$lang['elements deleted in the database'] = 'elementów usuniętych z bazy danych'; 
  407407$lang['images candidates for metadata synchronization'] = 'obrazów dla których można zsynchronizować metadane'; 
  408408$lang['elements informations synchronized with files metadata'] = 'informacji o elementach zsynchronizowanych z metadanymi plików'; 
  409409$lang['errors during synchronization'] = 'błędów podczas synchronizacji'; 
  410 $lang['albums added in the database'] = 'kategorii dodanych do bazy danych'; 
   410$lang['albums added in the database'] = 'albumy dodane do bazy danych'; 
  411411$lang['elements added in the database'] = 'elementów dodanych do bazy danych'; 
  412412$lang['elements updated in the database'] = 'elementów zaktualizowanych w bazie danych'; 
   
  433433$lang['user_status_normal'] = 'Użytkownik'; 
  434434$lang['user_status_webmaster'] = 'Webmaster'; 
  435 $lang['Virtual album'] = 'Kategoria wirtualna'; 
   435$lang['Virtual album'] = 'Album wirtualny'; 
  436436$lang['Waiting'] = 'Oczekujące'; 
  437437$lang['default'] = 'domyślna'; 
   
  440440$lang['Not linked elements'] = 'Elementy nie przypisane'; 
  441441$lang['Specials'] = 'Specjalne'; 
  442 $lang['Files with same name in more than one physical album'] = 'Pliki o tych samych nazwach w jednej lub więcej kategoriach'; 
   442$lang['Files with same name in more than one physical album'] = 'Identyczne nazwy plików w więcej niż jednym fizycznym albumie'; 
  443443 
  444444$lang['Overall'] = 'W sumie'; 
   
  459459$lang['Send an information email to group members'] = 'Wyślij powiadomienie do członków grupy'; 
  460460$lang['Group'] = 'Grupa'; 
  461 $lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Wejdź aby zobaczyć kategorie %s'; 
   461$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Odwiedź album %s'; 
  462462$lang['Hello,'] = 'Witaj,'; 
  463463$lang['See you soon.'] = 'Do zobaczenia wkrótce.'; 
  464 $lang['Discover album:'] = 'Wejdź aby zobacyzć kategorie:'; 
   464$lang['Discover album:'] = 'Odkryj album:'; 
  465465$lang['Mail content'] = 'Treść maila'; 
  466466$lang['none'] = 'brak'; 
   
  589589$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Optymalizacje zakończone z kilkoma błędami.'; 
  590590$lang['Modify information'] = 'Modyfikuj informacje'; 
  591 $lang['edit album'] = 'edytuj informacje o kategorii'; 
   591$lang['edit album'] = 'edytuj informacje o tym albumie'; 
  592592$lang['nothing'] = 'nic'; 
  593593$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'nadpisuje istniejące wartości pustymi'; 
   
  595595$lang['Manage image ranks'] = 'Zarządzaj rankingami obrazów'; 
  596596$lang['Edit ranks'] = 'Edytuj rankingi'; 
  597 $lang['No element in this album'] = 'Brak elementów w tej kategorii'; 
   597$lang['No element in this album'] = 'Brak elementó w tym albumie'; 
  598598$lang['Images manual order was saved'] = 'Ręczne sortowanie obrazów zostało zapisane'; 
  599599$lang['ranks'] = 'rankingi'; 
   
  640640$lang['unknown'] = 'nieznany'; 
  641641$lang['Upload Photos'] = 'Wgrywanie zdjęć'; 
  642 $lang['Drop into album'] = 'Wgraj do kategorii'; 
   642$lang['Drop into album'] = 'Wrzuć do albumu'; 
  643643$lang['+ Add an upload box'] = '+ Dodaj skrzynki wgrywania'; 
  644644$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Tworzy katalog "%s" w głównym katalogu Twojej instalacji Piwio'; 
  645645$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Dodaj prawa do zapisu (chmod 777) do katalogu "%s" w głównym katalogu Twojej instalacji Piwigo'; 
  646 $lang['existing album'] = 'istniejąca kategoria'; 
  647 $lang['create a new album'] = 'stwórz nową kategorię'; 
  648 $lang['Album name'] = 'Nazwa kategorii'; 
  649 $lang['Album "%s" has been added'] = 'Kategoria "%s" została dodana'; 
   646$lang['existing album'] = 'istniejący album'; 
   647$lang['create a new album'] = 'stwórz nowy album'; 
   648$lang['Album name'] = 'Nazwa albumu'; 
   649$lang['Album "%s" has been added'] = 'Album \'%s\' został dodany'; 
  650650$lang['Uploaded Photos'] = 'Wgrane zdjęcia'; 
  651651$lang['%d photos uploaded'] = '%d wgranych zdjęć'; 
  652652$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Poziom prywatności ustawiony na "%s"'; 
  653 $lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Kategoria "%s" aktualnie zawiera %d zdjęć'; 
   653$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Album \'%s\' aktualnie zawiera %d zdjęć'; 
  654654$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Zarządzaj tym zbiorem %d zdjęć'; 
  655655$lang['Select files'] = 'Wybierz pliki'; 
   
  677677$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Dodaj ustawienia do zapisu do katalogu "%s"'; 
  678678$lang['Administration Home'] = 'Administracja'; 
  679 $lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Kategorie sortowane alfanumerycznie'; 
  680 $lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Kategorie sortowane alfanumerycznie w odwrotnej kolejności'; 
   679$lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Sortowanie alfanumeryczne w albunie'; 
   680$lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Odwrócone sortowanie alfanumeryczne w albunie'; 
  681681$lang['Change Admin Colors'] = 'Zmień kolory administracyjne'; 
  682682$lang['Delete this theme'] = 'Usuń ten temat'; 
 • trunk/language/pl_PL/common.lang.php

  r6993 r7180  
  3131$lang['%.2f (rated %d times)'] = '%.2f (oceniane %d razy)'; 
  3232$lang['%d Kb'] = '%d Kb'; 
  33 $lang['%d album updated'] = '%d kategoria zaktualizowana'; 
  34 $lang['%d albums updated'] = '%d zaktualizowanych kategorii'; 
   33$lang['%d album updated'] = '%d album zaktualizowany'; 
   34$lang['%d albums updated'] = '%d albumów zaktualizowanych'; 
  3535$lang['%d comment to validate'] = '%d komentarz do weryfikacji'; 
  3636$lang['%d comments to validate'] = '%d komentarzy do weryfikacji'; 
   
  5454$lang['Author'] = 'Autor'; 
  5555$lang['Average rate'] = 'Średnia ocena'; 
  56 $lang['Albums'] = 'Kategorie'; 
  57 $lang['Album'] = 'Kategoria'; 
   56$lang['Albums'] = 'Albumy'; 
   57$lang['Album'] = 'Album'; 
  5858$lang['Close this window'] = 'Zamknij okno'; 
  5959$lang['Complete RSS feed (images, comments)'] = 'Kompletny RSS feed (zdjęcia, komentarze)'; 
   
  118118$lang['Tag'] = 'Tag'; 
  119119$lang['Tags'] = 'Tagi'; 
  120 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'; 
   120$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS zapewnia powiadomienia o wydarzeniach na tej stronie: nowych zdjęciach, aktualizacjach albumów, nowych komentarzach. Do użycia z czytnikiem RSS.'; 
  121121$lang['Unknown feed identifier'] = 'Nieznany identyfikator feed'; 
  122122$lang['User comments'] = 'Komentarze użytkowników'; 
   
  134134$lang['ascending'] = 'rosnąco'; 
  135135$lang['author(s) : %s'] = 'Autor(-rzy) : %s'; 
  136 $lang['Expand all albums'] = 'Rozwiń wszystkie kategorie'; 
   136$lang['Expand all albums'] = 'Rozwiń wszystkie albumy'; 
  137137$lang['posted after %s (%s)'] = 'umieszczone po %s (%s)'; 
  138138$lang['posted before %s (%s)'] = 'umieszczone przed %s (%s)'; 
   
  190190$lang['Hello'] = 'Witaj'; 
  191191$lang['available for administrators only'] = 'dostępne tylko dla administratorów'; 
  192 $lang['shows images at the root of this album'] = 'pokaż zdjęcia tylko dla głównej kategorii'; 
   192$lang['shows images at the root of this album'] = 'pokazuje zdjęcia w głównym katalogu albumu'; 
  193193$lang['See last users comments'] = 'Zobacz ostatnie komentarze'; 
  194194$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'dostosuj wyglód galerii'; 
   
  196196$lang['Home'] = 'Strona Główna'; 
  197197$lang['Identification'] = 'Uprawnienia'; 
  198 $lang['in this album'] = 'w tej kategorii'; 
  199 $lang['in %d sub-album'] = 'w %d podkategori'; 
  200 $lang['in %d sub-albums'] = 'w %d podkategoriach'; 
   198$lang['in this album'] = 'w tym albumie'; 
   199$lang['in %d sub-album'] = 'w %d pod-albumie'; 
   200$lang['in %d sub-albums'] = 'w %d pod-albumach'; 
  201201$lang['included'] = 'zawarte'; 
  202202$lang['Invalid password!'] = 'Złe hasło!'; 
   
  212212$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'Maxymalna szerokość musi być liczbą do 50'; 
  213213$lang['display a calendar by creation date'] = 'wyświetla kalendarz po dacie utworzenia'; 
  214 $lang['display all elements in all sub-albums'] = 'wyświetla wszystkie elementy we wszystkich podkategoriach'; 
   214$lang['display all elements in all sub-albums'] = 'pokaż wszystkie elementy w albumach i pod-albumach'; 
  215215$lang['return to normal view mode'] = 'powrót do normalnego widoku'; 
  216216$lang['display a calendar by posted date'] = 'wyświetla kalendarz po dacie umieszczenia'; 
   
  250250$lang['Random pictures'] = 'Losowe zdjęcia'; 
  251251$lang['display a set of random pictures'] = 'wyświetla zbior losowych zdjęć'; 
  252 $lang['Recent albums'] = 'Aktualne kategorie'; 
  253 $lang['display recently updated albums'] = 'wyświetla ostatnio uaktualnione kategorie'; 
   252$lang['Recent albums'] = 'Aktualne albumy'; 
   253$lang['display recently updated albums'] = 'pokaż aktualnie zaktualizowane albumy'; 
  254254$lang['Recent period'] = 'Najnowszy okres'; 
  255255$lang['Recent pictures'] = 'Najnowsze zdjęcia'; 
   
  267267$lang['return to homepage'] = 'powrót do strony głównej'; 
  268268$lang['Search for Author'] = 'Szukaj Autora'; 
  269 $lang['Search in albums'] = 'Szukaj w Kategoriach'; 
   269$lang['Search in albums'] = 'Szukaj w albumach'; 
  270270$lang['Search by Date'] = 'Szukaj po Dacie'; 
  271271$lang['Date'] = 'Data od'; 
   
  278278$lang['Search Options'] = 'Opcje wyszukiwania'; 
  279279$lang['Search results'] = 'Wyniki wyszukiwania'; 
  280 $lang['Search in sub-albums'] = 'Szukaj w podkategoriach'; 
   280$lang['Search in sub-albums'] = 'Szukaj w pod-albumach'; 
  281281$lang['searched words : %s'] = 'szukane słowa : %s'; 
  282282$lang['Contact'] = 'Kontakt'; 
  283 $lang['set as album representative'] = 'ustaw jako reprezentanta kategorii'; 
   283$lang['set as album representative'] = 'ustaw jako reprezentanta albumu'; 
  284284$lang['Show number of comments'] = 'Pokaż liczbę komentarzy'; 
  285285$lang['Show number of hits'] = 'Pokaż liczbę wyświetleń'; 
   
  323323$lang['Admin: %s'] = 'Admin: %s'; 
  324324$lang['Registration of %s'] = 'Rejestracja %s'; 
  325 $lang['Album: %s'] = 'Kategoria: %s'; 
   325$lang['Album: %s'] = 'Album: %s'; 
  326326$lang['Picture name: %s'] = 'Nazwa zdjęcia: %s'; 
  327327$lang['Creation date: %s'] = 'Data utworzenia: %s'; 
   
  333333$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Administrator, webmaster i special user nie mogą uzywać tej metody'; 
  334334$lang['a user use already this mail address'] = 'użytkownik już używa tego adresu email'; 
  335 $lang['Album results for'] = 'Wyniki kategorii dla'; 
   335$lang['Album results for'] = 'Wyniki albumu dla'; 
  336336$lang['Tag results for'] = 'Wyniki tagów dla'; 
  337337$lang['from %s to %s'] = 'od %s do %s'; 
 • trunk/language/pl_PL/upgrade.lang.php

  r7024 r7180  
  3434 
  3535// Upgrade informations from upgrade_1.3.1.php 
  36 $lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Wszystkie podkategorie kategorii prywatnych staną się prywatne'; 
   36$lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Wszystkie pod-albumy prywatnych albumów będą prywatne'; 
  3737$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Uprawnienia użytkowników oraz grup zostały usunięte'; 
  3838$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Z poprzedniej konfiguracji zostały zapisane tylko prefixy miniatur oraz adres email administratora.'; 
 • trunk/language/ru_RU/admin.lang.php

  r7024 r7180  
  2424$lang['%d association'] = '%d связь'; 
  2525$lang['%d associations'] = '%d связей'; 
  26 $lang['%d album including'] = '%d категория добавлена '; 
  27 $lang['%d albums including'] = 'категорий добавлено: %d'; 
   26$lang['%d album including'] = '%d альбом включает'; 
   27$lang['%d albums including'] = '%d альбомов включает'; 
  2828$lang['%d physical'] = '%d реальная'; 
  2929$lang['%d physical'] = '%d реальных'; 
  3030$lang[' and %d virtual'] = ' и %d виртуальная'; 
  3131$lang[' and %d virtual'] = ' и %d виртуальных'; 
  32 $lang['%d album moved'] = '%d категория перемещена'; 
  33 $lang['%d albums moved'] = '%d категорий перемещено'; 
   32$lang['%d album moved'] = '%d альбом перемещен'; 
   33$lang['%d albums moved'] = '%d альбомы перемещены'; 
  3434$lang['%d group'] = '%d группа'; 
  3535$lang['%d groups'] = '%d групп'; 
   
  5858$lang['Add'] = 'Добавить'; 
  5959$lang['Allow user registration'] = 'Разрешить регистрацию пользователей'; 
  60 $lang['Apply to sub-albums'] = 'Применить к подкатегориям'; 
   60$lang['Apply to sub-albums'] = 'Применить к вложенным альбомам'; 
  6161$lang['Associated'] = 'Связаны'; 
  6262$lang['Batch management'] = 'Пакетная обработка'; 
  6363$lang['Caddie management'] = 'Управление корзиной'; 
  6464$lang['Caddie'] = 'Корзина'; 
  65 $lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Категории, разрешенные благодаря связи с группой'; 
  66 $lang['Album manual order was saved'] = 'Особый порядок категорий сохранен'; 
  67 $lang['Album elements associated to the following albums: %s'] = 'Фотографии категории, связаны со следующими категориями: %s'; 
   65$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Альбомы разрешены благодаря  группе ассоциаций'; 
   66$lang['Album manual order was saved'] = 'Ручной порядок альбомов был сохранен'; 
   67$lang['Album elements associated to the following albums: %s'] = 'Альбом фотографий ассоциирован со следующими альбомами: %s'; 
  6868$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Проверка обновлений не удалась по неизвестным причинам.'; 
  6969$lang['Check for upgrade'] = 'Проверить обновления'; 
   
  103103$lang['Informations'] = 'Информация'; 
  104104$lang['Install'] = 'Установить'; 
  105 $lang['Link all album elements to a new album'] = 'Привязать все элементы этой категории к новой'; 
  106 $lang['Link all album elements to some existing albums'] = 'Привязать все элементы этой категории к одной из существующих'; 
  107 $lang['Linked albums'] = 'Привязанные категории'; 
   105$lang['Link all album elements to a new album'] = 'Привязать все альбомы к новому альбому'; 
   106$lang['Link all album elements to some existing albums'] = 'Привязать фотографии всех альбомов к существующему альбому'; 
   107$lang['Linked albums'] = 'Связать альбомы'; 
  108108$lang['Lock gallery'] = 'Заблокировать галерею'; 
  109109$lang['Maintenance'] = 'Обслуживание'; 
  110 $lang['Edit album permissions'] = 'Управление разрешениями для категории'; 
   110$lang['Edit album permissions'] = 'Управлять разрешением для альбомов'; 
  111111$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Управление разрешениями для группы "%s"'; 
  112112$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Управление разрешениями для пользователя "%s"'; 
   
  114114$lang['Members'] = 'Участники'; 
  115115$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Метаданные синхронизированы с файлом'; 
  116 $lang['Move albums'] = 'Перемещение категорий'; 
   116$lang['Move albums'] = 'Переместить альбом'; 
  117117$lang['Move'] = 'Перемещение'; 
  118118$lang['Name'] = 'Название'; 
  119119$lang['New name'] = 'Новое название'; 
  120 $lang['New parent album'] = 'Новая родительская категория'; 
   120$lang['New parent album'] = 'Новый родительский альбом'; 
  121121$lang['New tag'] = 'Новое слово'; 
  122122$lang['Number of comments per page'] = 'Количество комментариев на странице'; 
  123123$lang['Number of rates'] = 'Количество оценок'; 
  124124$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Количество создаваемых миниатюр'; 
  125 $lang['Only private albums are listed'] = 'Показ только скрытых категорий'; 
   125$lang['Only private albums are listed'] = 'Показаны только частные альбомы'; 
  126126$lang['Operating system'] = 'Операционная система'; 
  127127$lang['Options'] = 'Опции'; 
  128 $lang['Other private albums'] = 'Доступ к приватным категориям'; 
   128$lang['Other private albums'] = 'Другие частные альбомы'; 
  129129$lang['Page banner'] = 'Надпись на баннере'; 
  130 $lang['Parent album'] = 'Родительская категория'; 
   130$lang['Parent album'] = 'Родительский альбом'; 
  131131$lang['Path'] = 'Путь'; 
  132132$lang['Permalink'] = 'Постоянная ссылка'; 
  133133$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Постоянная ссылка %s была ранее использована для категории %s. Удалите ее сначала из истории постоянных ссылок'; 
  134134$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Имя постоянной ссылки должно состоять из a-z, A-Z, 0-9, "-" или "_". Оно не должно быть числовым или начинаться с числа с "-"'; 
  135 $lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Постоянная ссылка %s уже используется для категории %s'; 
   135$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Постоянная ссылка %s уже используется альбомом %s'; 
  136136$lang['Permalink history'] = 'История постоянных ссылок'; 
  137137$lang['Permalinks'] = 'Постоянные ссылки'; 
   
  151151$lang['Reject'] = 'Отклонить'; 
  152152$lang['Representant'] = 'Представитель'; 
  153 $lang['Representation of albums'] = 'Представление категорий'; 
   153$lang['Representation of albums'] = 'Представитель альбомов'; 
  154154$lang['Representative'] = 'Представитель'; 
  155155$lang['Represents'] = 'Представляет'; 
  156156$lang['Save order'] = 'Сохранить порядок'; 
  157157$lang['Save to permalink history'] = 'Сохранить историю постоянных ссылок'; 
  158 $lang['Select at least one album'] = 'Выберите хотя бы одну категорию'; 
   158$lang['Select at least one album'] = 'Выберите хотя бы один альбом'; 
  159159$lang['Select at least one picture'] = 'Выберите хотя бы одно изображение'; 
  160160$lang['Select at least one user'] = 'Выберите хотя бы одного пользователя'; 
   
  163163$lang['Status'] = 'Статус'; 
  164164$lang['Statistics'] = 'Статистика'; 
  165 $lang['Storage album'] = 'Категория хранения'; 
   165$lang['Storage album'] = 'Альбом для хранения'; 
  166166$lang['Sum of rates'] = 'Суммарная оценка'; 
  167167$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Слово "%s" уже есть'; 
   
  178178$lang['Validation'] = 'Проверка'; 
  179179$lang['Version'] = 'Версия'; 
  180 $lang['Virtual albums to move'] = 'Виртуальные категории для перемещения'; 
  181 $lang['Virtual album name'] = 'Название виртуальной категории'; 
   180$lang['Virtual albums to move'] = 'Виртуальные альбомы для перемещения'; 
   181$lang['Virtual album name'] = 'Название виртуального альбома'; 
  182182$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Нельзя удалить Вебмастера'; 
  183183$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Выполняется в режиме разработки, проверка невозможна.'; 
  184184$lang['You cannot delete your account'] = "Вы не можете удалить свой аккаунт"; 
  185 $lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Вы не можете переместить категорию в ее собственную подкатегорию'; 
   185$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Вы не можете переместить альбом в его собственный внутренний альбом'; 
  186186$lang['You need to confirm deletion'] = 'Вам нужно подтвердить удаление'; 
  187187$lang['add tags'] = 'добавить слова'; 
  188188$lang['Adviser'] = 'Помощник'; 
  189 $lang['Associate to album'] = 'привязать к категории'; 
   189$lang['Associate to album'] = 'ассоциация с альбомом'; 
  190190$lang['associate to group'] = 'привязать к группе'; 
  191191$lang['Authorized'] = 'Разрешено'; 
  192 $lang['Add a virtual album'] = 'Добавить виртуальную категорию'; 
  193 $lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Позволить пользователям добавлять комментарии к выбранным категориям'; 
  194 $lang['The name of an album must not be empty'] = 'Название категории не должно быть пустым'; 
  195 $lang['Lock albums'] = 'Заблокировать категории'; 
  196 $lang['Private'] = 'Приватная категория'; 
  197 $lang['Public'] = 'Общедоступная категория'; 
   192$lang['Add a virtual album'] = 'Добавить виртуальный альбом'; 
   193$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Авторизованные пользователи могут добавлять комментарии к выбранным альбомам'; 
   194$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Название альбома не может быть пустым'; 
   195$lang['Lock albums'] = 'Закрытые альбомы'; 
   196$lang['Private'] = 'Частные альбомы'; 
   197$lang['Public'] = 'Общедоступные альбомы'; 
  198198$lang['Find a new representant by random'] = 'Найти нового представителя случайным образом'; 
  199199$lang['Public / Private'] = 'Общедоступные / Приватные'; 
  200 $lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Управление авторизацией для выбранных категорий'; 
  201 $lang['Select uploadable albums'] = 'Выбор категорий в которые возможна загрузка'; 
  202 $lang['Virtual album added'] = 'Виртуальная категория добавлена'; 
  203 $lang['Virtual album deleted'] = 'Виртуальная категория удалена'; 
   200$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Управление авторизацией для выбранных альбомов'; 
   201$lang['Select uploadable albums'] = 'Выбор альбомов, доступных для загрузки'; 
   202$lang['Virtual album added'] = 'Виртуальный альбом добавлен'; 
   203$lang['Virtual album deleted'] = 'Виртуальный альбом удален'; 
  204204$lang['Access type'] = 'Тип доступа'; 
  205205$lang['Comments'] = 'Комментарии'; 
   
  211211$lang['Configuration'] = 'Настройки'; 
  212212$lang['confirm'] = 'подтверждение'; 
  213 $lang['delete album'] = 'удалить категорию'; 
  214 $lang['Dissociate from album'] = 'отвязать от категории'; 
   213$lang['delete album'] = 'удалить альбом'; 
   214$lang['Dissociate from album'] = 'отделить альбом'; 
  215215$lang['dissociate from group'] = 'отвязать от группы'; 
  216 $lang['edit album permissions'] = 'редактировать права для категории'; 
  217 $lang['Album updated successfully'] = 'Информация о категории обновлена успешно.'; 
   216$lang['edit album permissions'] = 'редактировать разрешения альбома'; 
   217$lang['Album updated successfully'] = 'Информация об альбоме успешно добавлена.'; 
  218218$lang['Authorize upload'] = 'Разрешить загрузку'; 
  219219$lang['elements per page'] = 'миниатюр на странице'; 
   
  232232$lang['This name is already used by another group.'] = 'Это название уже используется для другой группы.'; 
  233233$lang['High definition'] = 'Большое разрешение'; 
  234 $lang['jump to album'] = 'перейти в категорию'; 
   234$lang['jump to album'] = 'быстро перейти в альбом'; 
  235235$lang['jump to image'] = 'перейти к фотографии'; 
  236236$lang['leave'] = 'оставить'; 
  237237$lang['Lock'] = 'Блокировка'; 
  238238$lang['Locked'] = 'Заблокировано'; 
  239 $lang['manage album elements'] = 'управление фотографиями категории'; 
  240 $lang['manage sub-albums'] = 'управление подкатегориями'; 
   239$lang['manage album elements'] = 'Управление фотографиями альбома'; 
   240$lang['manage sub-albums'] = 'Управление вложенными альбомами'; 
  241241$lang['Manage'] = 'Управление'; 
  242242$lang['maximum height'] = 'максимальная высота'; 
   
  348348$lang['status'] = 'статус'; 
  349349$lang['Directory'] = 'Папка'; 
  350 $lang['sub-albums'] = 'подкатегории'; 
   350$lang['sub-albums'] = 'вложенные альбомы'; 
  351351$lang['synchronize metadata'] = 'синхронизировать метаданные'; 
  352352$lang['target'] = 'изменить'; 
  353353$lang['Thumbnail'] = 'миниатюра'; 
  354354$lang['title'] = 'Название'; 
  355 $lang['Album list management'] = 'Управление категориями'; 
   355$lang['Album list management'] = 'Управление альбомами'; 
  356356$lang['Piwigo configuration'] = 'Настройка PhpWebGallery'; 
  357357$lang['Piwigo administration'] = 'Администрирование PhpWebGallery'; 
  358 $lang['Edit album'] = 'Редактирование категории'; 
   358$lang['Edit album'] = 'Редактирование альбома'; 
  359359$lang['Group management'] = 'Управление группами'; 
  360360$lang['User list'] = 'Список пользователей'; 
   
  384384$lang['Unlocked'] = 'Разблокировать'; 
  385385$lang['unset'] = 'очистить'; 
  386 $lang['Update albums informations'] = 'обновить информацию о категориях'; 
   386$lang['Update albums informations'] = 'Обновить информацию об альбоме'; 
  387387$lang['Update images informations'] = 'обновить информацию о фотографиях'; 
  388388$lang['Synchronize'] = 'Синхронизация'; 
  389 $lang['reduce to single existing albums'] = 'проверить только категорию'; 
   389$lang['reduce to single existing albums'] = 'объединить в один существующий альбом'; 
  390390$lang['Choose an option'] = 'Выберите параметры'; 
  391 $lang['display maximum informations (added albums and elements, deleted albums and elements)'] = 'показать максимум информации (добавленные категории и фотографии, удаленные категории и элементы)'; 
   391$lang['display maximum informations (added albums and elements, deleted albums and elements)'] = 'показать максимум информации (добавленные и удаленные альбомы и элементы)'; 
  392392$lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'версия PhpWebGallery отличается на удаленном сайте'; 
  393393$lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'Версии create_listing_file.php на удаленном сайте и PhpWebGallery должны быть одинаковыми'; 
   
  399399$lang['File/directory read error'] = 'Ошибка чтения файла/папки'; 
  400400$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Нет доступа к файлу или папке (возможно они отсутствуют или доступ к ним запрещен)'; 
  401 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'для этого типа файлов нужна миниатюра. Миниатюры должны находиться в подпапке "thumbnail" папки категории. Имя файла миниатюры должно начинаться с указанного в конфигурации префикса, расширение должно быть одним из нижеперечисленных:'; 
   401$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'тип фотографии требует миниатюры. Миниатюра должна находиться в подкатегории \'thumbnail\' директории альбома. Название миниатюры должно начинаться с определенного префикса и разрешение должно быть одним из списка:'; 
  402402$lang['missing thumbnail'] = 'отсутствуют миниатюры'; 
  403 $lang['albums deleted in the database'] = 'категорий удалено из базы данных'; 
   403$lang['albums deleted in the database'] = 'альбомы удалены из базы данных'; 
  404404$lang['elements deleted in the database'] = 'элементов удалено из базы данных'; 
  405405$lang['images candidates for metadata synchronization'] = 'изображений для синхронизации метаданных'; 
  406406$lang['elements informations synchronized with files metadata'] = 'информация об элементах синхронизирована с метаданными файлов'; 
  407407$lang['errors during synchronization'] = 'ошибок синхронизации'; 
  408 $lang['albums added in the database'] = 'категорий добавлено в базу данных'; 
   408$lang['albums added in the database'] = 'альбомы добавлены в базу данных'; 
  409409$lang['elements added in the database'] = 'элементов добавлено в базу данных'; 
  410410$lang['elements updated in the database'] = 'элементов обновлено в базе данных'; 
   
  431431$lang['user_status_normal'] = 'Пользователь'; 
  432432$lang['user_status_webmaster'] = 'Вебмастер'; 
  433 $lang['Virtual album'] = 'Виртуальная категория'; 
   433$lang['Virtual album'] = 'Виртуальный альбом'; 
  434434$lang['Waiting'] = 'Ожидающие'; 
  435435$lang['default'] = 'по умолчанию'; 
   
  438438$lang['Not linked elements'] = 'Не привязанные элементы'; 
  439439$lang['Specials'] = 'Спец функции'; 
  440 $lang['Files with same name in more than one physical album'] = 'Файлы с одинаковыми именами в разных папках'; 
   440$lang['Files with same name in more than one physical album'] = 'Одинаковые имена файлов в более, чем одной физическом альбоме'; 
  441441 
  442442$lang['Overall'] = 'Вся'; 
   
  457457$lang['Send an information email to group members'] = 'Отправить информационное письмо для группы'; 
  458458$lang['Group'] = 'Группа'; 
  459 $lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Приглашаю в категорию %s'; 
   459$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Просмотреть альбом %s'; 
  460460$lang['Hello,'] = 'Привет,'; 
  461461$lang['See you soon.'] = 'До встречи.'; 
  462 $lang['Discover album:'] = 'Приходите в категорию:'; 
   462$lang['Discover album:'] = 'Откройте для себя альбом:'; 
  463463$lang['Mail content'] = 'Содержание'; 
  464464$lang['none'] = 'нет'; 
   
  587587$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Оптимизации завершены с ошибками.'; 
  588588$lang['Modify information'] = 'Modify information'; 
  589 $lang['edit album'] = 'редактировать категорию'; 
   589$lang['edit album'] = 'редактировать информацию об этом альбоме'; 
  590590$lang['nothing'] = 'ничего'; 
  591591$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'замена существующих значений пустыми'; 
   
  593593$lang['Manage image ranks'] = 'Управление порядком изображений'; 
  594594$lang['Edit ranks'] = 'Изменить порядок'; 
  595 $lang['No element in this album'] = 'Пустая категория'; 
   595$lang['No element in this album'] = 'В этом альбоме нет элементов'; 
  596596$lang['Images manual order was saved'] = 'Указанный порядок изображений сохранен'; 
  597597$lang['ranks'] = 'порядок'; 
   
  636636$lang['unknown'] = 'неизвестен'; 
  637637$lang['Upload Photos'] = 'Загрзить фотографии'; 
  638 $lang['Drop into album'] = 'Перенести в категорию'; 
   638$lang['Drop into album'] = 'Закинуть в альбом'; 
  639639$lang['+ Add an upload box'] = '+ Добавить поле для загрузки'; 
  640640$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Создайте "%s" каталог в корне установленной Вами Piwigo'; 
  641641$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Дайте доступ для записи (chmod 777) к "%s" каталогу в корне установленной Вами Piwigo'; 
  642 $lang['existing album'] = 'существующая категория'; 
  643 $lang['create a new album'] = 'создать новую категория'; 
  644 $lang['Album name'] = 'Имя категории'; 
  645 $lang['Album "%s" has been added'] = 'Категория "%s" добавлена'; 
   642$lang['existing album'] = 'существующий альбом'; 
   643$lang['create a new album'] = 'создать новый альбом'; 
   644$lang['Album name'] = 'Название альбома'; 
   645$lang['Album "%s" has been added'] = 'Альбом \'%s\' был добавлен'; 
  646646$lang['Uploaded Photos'] = 'Загруженные фотографии'; 
  647647$lang['%d photos uploaded'] = '%d фотографий загружено'; 
  648648$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Установить уровень доступа "%s"'; 
  649 $lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Категория "%s" содержит сейчас %d фотографий'; 
   649$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Альбом \'%s\' сейчас содержит %d фотографий'; 
  650650$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Редактировать этот набор из %d фотографий'; 
  651651$lang['Select files'] = 'Выбрать файлы'; 
   
  673673$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Добавьте права записи для "%s" директории'; 
  674674$lang['Administration Home'] = 'Панель администрирования'; 
  675 $lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Категории отсортированы в алфавитном порядке'; 
  676 $lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Категории отсортированы в обратном алфавитном порядке'; 
   675$lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Альбомы отсортированы в алфавитном порядке'; 
   676$lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Альбомы отсортированы в обратном алфавитном порядке'; 
  677677$lang['Change Admin Colors'] = 'Изменить цвета административной панели'; 
  678678$lang['Delete this theme'] = 'Удалить эту тему'; 
 • trunk/language/ru_RU/common.lang.php

  r6993 r7180  
  3131$lang['%.2f (rated %d times)'] = '%.2f (%d оценок)'; 
  3232$lang['%d Kb'] = '%d Kb'; 
  33 $lang['%d album updated'] = '%d категория дополнена'; 
  34 $lang['%d albums updated'] = 'категорий дополнено: %d'; 
   33$lang['%d album updated'] = '%d альбом изменен'; 
   34$lang['%d albums updated'] = '%d альбомы изменены'; 
  3535$lang['%d comment to validate'] = '%d комментарий на проверке'; 
  3636$lang['%d comments to validate'] = 'комментариев на проверке: %d'; 
   
  5454$lang['Author'] = 'Автор'; 
  5555$lang['Average rate'] = 'Средний балл'; 
  56 $lang['Albums'] = 'Галереи'; 
  57 $lang['Album'] = 'Галерея'; 
   56$lang['Albums'] = 'Альбомы'; 
   57$lang['Album'] = 'Альбом'; 
  5858$lang['Close this window'] = 'Закрыть это окно'; 
  5959$lang['Complete RSS feed (images, comments)'] = 'Полная RSS лента (фотографии, комментарии)'; 
   
  118118$lang['Tag'] = 'Слово'; 
  119119$lang['Tags'] = 'Ключевые слова'; 
  120 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'Уведомления RSS рассказывают о новом на этом сайте: новых фотографиях, обновленных галереях, новых комментариях. Для этого пользуйтесь RSS-читалкой.'; 
   120$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'Канал RSS обеспечивает уведомление о новых событиях на сайте: новые изображения, обновленные альбомы, новые комментарии. Читается RSS читалкой.'; 
  121121$lang['Unknown feed identifier'] = 'Неизвестный идентификатор ленты'; 
  122122$lang['User comments'] = 'Комментарии посетителей'; 
   
  134134$lang['ascending'] = 'по возрастанию'; 
  135135$lang['author(s) : %s'] = 'автор(ы) : %s'; 
  136 $lang['Expand all albums'] = 'Раскрыть все категории'; 
   136$lang['Expand all albums'] = 'Раскрыть все альбомы'; 
  137137$lang['posted after %s (%s)'] = 'опубликовано после %s (%s)'; 
  138138$lang['posted before %s (%s)'] = 'опубликовано до %s (%s)'; 
   
  190190$lang['Hello'] = 'Привет'; 
  191191$lang['available for administrators only'] = 'доступно только для администратора'; 
  192 $lang['shows images at the root of this album'] = 'показать фотографии из корня категории'; 
   192$lang['shows images at the root of this album'] = 'показать все картинки от корня этого альбома'; 
  193193$lang['See last users comments'] = 'Просмотр последних пользовательский комментариев'; 
  194194$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'настройка оформления'; 
   
  196196$lang['Home'] = 'Начало'; 
  197197$lang['Identification'] = 'Вход'; 
  198 $lang['in this album'] = 'в этой категории'; 
  199 $lang['in %d sub-album'] = 'в %d подкатегории'; 
  200 $lang['in %d sub-albums'] = '(в %d подкатегориях)'; 
   198$lang['in this album'] = 'в этом альбоме'; 
   199$lang['in %d sub-album'] = 'в %d вложенном альбоме'; 
   200$lang['in %d sub-albums'] = 'в %d вложенных альбомах'; 
  201201$lang['included'] = 'включено'; 
  202202$lang['Invalid password!'] = 'Неверный пароль!'; 
   
  212212$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'Максимальная ширина изображения должна быть больше 50'; 
  213213$lang['display a calendar by creation date'] = 'показывает календарь по дате создания'; 
  214 $lang['display all elements in all sub-albums'] = 'показывает все фотографии во всех подкатегориях'; 
   214$lang['display all elements in all sub-albums'] = 'показать все элементы во всех альбомах и всех вложенных альбомах'; 
  215215$lang['return to normal view mode'] = 'возвращение к нормальному режиму'; 
  216216$lang['display a calendar by posted date'] = 'показывает календарь по дате отправления'; 
   
  250250$lang['Random pictures'] = 'Случайные'; 
  251251$lang['display a set of random pictures'] = 'несколько случайных фотографий'; 
  252 $lang['Recent albums'] = 'Новые галереи'; 
  253 $lang['display recently updated albums'] = 'показать обновленные галереи'; 
   252$lang['Recent albums'] = 'Последние альбомы'; 
   253$lang['display recently updated albums'] = 'показать недавно обновленные альбомы'; 
  254254$lang['Recent period'] = 'Срок "новых"'; 
  255255$lang['Recent pictures'] = 'Новые фотографии'; 
   
  267267$lang['return to homepage'] = 'вернуться на главную'; 
  268268$lang['Search for Author'] = 'Поиск по автору'; 
  269 $lang['Search in albums'] = 'Поиск в Категориях'; 
   269$lang['Search in albums'] = 'Поиск в альбомах'; 
  270270$lang['Search by Date'] = 'Поиск по дате'; 
  271271$lang['Date'] = 'Начальная дата'; 
   
  278278$lang['Search Options'] = 'Варианты поиска'; 
  279279$lang['Search results'] = 'Результаты поиска'; 
  280 $lang['Search in sub-albums'] = 'и в подкатегориях'; 
   280$lang['Search in sub-albums'] = 'Поиск во вложенных альбомах'; 
  281281$lang['searched words : %s'] = 'искомые слова: %s'; 
  282282$lang['Contact'] = 'Контакты'; 
  283 $lang['set as album representative'] = 'сделать представителем категории'; 
   283$lang['set as album representative'] = 'установить как представителя альбома'; 
  284284$lang['Show number of comments'] = 'Показывать количество комментариев'; 
  285285$lang['Show number of hits'] = 'Показывать количество просмотров'; 
   
  323323$lang['Admin: %s'] = 'Администратор: %s'; 
  324324$lang['Registration of %s'] = 'Регистрация %s'; 
  325 $lang['Album: %s'] = 'Категория: %s'; 
   325$lang['Album: %s'] = 'Альбом: %s'; 
  326326$lang['Picture name: %s'] = 'Название: %s'; 
  327327$lang['Creation date: %s'] = 'Дата съемки: %s'; 
   
  333333$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Administrator, webmaster and special user cannot use this method'; 
  334334$lang['a user use already this mail address'] = 'пользователь с таким адресом уже есть'; 
  335 $lang['Album results for'] = 'Результат категорий для'; 
   335$lang['Album results for'] = 'Альбом определен для'; 
  336336$lang['Tag results for'] = 'Слова-результаты для'; 
  337337$lang['from %s to %s'] = 'от %s до %s'; 
 • trunk/language/ru_RU/upgrade.lang.php

  r7024 r7180  
  3434 
  3535// Upgrade informations from upgrade_1.3.1.php 
  36 $lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Все подкатегории приватных категорий будут приватными'; 
   36$lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Все вложенные альбомы для приватного альбома тоже становятся приватными'; 
  3737$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Разрешения пользователей и групп были стерты'; 
  3838$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Только префикс эскизов и адрес почты вебмастера были сохранены от предыдущей конфигурации'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.