Changeset 8270


Ignore:
Timestamp:
12/23/10 23:18:38 (8 years ago)
Author:
plg
Message:

feature 1616: after the backport of nearly all languages from branch 2.1 to
trunk, reapply the Albums plugin into trunk for languages cs_CZ es_ES de_DE
lv_LV pl_PL ru_RU sk_SK tr_TR zh_CN

Location:
trunk/language
Files:
27 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/cs_CZ/admin.lang.php

  r8255 r8270  
  2727$lang['%d association'] = '%d spojení'; 
  2828$lang['%d associations'] = '%d spojení'; 
  29 $lang['%d category including'] = '%d kategorie obsahující '; 
  30 $lang['%d categories including'] = '%d kategorií obsahujících '; 
   29$lang['%d album including'] = '%d album'; 
   30$lang['%d albums including'] = '%d alb'; 
  3131$lang['%d physical'] = '%d fyzický'; 
  3232$lang['%d physical'] = '%d fyzických'; 
  3333$lang[' and %d virtual'] = 'a %d virtuální'; 
  3434$lang[' and %d virtual'] = 'a %d virtuálních'; 
  35 $lang['%d category moved'] = '%d kategorie přesunuta'; 
  36 $lang['%d categories moved'] = '%d kategorií přesunuto'; 
   35$lang['%d album moved'] = '%d album přesunuto'; 
   36$lang['%d albums moved'] = '%d alb přesunuto'; 
  3737$lang['%d group'] = '%d skupina'; 
  3838$lang['%d groups'] = '%d skupin'; 
   
  6161$lang['Add'] = 'Přidat'; 
  6262$lang['Allow user registration'] = 'Povolit registraci uživatelů'; 
  63 $lang['Apply to subcategories'] = 'Použít na podkategorie'; 
   63$lang['Apply to sub-albums'] = 'Použít na subalba'; 
  6464$lang['Associated'] = 'Přiřazeno'; 
  65 $lang['Association to categories'] = 'Spojit s kategorií'; 
   65$lang['Association to categories'] = 'Asociovat s alby'; 
  6666$lang['Batch management'] = 'Správa dávkových úkonů'; 
  6767$lang['Caddie management'] = 'Správa košíku'; 
  6868$lang['Caddie'] = 'Košík'; 
  69 $lang['Categories authorized thanks to group associations'] = 'Kategorie schváleny díky skupinovým spojením'; 
  70 $lang['Categories manual order was saved'] = 'Manuální řazení kategorií bylo schváleno'; 
  71 $lang['Category elements associated to the following categories: %s'] = 'Položky kategorií navázány do následujících kategorií: %s'; 
   69$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Alba autorizována díky skupinovému sloučení'; 
   70$lang['Album manual order was saved'] = 'Alba s ručním vyběrem byla uložena'; 
   71$lang['Album elements associated to the following albums: %s'] = 'Fotky alb přiřazeny k následujícím albům: %s'; 
  7272$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Zjištění možnosti aktualizace se nezdařilo'; 
  7373$lang['Check for upgrade'] = 'Zjistit možnost aktualizace'; 
   
  107107$lang['Informations'] = 'Informace'; 
  108108$lang['Install'] = 'Instalovat'; 
  109 $lang['Link all category elements to a new category'] = 'Napojit všechny položky na novou kategorii'; 
  110 $lang['Link all category elements to some existing categories'] = 'Napojit všechny položky na některé existující kategorie'; 
  111 $lang['Linked categories'] = 'Napojené kategorie'; 
   109$lang['Link all album elements to a new album'] = 'Napojí všechny fotky do nového alba'; 
   110$lang['Link all album elements to some existing albums'] = 'Napojí všechny fotky na existující alba'; 
   111$lang['Linked albums'] = 'Propojená alba'; 
  112112$lang['Lock gallery'] = 'Zamknout galerii'; 
  113113$lang['Maintenance'] = 'Údržba'; 
  114 $lang['Manage permissions for a category'] = 'Nastavit práva pro kategorii'; 
   114$lang['Edit album permissions'] = 'Editace oprávnění pro dané album'; 
  115115$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Nastavit práva pro skupinu "%s"'; 
  116116$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Nastavit práva pro uživatele "%s"'; 
   
  118118$lang['Members'] = 'Členové'; 
  119119$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadata synchronizována ze souboru'; 
  120 $lang['Move categories'] = 'Přesunout kategorie'; 
   120$lang['Move albums'] = 'Přesun alb'; 
  121121$lang['Move'] = 'Přesunout'; 
  122122$lang['Name'] = 'Jméno'; 
  123123$lang['New name'] = 'Nové jméno'; 
  124 $lang['New parent category'] = 'Nová rodičovská kategorie'; 
   124$lang['New parent album'] = 'Nové hlavní album'; 
  125125$lang['New tag'] = 'Nové klíčové slovo'; 
  126126$lang['Number of comments per page'] = 'Počet komentářů na stránce'; 
  127127$lang['Number of rates'] = 'Počet hodnocení'; 
  128128$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Počet náhledů k vytvoření'; 
  129 $lang['Only private categories are listed'] = 'Jsou zobrazeny pouze soukromé kategorie'; 
   129$lang['Only private albums are listed'] = 'Pouze soukromá alba jsou uvedena'; 
  130130$lang['Operating system'] = 'Operační systém'; 
  131131$lang['Options'] = 'Nastavení'; 
  132 $lang['Other private categories'] = 'Další soukromé kategorie'; 
   132$lang['Other private albums'] = 'Ostatní soukromá alba'; 
  133133$lang['Page banner'] = 'Banner stránky'; 
  134 $lang['Parent category'] = 'Rodičovská kategorie'; 
   134$lang['Parent album'] = 'Hlavní album'; 
  135135$lang['Path'] = 'Cesta'; 
  136136$lang['Permalink'] = 'Pernamentní spojení'; 
  137 $lang['Permalink %s has been previously used by category %s. Delete from the permalink history first'] = 'Pernamentní spojení %s bylo předtím použito kategorií %s. Nejprve smažte z historie spojení.'; 
   137$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s byl dříve používán albem %s. Nejprve ho vymažte z historie permalinků'; 
  138138$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Pernamentní spojení musí být složeno ze znaků a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" nebo "/". Nelze použít pouze číslo nebo číslo následované "-"'; 
  139 $lang['Permalink %s is already used by category %s'] = 'Pernamentní spojení je již využíváno kategorií %s'; 
   139$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Permalink %s již používá album %s'; 
  140140$lang['Permalink history'] = 'Historie pernamentního spojení'; 
  141141$lang['Permalinks'] = 'Pernamentní spojení'; 
   
  155155$lang['Reject'] = 'Zamítnout'; 
  156156$lang['Representant'] = 'Reprezentant'; 
  157 $lang['Representation of categories'] = 'Reprezentantativní fotografie pro kategorii'; 
   157$lang['Representation of albums'] = 'Alba reprezentace'; 
  158158$lang['Representative'] = 'Reprezentativní fotografie'; 
  159159$lang['Represents'] = 'Reprezentativní fotografie'; 
  160160$lang['Save order'] = 'Uložit pořadí'; 
  161161$lang['Save to permalink history'] = 'Uložit do historie pernamentního spojení'; 
  162 $lang['Select at least one category'] = 'Je nutné zvolit alespoň jednu kategorii'; 
   162$lang['Select at least one album'] = 'Vyberte alespoň jedno album'; 
  163163$lang['Select at least one picture'] = 'Je nutné zvolit alespoň jednu fotografii'; 
  164164$lang['Select at least one user'] = 'Je nutné zvolit alespoň jednoho uživatele'; 
   
  167167$lang['Status'] = 'Stav'; 
  168168$lang['Statistics'] = 'Statistiky'; 
  169 $lang['Storage category'] = 'Kategorie umístění'; 
   169$lang['Storage album'] = 'Uložené album'; 
  170170$lang['Sum of rates'] = 'Sumarizace hodnocení'; 
  171171$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Klíčové slovo "%" už existuje'; 
   
  183183$lang['Validation'] = 'Schválení'; 
  184184$lang['Version'] = 'Verze'; 
  185 $lang['Virtual categories movement'] = 'Přesun virtuálních kategorií'; 
  186 $lang['Virtual categories to move'] = 'Virtuální kategorie k přesunu'; 
  187 $lang['Virtual category name'] = 'Název virtuální kategorie'; 
   185$lang['Virtual categories movement'] = 'Virtuální přesun alb'; 
   186$lang['Virtual albums to move'] = 'Virtuální alba k přesunu'; 
   187$lang['Virtual album name'] = 'Název virtuálního alba'; 
  188188$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Administrátor nemůže být smazán'; 
  189189$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Jsou používány vývojové zdrojové kódy, zjištění není možné.'; 
  190190$lang['You cannot delete your account'] = 'Nemůžete smazat svůj účet'; 
  191 $lang['You cannot move a category in its own sub category'] = 'Nelze přesunout kategorii do její vlastní podkategorie'; 
   191$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Nemůžete přesunout album do jeho vlastního sub alba'; 
  192192$lang['You need to confirm deletion'] = 'Je nutné potvrdit vymazání'; 
  193193$lang['add tags'] = 'Přidat klíčová slova'; 
  194194$lang['Adviser'] = 'Průvodce'; 
  195 $lang['associate to category'] = 'Přiřadit ke kategorii'; 
   195$lang['Associate to album'] = 'přiřadit k album'; 
  196196$lang['associate to group'] = 'Přiřadit ke skupině'; 
  197197$lang['Authorized'] = 'Autorizováno'; 
  198 $lang['Add a virtual category'] = 'Přidat virtuální kategorii'; 
  199 $lang['Authorize users to add comments on selected categories'] = 'Povolit uživatelům komentovat vybrané kategorie'; 
  200 $lang['The name of a category should not be empty'] = 'Jméno kategorie nesmí být prázdné'; 
  201 $lang['Lock categories'] = 'Zamknout kategorie'; 
  202 $lang['Private category'] = 'Soukromá kategorie'; 
  203 $lang['Public category'] = 'Veřejná kategorie'; 
   198$lang['Add a virtual album'] = 'Přidat virtuální album'; 
   199$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Povolit uživatelům přidávat komentáře k vybraným albám'; 
   200$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Název alba nesmí být prázdný'; 
   201$lang['Lock albums'] = 'Zamknout alba'; 
   202$lang['Private'] = 'Privátní album'; 
   203$lang['Public'] = 'Veřejné album'; 
  204204$lang['Find a new representant by random'] = 'Najít reprezentativní obrázek pomocí náhodného výběru'; 
  205205$lang['Public / Private'] = 'Veřejná / Soukromá'; 
  206 $lang['Manage authorizations for selected categories'] = 'Nastavit oprávnění pro vybrané kategorie'; 
  207 $lang['Select uploadable categories'] = 'Zvolit kategorie s možností nahrávání obsahu'; 
  208 $lang['Virtual category added'] = 'Virtuální kategorie přidána'; 
  209 $lang['Virtual category deleted'] = 'Virtuální kategorie smazána'; 
  210 $lang['Category'] = 'Kategorie'; 
   206$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Nastavit oprávnění pro vybraná alba'; 
   207$lang['Select uploadable albums'] = 'Vyber uploadovatelná alba'; 
   208$lang['Virtual album added'] = 'Virtuální album přidáno'; 
   209$lang['Virtual album deleted'] = 'Virtuální album odstraněno'; 
   210$lang['Album'] = 'Album'; 
  211211$lang['Access type'] = 'Druh přístupu'; 
  212212$lang['Comments'] = 'Komentáře uživatelů'; 
   
  220220$lang['confirm'] = 'Potvrdit'; 
  221221$lang['Date'] = 'Datum'; 
  222 $lang['delete category'] = 'Vymazat kategorii'; 
  223 $lang['dissociate from category'] = 'Oddělit od kategorie'; 
   222$lang['delete album'] = 'smazat album'; 
   223$lang['Dissociate from album'] = 'oddělit od album'; 
  224224$lang['dissociate from group'] = 'Oddělit od skupiny'; 
  225 $lang['edit category permissions'] = 'Upravit oprávnění ke kategorii'; 
  226 $lang['Category informations updated successfully.'] = 'Informace o kategorii byly úspěšně aktualizovány'; 
   225$lang['edit album permissions'] = 'editace oprávnění album'; 
   226$lang['Album updated successfully'] = 'Informace o album uloženy.'; 
  227227$lang['Authorize upload'] = 'Povolit nahrávání fotografií'; 
  228228$lang['elements per page'] = 'Položek na stránce'; 
   
  242242$lang[''] = ''; 
  243243$lang['High definition'] = 'Vysoké rozlišení'; 
  244 $lang['jump to category'] = 'Přejít do kategorie'; 
   244$lang['jump to album'] = 'přejít na album'; 
  245245$lang['jump to image'] = 'Přejít na obrázek'; 
  246246$lang['leave'] = 'Ponechat'; 
  247247$lang['Lock'] = 'Zamknout'; 
  248248$lang['Locked'] = 'Uzamknuto'; 
  249 $lang['manage category elements'] = 'Spravovat položky kategorie'; 
  250 $lang['manage sub-categories'] = 'Spravovat podkategorie'; 
   249$lang['manage album elements'] = 'Spravuj fotky alba'; 
   250$lang['manage sub-albums'] = 'Správa sub-alb'; 
  251251$lang['Manage'] = 'Správa'; 
  252252$lang['maximum height'] = 'maximální výška'; 
   
  358358$lang['status'] = 'Stav'; 
  359359$lang['Directory'] = 'Adresář'; 
  360 $lang['sub-categories'] = 'Podkategorie'; 
   360$lang['sub-albums'] = 'sub-alba'; 
  361361$lang['synchronize metadata'] = 'Synchronizovat metadata'; 
  362362$lang['target'] = 'Cíl'; 
  363363$lang['Thumbnail'] = 'Náhled'; 
  364364$lang['title'] = 'Název'; 
  365 $lang['Categories management'] = 'Správa kategorií'; 
   365$lang['Album list management'] = 'Správa alb'; 
  366366$lang['Piwigo configuration'] = 'Nastavení aplikace Piwigo'; 
  367367$lang['Piwigo administration'] = 'Administrace aplikace Piwigo'; 
  368 $lang['Edit a category'] = 'Editovat kategorii'; 
   368$lang['Edit album'] = 'Edituj album'; 
  369369$lang['Group management'] = 'Správa skupin'; 
  370370$lang['User list'] = 'Seznam uživatelů'; 
   
  394394$lang['Unlocked'] = 'Odemknuto'; 
  395395$lang['unset'] = 'Nenastavovat'; 
  396 $lang['Update categories informations'] = 'Aktualizovat informace o kategoriích'; 
   396$lang['Update albums informations'] = 'Aktualizuj informace alb'; 
  397397$lang['Update images informations'] = 'Aktualizovat informace o fotografiích'; 
  398398$lang['Synchronize'] = 'Synchronizace'; 
  399 $lang['reduce to single existing categories'] = 'Převést do jediné existující kategorie'; 
   399$lang['reduce to single existing albums'] = 'zredukuj na stávající alba'; 
  400400$lang['Choose an option'] = 'Zvolit nastavení'; 
  401 $lang['display maximum informations (added categories and elements, deleted categories and elements)'] = 'Zobrazit veškeré informace informací (přidané a odstraněné kategorie a položky)'; 
   401$lang['display maximum informations (added albums and elements, deleted albums and elements)'] = 'zobrazit maximum informací (přidaná alba a elementy, odstraněná alba a elementy)'; 
  402402$lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'Verze Piwigo na vzdálené stránce není stejná jako místní'; 
  403403$lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'Verze souboru create_listing_file.php na vzdálené stránce musí být stejná jako verze místního souboru'; 
   
  409409$lang['File/directory read error'] = 'Chyba při čtení souboru/adresáře'; 
  410410$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Soubor nebo adresář není přístupný nebo neexistuje'; 
  411 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the category directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'typ souboru vyžaduje náhled. Náhled musí být umístěn v podadresáři "thumbnail" v adresáři s kategorií. Název souboru náhledu musí začínat nastavenou předponou a přípona musí korespondovat s následujícím seznamem :'; 
   411$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'typ souboru vyžaduje náhled. Náhled musí být umístěn v podadresáři "thumbnail" v adresáři s kategorií. Název souboru náhledu musí začínat nastavenou předponou a přípona musí korespondovat s následujícím seznamem :'; 
  412412$lang['missing thumbnail'] = 'žádný náhled'; 
  413 $lang['categories deleted in the database'] = 'kategorií odstraněno z databáze'; 
   413$lang['albums deleted in the database'] = 'alba odstraněna v databázi'; 
  414414$lang['elements deleted in the database'] = 'položek odstraněno z databáze'; 
  415415$lang['images candidates for metadata synchronization'] = 'fotografií pro synchronizaci metadat'; 
  416416$lang['elements informations synchronized with files metadata'] = 'informace synchronizované z metadat souborů'; 
  417417$lang['errors during synchronization'] = 'chyb během synchronizace'; 
  418 $lang['categories added in the database'] = 'kategorií přidáno do databáze'; 
   418$lang['albums added in the database'] = 'alba vložena do databáze'; 
  419419$lang['elements added in the database'] = 'položek přidáno do databáze'; 
  420420$lang['elements updated in the database'] = 'položek aktualizováno v databázi'; 
   
  441441$lang['user_status_normal'] = 'Uživatel'; 
  442442$lang['user_status_webmaster'] = 'Administrátor'; 
  443 $lang['Virtual category'] = 'Virtuální kategorie'; 
   443$lang['Virtual album'] = 'Virtuální album'; 
  444444$lang['Waiting'] = 'Ke schválení'; 
  445445$lang['default'] = 'výchozí'; 
   
  448448$lang['Not linked elements'] = 'Nepřipojené položky'; 
  449449$lang['Specials'] = 'Ostatní'; 
  450 $lang['Files with same name in more than one physical category'] = 'Soubory se stejným názvem ve více než jedné fyzické kategorii'; 
   450$lang['Files with same name in more than one physical album'] = 'Identické názvy souborů ve více než jednom fyzickém albu'; 
  451451$lang['Overall'] = 'Celkově'; 
  452452$lang['Year'] = 'Rok'; 
   
  466466$lang['Send an information email to group members'] = 'Poslat informační e-mail uživatelům skupiny'; 
  467467$lang['Group'] = 'Skupina'; 
  468 $lang['[%s] Come to visit the category %s'] = '[%s] Navštívilo kategorii %s'; 
   468$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Navštivte album %s'; 
  469469$lang['Hello,'] = 'Dobrý den,'; 
  470470$lang['See you soon.'] = 'Nashledanou.'; 
  471 $lang['Come to discover the category:'] = 'Navštivte kategorii:'; 
   471$lang['Discover album:'] = 'Objevit album:'; 
  472472$lang['Mail content'] = 'Obsah e-mailu'; 
  473473$lang['none'] = 'žádný'; 
   
  594594$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Změny byly dokončeny s několika chybami.'; 
  595595$lang['Modify information'] = 'Upravit informace'; 
  596 $lang['edit category informations'] = 'upravit informace o kategorii'; 
   596$lang['edit album'] = 'editovat info o tomto albu'; 
  597597$lang['nothing'] = 'prázdné'; 
  598598$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'nahradit stávající hodnoty prázdnými'; 
   
  600600$lang['Manage image ranks'] = 'Spravovat hodnocení fotografií'; 
  601601$lang['Edit ranks'] = 'Upravit hodnocení'; 
  602 $lang['No element in this category'] = 'Kategorie neobsahuje žádné položky'; 
   602$lang['No element in this album'] = 'Žádný element v tomto albu'; 
  603603$lang['Images manual order was saved'] = 'Pořadí fotografií bylo uloženo'; 
  604604$lang['ranks'] = 'hodnocení'; 
   
  615615// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Colibri 
  616616$lang['Upload Photos'] = 'Nahrát fotografie'; 
  617 $lang['Drop into category'] = 'Zpět do kategorie'; 
   617$lang['Drop into album'] = 'Dát do alba'; 
  618618$lang['+ Add an upload box'] = '+ Přidat pole'; 
  619619$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Vytvořte "%s" adresáře v kořenovém adresáři instalace Piwigo'; 
  620620$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Povolte zápis (chmod 777,644,atd.) do "%s" adresáře v kořenovém adresáři instalace Piwigo'; 
  621 $lang['existing category'] = 'stávající kategorie'; 
  622 $lang['create a new category'] = 'Založit novou Kategorii'; 
  623 $lang['Category name'] = 'Název kategorie'; 
  624 $lang['Category "%s" has been added'] = 'Kategorie "%s" přidána'; 
   621$lang['existing album'] = 'existující album'; 
   622$lang['create a new album'] = 'vytvořit nové album'; 
   623$lang['Album name'] = 'Název alba'; 
   624$lang['Album "%s" has been added'] = 'Kategorie "%s" přidána'; 
  625625$lang['Uploaded Photos'] = 'Nahrát fotografie'; 
  626626$lang['%d photos uploaded'] = '%d fotografií nahráno'; 
  627627$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Uroveň soukromí údajú nastaven na "%s"'; 
  628 $lang['Category "%s" now contains %d photos'] = 'Kategorie "%s" nyní obsahuje %d fotografií'; 
   628$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Kategorie "%s" nyní obsahuje %d fotografií'; 
  629629$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Spravovat tento soubor %d fotografií'; 
  630630$lang['Select files'] = 'Výběr souborů'; 
   
  684684$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'nastavte přístup pro zápis do adresáře "%s"'; 
  685685$lang['Administration Home'] = 'Úvodní stránka administrace'; 
  686 $lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Kategorie seřazeny podle abecedy'; 
  687 $lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Kategorie seřazeny sestupně podle abecedy'; 
   686$lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Řazení alb alfanumericky'; 
   687$lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Alba řazena alfanumericky opačně'; 
  688688$lang['Change Admin Colors'] = 'Změňte barvy administrace'; 
  689689$lang['Delete this theme'] = 'Zrušte toto téma'; 
 • trunk/language/cs_CZ/common.lang.php

  r8255 r8270  
  3535$lang['%.2f (rated %d times)'] = '%.2f (hodnoceno %d krát)'; 
  3636$lang['%d Kb'] = '%d Kb'; 
  37 $lang['%d category updated'] = '%d kategorie aktualizována'; 
  38 $lang['%d categories updated'] = '%d kategorie aktualizovány'; 
   37$lang['%d album updated'] = '%d album aktualizováno'; 
   38$lang['%d albums updated'] = '%d alba aktualizovány'; 
  3939$lang['%d comment to validate'] = '%d komentář k validaci'; 
  4040$lang['%d comments to validate'] = '%d komentářů k validaci'; 
   
  5858$lang['Author'] = 'Autor'; 
  5959$lang['Average rate'] = 'Průměrné hodnocení'; 
  60 $lang['Categories'] = 'Kategorie'; 
  61 $lang['Category'] = 'Kategorie'; 
   60$lang['Albums'] = 'Alba'; 
   61$lang['Album'] = 'Album'; 
  6262$lang['Close this window'] = 'Zavřít okno'; 
  6363$lang['Complete RSS feed (images, comments)'] = 'Kompletní RSS vlákno (fotografie, komentáře)'; 
   
  122122$lang['Tag'] = 'Klíčové slovo'; 
  123123$lang['Tags'] = 'Klíčová slova'; 
  124 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated categories, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS vlákno informuje o novinkách na těchto stránkách : nové fotografie, aktualizované kategorie, komentáře. Použijte RSS čtečku'; 
   124$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS zdroj obsahuje upozornění na nové události z tohoto webu: nové fotky, aktualizované galerie, nové komentáře. K použití se čtečkami RSS kanálů.'; 
  125125$lang['Unknown feed identifier'] = 'Neznámý identifikátor vlákna'; 
  126126$lang['User comments'] = 'Komentáře uživatelů'; 
   
  138138$lang['ascending'] = 'vzestupně'; 
  139139$lang['author(s) : %s'] = 'autor : %s'; 
  140 $lang['Expand all categories'] = 'Rozbalit všechny kategorie'; 
   140$lang['Expand all albums'] = 'Rozbalit všechny alba'; 
  141141$lang['posted after %s (%s)'] = 'vloženo po %s (%s)'; 
  142142$lang['posted before %s (%s)'] = 'vloženo před %s (%s)'; 
   
  194194$lang['Hello'] = 'Přihlášen jako'; 
  195195$lang['available for administrators only'] = 'Přístupné pouze adminitrátorům'; 
  196 $lang['shows images at the root of this category'] = 'Zobrazit fotografie v této kategorii'; 
   196$lang['shows images at the root of this album'] = 'zobrazí fotky v rootu tohoto alba'; 
  197197$lang['See last users comments'] = 'Zobrazit nejnovější komentáře uživatelů'; 
  198198$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'Přizpůsobit vzhled galerie'; 
   
  200200$lang['Home'] = 'Úvodní stránka'; 
  201201$lang['Identification'] = 'Identifikace'; 
  202 $lang['in this category'] = 'v této kategorii'; 
  203 $lang['in %d sub-category'] = 'v %d pod-kategorii'; 
  204 $lang['in %d sub-categories'] = 'v %d pod-kategoriích'; 
   202$lang['in this album'] = 'v tomto albu'; 
   203$lang['in %d sub-album'] = 'v %d sub-albu'; 
   204$lang['in %d sub-albums'] = 'v %d sub-albech'; 
  205205$lang['included'] = 'včetně'; 
  206206$lang['Invalid password!'] = 'Špatné heslo!'; 
   
  216216$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'Maximální šířka musí být číslo vetší než 50'; 
  217217$lang['display a calendar by creation date'] = 'Zobrazit v kalendáři podle datumu vytvoření'; 
  218 $lang['display all elements in all sub-categories'] = 'Zobrazit všechny objekty v pod-kategoriích'; 
   218$lang['display all elements in all sub-albums'] = 'zobrazit všechny prvky ve všech albech a sub-albech'; 
  219219$lang['return to normal view mode'] = 'Návrat do normálního zobrazení'; 
  220220$lang['display a calendar by posted date'] = 'Zobrazit v kalendáři podle data vložení'; 
   
  254254$lang['Random pictures'] = 'Náhodný výběr'; 
  255255$lang['display a set of random pictures'] = 'Zobrazit sadu fotografií podle náhodného výběru'; 
  256 $lang['Recent categories'] = 'Nové kategorie'; 
  257 $lang['display recently updated categories'] = 'Zobrazit nově přidané kategorie'; 
   256$lang['Recent albums'] = 'Poslední alba'; 
   257$lang['display recently updated albums'] = 'zobraz poslední aktualizovaná alba'; 
  258258$lang['Recent period'] = 'Doba, po kterou jsou fotografie zobrazeny jako nově přidané'; 
  259259$lang['Recent pictures'] = 'Nové fotografie'; 
   
  271271$lang['return to homepage'] = 'Zpět na úvodní stranu'; 
  272272$lang['Search for Author'] = 'Hledat autora'; 
  273 $lang['Search in Categories'] = 'Hledání v kategoriích'; 
   273$lang['Search in albums'] = 'Hledat v albech'; 
  274274$lang['Search by Date'] = 'Hledat podle data přidání'; 
  275275$lang['Date'] = 'Od'; 
   
  282282$lang['Search Options'] = 'Kritéria vyhledávání'; 
  283283$lang['Search results'] = 'Výsledky vyhledávání'; 
  284 $lang['Search in subcategories'] = 'Hledat v podkategoriích'; 
   284$lang['Search in sub-albums'] = 'Hledat v sub-albech'; 
  285285$lang['searched words : %s'] = 'hledat slova : %s'; 
  286286$lang['Contact'] = 'Kontakt'; 
  287 $lang['set as category representative'] = 'Nastavit kategorii jako reprezentativní'; 
   287$lang['set as album representative'] = 'nastavit jako zástupce alba'; 
  288288$lang['Show number of comments'] = 'Ukázat počet komentářů'; 
  289289$lang['Show number of hits'] = 'Ukázat počet zobrazení'; 
   
  327327$lang['Admin: %s'] = 'Administrátor: %s'; 
  328328$lang['Registration of %s'] = 'Registrace %s'; 
  329 $lang['Category: %s'] = 'Kategorie: %s'; 
   329$lang['Album: %s'] = 'Album: %s'; 
  330330$lang['Picture name: %s'] = '*Název fotografie: %s'; 
  331331$lang['Creation date: %s'] = 'Datum vytvoření: %s'; 
   
  337337$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Administrátor nemůže použít tuto metodu.'; 
  338338$lang['a user use already this mail address'] = 'Tato e-mailová adresa je již používána'; 
  339 $lang['Category results for'] = 'Výsledky pro kategorie'; 
   339$lang['Album results for'] = 'Alba výsledky pro'; 
  340340$lang['Tag results for'] = 'Výsledky pro klíčová slova'; 
  341341$lang['from %s to %s'] = 'od %s do %s'; 
 • trunk/language/cs_CZ/upgrade.lang.php

  r8255 r8270  
  3737 
  3838// Upgrade informations from upgrade_1.3.1.php 
  39 $lang['All sub-categories of private categories become private'] = 'Všechny pod-ketegorie privátních kategorií se stanou privátními'; 
   39$lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Všechny sub-alba privátních alb zůstanou privatní'; 
  4040$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Uživatelská oprávnění a oprávnění skupin byla vymazána'; 
  4141$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Z předchozí konfigurace byly zachovány pouze předpony náhledů a email adresa správce.'; 
 • trunk/language/de_DE/admin.lang.php

  r8255 r8270  
  2424$lang['%d association'] = '%d Element wird insgesamt angezeigt (physisch und virtuell)'; 
  2525$lang['%d associations'] = '%d Elemente werden insgesamt angezeigt (physisch und virtuell)'; 
  26 $lang['%d category including'] = '%d Kategorie enthalten'; 
  27 $lang['%d categories including'] = '%d Kategorien enthalten '; 
   26$lang['%d album including'] = '%d Album enthalten'; 
   27$lang['%d albums including'] = '%d Alben enthalten'; 
  2828$lang['%d physical'] = '%d physisch'; 
  2929$lang['%d physical'] = '%d physische'; 
  3030$lang[' and %d virtual'] = ' und %d virtuell'; 
  3131$lang[' and %d virtual'] = ' und %d virtuelle'; 
  32 $lang['%d category moved'] = '%d Kategorie verschoben'; 
  33 $lang['%d categories moved'] = '%d Kategorien verschoben'; 
   32$lang['%d album moved'] = '%d Album verschoben'; 
   33$lang['%d albums moved'] = '%d Alben verschoben'; 
  3434$lang['%d group'] = '%d Gruppe'; 
  3535$lang['%d groups'] = '%d Gruppe'; 
   
  5858$lang['Add'] = 'Hinzufügen'; 
  5959$lang['Allow user registration'] = 'Erlaube die Neuregistrierung von Benutzern'; 
  60 $lang['Apply to subcategories'] = 'Einstellungen auch für Unterkategirien übernehmen'; 
   60$lang['Apply to sub-albums'] = 'Einstellungen auch für Unteralben übernehmen'; 
  6161$lang['Associated'] = 'ist verlinkt'; 
  62 $lang['Association to categories'] = 'Ist in folgende Kategorien verlinkt'; 
   62$lang['Association to categories'] = 'Ist in folgende Alben verlinkt'; 
  6363$lang['Batch management'] = 'Stapelverarbeitung'; 
  6464$lang['Caddie management'] = 'Sammelkorb verwalten'; 
  6565$lang['Caddie'] = 'Sammelkorb'; 
  66 $lang['Categories authorized thanks to group associations'] = 'Für Kategorien freigeschaltet durch Gruppenzugehörigkeit'; 
  67 $lang['Categories manual order was saved'] = 'Kategorienreihenfolge gespeichert'; 
  68 $lang['Category elements associated to the following categories: %s'] = 'Kategorieelemente zu folgenden Kategorien zugeordnet: %s'; 
   66$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Für Alben freigeschaltet durch Gruppenzugehörigkeit'; 
   67$lang['Album manual order was saved'] = 'Albumreihenfolgen wurde gespeichert'; 
   68$lang['Album elements associated to the following albums: %s'] = 'Albumelemente zu folgenden Alben zugeordnet: %s'; 
  6969$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Suche nach einem Upgrade nicht möglich.'; 
  7070$lang['Check for upgrade'] = 'Prüfe ob eine neue Version der Bildergalerie verfügbar ist.'; 
   
  104104$lang['Informations'] = 'Kategorieinformation'; 
  105105$lang['Install'] = 'Installiere'; 
  106 $lang['Link all category elements to a new category'] = 'Verlinkte alle Kategorieelemente zu einer neuen Kategorie'; 
  107 $lang['Link all category elements to some existing categories'] = 'Verlinkte alle Kategorieelemente zu einer bestehenden Kategorie'; 
  108 $lang['Linked categories'] = 'Verlinkte Kategorie'; 
   106$lang['Link all album elements to a new album'] = 'Verlinkt alle Albumelemente zu einem neuen Album'; 
   107$lang['Link all album elements to some existing albums'] = 'Verlinkt alle Albumelemente zu einem bestehenden Album'; 
   108$lang['Linked albums'] = 'Verlinkter Album'; 
  109109$lang['Lock gallery'] = 'Blockiere Schreibzugriffe auf die Datenbank für Wartungsarbeiten'; 
  110110$lang['Maintenance'] = 'Wartung'; 
  111 $lang['Manage permissions for a category'] = 'Befugnisse für Kategorien verwalten'; 
   111$lang['Edit album permissions'] = 'Befugnisse für ein Album verwalten'; 
  112112$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'verwalte Zugriffsrechte für die Gruppe "%s"'; 
  113113$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'verwalte Zugriffsrechte für den Benutzer "%s"'; 
   
  115115$lang['Members'] = 'Mitglieder'; 
  116116$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadaten synchronisiert von Datei'; 
  117 $lang['Move categories'] = 'Verschiebe Kategorie'; 
   117$lang['Move albums'] = 'Die Alben verschieben'; 
  118118$lang['Move'] = 'Bewege'; 
  119119$lang['Name'] = 'Name'; 
  120120$lang['New name'] = 'Neuer Name'; 
  121 $lang['New parent category'] = 'Neue Oberkategorie'; 
   121$lang['New parent album'] = 'Neuer Vorläuferalbum'; 
  122122$lang['New tag'] = 'Neuer Tag'; 
  123123$lang['Number of comments per page'] = 'Anzahl von Kommentaren pro Seite'; 
  124124$lang['Number of rates'] = 'Anzahl von Bewertungen'; 
  125125$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Anzahl von zu erstellenden Vorschaubildern'; 
  126 $lang['Only private categories are listed'] = 'Nur private Kategorien aufgeführt'; 
   126$lang['Only private albums are listed'] = 'Nur private Alben sind aufgelistet'; 
  127127$lang['Operating system'] = 'Betriebssystem'; 
  128128$lang['Options'] = 'Optionen'; 
  129 $lang['Other private categories'] = 'Andere private Kategorien'; 
   129$lang['Other private albums'] = 'Weitere private Alben'; 
  130130$lang['Page banner'] = 'Seitenbanner'; 
  131 $lang['Parent category'] = 'übergeordnete Kategorie'; 
   131$lang['Parent album'] = 'Vorläuferalbum'; 
  132132$lang['Path'] = 'Pfad'; 
  133133$lang['Permalink'] = 'Permalink'; 
  134 $lang['Permalink %s has been previously used by category %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s wurde vorher Kategorie %s zugewiesen. Lösche ihn zuerst aus der History'; 
   134$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s wurde vorher dem Album %s zugewiesen. Lösche ihn zuerst aus der History'; 
  135135$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Ein Permalink darf nur aus folgenden Zeichen bestehen: a-z, A-Z, 0-9, "-" or "_". Er darf nicht nur aus Zahlen bestehen oder mit einer Zahl beginnen mit einem darauffolgenden "-"'; 
  136 $lang['Permalink %s is already used by category %s'] = 'Permalink %s wird zur Zeit von Kategorie %s benutzt'; 
   136$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Permalink %s wird zurzeit vom Album %s benutzt'; 
  137137$lang['Permalink history'] = 'Permalink-Historie'; 
  138138$lang['Permalinks'] = 'Permalinks'; 
   
  152152$lang['Reject'] = 'abweisen'; 
  153153$lang['Representant'] = 'Vorschaubild'; 
  154 $lang['Representation of categories'] = 'Galerievorschaubild'; 
   154$lang['Representation of albums'] = 'Galerievorschaubild'; 
  155155$lang['Representative'] = 'Vorschaubild'; 
  156156$lang['Represents'] = 'Ist Vorschaubild für diese Kategorien'; 
  157157$lang['Save order'] = 'Reihenfolge speichern'; 
  158158$lang['Save to permalink history'] = 'Speichere in der Permalink-Historie'; 
  159 $lang['Select at least one category'] = 'Mindestens eine Kategorie auswählen'; 
   159$lang['Select at least one album'] = 'Mindestens ein Album auswählen'; 
  160160$lang['Select at least one picture'] = 'Mindestens ein Element auswählen'; 
  161161$lang['Select at least one user'] = 'Mindestens einen Benutzer auswählen'; 
   
  164164$lang['Status'] = 'Status'; 
  165165$lang['Statistics'] = 'Statistik'; 
  166 $lang['Storage category'] = 'Speicherkategorie'; 
   166$lang['Storage album'] = 'Speicherung des Albums'; 
  167167$lang['Sum of rates'] = 'Summe der Bewertungen'; 
  168168$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Tag "%s" existiert bereits'; 
   
  180180$lang['Validation'] = 'Freigabe der Kommentare durch den Admin'; 
  181181$lang['Version'] = 'Version'; 
  182 $lang['Virtual categories movement'] = 'Verschieben virtueller Kategorien'; 
  183 $lang['Virtual categories to move'] = 'Wähle eine oder mehrere Virtuelle Kategorien aus um sie zu verschieben'; 
  184 $lang['Virtual category name'] = 'Virtuelle Kategoriename'; 
   182$lang['Virtual categories movement'] = 'Virtuelle Albumen verschieben'; 
   183$lang['Virtual albums to move'] = 'Wähle einen oder mehrere Virtuelle Alben aus um sie zu verschieben'; 
   184$lang['Virtual album name'] = 'Virtueller Albumname'; 
  185185$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Webmaster kann nicht gelöscht werden'; 
  186186$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Sie benutzen eine Entwicklerversion von Piwigo, es kann keine Suche nach Aktualisierungen vorgenommen werden.'; 
  187187$lang['You cannot delete your account'] = "Du kannst deinen eigenen Acount nicht löschen"; 
  188 $lang['You cannot move a category in its own sub category'] = 'Sie können eine Kategorie nicht in ihre eigene Unterkategorie verschieben.'; 
   188$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Sie können ein Album nicht in seinem eigenen Sub-Album verschieben.'; 
  189189$lang['You need to confirm deletion'] = 'Löschen bitte bestätigen'; 
  190190$lang['add tags'] = 'Tags hinzufügen'; 
  191191$lang['Adviser'] = 'Berater'; 
  192 $lang['associate to category'] = 'Mit Kategorie verbinden'; 
   192$lang['Associate to album'] = 'Mit einem Album verbinden'; 
  193193$lang['associate to group'] = 'Mit Gruppe verbinden'; 
  194194$lang['Authorized'] = 'Freigegebene Kategorien'; 
  195 $lang['Add a virtual category'] = 'Virtuelle Kategorie hinzufügen'; 
  196 $lang['Authorize users to add comments on selected categories'] = 'Benutzern erlauben, in ausgewählten Kategorien Kommentare zu schreiben'; 
  197 $lang['The name of a category should not be empty'] = 'Name der Kategorie darf nicht leer sein.'; 
  198 $lang['Lock categories'] = 'Kategorie schließen'; 
  199 $lang['Private category'] = 'Private Kategorie'; 
  200 $lang['Public category'] = 'öffentliche Kategorie'; 
   195$lang['Add a virtual album'] = 'Virtueller Album hinzufügen'; 
   196$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Benutzern erlauben, in ausgewählten Alben Kommentare zu schreiben'; 
   197$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Der Name eines Albums darf nicht leer sein.'; 
   198$lang['Lock albums'] = 'Album schließen'; 
   199$lang['Private'] = 'Privater Album'; 
   200$lang['Public'] = 'Öffentlicher Album'; 
  201201$lang['Find a new representant by random'] = 'Bestimme ein neues zufälliges Vorschaubild'; 
  202202$lang['Public / Private'] = 'Öffentlich / Privat'; 
  203 $lang['Manage authorizations for selected categories'] = 'Berechtigungen für ausgewählte Kategorien verwalten'; 
  204 $lang['Select uploadable categories'] = 'gebe Kategorien für den Upload frei'; 
  205 $lang['Virtual category added'] = 'Virtuelle Kategorie hinzugefügt'; 
  206 $lang['Virtual category deleted'] = 'Virtuelle Kategorie gelöscht'; 
  207 $lang['Category'] = 'Kategorie'; 
   203$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Berechtigungen für ausgewählte Alben verwalten'; 
   204$lang['Select uploadable albums'] = 'Alben auswählen, welche für den Upload freigegeben werden sollen'; 
   205$lang['Virtual album added'] = 'Virtueller Album hinzugefügt'; 
   206$lang['Virtual album deleted'] = 'Virtueller Album entfernt'; 
   207$lang['Album'] = 'Album'; 
  208208$lang['Access type'] = 'Zugangsart'; 
  209209$lang['Comments'] = 'Benutzerkommentare'; 
   
  217217$lang['confirm'] = 'bestätigen'; 
  218218$lang['Date'] = 'Datum'; 
  219 $lang['delete category'] = 'Lösche Kategorie'; 
  220 $lang['dissociate from category'] = 'Von Kategorie abtrennen'; 
   219$lang['delete album'] = 'Album löschen'; 
   220$lang['Dissociate from album'] = 'Vom Album abtrennen'; 
  221221$lang['dissociate from group'] = 'Von Gruppe abtrennen'; 
  222 $lang['edit category permissions'] = 'Berechtigungen für Kategorie ändern'; 
  223 $lang['Category informations updated successfully.'] = 'Kategorieinformationen erfolgreich aktualisiert.'; 
   222$lang['edit album permissions'] = 'Albumberechtigungen bearbeiten'; 
   223$lang['Album updated successfully'] = 'Informationen des Albums wurden erfolgreich aktualisiert.'; 
  224224$lang['Authorize upload'] = 'Erlaube upload'; 
  225225$lang['elements per page'] = 'Elemente pro Seite'; 
   
  238238$lang['This name is already used by another group.'] = 'Diesen Gruppenname gibt es schon.'; 
  239239$lang['High definition'] = 'High definition'; 
  240 $lang['jump to category'] = 'Gehe zu Kategorie'; 
   240$lang['jump to album'] = 'gehe zum Album'; 
  241241$lang['jump to image'] = 'Gehe zu Element'; 
  242242$lang['leave'] = 'Beibehalten'; 
  243243$lang['Lock'] = 'Schließen'; 
  244244$lang['Locked'] = 'Geschlossen'; 
  245 $lang['manage category elements'] = 'Kategorieelemente verwalten'; 
  246 $lang['manage sub-categories'] = 'Unterkategorien verwalten'; 
   245$lang['manage album elements'] = 'Verwalten Sie die Elemente des Albums'; 
   246$lang['manage sub-albums'] = 'Verwalten Sie die Sub-Alben'; 
  247247$lang['Manage'] = 'Verwalten'; 
  248248$lang['maximum height'] = 'maximale Höhe'; 
   
  352352$lang['status'] = 'Status'; 
  353353$lang['Directory'] = 'Verzeichnis'; 
  354 $lang['sub-categories'] = 'Unterkategorien'; 
   354$lang['sub-albums'] = 'Sub-Album'; 
  355355$lang['synchronize metadata'] = 'Synchronisieren von Meta-Daten'; 
  356356$lang['target'] = 'Ziel'; 
  357357$lang['Thumbnail'] = 'Thumbnail'; 
  358358$lang['title'] = 'Titel'; 
  359 $lang['Categories management'] = 'Verwalten von Kategorien'; 
   359$lang['Album list management'] = 'Albumverwaltung'; 
  360360$lang['Piwigo configuration'] = 'Konfiguration von Piwigo'; 
  361361$lang['Piwigo administration'] = 'Verwaltung von Piwigo'; 
  362 $lang['Edit a category'] = 'Bearbeiten einer Kategorie'; 
   362$lang['Edit album'] = 'Einen Album bearbeiten'; 
  363363$lang['Group management'] = 'Verwalten von Gruppen'; 
  364364$lang['User list'] = 'Liste der Benutzer'; 
   
  388388$lang['Unlocked'] = 'Entsperrt'; 
  389389$lang['unset'] = 'Lösche Einstellung'; 
  390 $lang['Update categories informations'] = 'Kategorieinformationen aktualisieren'; 
   390$lang['Update albums informations'] = 'Informationen der Alben aktualisieren'; 
  391391$lang['Update images informations'] = 'Bildinformationen aktualisieren'; 
  392392$lang['Synchronize'] = 'Synchronisieren'; 
  393 $lang['reduce to single existing categories'] = 'Auf einzelne bestehende Kategorien reduzieren'; 
   393$lang['reduce to single existing albums'] = 'Auf einzelne bestehende Alben reduzieren'; 
  394394$lang['Choose an option'] = 'Eine Option auswählen'; 
  395 $lang['display maximum informations (added categories and elements, deleted categories and elements)'] = 'Sämtliche Informationen anzeigen (hinzugefügte Kategorien und Elemente, gelöschte Kategorien und Elemente)'; 
   395$lang['display maximum informations (added albums and elements, deleted albums and elements)'] = 'Sämtliche Informationen anzeigen (hinzugefügte Alben und Elemente, gelöschte Alben und Elemente)'; 
  396396$lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'PhpWebGallery version unterscheidet sich von der Remote-Seite'; 
  397397$lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'Die Version von create_listing_file.php auf der Remote-Seite und PhpWebGallery muss die gleiche sein'; 
   
  403403$lang['File/directory read error'] = 'Datei/Ordner Lesefehler'; 
  404404$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Auf diese Datei/Ordner kann nicht zugegriffen werden (Entweder es existiert nicht oder der Zugriff wurde verwehrt)'; 
  405 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the category directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'Ein Bild braucht ein Vorschaubild. Das Vorschaubild muß sich im Unterverzeichnis "thumbnail" des Kategorieverzechnisses befinden. Der Dateiname des Vorschaubildes muß mit dem eingestellten Thumbnail-Vorzeichen beginnen und der Dateityp einem der folgenden entsprechen :'; 
   405$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'Ein Bild braucht ein Vorschaubild. Das Vorschaubild muß sich im Unterverzeichnis "thumbnail" des Kategorieverzechnisses befinden. Der Dateiname des Vorschaubildes muß mit dem eingestellten Thumbnail-Vorzeichen beginnen und der Dateityp einem der folgenden entsprechen :'; 
  406406$lang['missing thumbnail'] = 'Fehlendes Thumbnail'; 
  407 $lang['categories deleted in the database'] = 'Kategorien in der Datenbank gelöscht'; 
   407$lang['albums deleted in the database'] = 'Alben von der Datenbank entfernt'; 
  408408$lang['elements deleted in the database'] = 'Elemente in der Datenbank gelöscht'; 
  409409$lang['images candidates for metadata synchronization'] = 'Elemente , deren Metadaten vorhanden sind'; 
  410410$lang['elements informations synchronized with files metadata'] = 'Elemente mit der Meta-Datenbank syncronisiert'; 
  411411$lang['errors during synchronization'] = 'Fehler während der Synchronisation'; 
  412 $lang['categories added in the database'] = 'Kategorien in der Datenbank hinzugefügt'; 
   412$lang['albums added in the database'] = 'Alben in der Datenbank hinzugefügt'; 
  413413$lang['elements added in the database'] = 'Elemente in der Datenbank hinzugefügt'; 
  414414$lang['elements updated in the database'] = 'Elemente in der Datenbank aktualisiert'; 
   
  435435$lang['user_status_normal'] = 'Besucher'; 
  436436$lang['user_status_webmaster'] = 'Webmaster'; 
  437 $lang['Virtual category'] = 'Virtuelle Kategorie'; 
   437$lang['Virtual album'] = 'Virteller Album'; 
  438438$lang['Waiting'] = 'Wartend auf Freigabe'; 
  439439$lang['default'] = 'Standard'; 
   
  442442$lang['Not linked elements'] = 'Nicht verlinkte Elemente'; 
  443443$lang['Specials'] = 'Erweiterte Verwaltung'; 
  444 $lang['Files with same name in more than one physical category'] = 'Finde Dateien mit der gleiche Beschreibung'; 
   444$lang['Files with same name in more than one physical album'] = 'Dateien mit dem selben Namen in mehrere physische Alben'; 
  445445 
  446446$lang['Overall'] = 'Gesamt'; 
   
  461461$lang['Send an information email to group members'] = 'Sende eine Info-E-Mail an die Mitglieder dieser Gruppe'; 
  462462$lang['Group'] = 'Gruppe'; 
  463 $lang['[%s] Come to visit the category %s'] = '[%s] Es gibt Neues im Bilderordner %s'; 
   463$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Besuchen sie den Album %s'; 
  464464$lang['Hello,'] = 'Hallo,'; 
  465465$lang['See you soon.'] = 'Bis bald.'; 
  466 $lang['Come to discover the category:'] = 'Folge dem Link und besuche den Bilderordner:'; 
   466$lang['Discover album:'] = 'Folgen Sie den Link und entdecken Sie den Album:'; 
  467467$lang['Mail content'] = 'Text der E-Mail'; 
  468468$lang['none'] = 'egal'; 
   
  591591$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Einige Optimierungen endeten mit Fehlern.'; 
  592592$lang['Modify information'] = 'Informationen ändern'; 
  593 $lang['edit category informations'] = 'Kategorieeigenschaften und -beschreibung bearbeiten'; 
   593$lang['edit album'] = 'Die Albuminformation bearbeiten'; 
  594594$lang['nothing'] = 'nichts'; 
  595595$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'Löscht alle Werte in der Datenbank !!  (filesize, width, height, high_filesize, date_creation, keywords, date_creation, author, name, comment)'; 
   
  597597$lang['Manage image ranks'] = 'Verwalten Sie die Reihenfolge der Bilder'; 
  598598$lang['Edit ranks'] = 'Die Reihenfolge ändern'; 
  599 $lang['No element in this category'] = 'Kein Element in dieser Kategorie'; 
   599$lang['No element in this album'] = 'Es befinden sich keine Elemente in diesem Album'; 
  600600$lang['Images manual order was saved'] = 'Die manuelle Reihenfolge der Bilder wurde gespeichert'; 
  601601$lang['ranks'] = 'Reihenfolge'; 
   
  641641$lang['unknown'] = 'unbekannt'; 
  642642$lang['Upload Photos'] = 'Lade Fotos hoch'; 
  643 $lang['Drop into category'] = 'Ziehe es in die Kategorie'; 
   643$lang['Drop into album'] = 'In den Album ziehen'; 
  644644$lang['+ Add an upload box'] = '+ eine weitere Uploadbox'; 
  645645$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Erstelle den  "%s" Ordner im Hauptordner (root) deiner Piwigoinstallation'; 
  646646$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Gebe Schreibrechte (chmod 777) dem Ordner "%s" im Hauptordner (root) deiner Piwigoinstallation'; 
  647 $lang['existing category'] = 'existierende Kategorie'; 
  648 $lang['create a new category'] = 'erstelle eine neue Kategorie'; 
  649 $lang['Category name'] = 'Kategoriename'; 
  650 $lang['Category "%s" has been added'] = 'Kategorie "%s" wurde hinzugefügt'; 
   647$lang['existing album'] = 'Existierender Album'; 
   648$lang['create a new album'] = 'Ein neues Album erstellen'; 
   649$lang['Album name'] = 'Albumname'; 
   650$lang['Album "%s" has been added'] = 'Kategorie "%s" wurde hinzugefügt'; 
  651651$lang['Uploaded Photos'] = 'Lade Fotos hoch'; 
  652652$lang['%d photos uploaded'] = '%d Fotos hochgeladen'; 
  653653$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Privacy level gesetzt auf "%s"'; 
  654 $lang['Category "%s" now contains %d photos'] = 'Kategorie "%s" enthält nun %d Fotos'; 
   654$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Kategorie "%s" enthält nun %d Fotos'; 
  655655$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Verwalte dieses Set von %d Fotos'; 
  656656$lang['Select files'] = 'Wähle Dateien aus'; 
   
  679679$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Gebe dem Ordner "%s" Schreibrechte'; 
  680680$lang['Administration Home'] = 'Startseite der Administration'; 
  681 $lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Kateorien alphabetisch sortiert'; 
  682 $lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Kateorien rückwärts alphabetisch sortiert'; 
   681$lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Alben alphabetisch sortiert'; 
   682$lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Alben rückwärts alphabetisch sortiert'; 
  683683$lang['Change Admin Colors'] = 'Ändere die Administrationsfarben '; 
  684684$lang['Delete this theme'] = 'Lösche dieses Thema'; 
 • trunk/language/de_DE/common.lang.php

  r8255 r8270  
  3131$lang['%.2f (rated %d times)'] = '%.2f (beachtet %d mal)'; 
  3232$lang['%d Kb'] = '%d Kb'; 
  33 $lang['%d category updated'] = '%d Kategorie wurde aktualisiert'; 
  34 $lang['%d categories updated'] = '%d Kategorien wurden aktualisiert'; 
   33$lang['%d album updated'] = '%d Album aktualisiert'; 
   34$lang['%d albums updated'] = '%d Alben aktualisiert'; 
  3535$lang['%d comment to validate'] = '%d Kommentar freizuschalten'; 
  3636$lang['%d comments to validate'] = '%d Kommentare freizuschalten'; 
   
  5454$lang['Author'] = 'Autor'; 
  5555$lang['Average rate'] = 'Durchschnittliche Bewertung'; 
  56 $lang['Categories'] = 'Kategorien'; 
  57 $lang['Category'] = 'Kategorie'; 
   56$lang['Albums'] = 'Alben'; 
   57$lang['Album'] = 'Album'; 
  5858$lang['Close this window'] = 'Dieses Fenster schließen'; 
  5959$lang['Complete RSS feed (images, comments)'] = 'RSS-Feeds komplett (Bilder, Kommentare)'; 
   
  118118$lang['Tag'] = 'Tag'; 
  119119$lang['Tags'] = 'Tags'; 
  120 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated categories, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'Der RSS-Feed teilt die Ereignisse in der Galerie mit: neue Bilder, Gruppen-Updates, neue Benutzer Kommentare. Für die Verwendung mit einem RSS-Reader.'; 
   120$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'Der RSS Feed bietet Benachrichtigungen über Events dieser Website an: neue Bilder, Aktualisierungen der Alben, neue Kommentare. Verwendbar durch einen RSS-Feed-Reader.'; 
  121121$lang['Unknown feed identifier'] = 'Feed-ID unbekanntem'; 
  122122$lang['User comments'] = 'Benutzerkommentare'; 
   
  134134$lang['ascending'] = 'wachsende'; 
  135135$lang['author(s) : %s'] = 'Autor(en) : %s'; 
  136 $lang['Expand all categories'] = 'Kategoriebaum immer vollständig sichtbar'; 
   136$lang['Expand all albums'] = 'Alle Alben ausweiten'; 
  137137$lang['posted after %s (%s)'] = 'zur Verfügung gestellt nachdem die %s (%s)'; 
  138138$lang['posted before %s (%s)'] = 'zur Verfügung gestellt, bevor die %s (%s)'; 
   
  190190$lang['Hello'] = 'Hallo'; 
  191191$lang['available for administrators only'] = 'nur für Administratoren'; 
  192 $lang['shows images at the root of this category'] = 'zeigt die Bilder an der Wurzel dieser Kategorie'; 
   192$lang['shows images at the root of this album'] = 'Zeigt die Bilder am Ende dieses Albums an'; 
  193193$lang['See last users comments'] = 'Zeige die letzten Kommentare Benutzer'; 
  194194$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'das Aussehen der Galerie'; 
   
  196196$lang['Home'] = 'Startseite'; 
  197197$lang['Identification'] = 'Identifikation'; 
  198 $lang['in this category'] = 'in dieser Kategorie'; 
  199 $lang['in %d sub-category'] = 'in %d Unterkategorie'; 
  200 $lang['in %d sub-categories'] = 'in %d Unterkategorien'; 
   198$lang['in this album'] = 'In diesem Album'; 
   199$lang['in %d sub-album'] = 'Im %d Sub-Album'; 
   200$lang['in %d sub-albums'] = 'In den %d Sub-Alben'; 
  201201$lang['included'] = 'enthalten'; 
  202202$lang['Invalid password!'] = 'Passwort ungültig!'; 
   
  212212$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'Die Breite der Bilder muss mehr als 50'; 
  213213$lang['display a calendar by creation date'] = 'zeige einen Kalender nach Erstellungsdatum'; 
  214 $lang['display all elements in all sub-categories'] = 'Zeige alle Bilder inclusive der Unterkategorien'; 
   214$lang['display all elements in all sub-albums'] = 'Zeigt alle Elemente in allen Alben und Sub-Alben an'; 
  215215$lang['return to normal view mode'] = 'Zurück zur normalen Ansicht'; 
  216216$lang['display a calendar by posted date'] = 'zeige einen Kalender nach Einstellungsdatum'; 
   
  250250$lang['Random pictures'] = 'Zufallsbilder'; 
  251251$lang['display a set of random pictures'] = 'Anzeigen eines zufälligen Bilder'; 
  252 $lang['Recent categories'] = 'Neue Kategorien'; 
  253 $lang['display recently updated categories'] = 'Kategorien anzuzeigen, die kürzlich aktualisiert oder erstellt wurden'; 
   252$lang['Recent albums'] = 'Neueste Alben'; 
   253$lang['display recently updated albums'] = 'Zeigt kürzlich aktualisierte Alben an'; 
  254254$lang['Recent period'] = 'Wieviele Tage sollen Bilder als "neu" markiert werden?'; 
  255255$lang['Recent pictures'] = 'Die neuesten Bilder'; 
   
  267267$lang['return to homepage'] = 'Zurück zur Homepage'; 
  268268$lang['Search for Author'] = 'Suche nach Autor'; 
  269 $lang['Search in Categories'] = 'Suche in Kategorien'; 
   269$lang['Search in albums'] = 'Suche in den Alben'; 
  270270$lang['Search by Date'] = 'Suche nach Datum'; 
  271271$lang['Date'] = 'Datum'; 
   
  278278$lang['Search Options'] = 'Suchoptionen'; 
  279279$lang['Search results'] = 'Suchergebnisse'; 
  280 $lang['Search in subcategories'] = 'Suche in Unterkategorien'; 
   280$lang['Search in sub-albums'] = 'Suche in den Sub-Alben'; 
  281281$lang['searched words : %s'] = 'Suchbegriffe : %s'; 
  282282$lang['Contact'] = 'Kontakt'; 
  283 $lang['set as category representative'] = 'Als Vorschaubild dieser Kategorie'; 
   283$lang['set as album representative'] = 'Als repräsentativer Album setzen'; 
  284284$lang['Show number of comments'] = 'Zeige die Anzahl der Kommentare'; 
  285285$lang['Show number of hits'] = 'Zeige die Anzahl der Bildaufrufe'; 
   
  323323$lang['Admin: %s'] = 'Verwaltung: %s'; 
  324324$lang['Registration of %s'] = 'Registrierung von %s'; 
  325 $lang['Category: %s'] = 'Kategorie: %s'; 
   325$lang['Album: %s'] = 'Album: %s'; 
  326326$lang['Picture name: %s'] = 'Name des Bildes: %s'; 
  327327$lang['Creation date: %s'] = 'Erstellungsdatum: %d'; 
   
  333333$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Administrator, Webmaster und spezieller Benutzer können nicht diese Methode verwenden'; 
  334334$lang['a user use already this mail address'] = 'Diese E-Mail-Adresse wird bereits verwendet'; 
  335 $lang['Category results for'] = 'Ergebnisse der Kategorien für'; 
   335$lang['Album results for'] = 'Albumresultate für'; 
  336336$lang['Tag results for'] = 'Ergebnisse der Tag für'; 
  337337$lang['from %s to %s'] = 'von %s bis %s'; 
 • trunk/language/de_DE/upgrade.lang.php

  r8255 r8270  
  3232$lang['Only administrator can run upgrade: please sign in below.'] = 'Nur Administratoren dürfen ein Upgrade durchführen. Bitte loggen Sie sich ein'; 
  3333$lang['You do not have access rights to run upgrade'] = 'Sie haben nicht die erforderlichen Rechte ein Upgrade durchzuführen'; 
  34 $lang['All sub-categories of private categories become private'] = 'Alle Unterkategorien von privaten Kategorien bekommen den Status "private Kategorie"'; 
   34$lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Alle Sub-Alben von privaten Alben werden auch privat eigestellt'; 
  3535$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Alle Benutzer- und Gruppenberechtigungen/beschränkungen wurden entfernt'; 
  3636$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Es wurden nur die Thumbnail-Präfixe und die Mailadresse des Webmasters übernommen'; 
 • trunk/language/es_ES/admin.lang.php

  r8255 r8270  
  2424$lang['%d association'] = '%d asociación'; 
  2525$lang['%d associations'] = '%d asociaciones'; 
  26 $lang['%d category including'] = '%d categoría entre las cuales '; 
  27 $lang['%d categories including'] = '%d categorías entre las cuates '; 
   26$lang['%d album including'] = '%d àlbum dont'; 
   27$lang['%d albums including'] = '%d àlbumes dont'; 
  2828$lang['%d physical'] = '%d físico'; 
  2929$lang['%d physical'] = '%d físicos'; 
  3030$lang[' and %d virtual'] = ' et %d virtual'; 
  3131$lang[' and %d virtual'] = ' et %d virtuales'; 
  32 $lang['%d category moved'] = '%d categoría trasladada'; 
  33 $lang['%d categories moved'] = '%d categorías trasladadas'; 
   32$lang['%d album moved'] = '%d àlbum movido'; 
   33$lang['%d albums moved'] = '%d àlbumes movidos'; 
  3434$lang['%d group'] = '%d grupo'; 
  3535$lang['%d groups'] = '%d grupos'; 
   
  5858$lang['Add'] = 'Subir'; 
  5959$lang['Allow user registration'] = 'Permitir el registro de los usuarios'; 
  60 $lang['Apply to subcategories'] = 'Aplicar a subcategorías'; 
   60$lang['Apply to sub-albums'] = 'Appliquer a los sub-àlbumes'; 
  6161$lang['Associated'] = 'Asociada a'; 
  62 $lang['Association to categories'] = 'Asociación a las categorías'; 
   62$lang['Association to categories'] = 'Association aux àlbumes'; 
  6363$lang['Batch management'] = 'Gestión por lote'; 
  6464$lang['Caddie management'] = 'Gestión de la cesta'; 
  6565$lang['Caddie'] = 'Cesta'; 
  66 $lang['Categories authorized thanks to group associations'] = 'Categorías accesibles gracias a la pertenencia a los grupos'; 
  67 $lang['Categories manual order was saved'] = 'La orden manual de las categorías ha sido salvaguardada'; 
  68 $lang['Category elements associated to the following categories: %s'] = 'Los elementos de la categoría han sido asociados con las categorías siguientes : %s'; 
   66$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Albums accessibles grâce à l\'appartenance aux groupes'; 
   67$lang['Album manual order was saved'] = 'El orden manual de los albumes se guardo con exito'; 
   68$lang['Album elements associated to the following albums: %s'] = 'Les fotos del àlbum fueron asociados a los àlbumes siguientes : %s'; 
  6969$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'La comprobación de la última versión sobre el servidor fue suspendida por una razón desconocida.'; 
  7070$lang['Check for upgrade'] = 'Última versión'; 
   
  104104$lang['Informations'] = 'Informaciones'; 
  105105$lang['Install'] = 'Instalar'; 
  106 $lang['Link all category elements to a new category'] = 'Vincular todos los elementos de la categoría con una nueva categoría'; 
  107 $lang['Link all category elements to some existing categories'] = 'Vincular todos los elementos de la categoría existentes'; 
  108 $lang['Linked categories'] = 'Categorías asociadas'; 
   106$lang['Link all album elements to a new album'] = 'Asociar  todas las fotos del àlbum a un nuevo àlbum'; 
   107$lang['Link all album elements to some existing albums'] = 'Asociar  todas las fotos del àlbum a los àlbumes existantes'; 
   108$lang['Linked albums'] = 'Albums asociados'; 
  109109$lang['Lock gallery'] = 'Cerrar la galería'; 
  110110$lang['Maintenance'] = 'Mantenimiento'; 
  111 $lang['Manage permissions for a category'] = 'Administrar las autorizaciones para una categoría'; 
   111$lang['Edit album permissions'] = 'Administrar los derechos de un àlbum'; 
  112112$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Administrar las autorizaciones para el grupo "%s"'; 
  113113$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Administrar las autorizaciones para el usuario "%s"'; 
   
  115115$lang['Members'] = 'Miembros'; 
  116116$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Meta-datos sincronizadas a partir del fichero'; 
  117 $lang['Move categories'] = 'Desplazar las categorías'; 
   117$lang['Move albums'] = 'Mover los àlbumes'; 
  118118$lang['Move'] = 'Desplazar'; 
  119119$lang['Name'] = 'Nombre'; 
  120120$lang['New name'] = 'Nuevo nombre'; 
  121 $lang['New parent category'] = 'Nueva categoría pariente'; 
   121$lang['New parent album'] = 'Nuevo àlbum parent'; 
  122122$lang['New tag'] = 'Nueva etiqueta'; 
  123123$lang['Number of comments per page'] = 'Número de comentarios por página'; 
  124124$lang['Number of rates'] = 'Número de notas'; 
  125125$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Número de miniaturas que hay que crear'; 
  126 $lang['Only private categories are listed'] = 'Sólo las categorías particulares son puestas en una lista'; 
   126$lang['Only private albums are listed'] = 'Listado de los abulmes privados'; 
  127127$lang['Operating system'] = 'Systema operativo'; 
  128128$lang['Options'] = 'Opciones'; 
  129 $lang['Other private categories'] = 'Otras categorías particulares'; 
   129$lang['Other private albums'] = 'Otros àlbumes privados'; 
  130130$lang['Page banner'] = 'Bandera de las páginas'; 
  131 $lang['Parent category'] = 'Categoría pariente'; 
   131$lang['Parent album'] = 'Album parent'; 
  132132$lang['Path'] = 'Camino'; 
  133133$lang['Permalink'] = 'Enlace permanente'; 
  134 $lang['Permalink %s has been previously used by category %s. Delete from the permalink history first'] = 'El enlace permanente %s ha sido utilizado anteriormente por la categoría %s. Por favor, bórrelo del histórico de los enlaces permanentes'; 
   134$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'El enlace permanente %s se utilizo par elàlbum %s. Borrarlo del historico de los enlaces permanentes'; 
  135135$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'El enlace permanente debe contener sólo carácteres entre " - zA-Z0-9 ", "-" o "_". No debe ser numérico o comenzar con un número seguido por "-"'; 
  136 $lang['Permalink %s is already used by category %s'] = 'El enlace permanente %s es ya utilizado por la categoría %s'; 
   136$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'El enlace permanente %s ya se utilizo par el àlbum %s'; 
  137137$lang['Permalink history'] = 'Histórico de los enlaces permanentes'; 
  138138$lang['Permalinks'] = 'Enlaces permanentes'; 
   
  152152$lang['Reject'] = 'Rechazar'; 
  153153$lang['Representant'] = 'Representante'; 
  154 $lang['Representation of categories'] = 'Representación de las categorías'; 
   154$lang['Representation of albums'] = 'Représentacion de los àlbumes'; 
  155155$lang['Representative'] = 'Representante'; 
  156156$lang['Represents'] = 'Representa'; 
  157157$lang['Save order'] = 'Salvaguardar la orden'; 
  158158$lang['Save to permalink history'] = 'Salvaguardar en el histórico de los enlaces permanentes'; 
  159 $lang['Select at least one category'] = 'Seleccionar por lo menos una categoría'; 
   159$lang['Select at least one album'] = 'seleccionar al minimo un àlbum'; 
  160160$lang['Select at least one picture'] = 'Seleccionar por lo menos una imagen'; 
  161161$lang['Select at least one user'] = 'Seleccionar por lo menos a un usuario'; 
   
  164164$lang['Status'] = 'Estatuto'; 
  165165$lang['Statistics'] = 'Estadísticas'; 
  166 $lang['Storage category'] = 'Categoría de almacenamiento'; 
   166$lang['Storage album'] = 'Album de stockage'; 
  167167$lang['Sum of rates'] = 'Suma de las notas'; 
  168168$lang['Tag "%s" already exists'] = 'La etiqueta "%s" ya existe'; 
   
  180180$lang['Validation'] = 'Validación'; 
  181181$lang['Version'] = 'Versión'; 
  182 $lang['Virtual categories movement'] = 'Desplazamiento de categorías virtuales'; 
  183 $lang['Virtual categories to move'] = 'Categorías virtuales que hay que desplazar'; 
  184 $lang['Virtual category name'] = 'Nombre de la categoría virtual'; 
   182$lang['Virtual categories movement'] = 'Movida de los àlbumes virtuales'; 
   183$lang['Virtual albums to move'] = 'Albums virtuales para mover'; 
   184$lang['Virtual album name'] = 'Nombre del àlbum virtual'; 
  185185$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'El webmestre no puede ser suprimido'; 
  186186$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Usted trabaja con las fuentes de desarrollo, imposible verificar la última versión.'; 
  187187$lang['You cannot delete your account'] = "Usted no puede suprimir su cuenta"; 
  188 $lang['You cannot move a category in its own sub category'] = 'Usted no puede desplazar una categoría en su propia subcategoría'; 
   188$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'No se puede mover un àlbum en  su proprio sub-àlbum'; 
  189189$lang['You need to confirm deletion'] = 'Usted debe confirmar la supresión'; 
  190190$lang['add tags'] = 'Añadir las etiquetas'; 
  191191$lang['Adviser'] = 'Consejero'; 
  192 $lang['associate to category'] = 'asociar con la categoría'; 
   192$lang['Associate to album'] = 'Asociar al àlbum'; 
  193193$lang['associate to group'] = 'asociar con grupo'; 
  194194$lang['Authorized'] = 'Autorizados'; 
  195 $lang['Add a virtual category'] = 'Añadir una categoría virtual'; 
  196 $lang['Authorize users to add comments on selected categories'] = 'Autorizar a los usuarios a añadir comentarios en las categorías seleccionadas'; 
  197 $lang['The name of a category should not be empty'] = 'El nombre de la categoría no debe estar vacío'; 
  198 $lang['Lock categories'] = 'Cerrar las categorías'; 
  199 $lang['Private category'] = 'Categoría particular'; 
  200 $lang['Public category'] = 'Categoría pública'; 
   195$lang['Add a virtual album'] = 'Agregar un àlbum virtual'; 
   196$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Autorizar los usuarios à añadir commentarios a los àlbumes sélectionados'; 
   197$lang['The name of an album must not be empty'] = 'El nombre del àlbum no se puede quedar vacio'; 
   198$lang['Lock albums'] = 'Bloquear los àlbumes'; 
   199$lang['Private'] = 'Album privado'; 
   200$lang['Public'] = 'Album publico'; 
  201201$lang['Find a new representant by random'] = 'Encontrar a un nuevo representante al azar'; 
  202202$lang['Public / Private'] = 'Pública / Privada'; 
  203 $lang['Manage authorizations for selected categories'] = 'Administrar el tipo de acceso para las categorías seleccionadas'; 
  204 $lang['Select uploadable categories'] = 'Seleccionar las categorías autorizadas al añadido'; 
  205 $lang['Virtual category added'] = 'Categoría virtual añadida'; 
  206 $lang['Virtual category deleted'] = 'Categoría virtual suprimida'; 
  207 $lang['Category'] = 'Categoría'; 
   203$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Administrar los acesos para los àlbumes selectionados'; 
   204$lang['Select uploadable albums'] = 'seleccionar los àlbumes autorizados a sumar'; 
   205$lang['Virtual album added'] = 'Album virtual añadido'; 
   206$lang['Virtual album deleted'] = 'Album virtual borrado'; 
   207$lang['Album'] = 'Álbum'; 
  208208$lang['Access type'] = 'Tipo de acceso'; 
  209209$lang['Comments'] = 'Comentarios'; 
   
  217217$lang['confirm'] = 'Confirmar'; 
  218218$lang['Date'] = 'del dia'; 
  219 $lang['delete category'] = 'Suprimir la categoría'; 
  220 $lang['dissociate from category'] = 'Disociar de la categoría'; 
   219$lang['delete album'] = 'borrar el àlbum'; 
   220$lang['Dissociate from album'] = 'Separar del àlbum'; 
  221221$lang['dissociate from group'] = 'Disociar del grupo'; 
  222 $lang['edit category permissions'] = 'Modificar los permisos de la categoría'; 
  223 $lang['Category informations updated successfully.'] = 'Las informaciones de la categoría han sido actualizadas con éxito.'; 
   222$lang['edit album permissions'] = 'Modificar los permisos del àlbum'; 
   223$lang['Album updated successfully'] = 'Les informationes del àlbum se actualizaron con exito.'; 
  224224$lang['Authorize upload'] = 'Autorizar el añadido de imágenes'; 
  225225$lang['elements per page'] = 'Elementos por página'; 
   
  239239$lang[''] = ''; 
  240240$lang['High definition'] = 'Alta definición'; 
  241 $lang['jump to category'] = 'Ir en la categoría'; 
   241$lang['jump to album'] = 'Ir al àlbum'; 
  242242$lang['jump to image'] = 'Ir a la imagen'; 
  243243$lang['leave'] = 'dejar'; 
  244244$lang['Lock'] = 'Cerrar'; 
  245245$lang['Locked'] = 'Cerrado'; 
  246 $lang['manage category elements'] = 'administrar los elementos de la categoría'; 
  247 $lang['manage sub-categories'] = 'administrar las subcategorías'; 
   246$lang['manage album elements'] = 'Administrar los élémentos del àlbum'; 
   247$lang['manage sub-albums'] = 'Administrar los sub-àlbumes'; 
  248248$lang['Manage'] = 'Administrar'; 
  249249$lang['maximum height'] = 'Altura máxima'; 
   
  354354$lang['status'] = 'Estatuto'; 
  355355$lang['Directory'] = 'Repertorio'; 
  356 $lang['sub-categories'] = 'subcategorías'; 
   356$lang['sub-albums'] = 'sub-àlbumes'; 
  357357$lang['synchronize metadata'] = 'Sincronizar los méta-datos'; 
  358358$lang['target'] = 'blanco'; 
  359359$lang['Thumbnail'] = 'miniatura'; 
  360360$lang['title'] = 'título'; 
  361 $lang['Categories management'] = 'Gestión de las categorías'; 
   361$lang['Album list management'] = 'Gestion de los àlbumes'; 
  362362$lang['Piwigo configuration'] = 'Configuración de Piwigo'; 
  363363$lang['Piwigo administration'] = 'Administración de Piwigo'; 
  364 $lang['Edit a category'] = 'Modificar una categoría'; 
   364$lang['Edit album'] = 'Modificar un àlbum'; 
  365365$lang['Group management'] = 'Gestión de los grupos'; 
  366366$lang['User list'] = 'Lista usuarios'; 
   
  390390$lang['Unlocked'] = 'quitado el cierre'; 
  391391$lang['unset'] = 'Vaciar'; 
  392 $lang['Update categories informations'] = 'Actualizar las informaciones de las categorías'; 
   392$lang['Update albums informations'] = 'Actualizar las informaciones de los àlbumes'; 
  393393$lang['Update images informations'] = 'Actualizar las informaciones de las imágenes'; 
  394394$lang['Synchronize'] = 'Sincronizar'; 
  395 $lang['reduce to single existing categories'] = 'Únicamente tratar una categoría'; 
   395$lang['reduce to single existing albums'] = 'Traitar solo un àlbum'; 
  396396$lang['Choose an option'] = 'Escoger una opción'; 
  397 $lang['display maximum informations (added categories and elements, deleted categories and elements)'] = 'Visualizar un máximo de informaciones (categorías añadidas, elementos añadidos, categorías y elementos suprimidos)'; 
   397$lang['display maximum informations (added albums and elements, deleted albums and elements)'] = 'Monstrar todas las informaciones (àlbumes añadidos, fotos añadidas, àlbumes y fotos borrados)'; 
  398398$lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'La versión Piwigo sobre el sitio distante es diferente'; 
  399399$lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'La versión de create_listing_file.php sobre el sitio distante y Piwigo deben ser los mismos'; 
   
  405405$lang['File/directory read error'] = 'Error de abertura fichero / repertorio'; 
  406406$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'El fichero o el repertorio no puede ser accesible (o sea no existe, o sea el acceso esta negado)'; 
  407 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the category directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'Cada fichero con imágenes requiere una miniatura. La miniatura debe estar presente en el subdirectorio " thumbnail " del repertorio de la categoría. El nombre del fichero de la miniatura debe comenzar con parámetro de configuración "prefix_thumbnail" y la extensión del nombre del fichero debe estar entre la lista siguiente:'; 
   407$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'Cada foto necesita une miniatura. La miniature debe estar presente en el sub-repertorio \"thumbnail\" del répertorio del àlbum. El nombre del archivo de la  miniatura debe empezar con el parametro de configuration \"prefix_thumbnail\" y la extension del nombre del archivo debe aparecer en esta lista :'; 
  408408$lang['missing thumbnail'] = 'falta la miniatura '; 
  409 $lang['categories deleted in the database'] = 'categorías suprimidas de la base de datos'; 
   409$lang['albums deleted in the database'] = 'àlbumes borrados de la base de datos'; 
  410410$lang['elements deleted in the database'] = 'Elementos suprimidos de la base de datos'; 
  411411$lang['images candidates for metadata synchronization'] = 'Imágenes candidatas a la sincronización con los méta-datos'; 
  412412$lang['elements informations synchronized with files metadata'] = 'Informaciones de las imágenes sincronizadas con los méta-datos'; 
  413413$lang['errors during synchronization'] = 'errores sobrevenidos durante la sincronización'; 
  414 $lang['categories added in the database'] = 'categorías añadidas a la base de datos'; 
   414$lang['albums added in the database'] = 'àlbumes añadidos a la base de datos'; 
  415415$lang['elements added in the database'] = 'elementos añadidos a la base de datos'; 
  416416$lang['elements updated in the database'] = 'elementos actualizados en la base de datos'; 
   
  437437$lang['user_status_normal'] = 'Visitante'; 
  438438$lang['user_status_webmaster'] = 'Webmestre'; 
  439 $lang['Virtual category'] = 'Categoría virtual'; 
   439$lang['Virtual album'] = 'Album virtual'; 
  440440$lang['Waiting'] = 'En espera'; 
  441441$lang['default'] = 'por defecto'; 
   
  444444$lang['Not linked elements'] = 'Elementos no atados'; 
  445445$lang['Specials'] = 'Especiales'; 
  446 $lang['Files with same name in more than one physical category'] = 'Archivos con el mismo nombre en varios àlbumes fisicos'; 
   446$lang['Files with same name in more than one physical album'] = 'Archivos con el mismo nombre en varios àlbumes physicos'; 
  447447$lang['Overall'] = 'Vista global'; 
  448448$lang['Year'] = 'Año'; 
   
  462462$lang['Send an information email to group members'] = 'Enviar un mail de informacion a los miembros de un grupo'; 
  463463$lang['Group'] = 'Groupo'; 
  464 $lang['[%s] Come to visit the category %s'] = '[%s] Venga a visitar la categoría %s'; 
   464$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Visitar el àlbum %s'; 
  465465$lang['Hello,'] = 'Buenos días,'; 
  466466$lang['See you soon.'] = 'Hasta pronto.'; 
  467 $lang['Come to discover the category:'] = 'Venga a descubrir la categoría:'; 
   467$lang['Discover album:'] = 'Conocer el àlbum:'; 
  468468$lang['Mail content'] = 'Contenido del mail'; 
  469469$lang['none'] = 'Ninguno'; 
   
  590590$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Ciertas optimizaciones se acabaron con errores.'; 
  591591$lang['Modify information'] = 'Modificar las informaciones'; 
  592 $lang['edit category informations'] = 'editar las informaciones de esta categoría'; 
   592$lang['edit album'] = 'editar las informationes de este àlbum'; 
  593593$lang['nothing'] = 'nada'; 
  594594$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'Reemplazar los valores existentes con vacíos'; 
   
  596596$lang['Manage image ranks'] = 'Administrar el orden de las imágenes'; 
  597597$lang['Edit ranks'] = 'Modificar el orden'; 
  598 $lang['No element in this category'] = 'Ningún elemento en esta categoría'; 
   598$lang['No element in this album'] = 'Ningún élémento en este àlbum'; 
  599599$lang['Images manual order was saved'] = 'La orden manual de las imágenes ha sido salvada'; 
  600600$lang['ranks'] = 'Filas'; 
   
  639639$lang['unknown'] = 'desconocido'; 
  640640$lang['Upload Photos'] = 'Agregar fotos'; 
  641 $lang['Drop into category'] = 'Poner en una categoría'; 
   641$lang['Drop into album'] = 'Pegar en un àlbum'; 
  642642$lang['+ Add an upload box'] = '+ Añadir otra caja de transferencia'; 
  643643$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Cree el repertorio "%s" en la raíz de su instalación Piwigo'; 
  644644$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Dé los autorizaciones en escritura (chmod 777) al repertorio "%s"  en la raíz de su instalación Piwigo'; 
  645 $lang['existing category'] = 'categoría existente'; 
  646 $lang['create a new category'] = 'crear una nueva categoría'; 
  647 $lang['Category name'] = 'Nombre de la categoría'; 
  648 $lang['Category "%s" has been added'] = 'La categoría "%s" ha sido añadida'; 
   645$lang['existing album'] = 'àlbum existante'; 
   646$lang['create a new album'] = 'crear un àlbum nuevo'; 
   647$lang['Album name'] = 'Nombre del àlbum'; 
   648$lang['Album "%s" has been added'] = 'el àlbum "%s" esta añadido'; 
  649649$lang['Uploaded Photos'] = 'Fotos añadidas'; 
  650650$lang['%d photos uploaded'] = '%d fotos añadidas'; 
  651651$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Nivel de confidencialidad "%s"'; 
  652 $lang['Category "%s" now contains %d photos'] = 'La categoría "%s"  contiene en lo sucesivo %d fotos'; 
   652$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'EL àlbum "%s" ahora lleva %d fotos'; 
  653653$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Administrar este lote de %d fotos'; 
  654654$lang['Select files'] = 'Escoger ficheros'; 
   
  677677$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Añada el acceso en escritura para el repertorio'; 
  678678$lang['Administration Home'] = 'Administración'; 
  679 $lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Categorías escogidos por orden alfanumérico'; 
  680 $lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Categorías escogidos por orden alfanumérico inverso'; 
   679$lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Albums ordenados por orden alfabetico'; 
   680$lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Albums ordenados par ordre alfabetico inverso'; 
  681681$lang['Change Admin Colors'] = 'Modificar los colores de la administración'; 
  682682$lang['Delete this theme'] = 'Suprimir este tema'; 
 • trunk/language/es_ES/common.lang.php

  r8255 r8270  
  3131$lang['%.2f (rated %d times)'] = '%.2f (noté %d fois)'; 
  3232$lang['%d Kb'] = '%d Ko'; 
  33 $lang['%d category updated'] = '%d Categoría actualizada'; 
  34 $lang['%d categories updated'] = '%d Actualización categorías'; 
   33$lang['%d album updated'] = '%d àlbum actualizado'; 
   34$lang['%d albums updated'] = '%d àlbumes actualizados'; 
  3535$lang['%d comment to validate'] = '%d Comentario usuario que hay que validar'; 
  3636$lang['%d comments to validate'] = '%d comentarios de usuario que hay que validar'; 
   
  5454$lang['Author'] = 'Autor'; 
  5555$lang['Average rate'] = 'Valoración promedio'; 
  56 $lang['Categories'] = 'Categorías'; 
  57 $lang['Category'] = 'Categoría'; 
   56$lang['Albums'] = 'Albums'; 
   57$lang['Album'] = 'Álbum'; 
  5858$lang['Close this window'] = 'Cerrar la ventana'; 
  5959$lang['Complete RSS feed (images, comments)'] = 'Flujo RSS completo (imágenes, comentarios)'; 
   
  118118$lang['Tag'] = 'Etiqueta'; 
  119119$lang['Tags'] = 'Etiquetas'; 
  120 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated categories, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'Mediante RSS puede recibir notificación de los cambios que tienen lugar en la galería: nuevas imágenes, categorías, etc. Para registrarse, haga clic en uno de los siguientes enlaces.'; 
   120$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'El flujo RSS notifica los eventos de la galeria : fotos nuevas, àlbumes actualizados, nuevos comentarios usuario. Para utilizar con un lecteur de flujo RSS.'; 
  121121$lang['Unknown feed identifier'] = 'Identificador de RSS desconocido'; 
  122122$lang['User comments'] = 'Comentarios del usuario'; 
   
  134134$lang['ascending'] = 'ascendiente'; 
  135135$lang['author(s) : %s'] = 'autor(es) : %s'; 
  136 $lang['Expand all categories'] = 'Expandir todas las categorías'; 
   136$lang['Expand all albums'] = 'Ver todos los àlbumes'; 
  137137$lang['posted after %s (%s)'] = 'disponible con posterioridad al %s (%s)'; 
  138138$lang['posted before %s (%s)'] = 'disponible antes del %s (%s)'; 
   
  190190$lang['Hello'] = 'Hola'; 
  191191$lang['available for administrators only'] = 'disponible sólo para los administradores'; 
  192 $lang['shows images at the root of this category'] = 'muestra las imágenes  en el directorio raíz de esta categoría'; 
   192$lang['shows images at the root of this album'] = 'monstrar las fotos a la raice de este àlbum'; 
  193193$lang['See last users comments'] = 'Ver los últimos comentarios de los usuarios'; 
  194194$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'personalizar el aspecto de la galería'; 
   
  196196$lang['Home'] = 'Inicio'; 
  197197$lang['Identification'] = 'Identificación'; 
  198 $lang['in this category'] = 'en esta categoría'; 
  199 $lang['in %d sub-category'] = 'en %d subcategoría'; 
  200 $lang['in %d sub-categories'] = 'en %d subcategorías'; 
   198$lang['in this album'] = 'en este àlbum'; 
   199$lang['in %d sub-album'] = 'en este %d sub-àlbum'; 
   200$lang['in %d sub-albums'] = 'en estos %d sub-àlbumes'; 
  201201$lang['included'] = 'incluidos'; 
  202202$lang['Invalid password!'] = 'Contraseña incorrecta !'; 
   
  212212$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'El ancho máximo de las imágenes no debe ser superior a 50'; 
  213213$lang['display a calendar by creation date'] = 'mostrar las imágenes en un calendario, por fecha de subida'; 
  214 $lang['display all elements in all sub-categories'] = 'Mostrar todos los elementos de todas las categorías'; 
   214$lang['display all elements in all sub-albums'] = 'Ver todas las fotos de los abumes y sub-albumes'; 
  215215$lang['return to normal view mode'] = 'Volver a la vista normal'; 
  216216$lang['display a calendar by posted date'] = 'Mostrar las imágenes en un calendario por fecha de agregación'; 
   
  250250$lang['Random pictures'] = 'Selección aleatoria'; 
  251251$lang['display a set of random pictures'] = 'mostrar un grupo aleatorio de imágenes'; 
  252 $lang['Recent categories'] = 'Últimas categorías'; 
  253 $lang['display recently updated categories'] = 'mostrar las categorías recientement actualizadas o creadas'; 
   252$lang['Recent albums'] = 'Albums récents'; 
   253$lang['display recently updated albums'] = 'Ver los àlbumes recien creados o actualizados'; 
  254254$lang['Recent period'] = 'Número de imágenes recientes'; 
  255255$lang['Recent pictures'] = 'Últimas imágenes añadidas'; 
   
  267267$lang['return to homepage'] = 'Volver a la página de inicio'; 
  268268$lang['Search for Author'] = 'Buscar por autor'; 
  269 $lang['Search in Categories'] = 'Buscar por categorías'; 
   269$lang['Search in albums'] = 'Buscar en los àlbumes'; 
  270270$lang['Search by Date'] = 'Buscar por fecha'; 
  271271$lang['Date'] = 'del dia'; 
   
  278278$lang['Search Options'] = 'Opciones de búsqueda'; 
  279279$lang['Search results'] = 'Resultados de la búsqueda'; 
  280 $lang['Search in subcategories'] = 'Buscar en las subcategorías'; 
   280$lang['Search in sub-albums'] = 'Buscar en los sub-àlbumes'; 
  281281$lang['searched words : %s'] = 'Palabras de búsqueda : %s'; 
  282282$lang['Contact'] = 'Contactar'; 
  283 $lang['set as category representative'] = 'elegir para representar esta categoría'; 
   283$lang['set as album representative'] = 'Elegir como cabeza de este àlbum'; 
  284284$lang['Show number of comments'] = 'Mostrar el número de comentarios'; 
  285285$lang['Show number of hits'] = 'Mostrar el número de visualizaciones'; 
   
  323323$lang['Admin: %s'] = 'Administración: %s'; 
  324324$lang['Registration of %s'] = 'Registro de %s'; 
  325 $lang['Category: %s'] = 'Categoría: %s'; 
   325$lang['Album: %s'] = 'Album : %s'; 
  326326$lang['Picture name: %s'] = 'Nombre de la imagen: %s'; 
  327327$lang['Creation date: %s'] = 'Fecha de creación: %d'; 
   
  333333$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'El Administrador, el administrador del sitio y el usuario especial no pueden utilizar este método'; 
  334334$lang['a user use already this mail address'] = 'Otro usuario ya utiliza esta dirección e-mail'; 
  335 $lang['Category results for'] = 'Resultados de las categorías para'; 
   335$lang['Album results for'] = 'Résultados de los  àlbumes por'; 
  336336$lang['Tag results for'] = 'Resultados de las etiquetas para'; 
  337337$lang['from %s to %s'] = 'de %s a %s'; 
 • trunk/language/es_ES/upgrade.lang.php

  r8255 r8270  
  3535 
  3636// Upgrade informations from upgrade_1.3.1.php 
  37 $lang['All sub-categories of private categories become private'] = 'Todas las subcategorías de categorías privadas se vuelven privadas'; 
   37$lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Todos los sub-àlbumes de los àlbumes privados son privados'; 
  3838$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Las autorizaciones de los usuarios y de los grupos han sido borradas'; 
  3939$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Sólo el prefijo de las miniaturas y el email  del webmestre han sido salvaguardados por la configuración precedente'; 
 • trunk/language/lv_LV/admin.lang.php

  r8255 r8270  
  2424$lang['%d association'] = '%d kopa'; 
  2525$lang['%d associations'] = '%d kopas'; 
  26 $lang['%d category including'] = '%d kategorija pievienota'; 
  27 $lang['%d categories including'] = '%d kategorijas pievienotas'; 
   26$lang['%d album including'] = '%d albūmu ieskaitot'; 
   27$lang['%d albums including'] = '%d albūmus ieskaitot'; 
  2828$lang['%d physical'] = ' %d reālas'; 
  2929$lang[' and %d virtual'] = ' un %d virtuālas'; 
  30 $lang['%d category moved'] = '%d kategorija pārvietota'; 
  31 $lang['%d categories moved'] = '%d kategorijas pārvietotas'; 
   30$lang['%d album moved'] = '%d albūms pārvietots'; 
   31$lang['%d albums moved'] = '%d albūmi pārvietoti'; 
  3232$lang['%d group'] = '%d grupa'; 
  3333$lang['%d groups'] = '%d grupas'; 
   
  5656$lang['Add'] = 'Pievienot'; 
  5757$lang['Allow user registration'] = 'Atļaut reģistrēt lietotāju'; 
  58 $lang['Apply to subcategories'] = 'Pielietot apakškategorijām'; 
   58$lang['Apply to sub-albums'] = 'Pielietot apakšalbūmiem'; 
  5959$lang['Associated'] = 'Saistītas'; 
  60 $lang['Association to categories'] = 'Saistība ar kategorijām'; 
   60$lang['Association to categories'] = 'Saistībā ar albūmiem'; 
  6161$lang['Batch management'] = 'Pakešveida apstrāde'; 
  6262$lang['Caddie management'] = 'Groza pārvaldīšana'; 
  6363$lang['Caddie'] = 'Grozs'; 
  64 $lang['Categories authorized thanks to group associations'] = 'Kategorijas, kas atļautas pateicoties saistībai grupu' ; 
  65 $lang['Categories manual order was saved'] = 'Kategoriju sevišķā kārtība saglabāta'; 
  66 $lang['Category elements associated to the following categories: %s'] = 'Kategorijas attēli sasaistīti ar sekojošām kategorijām: %s'; 
   64$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Albūmi autorizēti dēļ grupu apvienībēm'; 
   65$lang['Album manual order was saved'] = 'Albūmu kārtība saglabāta'; 
   66$lang['Album elements associated to the following albums: %s'] = 'Albūma attēli saistīti ar sekojošiem albūmiem: %s'; 
  6767$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Pārbaude pēc uzlabojuma nezināmu iemeslu dēļ nav izdevusies.'; 
  6868$lang['Check for upgrade'] = 'Pārbaudīt uzlabojumu'; 
   
  102102$lang['Informations'] = 'Informācija'; 
  103103$lang['Install'] = 'Instalēt'; 
  104 $lang['Link all category elements to a new category'] = 'Sasaistīt visus šīs kategorijas elementus ar jauno kategoriju'; 
  105 $lang['Link all category elements to some existing categories'] = 'Sasaistīt visus šīs kategorijas elementus ar kādu no esošajām kategorijām'; 
  106 $lang['Linked categories'] = 'Saistītās kategorijas'; 
   104$lang['Link all album elements to a new album'] = 'Sasaistīt visus albūma attēlus ar jauno albūmu'; 
   105$lang['Link all album elements to some existing albums'] = 'Sasaistīt visus albūma attēlus ar jau esošajiem albūmiem'; 
   106$lang['Linked albums'] = 'Sasaistītie albūmi'; 
  107107$lang['Lock gallery'] = 'Bloķēt galeriju'; 
  108108$lang['Maintenance'] = 'Apkope'; 
  109 $lang['Manage permissions for a category'] = 'Pārvaldīt kategoriju atļaujas'; 
   109$lang['Edit album permissions'] = 'Pārvaldīt albūma atļaujas'; 
  110110$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Pārvaldīt "%s" grupas atļaujas'; 
  111111$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Pārvaldīt lietotāja "%s" atļaujas'; 
   
  113113$lang['Members'] = 'Biedri'; 
  114114$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadati no faila sinhronizēti'; 
  115 $lang['Move categories'] = 'Pārvietot kategorijas'; 
   115$lang['Move albums'] = 'Pārvietot albūmus'; 
  116116$lang['Move'] = 'Pārvietot'; 
  117117$lang['Name'] = 'Nosaukums'; 
  118118$lang['New name'] = 'Jauns nosaukums'; 
  119 $lang['New parent category'] = 'Jauna pirmavota kategorija'; 
   119$lang['New parent album'] = 'Jauns pamatalbūms'; 
  120120$lang['New tag'] = 'Jauna iezīme'; 
  121121$lang['Number of comments per page'] = 'Komentāru skaits lapā'; 
  122122$lang['Number of rates'] = 'Vērtējumu skaits'; 
  123123$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Izveidojamo piktogrammu skaits'; 
  124 $lang['Only private categories are listed'] = 'Tiek rādītas tikai privātās kategorijas'; 
   124$lang['Only private albums are listed'] = 'Tiek rādīti tikai privātie albūmi'; 
  125125$lang['Operating system'] = 'Operacionālā sistēma'; 
  126126$lang['Options'] = 'Izvēles'; 
  127 $lang['Other private categories'] = 'Citas privātās kategorijas'; 
   127$lang['Other private albums'] = 'Citi privātie albūmi'; 
  128128$lang['Page banner'] = 'Lapas baneris'; 
  129 $lang['Parent category'] = 'Pirmavota kategorija'; 
   129$lang['Parent album'] = 'Pamatalbūms'; 
  130130$lang['Path'] = 'Ceļš'; 
  131131$lang['Permalink'] = 'Pamatsaite'; 
  132 $lang['Permalink %s has been previously used by category %s. Delete from the permalink history first'] = 'Pamatsaiti %s iepriekš izmantoja %s kategorija. vispirms izdzēsiet to no pamatsaišu vēstures'; 
   132$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Pirmsaiti %s iepriekš lietoja albūms %s. Vispirms izdzēsiet to no pirmsašu vēstures'; 
  133133$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Pamatsaites nosaukums drīkst saturēt a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". Tas nedrīkst būt tikai skaitlis vai sākties ar ciparu, kam seko "-"'; 
  134 $lang['Permalink %s is already used by category %s'] = 'Pamatsaiti %s jau lieto kategorija %s'; 
   134$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Pirmsaiti %s jau lieto albūms %s'; 
  135135$lang['Permalink history'] = 'Pamatsaišu vēsture'; 
  136136$lang['Permalinks'] = 'Pamatsaites'; 
   
  150150$lang['Reject'] = 'Noraidīt'; 
  151151$lang['Representant'] = 'Pārstāvis'; 
  152 $lang['Representation of categories'] = 'Kategoriju pārstāvniecība'; 
   152$lang['Representation of albums'] = 'Albūma attēlojums'; 
  153153$lang['Representative'] = 'Pārstāvniecisks'; 
  154154$lang['Represents'] = 'Pārstāv'; 
  155155$lang['Save order'] = 'Saglabāt kārtību'; 
  156156$lang['Save to permalink history'] = 'Saglabāt pamatsaišu vēsturē'; 
  157 $lang['Select at least one category'] = 'Izvēlēties vismaz vienu kategoriju'; 
   157$lang['Select at least one album'] = 'Izvēlēties vismaz vienu albūmu'; 
  158158$lang['Select at least one picture'] = 'Izvēlēties vismaz vienu attēlu'; 
  159159$lang['Select at least one user'] = 'Izvēlēties vismaz vienu lietotāju'; 
   
  162162$lang['Status'] = 'Statuss'; 
  163163$lang['Statistics'] = 'Statistika'; 
  164 $lang['Storage category'] = 'Glabāšanas kategorija'; 
   164$lang['Storage album'] = 'Albūma uzglabāšana'; 
  165165$lang['Sum of rates'] = 'Kopējais novērtējums'; 
  166166$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Iezīme "%s" jau eksistē'; 
   
  178178$lang['Validation'] = 'Apstiprināšana'; 
  179179$lang['Version'] = 'Versija'; 
  180 $lang['Virtual categories movement'] = 'Virtuālo kategoriju pārvietošana'; 
  181 $lang['Virtual categories to move'] = 'Pārvietojamās virtuālās kategorijas'; 
  182 $lang['Virtual category name'] = 'Virtuālās kategorijas nosaukums'; 
   180$lang['Virtual categories movement'] = 'Virtuālo albūmu kustība'; 
   181$lang['Virtual albums to move'] = 'Virtuālie albūmi pārvietošanai'; 
   182$lang['Virtual album name'] = 'Virtuālā albūma nosaukums'; 
  183183$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Webmasteru izdzēst nevar'; 
  184184$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Jūs darbojaties izstrādes režīmā, pārbaude nav iespējama.'; 
  185185$lang['You cannot delete your account'] = 'Jūs nevarat izdzēst savu kontu'; 
  186 $lang['You cannot move a category in its own sub category'] = 'Jūs nevarat pārvietot kategoriju pašas apakškategorijā'; 
   186$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Nevar pārvietot albūmu savā apakšalbūmā'; 
  187187$lang['You need to confirm deletion'] = 'Jums jāapstiprina izdzēšana'; 
  188188$lang['add tags'] = 'pievienot iezīmes'; 
  189189$lang['Adviser'] = 'Palīgs'; 
  190 $lang['associate to category'] = 'saistīt ar kategoriju'; 
   190$lang['Associate to album'] = 'sasaistīt ar albūmu'; 
  191191$lang['associate to group'] = 'saistīt ar grupu'; 
  192192$lang['Authorized'] = 'Atļauts'; 
  193 $lang['Add a virtual category'] = 'Pievienot virtuālu kategoriju'; 
  194 $lang['Authorize users to add comments on selected categories'] = 'Atļaut lietotājiem pievienot komentārus izvēlētajām kategorijām'; 
  195 $lang['The name of a category should not be empty'] = 'Kategorijas nosaukums nedrīkst būt tukšs'; 
  196 $lang['Lock categories'] = 'Bloķēt kategorijas'; 
  197 $lang['Private category'] = 'Privāta kategorija'; 
  198 $lang['Public category'] = 'Publiska kategorija'; 
   193$lang['Add a virtual album'] = 'Pievienot virtuālo albūmu'; 
   194$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Atļaut lietotājiem pievienot komentārus izvēlētajiem albūmiem'; 
   195$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Albūma nosaukums nedrīkst būt tukšs'; 
   196$lang['Lock albums'] = 'Boķēt albūmus'; 
   197$lang['Private'] = 'Privāts albūms'; 
   198$lang['Public'] = 'Publiska albūms'; 
  199199$lang['Find a new representant by random'] = 'Atrast jaunu pārstāvi nejauši'; 
  200200$lang['Public / Private'] = 'Publisks / Privāts'; 
  201 $lang['Manage authorizations for selected categories'] = 'Pārvaldīt izvēlēto kategoriju autorizāciju'; 
  202 $lang['Select uploadable categories'] = 'Izvēlēties kategorijas, kurās var augšupielādēt'; 
  203 $lang['Virtual category added'] = 'Pievienota virtuāla kategorija'; 
  204 $lang['Virtual category deleted'] = 'Virtuāla kategorija izdzēsta'; 
  205 $lang['Category'] = 'Kategorija'; 
   201$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Pārvaldīt izvēlēto albūmu autorizācijas'; 
   202$lang['Select uploadable albums'] = 'Atlasīt augšuplādējamos albūmus'; 
   203$lang['Virtual album added'] = 'Virtuālais albūms pievienots'; 
   204$lang['Virtual album deleted'] = 'Virtuālais albūms izdzēsts'; 
   205$lang['Album'] = 'Albūms'; 
  206206$lang['Access type'] = 'Piekļuves tips'; 
  207207$lang['Comments'] = 'Komentāri'; 
   
  214214$lang['confirm'] = 'apstiprinājums'; 
  215215$lang['Date'] = 'Datums'; 
  216 $lang['delete category'] = 'izdzēst kategoriju'; 
  217 $lang['dissociate from category'] = 'atsaistīt no kategorijas'; 
   216$lang['delete album'] = 'dzēst albūmu'; 
   217$lang['Dissociate from album'] = 'atsaistīt no albūma'; 
  218218$lang['dissociate from group'] = 'atsaistīt no grupas'; 
  219 $lang['edit category permissions'] = 'rediģēt kategorijas atļaujas'; 
  220 $lang['Category informations updated successfully.'] = 'Informācija par kategoriju atjaunota sekmīgi.'; 
   219$lang['edit album permissions'] = 'rediģēt piekļuves atļaujas albūmam'; 
   220$lang['Album updated successfully'] = 'Informācija par albūmu veiksmīgi atjaunota.'; 
  221221$lang['Authorize upload'] = 'Atļaut augšupielādi'; 
  222222$lang['elements per page'] = 'elementu skaits lapā'; 
   
  235235$lang['This name is already used by another group.'] = 'Šo vārdu jau lieto cita grupa.'; 
  236236$lang['High definition'] = 'Augsta izšķirtspēja'; 
  237 $lang['jump to category'] = 'pāriet uz kategoriju'; 
   237$lang['jump to album'] = 'pāriet uz albūmu'; 
  238238$lang['jump to image'] = 'pāriet uz attēlu'; 
  239239$lang['leave'] = 'atstāt'; 
  240240$lang['Lock'] = 'Bloķēt'; 
  241241$lang['Locked'] = 'Bloķēts'; 
  242 $lang['manage category elements'] = 'Pārvaldīt kategorijas attēlus'; 
  243 $lang['manage sub-categories'] = 'Pārvaldīt apakškategorijas'; 
   242$lang['manage album elements'] = 'Pārvaldīt albūma attēlus'; 
   243$lang['manage sub-albums'] = 'Pārvaldīt apakšalbūmus'; 
  244244$lang['Manage'] = 'Pārvaldīt'; 
  245245$lang['maximum height'] = 'Maksimālais augstums'; 
   
  351351$lang['status'] = 'statuss'; 
  352352$lang['Directory'] = 'Direktorija'; 
  353 $lang['sub-categories'] = 'apakškategorijas'; 
   353$lang['sub-albums'] = 'apakšalbūmi'; 
  354354$lang['synchronize metadata'] = 'sinhronizēt metadatus'; 
  355355$lang['target'] = 'mērķis'; 
  356356$lang['Thumbnail'] = 'Piktogramma'; 
  357357$lang['title'] = 'nosaukums'; 
  358 $lang['Categories management'] = 'Pārvaldīt kategorijas'; 
   358$lang['Album list management'] = 'Albūmu pārvaldīšana'; 
  359359$lang['Piwigo configuration'] = 'Piwigo konfigurācija'; 
  360360$lang['Piwigo administration'] = 'Piwigo administrēšana'; 
  361 $lang['Edit a category'] = 'Rediģēt kategoriju'; 
   361$lang['Edit album'] = 'Rediģēt albūmu'; 
  362362$lang['Group management'] = 'Pārvaldīt grupas'; 
  363363$lang['User list'] = 'Lietotāju saraksts'; 
   
  387387$lang['Unlocked'] = 'Atbloķēt'; 
  388388$lang['unset'] = 'notīrīt'; 
  389 $lang['Update categories informations'] = 'Atjaunināt informāciju par kategorijām'; 
   389$lang['Update albums informations'] = 'Atjaunot albūma informāciju'; 
  390390$lang['Update images informations'] = 'Atjaunināt informāciju par attēliem'; 
  391391$lang['Synchronize'] = 'Sinhrinizēšana'; 
  392 $lang['reduce to single existing categories'] = 'pārbaudīt tikai esošo kategoriju'; 
   392$lang['reduce to single existing albums'] = 'samazināt līdz vienam esošam albūmam'; 
  393393$lang['Choose an option'] = 'Izvēlieties iespēju'; 
  394 $lang['display maximum informations (added categories and elements, deleted categories and elements)'] = 'parādīt maksimāli daudz informācijas (pievienotās kategorijas un attēlus, izdēstās kategorijas un attēlus)'; 
   394$lang['display maximum informations (added albums and elements, deleted albums and elements)'] = 'attēlot maksimālo informāciju (pievienotie albūmi un elementi, izdzēstie albūmi un elementi)'; 
  395395$lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'Piwigo versija uz attālinātās web lapas atšķiras'; 
  396396$lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'Faila create_listing_file.php versijām uz attālinātās web lapas un Piwigo ir jāsakrīt'; 
   
  402402$lang['File/directory read error'] = 'Faila/mapes lasīšanas kļūda'; 
  403403$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Nav piekļuves failam vai mapei (vai nu neeksistē vai piekļuve liegta)'; 
  404 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the category directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'šī attēla tipa failiem nepieciešama piktogramma. Piktogrammām jāatrodas apakšdirektorijā "thumbnail" kategorijas mapē. Piktogrammas faila nosaukuma jāsākas ar konfigurācijas failā norādīto prefiksu un paplašinājumam jābūt vienam no sarakstā esošajiem:'; 
   404$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'šī attēla tipa failiem nepieciešama piktogramma. Piktogrammām jāatrodas apakšdirektorijā "thumbnail" kategorijas mapē. Piktogrammas faila nosaukuma jāsākas ar konfigurācijas failā norādīto prefiksu un paplašinājumam jābūt vienam no sarakstā esošajiem:'; 
  405405$lang['missing thumbnail'] = 'iztrūkst piktogramma'; 
  406 $lang['categories deleted in the database'] = 'no datu bāzes izdzēstas kategorijas'; 
   406$lang['albums deleted in the database'] = 'no datu bāzes izdzēsti albūmi'; 
  407407$lang['elements deleted in the database'] = 'no datu bāzes izdzēsti elementi'; 
  408408$lang['images candidates for metadata synchronization'] = 'attēli, lai sinhronizētu metadatus'; 
  409409$lang['elements informations synchronized with files metadata'] = 'informācija par elementiem sinhronizēta ar metadatiem'; 
  410410$lang['errors during synchronization'] = 'kļūdas sinhronizācijas laikā'; 
  411 $lang['categories added in the database'] = 'kategoriju pievienots datu bāzei'; 
   411$lang['albums added in the database'] = 'datu bāzei pievienoti albūmi'; 
  412412$lang['elements added in the database'] = 'elementu pievienots datu bāzei'; 
  413413$lang['elements updated in the database'] = 'elementi atjaunināti datu bāzē'; 
   
  433433$lang['user_status_normal'] = 'Lietotājs'; 
  434434$lang['user_status_webmaster'] = 'Webmāsters'; 
  435 $lang['Virtual category'] = 'Virtuālā kategorija'; 
   435$lang['Virtual album'] = 'Virtuālais albūms'; 
  436436$lang['Waiting'] = 'Gaidīšana'; 
  437437$lang['default'] = 'pēc noklusējuma'; 
   
  440440$lang['Not linked elements'] = 'Nesaistītie elementi'; 
  441441$lang['Specials'] = 'Īpašās funkcijas'; 
  442 $lang['Files with same name in more than one physical category'] = 'Vienāda nosaukuma faili dažādās mapēs'; 
   442$lang['Files with same name in more than one physical album'] = 'Vienādi failu nosaukumi vairāk kā vienā eksistējošā albūmā'; 
  443443$lang['Overall'] = 'Visa'; 
  444444$lang['Year'] = 'Gads'; 
   
  458458$lang['Send an information email to group members'] = 'Nosūtīt informējošu e-pastu grupas biedriem'; 
  459459$lang['Group'] = 'Grupa'; 
  460 $lang['[%s] Come to visit the category %s'] = '[%s] Apmeklējiet kategoriju %s'; 
   460$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Apciemo albūmu %s'; 
  461461$lang['Hello,'] = 'Sveiki,'; 
  462462$lang['See you soon.'] = 'Uz redzēšanos.'; 
  463 $lang['Come to discover the category:'] = 'Apmeklējiet kategoriju:'; 
   463$lang['Discover album:'] = 'Atklāj albūmu:'; 
  464464$lang['Mail content'] = 'Pasta saturs'; 
  465465$lang['none'] = 'neviens'; 
   
  585585$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Uzlabojumi veikti ar dažām kļūdām.'; 
  586586$lang['Modify information'] = 'Modificēt informāciju'; 
  587 $lang['edit category informations'] = 'rediģēt kategoriju'; 
   587$lang['edit album'] = 'rediģēt šī albūma informāciju'; 
  588588$lang['nothing'] = 'nekas'; 
  589589$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'pārrakstīt esošās vērtības ar tukšām'; 
   
  591591$lang['Manage image ranks'] = 'Pārvaldīt attēlu kārtību'; 
  592592$lang['Edit ranks'] = 'Rediģēt kārtību'; 
  593 $lang['No element in this category'] = 'Šī kategorija ir tukša'; 
   593$lang['No element in this album'] = 'Nav neviena elementa šinī albūmā'; 
  594594$lang['Images manual order was saved'] = 'Attēlu kārtība saglabāta'; 
  595595$lang['ranks'] = 'kārtība'; 
   
  633633$lang['unknown'] = 'nezināms'; 
  634634$lang['Upload Photos'] = 'Augšupielādēt attēlus'; 
  635 $lang['Drop into category'] = 'Pārvietot kategorijā'; 
   635$lang['Drop into album'] = 'Ievietot albūmā'; 
  636636$lang['+ Add an upload box'] = '+ Pievienot augšupielādes lauku'; 
  637637$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Izveidot "%s" mapi jūsu instalētajā Piwigo saknes mapē'; 
  638638$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Piešķirt rakstīšanas tiesības (chmod 777) "%s" mapei jūsu instalētajā Piwigo saknes mapē'; 
  639 $lang['existing category'] = 'esoša kategorija'; 
  640 $lang['create a new category'] = 'izveidot jaunu kategoriju'; 
  641 $lang['Category name'] = 'Kategorijas nosaukums'; 
  642 $lang['Category "%s" has been added'] = 'Pievienota "%s" kategorija'; 
   639$lang['existing album'] = 'esošs albūms'; 
   640$lang['create a new album'] = 'izveidot jaunu albūmu'; 
   641$lang['Album name'] = 'Albūma nosaukums'; 
   642$lang['Album "%s" has been added'] = 'Pievienota "%s" kategorija'; 
  643643$lang['Uploaded Photos'] = 'Augšupielādētie attēli'; 
  644644$lang['%d photos uploaded'] = '%d ielādēti attēli'; 
  645645$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Iestatīt piekļuves līmeni "%s"'; 
  646 $lang['Category "%s" now contains %d photos'] = 'Kategorijā "%s" ir %d attēli'; 
   646$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Kategorijā "%s" ir %d attēli'; 
  647647$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Rediģēt šo %d attēlu kopumu.'; 
  648648$lang['Select files'] = 'Izvēlēties failus'; 
   
  671671$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Pievienot rakstīšanas tiesības mapei "%s"'; 
  672672$lang['Administration Home'] = 'Vadības panelis'; 
  673 $lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Kategorijas sakārtotas pēc alfabēta'; 
  674 $lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Kategorijas sakārtotas pēc alfabēta'; 
   673$lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Albūmi sakārtoti alfabētiskā secībā'; 
   674$lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Albūmi sakārtoti anti albabētiskā secībā'; 
  675675$lang['Change Admin Colors'] = 'Izmainīt vadības paneļa krāsas'; 
  676676$lang['Delete this theme'] = 'Dzēst šo tēmu'; 
 • trunk/language/lv_LV/common.lang.php

  r8255 r8270  
  3131$lang['%.2f (rated %d times)'] = '%.2f (nobalsots %d reizes)'; 
  3232$lang['%d Kb'] = '%d Kb'; 
  33 $lang['%d category updated'] = "%d kategorija atjaunota"; 
  34 $lang['%d categories updated'] = "%d kategorijas atjaunotas"; 
   33$lang['%d album updated'] = '%d albūms album atjaunināts'; 
   34$lang['%d albums updated'] = '%d albūmi atjaunināti'; 
  3535$lang['%d comment to validate'] = "%d apstiprināt komentārus"; 
  3636$lang['%d comments to validate'] = "%d apstiprināt komentarus"; 
   
  5454$lang['Author'] = "Autors"; 
  5555$lang['Average rate'] = "Vidējais novērtejums"; 
  56 $lang['Categories'] = "Kategorijas"; 
  57 $lang['Category'] = "Kategorija"; 
   56$lang['Albums'] = 'Albūmi'; 
   57$lang['Album'] = 'Albūms'; 
  5858$lang['Close this window'] = "Aizveriet šo logu"; 
  5959$lang['Complete RSS feed (images, comments)'] = "Pabeidziet RSS padevi (attēli, komentāri)"; 
   
  117117$lang['Tag'] = "Tags"; 
  118118$lang['Tags'] = "Tagi"; 
  119 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated categories, new comments. Use a RSS feed reader.'] = "RSS informē par jaunumiem no šis vietnes: jauni attēli, atjauninātas kategorijas, jauni komentāri. Lietojami ar RSS piegades lasītāju."; 
   119$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS nodrošina informāciju par jauniem notikumiem uz šīs web lapas: jauni attēli, atjaunināti albūmi, jauni komentāri. Lietojam ar RSS info lasītāju.'; 
  120120$lang['Unknown feed identifier'] = "Nezināms piegādes identifikators"; 
  121121$lang['User comments'] = "Lietotāja komentāri"; 
   
  133133$lang['ascending'] = "augšupejošs"; 
  134134$lang['author(s) : %s'] = "autors(i) : %s"; 
  135 $lang['Expand all categories'] = "Izvērst visas kategorijas"; 
   135$lang['Expand all albums'] = 'Izvērst visus albūmus'; 
  136136$lang['posted after %s (%s)'] = "ievietots pēc %s (%s)"; 
  137137$lang['posted before %s (%s)'] = "ievietots pirms %s (%s)"; 
   
  189189$lang['Hello'] = "Sveiki"; 
  190190$lang['available for administrators only'] = "pieeja tikai administratoriem"; 
  191 $lang['shows images at the root of this category'] = "parādīt attēlus no pamatkataloga"; 
   191$lang['shows images at the root of this album'] = ' parāda attēlus šī albūma pamatmapē'; 
  192192$lang['See last users comments'] = "Apskatīt pēdējos lietotāju komentārus"; 
  193193$lang['customize the appareance of the gallery'] = "pielāgot galerijas izskatu"; 
   
  195195$lang['Home'] = "Sākums"; 
  196196$lang['Identification'] = "Identifikācija"; 
  197 $lang['in this category'] = "šajā kategorijā"; 
  198 $lang['in %d sub-category'] = "%d apakškategorijā"; 
  199 $lang['in %d sub-categories'] = "%d apakškategorijās"; 
   197$lang['in this album'] = 'šajā albūmā'; 
   198$lang['in %d sub-album'] = '%d apakšalbūmā'; 
   199$lang['in %d sub-albums'] = '%d apakšalbūmos'; 
  200200$lang['included'] = "iekļauts"; 
  201201$lang['Invalid password!'] = "Nepareiza parole!"; 
   
  211211$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = "Maksimālajam platumam jābūt lielākam par 50"; 
  212212$lang['display a calendar by creation date'] = "rāda kalendārā izveides datumu"; 
  213 $lang['display all elements in all sub-categories'] = "parādīt attēlus visās apakškategorijās"; 
   213$lang['display all elements in all sub-albums'] = 'rādīt visus elementus visos albūmos un apakšalbūmos'; 
  214214$lang['return to normal view mode'] = "atgriezties normālajā apskates režīmā"; 
  215215$lang['display a calendar by posted date'] = "rāda kalendārā iesniegšanas datumu"; 
   
  249249$lang['Random pictures'] = "Gadījuma attēli"; 
  250250$lang['display a set of random pictures'] = "attēlot gadījuma attēlus"; 
  251 $lang['Recent categories'] = "Jaunās kategorijas"; 
  252 $lang['display recently updated categories'] = "parādīt atjaunotās kategorijas"; 
   251$lang['Recent albums'] = 'Jaunākie albūmi'; 
   252$lang['display recently updated albums'] = 'parādīt jaunākos atjauninātos albūmus'; 
  253253$lang['Recent period'] = "Jauninājumu periods"; 
  254254$lang['Recent pictures'] = "Jaunie attēli"; 
   
  266266$lang['return to homepage'] = "atgriezties mājas lapā"; 
  267267$lang['Search for Author'] = "Meklēšana pēc autora"; 
  268 $lang['Search in Categories'] = "Meklēšana pēc kategorijām"; 
   268$lang['Search in albums'] = 'Meklēt albūmos'; 
  269269$lang['Search by Date'] = "Meklēšana pēc datuma"; 
  270270$lang['Date'] = "Datums"; 
   
  277277$lang['Search Options'] = "Meklēšanas varianti"; 
  278278$lang['Search results'] = "Meklēšanas rezultāti"; 
  279 $lang['Search in subcategories'] = "Meklēt apakškategorijās"; 
   279$lang['Search in sub-albums'] = 'Meklēt apakšalbūmos'; 
  280280$lang['searched words : %s'] = "meklējamie vārdi : %s"; 
  281281$lang['Contact'] = "Kontakts"; 
  282 $lang['set as category representative'] = "iestatīt kā kategorijas pārstāvi"; 
   282$lang['set as album representative'] = 'iestatīt kā albūma pārstāvi'; 
  283283$lang['Show number of comments'] = "Parādīt komentāru skaitu"; 
  284284$lang['Show number of hits'] = "Parādīt apskates skaitu"; 
   
  322322$lang['Admin: %s'] = "Admins: %s"; 
  323323$lang['Registration of %s'] = "Reģistrācija %s"; 
  324 $lang['Category: %s'] = "Kategorija: %s"; 
   324$lang['Album: %s'] = 'Albūms: %s'; 
  325325$lang['Picture name: %s'] = "Attēla vārds: %s"; 
  326326$lang['Creation date: %s'] = "Izveides datums: %s"; 
   
  330330$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Administrātors, webmāsters un īpašais lietotājs var izmantot šo metodi'; 
  331331$lang['a user use already this mail address'] = "cits lietotājs jau lieto šo pasta adresi"; 
  332 $lang['Category results for'] = "Kategoriju rezultāti priekš"; 
   332$lang['Album results for'] = 'Albūma rezultāti priekš'; 
  333333$lang['Tag results for'] = "Tagu rezultāti priekš"; 
  334334$lang['from %s to %s'] = "no %s līdz %s"; 
 • trunk/language/lv_LV/upgrade.lang.php

  r8255 r8270  
  3636$lang['Only administrator can run upgrade: please sign in below.'] = "Uzlabojumu var veikt tikai administrators: lūdzu veiciet pierakstīšanos zemāk."; 
  3737$lang['You do not have access rights to run upgrade'] = "Jums nav pieejas tiesību, lai veiktu uzlabojumu"; 
  38 $lang['All sub-categories of private categories become private'] = "Visas privāto kategoriju apakškategorijas kļūst privātas"; 
   38$lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Visi privātā albūma apakšalbūmi kļūst privāti'; 
  3939$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = "Lietotāju un grupu piekļuves tiesības ir izdzēstas"; 
  4040$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = "No iepriekšējās konfigurācijas ir saglabāti tikai sīkbilžu prefiksi un webmāstera e-pasta adreses"; 
 • trunk/language/pl_PL/admin.lang.php

  r8255 r8270  
  2424$lang['%d association'] = '%d powiązanie'; 
  2525$lang['%d associations'] = '%d powiązań'; 
  26 $lang['%d category including'] = '%d kategoria zawierająca '; 
  27 $lang['%d categories including'] = '%d kategorii zawierających '; 
   26$lang['%d album including'] = '%d album zawiera'; 
   27$lang['%d albums including'] = '%d albumy zawierające'; 
  2828$lang['%d physical'] = '%d fizycznie'; 
  2929$lang['%d physical'] = '%d fizycznie'; 
  3030$lang[' and %d virtual'] = ' i %d wirtualnie'; 
  3131$lang[' and %d virtual'] = ' i %d wirtualnie'; 
  32 $lang['%d category moved'] = '%d kategoria przeniesiona'; 
  33 $lang['%d categories moved'] = '%d kategorii przeniesionych'; 
   32$lang['%d album moved'] = '%d album przeniesiony'; 
   33$lang['%d albums moved'] = '%d albumów przeniesionych'; 
  3434$lang['%d group'] = '%d grupa'; 
  3535$lang['%d groups'] = '%d grup'; 
   
  5858$lang['Add'] = 'Dodaj'; 
  5959$lang['Allow user registration'] = 'Zezwól na rejestrację użytkowników'; 
  60 $lang['Apply to subcategories'] = 'Zastosuj do podkategorii'; 
   60$lang['Apply to sub-albums'] = 'Zastosuj do pod-albumów'; 
  6161$lang['Associated'] = 'Powiązane'; 
  62 $lang['Association to categories'] = 'Powiązania do kategorii'; 
   62$lang['Association to categories'] = 'Powiązanie z albumami'; 
  6363$lang['Batch management'] = 'Zarządzanie batch'; 
  6464$lang['Caddie management'] = 'Zarządzanie koszykiem'; 
  6565$lang['Caddie'] = 'Koszyk'; 
  66 $lang['Categories authorized thanks to group associations'] = 'Kategorie zautoryzowane dzięki powiązaniu z grupami'; 
  67 $lang['Categories manual order was saved'] = 'Zapisano ręcznie wykonaną kolejność kategorii'; 
  68 $lang['Category elements associated to the following categories: %s'] = 'Elementy kategorii powiązane z następującymi kategoriami: %s'; 
   66$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Albumy zautoryzowane dzięki powiązaniom z grupami'; 
   67$lang['Album manual order was saved'] = 'Ręcznie ustawiona kolejność albumów została zapisana'; 
   68$lang['Album elements associated to the following albums: %s'] = 'Zdjęcia albumu są powiązane z następującymi albumami: %s'; 
  6969$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Sprawdzenie aktualizacji nie powiodło się z nieznanych powodów.'; 
  7070$lang['Check for upgrade'] = 'Sprawdź aktualizacje'; 
   
  104104$lang['Informations'] = 'Informacje'; 
  105105$lang['Install'] = 'Instaluj'; 
  106 $lang['Link all category elements to a new category'] = 'Podepnij wszystkie elementy kategorii do nowej kategorii'; 
  107 $lang['Link all category elements to some existing categories'] = 'Podepnij wszystkie elementy kategorii do istniejącej kategorii'; 
  108 $lang['Linked categories'] = 'Podpięte kategorie'; 
   106$lang['Link all album elements to a new album'] = 'Podlinkuj wszystkie zdjęcia albumu do nowego albumu'; 
   107$lang['Link all album elements to some existing albums'] = 'Podlinkuj wszystkie zdjęcia albumu do istniejących albumów'; 
   108$lang['Linked albums'] = 'Podlinkowane albumy'; 
  109109$lang['Lock gallery'] = 'Zablokuj galerię'; 
  110110$lang['Maintenance'] = 'Przerwa techniczna'; 
  111 $lang['Manage permissions for a category'] = 'Zarządzaj uprawnieniami dla kategorii'; 
   111$lang['Edit album permissions'] = 'Zarządzaj uprawnieniami dla albumu'; 
  112112$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Zarządzaj uprawnieniami dla grupy "%s"'; 
  113113$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Zarządzaj uprawnieniami dla użytkownika "%s"'; 
   
  115115$lang['Members'] = 'Członkowie'; 
  116116$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadane zsynchronizowane z pliku'; 
  117 $lang['Move categories'] = 'Przenieś kategorie'; 
   117$lang['Move albums'] = 'Przenieś albumy'; 
  118118$lang['Move'] = 'Przenieś'; 
  119119$lang['Name'] = 'Nazwa'; 
  120120$lang['New name'] = 'Nowa nazwa'; 
  121 $lang['New parent category'] = 'Nowa nadrzędna kategoria'; 
   121$lang['New parent album'] = 'Nowy nadrzędny album'; 
  122122$lang['New tag'] = 'Nowy tag'; 
  123123$lang['Number of comments per page'] = 'Liczba komentarzy na stronę'; 
  124124$lang['Number of rates'] = 'Liczba ocen'; 
  125125$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Liczba miniatur do stworzenia'; 
  126 $lang['Only private categories are listed'] = 'Tylko prywatne kategorie zostały wyświetlone'; 
   126$lang['Only private albums are listed'] = 'Lista zawiera tylko prywatne albumy'; 
  127127$lang['Operating system'] = 'System operacyjny'; 
  128128$lang['Options'] = 'Opcje'; 
  129 $lang['Other private categories'] = 'Inne kategorie prywatne'; 
   129$lang['Other private albums'] = 'Inne prywatne albumy'; 
  130130$lang['Page banner'] = 'Banner strony'; 
  131 $lang['Parent category'] = 'Nadrzędna kategoria'; 
   131$lang['Parent album'] = 'Nadrzędny album'; 
  132132$lang['Path'] = 'Ścieżka'; 
  133133$lang['Permalink'] = 'Link permanentny'; 
  134 $lang['Permalink %s has been previously used by category %s. Delete from the permalink history first'] = 'Link permanentny %s został poprzednio wykorzystany przez %s. Najpierw usuń link z historii'; 
   134$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Link permanentny %s był wcześniej używany przez album %s. Usuń go najpierw z historii linkó permanentnych'; 
  135135$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Nazwa linku permanentnego musi składać się z następujących znaków a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" lub "/". Nie może być cyfrą lub zaczynać się od "-"'; 
  136 $lang['Permalink %s is already used by category %s'] = 'Link permanentny %s jest już używany przez kategorię %s'; 
   136$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Link permanentny %s jest aktualnie używany przez album %s'; 
  137137$lang['Permalink history'] = 'Historia linków permanentnych'; 
  138138$lang['Permalinks'] = 'Linki permanentne'; 
   
  152152$lang['Reject'] = 'Odrzuć'; 
  153153$lang['Representant'] = 'Reprezentant'; 
  154 $lang['Representation of categories'] = 'Reprezentacja kategorii'; 
   154$lang['Representation of albums'] = 'Reprezentacja albumu'; 
  155155$lang['Representative'] = 'Reprezentacyjny'; 
  156156$lang['Represents'] = 'Reprezentuje'; 
  157157$lang['Save order'] = 'Zapisz kolejność'; 
  158158$lang['Save to permalink history'] = 'Zapisz do historii linków permanentnych'; 
  159 $lang['Select at least one category'] = 'Wybierz przynajmniej jedną kategorię'; 
   159$lang['Select at least one album'] = 'Wybierz przynajmniej jeden album'; 
  160160$lang['Select at least one picture'] = 'Wybierz przynajmniej jeden obraz'; 
  161161$lang['Select at least one user'] = 'Wybierz przynajmniej jednego użytkownika'; 
   
  164164$lang['Status'] = 'Status'; 
  165165$lang['Statistics'] = 'Statystyki'; 
  166 $lang['Storage category'] = 'Miejsce przechowywania kategorii'; 
   166$lang['Storage album'] = 'Lokalizacja albumu'; 
  167167$lang['Sum of rates'] = 'Suma ocen'; 
  168168$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Tag "%s" już istnieje'; 
   
  179179$lang['Validation'] = 'Zatwierdzanie'; 
  180180$lang['Version'] = 'Wersja'; 
  181 $lang['Virtual categories movement'] = 'Przenoszenie kategorii wirtualnych'; 
  182 $lang['Virtual categories to move'] = 'Kategorie wirtualne do przeniesienia'; 
  183 $lang['Virtual category name'] = 'Nazwa kategorii wirtualnej'; 
   181$lang['Virtual categories movement'] = 'Wirtualne przeniesienie albumu'; 
   182$lang['Virtual albums to move'] = 'Wirtualne albumy do przeniesienia'; 
   183$lang['Virtual album name'] = 'Wirtualna nazwa albumu'; 
  184184$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Nie można usunąć użytkownika Webmaster'; 
  185185$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Nie można sprawdzić, ponieważ używasz źródeł developerskich.'; 
  186186$lang['You cannot delete your account'] = "Nie możesz usunąć swojego konta"; 
  187 $lang['You cannot move a category in its own sub category'] = 'Nie możesz przenieść kategorii do jej własnej podkategorii'; 
   187$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Nie możesz przenieść albumu do jego własnego pod-albumu'; 
  188188$lang['You need to confirm deletion'] = 'Musisz potwierdzić usunięcie'; 
  189189$lang['add tags'] = 'dodaj tagi'; 
  190190$lang['Adviser'] = 'Doradca'; 
  191 $lang['associate to category'] = 'powiązane z kategorią'; 
   191$lang['Associate to album'] = 'powiąż z albumem'; 
  192192$lang['associate to group'] = 'powiązane z grupą'; 
  193193$lang['Authorized'] = 'Zautoryzowane'; 
  194 $lang['Add a virtual category'] = 'Dodaj wirtualną kategorię'; 
  195 $lang['Authorize users to add comments on selected categories'] = 'Autoryzuj użytkowników by mogli dodawać komentarze do wybranych kategorii'; 
  196 $lang['The name of a category should not be empty'] = 'Nazwa kategorii nie może być pusta'; 
  197 $lang['Lock categories'] = 'Zablokuj kategorie'; 
  198 $lang['Private category'] = 'Kategoria prywatna'; 
  199 $lang['Public category'] = 'Kategoria publiczna'; 
   194$lang['Add a virtual album'] = 'Dodaj wirtualny album'; 
   195$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Autoryzuj użytkowników do dodawania komentarzy do albumu'; 
   196$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Nazwa albumu nie może być pusta'; 
   197$lang['Lock albums'] = 'Zablokuj albumy'; 
   198$lang['Private'] = 'Album prywatny'; 
   199$lang['Public'] = 'Album dostępny publicznie'; 
  200200$lang['Find a new representant by random'] = 'Znajdź losowo nowego reprezentanta'; 
  201201$lang['Public / Private'] = 'Publiczne / Prywatne'; 
  202 $lang['Manage authorizations for selected categories'] = 'Zarządzaj autoryzacjami dla wybranych kategorii'; 
  203 $lang['Select uploadable categories'] = 'Zaznacz kategorie, do których można wgrywać'; 
  204 $lang['Virtual category added'] = 'Dodano wirtualną kategorię'; 
  205 $lang['Virtual category deleted'] = 'Usunięto wirtualną kategorię'; 
  206 $lang['Category'] = 'kategoria'; 
   202$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Zarządzaj autoryzacjami do zaznaczonych albumów'; 
   203$lang['Select uploadable albums'] = 'Wybierz albumy umożliwiające upload'; 
   204$lang['Virtual album added'] = 'Album wirtualny dodany'; 
   205$lang['Virtual album deleted'] = 'Album wirtualny usunięty'; 
   206$lang['Album'] = 'Album'; 
  207207$lang['Access type'] = 'Typ dostępu'; 
  208208$lang['Comments'] = 'Komentarze'; 
   
  215215$lang['confirm'] = 'potwierdź'; 
  216216$lang['Date'] = 'Data'; 
  217 $lang['delete category'] = 'usuń kategorię'; 
  218 $lang['dissociate from category'] = 'usuń powiązanie od kategorii'; 
   217$lang['delete album'] = 'usuń album'; 
   218$lang['Dissociate from album'] = 'usuń powiązanie z albumem'; 
  219219$lang['dissociate from group'] = 'usuń powiązanie od grupy'; 
  220 $lang['edit category permissions'] = 'edytuj uprawnienia kategorii'; 
  221 $lang['Category informations updated successfully.'] = 'Informacje o kategorii zaktualizowano pomyślnie.'; 
   220$lang['edit album permissions'] = 'edytuj uprawnienia albumu'; 
   221$lang['Album updated successfully'] = 'Informacje o albumie zostały zaktualizowane pomyślnie.'; 
  222222$lang['Authorize upload'] = 'Zautoryzuj upload'; 
  223223$lang['elements per page'] = 'elementów na stronę'; 
   
  237237$lang[''] = ''; 
  238238$lang['High definition'] = 'Wysoka jakość'; 
  239 $lang['jump to category'] = 'przejdź do kategorii'; 
   239$lang['jump to album'] = 'przejdź do albumu'; 
  240240$lang['jump to image'] = 'przejdź do obrazu'; 
  241241$lang['leave'] = 'opuść'; 
  242242$lang['Lock'] = 'Zablokuj'; 
  243243$lang['Locked'] = 'Zablokowane'; 
  244 $lang['manage category elements'] = 'zarządzaj elementami kategorii'; 
  245 $lang['manage sub-categories'] = 'zarządzaj podkategoriami'; 
   244$lang['manage album elements'] = 'Zarządzaj zdjęciami w albumie'; 
   245$lang['manage sub-albums'] = 'Zarządzaj pod-albumami'; 
  246246$lang['Manage'] = 'Zarządzaj'; 
  247247$lang['maximum height'] = 'maksymalna wysokość'; 
   
  353353$lang['status'] = 'status'; 
  354354$lang['Directory'] = 'Katalog'; 
  355 $lang['sub-categories'] = 'pod-kategorie'; 
   355$lang['sub-albums'] = 'pod-albumy'; 
  356356$lang['synchronize metadata'] = 'synchronizuj metadane'; 
  357357$lang['target'] = 'cel'; 
  358358$lang['Thumbnail'] = 'miniatura'; 
  359359$lang['title'] = 'tytuł'; 
  360 $lang['Categories management'] = 'Zarządzanie kategoriami'; 
   360$lang['Album list management'] = 'Zarządzanie albumami'; 
  361361$lang['Piwigo configuration'] = 'Konfiguracja Piwigo'; 
  362362$lang['Piwigo administration'] = 'Administracja Piwigo'; 
  363 $lang['Edit a category'] = 'Edytuj kategorię'; 
   363$lang['Edit album'] = 'Edytuj album'; 
  364364$lang['Group management'] = 'Zarządzanie grupami'; 
  365365$lang['User list'] = 'Lista użytkowników'; 
   
  389389$lang['Unlocked'] = 'Odblokowane'; 
  390390$lang['unset'] = 'nie ustawione'; 
  391 $lang['Update categories informations'] = 'Aktualizuj informacje o kategoriach'; 
   391$lang['Update albums informations'] = 'Aktualizuj informacje o albumie'; 
  392392$lang['Update images informations'] = 'Aktualizuj informacje o obrazach'; 
  393393$lang['Synchronize'] = 'Synchronizuj'; 
  394 $lang['reduce to single existing categories'] = 'zredukuj do pojedynczej istniejącej kategorii'; 
   394$lang['reduce to single existing albums'] = 'zredukuj do pojedynczego istniejącego albumu'; 
  395395$lang['Choose an option'] = 'Wybierz opcję'; 
  396 $lang['display maximum informations (added categories and elements, deleted categories and elements)'] = 'wyświetlaj jak dużo informacji (dodane kategorie i elementy, usunięte kategorie i elementy)'; 
   396$lang['display maximum informations (added albums and elements, deleted albums and elements)'] = 'pokaż maksimum informacji (dodanie albumu i elementów, usunięcie albumu i elementów)'; 
  397397$lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'Wersja Piwigo na zdalnej stronie jest inna'; 
  398398$lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'Wersja pliku create_listing_file.php na zdalnej stronie musi być taka sama jak w Piwigo'; 
   
  404404$lang['File/directory read error'] = 'Błąd odczytu pliku/katalogu'; 
  405405$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Brak dostępu do pliku lub katalogu (nie istnieje lub brak uprawnień)'; 
  406 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the category directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'typ pliku wymaga miniatury. Miniatura musi znajdować się w podkatalogu "thumbnail" danej kategorii. Nazwa pliku z miniaturą musi zaczynać się od skonfigurowanego prefixu, a rozszerzenie pliku musi być następujące :'; 
   406$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'typ pliku wymaga miniatury. Miniatura musi znajdować się w podkatalogu "thumbnail" danej kategorii. Nazwa pliku z miniaturą musi zaczynać się od skonfigurowanego prefixu, a rozszerzenie pliku musi być następujące :'; 
  407407$lang['missing thumbnail'] = 'brakujące miniatury'; 
  408 $lang['categories deleted in the database'] = 'kategorii usuniętych z bazy danych'; 
   408$lang['albums deleted in the database'] = 'albumy usunięte z bazy danych'; 
  409409$lang['elements deleted in the database'] = 'elementów usuniętych z bazy danych'; 
  410410$lang['images candidates for metadata synchronization'] = 'obrazów dla których można zsynchronizować metadane'; 
  411411$lang['elements informations synchronized with files metadata'] = 'informacji o elementach zsynchronizowanych z metadanymi plików'; 
  412412$lang['errors during synchronization'] = 'błędów podczas synchronizacji'; 
  413 $lang['categories added in the database'] = 'kategorii dodanych do bazy danych'; 
   413$lang['albums added in the database'] = 'albumy dodane do bazy danych'; 
  414414$lang['elements added in the database'] = 'elementów dodanych do bazy danych'; 
  415415$lang['elements updated in the database'] = 'elementów zaktualizowanych w bazie danych'; 
   
  436436$lang['user_status_normal'] = 'Użytkownik'; 
  437437$lang['user_status_webmaster'] = 'Webmaster'; 
  438 $lang['Virtual category'] = 'Kategoria wirtualna'; 
   438$lang['Virtual album'] = 'Album wirtualny'; 
  439439$lang['Waiting'] = 'Oczekujące'; 
  440440$lang['default'] = 'domyślna'; 
   
  443443$lang['Not linked elements'] = 'Elementy nie przypisane'; 
  444444$lang['Specials'] = 'Specjalne'; 
  445 $lang['Files with same name in more than one physical category'] = 'Pliki o tych samych nazwach w jednej lub więcej kategoriach'; 
   445$lang['Files with same name in more than one physical album'] = 'Identyczne nazwy plików w więcej niż jednym fizycznym albumie'; 
  446446 
  447447$lang['Overall'] = 'W sumie'; 
   
  462462$lang['Send an information email to group members'] = 'Wyślij powiadomienie do członków grupy'; 
  463463$lang['Group'] = 'Grupa'; 
  464 $lang['[%s] Come to visit the category %s'] = '[%s] Wejdź aby zobaczyć kategorie %s'; 
   464$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Odwiedź album %s'; 
  465465$lang['Hello,'] = 'Witaj,'; 
  466466$lang['See you soon.'] = 'Do zobaczenia wkrótce.'; 
  467 $lang['Come to discover the category:'] = 'Wejdź aby zobaczyć kategorie:'; 
   467$lang['Discover album:'] = 'Odkryj album:'; 
  468468$lang['Mail content'] = 'Treść maila'; 
  469469$lang['none'] = 'brak'; 
   
  592592$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Optymalizacje zakończone z kilkoma błędami.'; 
  593593$lang['Modify information'] = 'Modyfikuj informacje'; 
  594 $lang['edit category informations'] = 'edytuj informacje o kategorii'; 
   594$lang['edit album'] = 'edytuj informacje o tym albumie'; 
  595595$lang['nothing'] = 'nic'; 
  596596$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'nadpisuje istniejące wartości pustymi'; 
   
  598598$lang['Manage image ranks'] = 'Zarządzaj rankingami obrazów'; 
  599599$lang['Edit ranks'] = 'Edytuj rankingi'; 
  600 $lang['No element in this category'] = 'Brak elementów w tej kategorii'; 
   600$lang['No element in this album'] = 'Brak elementó w tym albumie'; 
  601601$lang['Images manual order was saved'] = 'Ręczne sortowanie obrazów zostało zapisane'; 
  602602$lang['ranks'] = 'rankingi'; 
   
  643643$lang['unknown'] = 'nieznany'; 
  644644$lang['Upload Photos'] = 'Wgrywanie zdjęć'; 
  645 $lang['Drop into category'] = 'Wgraj do kategorii'; 
   645$lang['Drop into album'] = 'Wrzuć do albumu'; 
  646646$lang['+ Add an upload box'] = '+ Dodaj skrzynki wgrywania'; 
  647647$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Tworzy katalog "%s" w głównym katalogu Twojej instalacji Piwigo'; 
  648648$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Dodaj prawa do zapisu (chmod 777) do katalogu "%s" w głównym katalogu Twojej instalacji Piwigo'; 
  649 $lang['existing category'] = 'istniejąca kategoria'; 
  650 $lang['create a new category'] = 'stwórz nową kategorię'; 
  651 $lang['Category name'] = 'Nazwa kategorii'; 
  652 $lang['Category "%s" has been added'] = 'Kategoria "%s" została dodana'; 
   649$lang['existing album'] = 'istniejący album'; 
   650$lang['create a new album'] = 'stwórz nowy album'; 
   651$lang['Album name'] = 'Nazwa albumu'; 
   652$lang['Album "%s" has been added'] = 'Kategoria "%s" została dodana'; 
  653653$lang['Uploaded Photos'] = 'Wgrane zdjęcia'; 
  654654$lang['%d photos uploaded'] = '%d wgranych zdjęć'; 
  655655$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Poziom prywatności ustawiony na "%s"'; 
  656 $lang['Category "%s" now contains %d photos'] = 'Kategoria "%s" aktualnie zawiera %d zdjęć'; 
   656$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Kategoria "%s" aktualnie zawiera %d zdjęć'; 
  657657$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Zarządzaj tym zbiorem %d zdjęć'; 
  658658$lang['Select files'] = 'Wybierz pliki'; 
   
  680680$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Dodaj ustawienia do zapisu do katalogu "%s"'; 
  681681$lang['Administration Home'] = 'Administracja'; 
  682 $lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Kategorie sortowane alfanumerycznie'; 
  683 $lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Kategorie sortowane alfanumerycznie w odwrotnej kolejności'; 
   682$lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Sortowanie alfanumeryczne w albunie'; 
   683$lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Odwrócone sortowanie alfanumeryczne w albunie'; 
  684684$lang['Change Admin Colors'] = 'Zmień kolory administracyjne'; 
  685685$lang['Delete this theme'] = 'Usuń ten temat'; 
 • trunk/language/pl_PL/common.lang.php

  r8255 r8270  
  3131$lang['%.2f (rated %d times)'] = '%.2f (oceniane %d razy)'; 
  3232$lang['%d Kb'] = '%d Kb'; 
  33 $lang['%d category updated'] = '%d kategoria zaktualizowana'; 
  34 $lang['%d categories updated'] = '%d zaktualizowanych kategorii'; 
   33$lang['%d album updated'] = '%d album zaktualizowany'; 
   34$lang['%d albums updated'] = '%d albumów zaktualizowanych'; 
  3535$lang['%d comment to validate'] = '%d komentarz do weryfikacji'; 
  3636$lang['%d comments to validate'] = '%d komentarzy do weryfikacji'; 
   
  5454$lang['Author'] = 'Autor'; 
  5555$lang['Average rate'] = 'Średnia ocena'; 
  56 $lang['Categories'] = 'Kategorie'; 
  57 $lang['Category'] = 'Kategoria'; 
   56$lang['Albums'] = 'Albumy'; 
   57$lang['Album'] = 'Album'; 
  5858$lang['Close this window'] = 'Zamknij okno'; 
  5959$lang['Complete RSS feed (images, comments)'] = 'Kompletny RSS feed (zdjęcia, komentarze)'; 
   
  118118$lang['Tag'] = 'Tag'; 
  119119$lang['Tags'] = 'Tagi'; 
  120 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated categories, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS dostarcza informacji o nowościach na stronie: nowe zdjęcia, zaktualizowane kategorię, nowe komentarze. Użyj czytnika RSS.'; 
   120$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS zapewnia powiadomienia o wydarzeniach na tej stronie: nowych zdjęciach, aktualizacjach albumów, nowych komentarzach. Do użycia z czytnikiem RSS.'; 
  121121$lang['Unknown feed identifier'] = 'Nieznany identyfikator feed'; 
  122122$lang['User comments'] = 'Komentarze użytkowników'; 
   
  134134$lang['ascending'] = 'rosnąco'; 
  135135$lang['author(s) : %s'] = 'Autor(-rzy) : %s'; 
  136 $lang['Expand all categories'] = 'Rozwiń wszystkie kategorie'; 
   136$lang['Expand all albums'] = 'Rozwiń wszystkie albumy'; 
  137137$lang['posted after %s (%s)'] = 'umieszczone po %s (%s)'; 
  138138$lang['posted before %s (%s)'] = 'umieszczone przed %s (%s)'; 
   
  190190$lang['Hello'] = 'Witaj'; 
  191191$lang['available for administrators only'] = 'dostępne tylko dla administratorów'; 
  192 $lang['shows images at the root of this category'] = 'pokaż zdjęcia tylko dla głównej kategorii'; 
   192$lang['shows images at the root of this album'] = 'pokazuje zdjęcia w głównym katalogu albumu'; 
  193193$lang['See last users comments'] = 'Zobacz ostatnie komentarze'; 
  194194$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'dostosuj wygląd galerii'; 
   
  196196$lang['Home'] = 'Strona Główna'; 
  197197$lang['Identification'] = 'Uprawnienia'; 
  198 $lang['in this category'] = 'w tej kategorii'; 
  199 $lang['in %d sub-category'] = 'w %d podkategorii'; 
  200 $lang['in %d sub-categories'] = 'w %d podkategoriach'; 
   198$lang['in this album'] = 'w tym albumie'; 
   199$lang['in %d sub-album'] = 'w %d pod-albumie'; 
   200$lang['in %d sub-albums'] = 'w %d pod-albumach'; 
  201201$lang['included'] = 'zawarte'; 
  202202$lang['Invalid password!'] = 'Złe hasło!'; 
   
  212212$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'Maksymalna szerokość musi być liczbą do 50'; 
  213213$lang['display a calendar by creation date'] = 'wyświetla kalendarz po dacie utworzenia'; 
  214 $lang['display all elements in all sub-categories'] = 'wyświetla wszystkie elementy we wszystkich podkategoriach'; 
   214$lang['display all elements in all sub-albums'] = 'pokaż wszystkie elementy w albumach i pod-albumach'; 
  215215$lang['return to normal view mode'] = 'powrót do normalnego widoku'; 
  216216$lang['display a calendar by posted date'] = 'wyświetla kalendarz po dacie umieszczenia'; 
   
  250250$lang['Random pictures'] = 'Losowe zdjęcia'; 
  251251$lang['display a set of random pictures'] = 'wyświetla zbiór losowych zdjęć'; 
  252 $lang['Recent categories'] = 'Aktualne kategorie'; 
  253 $lang['display recently updated categories'] = 'wyświetla ostatnio uaktualnione kategorie'; 
   252$lang['Recent albums'] = 'Aktualne albumy'; 
   253$lang['display recently updated albums'] = 'pokaż aktualnie zaktualizowane albumy'; 
  254254$lang['Recent period'] = 'Najnowszy okres'; 
  255255$lang['Recent pictures'] = 'Najnowsze zdjęcia'; 
   
  267267$lang['return to homepage'] = 'powrót do strony głównej'; 
  268268$lang['Search for Author'] = 'Szukaj Autora'; 
  269 $lang['Search in Categories'] = 'Szukaj w Kategoriach'; 
   269$lang['Search in albums'] = 'Szukaj w albumach'; 
  270270$lang['Search by Date'] = 'Szukaj po Dacie'; 
  271271$lang['Date'] = 'Data od'; 
   
  278278$lang['Search Options'] = 'Opcje wyszukiwania'; 
  279279$lang['Search results'] = 'Wyniki wyszukiwania'; 
  280 $lang['Search in subcategories'] = 'Szukaj w podkategoriach'; 
   280$lang['Search in sub-albums'] = 'Szukaj w pod-albumach'; 
  281281$lang['searched words : %s'] = 'szukane słowa : %s'; 
  282282$lang['Contact'] = 'Kontakt'; 
  283 $lang['set as category representative'] = 'ustaw jako reprezentanta kategorii'; 
   283$lang['set as album representative'] = 'ustaw jako reprezentanta albumu'; 
  284284$lang['Show number of comments'] = 'Pokaż liczbę komentarzy'; 
  285285$lang['Show number of hits'] = 'Pokaż liczbę wyświetleń'; 
   
  323323$lang['Admin: %s'] = 'Admin: %s'; 
  324324$lang['Registration of %s'] = 'Rejestracja %s'; 
  325 $lang['Category: %s'] = 'Kategoria: %s'; 
   325$lang['Album: %s'] = 'Album: %s'; 
  326326$lang['Picture name: %s'] = 'Nazwa zdjęcia: %s'; 
  327327$lang['Creation date: %s'] = 'Data utworzenia: %s'; 
   
  333333$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Administrator, webmaster i special user nie mogą używać tej metody'; 
  334334$lang['a user use already this mail address'] = 'użytkownik już używa tego adresu email'; 
  335 $lang['Category results for'] = 'Wyniki kategorii dla'; 
   335$lang['Album results for'] = 'Wyniki albumu dla'; 
  336336$lang['Tag results for'] = 'Wyniki tagów dla'; 
  337337$lang['from %s to %s'] = 'od %s do %s'; 
 • trunk/language/pl_PL/upgrade.lang.php

  r8255 r8270  
  3434 
  3535// Upgrade informations from upgrade_1.3.1.php 
  36 $lang['All sub-categories of private categories become private'] = 'Wszystkie podkategorie kategorii prywatnych staną się prywatne'; 
   36$lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Wszystkie pod-albumy prywatnych albumów będą prywatne'; 
  3737$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Uprawnienia użytkowników oraz grup zostały usunięte'; 
  3838$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Z poprzedniej konfiguracji zostały zapisane tylko prefiksy miniatur oraz adres email administratora.'; 
 • trunk/language/ru_RU/admin.lang.php

  r8255 r8270  
  2424$lang['%d association'] = '%d связь'; 
  2525$lang['%d associations'] = '%d связей'; 
  26 $lang['%d category including'] = '%d категория добавлена '; 
  27 $lang['%d categories including'] = 'категорий добавлено: %d'; 
   26$lang['%d album including'] = '%d альбом включает'; 
   27$lang['%d albums including'] = '%d альбомов включает'; 
  2828$lang['%d physical'] = '%d реальная'; 
  2929$lang['%d physical'] = '%d реальных'; 
  3030$lang[' and %d virtual'] = ' и %d виртуальная'; 
  3131$lang[' and %d virtual'] = ' и %d виртуальных'; 
  32 $lang['%d category moved'] = '%d категория перемещена'; 
  33 $lang['%d categories moved'] = '%d категорий перемещено'; 
   32$lang['%d album moved'] = '%d альбом перемещен'; 
   33$lang['%d albums moved'] = '%d альбомы перемещены'; 
  3434$lang['%d group'] = '%d группа'; 
  3535$lang['%d groups'] = '%d групп'; 
   
  5858$lang['Add'] = 'Добавить'; 
  5959$lang['Allow user registration'] = 'Разрешить регистрацию пользователей'; 
  60 $lang['Apply to subcategories'] = 'Применить к подкатегориям'; 
   60$lang['Apply to sub-albums'] = 'Применить к вложенным альбомам'; 
  6161$lang['Associated'] = 'Связаны'; 
  62 $lang['Association to categories'] = 'Связь с категориями'; 
   62$lang['Association to categories'] = 'Ассоциация с альбомами'; 
  6363$lang['Batch management'] = 'Пакетная обработка'; 
  6464$lang['Caddie management'] = 'Управление корзиной'; 
  6565$lang['Caddie'] = 'Корзина'; 
  66 $lang['Categories authorized thanks to group associations'] = 'Категории, разрешенные благодаря связи с группой'; 
  67 $lang['Categories manual order was saved'] = 'Особый порядок категорий сохранен'; 
  68 $lang['Category elements associated to the following categories: %s'] = 'Фотографии категории, связаны со следующими категориями: %s'; 
   66$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Альбомы разрешены благодаря  группе ассоциаций'; 
   67$lang['Album manual order was saved'] = 'Ручной порядок альбомов был сохранен'; 
   68$lang['Album elements associated to the following albums: %s'] = 'Альбом фотографий ассоциирован со следующими альбомами: %s'; 
  6969$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Проверка обновлений не удалась по неизвестным причинам.'; 
  7070$lang['Check for upgrade'] = 'Проверить обновления'; 
   
  104104$lang['Informations'] = 'Информация'; 
  105105$lang['Install'] = 'Установить'; 
  106 $lang['Link all category elements to a new category'] = 'Привязать все элементы этой категории к новой'; 
  107 $lang['Link all category elements to some existing categories'] = 'Привязать все элементы этой категории к одной из существующих'; 
  108 $lang['Linked categories'] = 'Привязанные категории'; 
   106$lang['Link all album elements to a new album'] = 'Привязать все альбомы к новому альбому'; 
   107$lang['Link all album elements to some existing albums'] = 'Привязать фотографии всех альбомов к существующему альбому'; 
   108$lang['Linked albums'] = 'Связать альбомы'; 
  109109$lang['Lock gallery'] = 'Заблокировать галерею'; 
  110110$lang['Maintenance'] = 'Обслуживание'; 
  111 $lang['Manage permissions for a category'] = 'Управление разрешениями для категории'; 
   111$lang['Edit album permissions'] = 'Управлять разрешением для альбомов'; 
  112112$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Управление разрешениями для группы "%s"'; 
  113113$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Управление разрешениями для пользователя "%s"'; 
   
  115115$lang['Members'] = 'Участники'; 
  116116$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Метаданные синхронизированы с файлом'; 
  117 $lang['Move categories'] = 'Перемещение категорий'; 
   117$lang['Move albums'] = 'Переместить альбом'; 
  118118$lang['Move'] = 'Перемещение'; 
  119119$lang['Name'] = 'Название'; 
  120120$lang['New name'] = 'Новое название'; 
  121 $lang['New parent category'] = 'Новая родительская категория'; 
   121$lang['New parent album'] = 'Новый родительский альбом'; 
  122122$lang['New tag'] = 'Новое слово'; 
  123123$lang['Number of comments per page'] = 'Количество комментариев на странице'; 
  124124$lang['Number of rates'] = 'Количество оценок'; 
  125125$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Количество создаваемых миниатюр'; 
  126 $lang['Only private categories are listed'] = 'Показ только скрытых категорий'; 
   126$lang['Only private albums are listed'] = 'Показаны только частные альбомы'; 
  127127$lang['Operating system'] = 'Операционная система'; 
  128128$lang['Options'] = 'Опции'; 
  129 $lang['Other private categories'] = 'Доступ к приватным категориям'; 
   129$lang['Other private albums'] = 'Другие частные альбомы'; 
  130130$lang['Page banner'] = 'Надпись на баннере'; 
  131 $lang['Parent category'] = 'Родительская категория'; 
   131$lang['Parent album'] = 'Родительский альбом'; 
  132132$lang['Path'] = 'Путь'; 
  133133$lang['Permalink'] = 'Постоянная ссылка'; 
  134 $lang['Permalink %s has been previously used by category %s. Delete from the permalink history first'] = 'Постоянная ссылка %s была ранее использована для категории %s. Удалите ее сначала из истории постоянных ссылок'; 
   134$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Постоянная ссылка %s была ранее использована для категории %s. Удалите ее сначала из истории постоянных ссылок'; 
  135135$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Имя постоянной ссылки должно состоять из a-z, A-Z, 0-9, "-" или "_". Оно не должно быть числовым или начинаться с числа с "-"'; 
  136 $lang['Permalink %s is already used by category %s'] = 'Постоянная ссылка %s уже используется для категории %s'; 
   136$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Постоянная ссылка %s уже используется альбомом %s'; 
  137137$lang['Permalink history'] = 'История постоянных ссылок'; 
  138138$lang['Permalinks'] = 'Постоянные ссылки'; 
   
  152152$lang['Reject'] = 'Отклонить'; 
  153153$lang['Representant'] = 'Представитель'; 
  154 $lang['Representation of categories'] = 'Представление категорий'; 
   154$lang['Representation of albums'] = 'Представитель альбомов'; 
  155155$lang['Representative'] = 'Представитель'; 
  156156$lang['Represents'] = 'Представляет'; 
  157157$lang['Save order'] = 'Сохранить порядок'; 
  158158$lang['Save to permalink history'] = 'Сохранить историю постоянных ссылок'; 
  159 $lang['Select at least one category'] = 'Выберите хотя бы одну категорию'; 
   159$lang['Select at least one album'] = 'Выберите хотя бы один альбом'; 
  160160$lang['Select at least one picture'] = 'Выберите хотя бы одно изображение'; 
  161161$lang['Select at least one user'] = 'Выберите хотя бы одного пользователя'; 
   
  164164$lang['Status'] = 'Статус'; 
  165165$lang['Statistics'] = 'Статистика'; 
  166 $lang['Storage category'] = 'Категория хранения'; 
   166$lang['Storage album'] = 'Альбом для хранения'; 
  167167$lang['Sum of rates'] = 'Суммарная оценка'; 
  168168$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Слово "%s" уже есть'; 
   
  179179$lang['Validation'] = 'Проверка'; 
  180180$lang['Version'] = 'Версия'; 
  181 $lang['Virtual categories movement'] = 'Перемещение виртуальных категорий'; 
  182 $lang['Virtual categories to move'] = 'Виртуальные категории для перемещения'; 
  183 $lang['Virtual category name'] = 'Название виртуальной категории'; 
   181$lang['Virtual categories movement'] = 'Виртуальное движение альбомов'; 
   182$lang['Virtual albums to move'] = 'Виртуальные альбомы для перемещения'; 
   183$lang['Virtual album name'] = 'Название виртуального альбома'; 
  184184$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Нельзя удалить Вебмастера'; 
  185185$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Выполняется в режиме разработки, проверка невозможна.'; 
  186186$lang['You cannot delete your account'] = "Вы не можете удалить свой аккаунт"; 
  187 $lang['You cannot move a category in its own sub category'] = 'Вы не можете переместить категорию в ее собственную подкатегорию'; 
   187$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Вы не можете переместить альбом в его собственный внутренний альбом'; 
  188188$lang['You need to confirm deletion'] = 'Вам нужно подтвердить удаление'; 
  189189$lang['add tags'] = 'добавить слова'; 
  190190$lang['Adviser'] = 'Помощник'; 
  191 $lang['associate to category'] = 'привязать к категории'; 
   191$lang['Associate to album'] = 'ассоциация с альбомом'; 
  192192$lang['associate to group'] = 'привязать к группе'; 
  193193$lang['Authorized'] = 'Разрешено'; 
  194 $lang['Add a virtual category'] = 'Добавить виртуальную категорию'; 
  195 $lang['Authorize users to add comments on selected categories'] = 'Позволить пользователям добавлять комментарии к выбранным категориям'; 
  196 $lang['The name of a category should not be empty'] = 'Название категории не должно быть пустым'; 
  197 $lang['Lock categories'] = 'Заблокировать категории'; 
  198 $lang['Private category'] = 'Приватная категория'; 
  199 $lang['Public category'] = 'Общедоступная категория'; 
   194$lang['Add a virtual album'] = 'Добавить виртуальный альбом'; 
   195$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Авторизованные пользователи могут добавлять комментарии к выбранным альбомам'; 
   196$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Название альбома не может быть пустым'; 
   197$lang['Lock albums'] = 'Закрытые альбомы'; 
   198$lang['Private'] = 'Частные альбомы'; 
   199$lang['Public'] = 'Общедоступные альбомы'; 
  200200$lang['Find a new representant by random'] = 'Найти нового представителя случайным образом'; 
  201201$lang['Public / Private'] = 'Общедоступные / Приватные'; 
  202 $lang['Manage authorizations for selected categories'] = 'Управление авторизацией для выбранных категорий'; 
  203 $lang['Select uploadable categories'] = 'Выбор категорий в которые возможна загрузка'; 
  204 $lang['Virtual category added'] = 'Виртуальная категория добавлена'; 
  205 $lang['Virtual category deleted'] = 'Виртуальная категория удалена'; 
  206 $lang['Category'] = 'категория'; 
   202$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Управление авторизацией для выбранных альбомов'; 
   203$lang['Select uploadable albums'] = 'Выбор альбомов, доступных для загрузки'; 
   204$lang['Virtual album added'] = 'Виртуальный альбом добавлен'; 
   205$lang['Virtual album deleted'] = 'Виртуальный альбом удален'; 
   206$lang['Album'] = 'Альбом'; 
  207207$lang['Access type'] = 'Тип доступа'; 
  208208$lang['Comments'] = 'Комментарии'; 
   
  214214$lang['Configuration'] = 'Настройки'; 
  215215$lang['confirm'] = 'подтверждение'; 
  216 $lang['delete category'] = 'удалить категорию'; 
  217 $lang['dissociate from category'] = 'отвязать от категории'; 
   216$lang['delete album'] = 'удалить альбом'; 
   217$lang['Dissociate from album'] = 'отделить альбом'; 
  218218$lang['dissociate from group'] = 'отвязать от группы'; 
  219 $lang['edit category permissions'] = 'редактировать права для категории'; 
  220 $lang['Category informations updated successfully.'] = 'Информация о категории обновлена успешно.'; 
   219$lang['edit album permissions'] = 'редактировать разрешения альбома'; 
   220$lang['Album updated successfully'] = 'Информация об альбоме успешно добавлена.'; 
  221221$lang['Authorize upload'] = 'Разрешить загрузку'; 
  222222$lang['elements per page'] = 'миниатюр на странице'; 
   
  235235$lang['This name is already used by another group.'] = 'Это название уже используется для другой группы.'; 
  236236$lang['High definition'] = 'Большое разрешение'; 
  237 $lang['jump to category'] = 'перейти в категорию'; 
   237$lang['jump to album'] = 'быстро перейти в альбом'; 
  238238$lang['jump to image'] = 'перейти к фотографии'; 
  239239$lang['leave'] = 'оставить'; 
  240240$lang['Lock'] = 'Блокировка'; 
  241241$lang['Locked'] = 'Заблокировано'; 
  242 $lang['manage category elements'] = 'управление фотографиями категории'; 
  243 $lang['manage sub-categories'] = 'управление подкатегориями'; 
   242$lang['manage album elements'] = 'Управление фотографиями альбома'; 
   243$lang['manage sub-albums'] = 'Управление вложенными альбомами'; 
  244244$lang['Manage'] = 'Управление'; 
  245245$lang['maximum height'] = 'максимальная высота'; 
   
  351351$lang['status'] = 'статус'; 
  352352$lang['Directory'] = 'Папка'; 
  353 $lang['sub-categories'] = 'подкатегории'; 
   353$lang['sub-albums'] = 'вложенные альбомы'; 
  354354$lang['synchronize metadata'] = 'синхронизировать метаданные'; 
  355355$lang['target'] = 'изменить'; 
  356356$lang['Thumbnail'] = 'миниатюра'; 
  357357$lang['title'] = 'Название'; 
  358 $lang['Categories management'] = 'Управление категориями'; 
   358$lang['Album list management'] = 'Управление альбомами'; 
  359359$lang['Piwigo configuration'] = 'Настройка PhpWebGallery'; 
  360360$lang['Piwigo administration'] = 'Администрирование PhpWebGallery'; 
  361 $lang['Edit a category'] = 'Редактирование категории'; 
   361$lang['Edit album'] = 'Редактирование альбома'; 
  362362$lang['Group management'] = 'Управление группами'; 
  363363$lang['User list'] = 'Список пользователей'; 
   
  387387$lang['Unlocked'] = 'Разблокировать'; 
  388388$lang['unset'] = 'очистить'; 
  389 $lang['Update categories informations'] = 'обновить информацию о категориях'; 
   389$lang['Update albums informations'] = 'Обновить информацию об альбоме'; 
  390390$lang['Update images informations'] = 'обновить информацию о фотографиях'; 
  391391$lang['Synchronize'] = 'Синхронизация'; 
  392 $lang['reduce to single existing categories'] = 'проверить только категорию'; 
   392$lang['reduce to single existing albums'] = 'объединить в один существующий альбом'; 
  393393$lang['Choose an option'] = 'Выберите параметры'; 
  394 $lang['display maximum informations (added categories and elements, deleted categories and elements)'] = 'показать максимум информации (добавленные категории и фотографии, удаленные категории и элементы)'; 
   394$lang['display maximum informations (added albums and elements, deleted albums and elements)'] = 'показать максимум информации (добавленные и удаленные альбомы и элементы)'; 
  395395$lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'версия PhpWebGallery отличается на удаленном сайте'; 
  396396$lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'Версии create_listing_file.php на удаленном сайте и PhpWebGallery должны быть одинаковыми'; 
   
  402402$lang['File/directory read error'] = 'Ошибка чтения файла/папки'; 
  403403$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Нет доступа к файлу или папке (возможно они отсутствуют или доступ к ним запрещен)'; 
  404 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the category directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'для этого типа файлов нужна миниатюра. Миниатюры должны находиться в подпапке "thumbnail" папки категории. Имя файла миниатюры должно начинаться с указанного в конфигурации префикса, расширение должно быть одним из нижеперечисленных:'; 
   404$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'для этого типа файлов нужна миниатюра. Миниатюры должны находиться в подпапке "thumbnail" папки категории. Имя файла миниатюры должно начинаться с указанного в конфигурации префикса, расширение должно быть одним из нижеперечисленных:'; 
  405405$lang['missing thumbnail'] = 'отсутствуют миниатюры'; 
  406 $lang['categories deleted in the database'] = 'категорий удалено из базы данных'; 
   406$lang['albums deleted in the database'] = 'альбомы удалены из базы данных'; 
  407407$lang['elements deleted in the database'] = 'элементов удалено из базы данных'; 
  408408$lang['images candidates for metadata synchronization'] = 'изображений для синхронизации метаданных'; 
  409409$lang['elements informations synchronized with files metadata'] = 'информация об элементах синхронизирована с метаданными файлов'; 
  410410$lang['errors during synchronization'] = 'ошибок синхронизации'; 
  411 $lang['categories added in the database'] = 'категорий добавлено в базу данных'; 
   411$lang['albums added in the database'] = 'альбомы добавлены в базу данных'; 
  412412$lang['elements added in the database'] = 'элементов добавлено в базу данных'; 
  413413$lang['elements updated in the database'] = 'элементов обновлено в базе данных'; 
   
  434434$lang['user_status_normal'] = 'Пользователь'; 
  435435$lang['user_status_webmaster'] = 'Вебмастер'; 
  436 $lang['Virtual category'] = 'Виртуальная категория'; 
   436$lang['Virtual album'] = 'Виртуальный альбом'; 
  437437$lang['Waiting'] = 'Ожидающие'; 
  438438$lang['default'] = 'по умолчанию'; 
   
  441441$lang['Not linked elements'] = 'Не привязанные элементы'; 
  442442$lang['Specials'] = 'Спец функции'; 
  443 $lang['Files with same name in more than one physical category'] = 'Файлы с одинаковыми именами в разных папках'; 
   443$lang['Files with same name in more than one physical album'] = 'Одинаковые имена файлов в более, чем одной физическом альбоме'; 
  444444 
  445445$lang['Overall'] = 'Вся'; 
   
  460460$lang['Send an information email to group members'] = 'Отправить информационное письмо для группы'; 
  461461$lang['Group'] = 'Группа'; 
  462 $lang['[%s] Come to visit the category %s'] = '[%s] Приглашаю в категорию %s'; 
   462$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Просмотреть альбом %s'; 
  463463$lang['Hello,'] = 'Привет,'; 
  464464$lang['See you soon.'] = 'До встречи.'; 
  465 $lang['Come to discover the category:'] = 'Приходите в категорию:'; 
   465$lang['Discover album:'] = 'Откройте для себя альбом:'; 
  466466$lang['Mail content'] = 'Содержание'; 
  467467$lang['none'] = 'нет'; 
   
  590590$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Оптимизации завершены с ошибками.'; 
  591591$lang['Modify information'] = 'Modify information'; 
  592 $lang['edit category informations'] = 'редактировать категорию'; 
   592$lang['edit album'] = 'редактировать информацию об этом альбоме'; 
  593593$lang['nothing'] = 'ничего'; 
  594594$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'замена существующих значений пустыми'; 
   
  596596$lang['Manage image ranks'] = 'Управление порядком изображений'; 
  597597$lang['Edit ranks'] = 'Изменить порядок'; 
  598 $lang['No element in this category'] = 'Пустая категория'; 
   598$lang['No element in this album'] = 'В этом альбоме нет элементов'; 
  599599$lang['Images manual order was saved'] = 'Указанный порядок изображений сохранен'; 
  600600$lang['ranks'] = 'порядок'; 
   
  639639$lang['unknown'] = 'неизвестен'; 
  640640$lang['Upload Photos'] = 'Загрузить фотографии'; 
  641 $lang['Drop into category'] = 'Перенести в категорию'; 
   641$lang['Drop into album'] = 'Закинуть в альбом'; 
  642642$lang['+ Add an upload box'] = '+ Добавить поле для загрузки'; 
  643643$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Создайте "%s" каталог в корне установленной Вами Piwigo'; 
  644644$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Дайте доступ для записи (chmod 777) к "%s" каталогу в корне установленной Вами Piwigo'; 
  645 $lang['existing category'] = 'существующая категория'; 
  646 $lang['create a new category'] = 'создать новую категория'; 
  647 $lang['Category name'] = 'Имя категории'; 
  648 $lang['Category "%s" has been added'] = 'Категория "%s" добавлена'; 
   645$lang['existing album'] = 'существующий альбом'; 
   646$lang['create a new album'] = 'создать новый альбом'; 
   647$lang['Album name'] = 'Название альбома'; 
   648$lang['Album "%s" has been added'] = 'Категория "%s" добавлена'; 
  649649$lang['Uploaded Photos'] = 'Загруженные фотографии'; 
  650650$lang['%d photos uploaded'] = '%d фотографий загружено'; 
  651651$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Установить уровень доступа "%s"'; 
  652 $lang['Category "%s" now contains %d photos'] = 'Категория "%s" содержит сейчас %d фотографий'; 
   652$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Категория "%s" содержит сейчас %d фотографий'; 
  653653$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Редактировать этот набор из %d фотографий'; 
  654654$lang['Select files'] = 'Выбрать файлы'; 
   
  676676$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Добавьте права записи для "%s" директории'; 
  677677$lang['Administration Home'] = 'Панель администрирования'; 
  678 $lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Категории отсортированы в алфавитном порядке'; 
  679 $lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Категории отсортированы в обратном алфавитном порядке'; 
   678$lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Альбомы отсортированы в алфавитном порядке'; 
   679$lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Альбомы отсортированы в обратном алфавитном порядке'; 
  680680$lang['Change Admin Colors'] = 'Изменить цвет административной панели'; 
  681681$lang['Delete this theme'] = 'Удалить эту тему'; 
 • trunk/language/ru_RU/common.lang.php

  r8255 r8270  
  3131$lang['%.2f (rated %d times)'] = '%.2f (%d оценок)'; 
  3232$lang['%d Kb'] = '%d Kb'; 
  33 $lang['%d category updated'] = '%d категория дополнена'; 
  34 $lang['%d categories updated'] = 'категорий дополнено: %d'; 
   33$lang['%d album updated'] = '%d альбом изменен'; 
   34$lang['%d albums updated'] = '%d альбомы изменены'; 
  3535$lang['%d comment to validate'] = '%d комментарий на проверке'; 
  3636$lang['%d comments to validate'] = 'комментариев на проверке: %d'; 
   
  5454$lang['Author'] = 'Автор'; 
  5555$lang['Average rate'] = 'Средний балл'; 
  56 $lang['Categories'] = 'Галереи'; 
  57 $lang['Category'] = 'Галерея'; 
   56$lang['Albums'] = 'Альбомы'; 
   57$lang['Album'] = 'Альбом'; 
  5858$lang['Close this window'] = 'Закрыть это окно'; 
  5959$lang['Complete RSS feed (images, comments)'] = 'Полная RSS лента (фотографии, комментарии)'; 
   
  118118$lang['Tag'] = 'Слово'; 
  119119$lang['Tags'] = 'Ключевые слова'; 
  120 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated categories, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'Уведомления RSS рассказывают о новом на этом сайте: новых фотографиях, обновленных галереях, новых комментариях. Для этого пользуйтесь RSS-читалкой.'; 
   120$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'Канал RSS обеспечивает уведомление о новых событиях на сайте: новые изображения, обновленные альбомы, новые комментарии. Читается RSS читалкой.'; 
  121121$lang['Unknown feed identifier'] = 'Неизвестный идентификатор ленты'; 
  122122$lang['User comments'] = 'Комментарии посетителей'; 
   
  134134$lang['ascending'] = 'по возрастанию'; 
  135135$lang['author(s) : %s'] = 'автор(ы) : %s'; 
  136 $lang['Expand all categories'] = 'Раскрыть все категории'; 
   136$lang['Expand all albums'] = 'Раскрыть все альбомы'; 
  137137$lang['posted after %s (%s)'] = 'опубликовано после %s (%s)'; 
  138138$lang['posted before %s (%s)'] = 'опубликовано до %s (%s)'; 
   
  190190$lang['Hello'] = 'Привет'; 
  191191$lang['available for administrators only'] = 'доступно только для администратора'; 
  192 $lang['shows images at the root of this category'] = 'показать фотографии из корня категории'; 
   192$lang['shows images at the root of this album'] = 'показать все картинки от корня этого альбома'; 
  193193$lang['See last users comments'] = 'Просмотр последних пользовательский комментариев'; 
  194194$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'настройка оформления'; 
   
  196196$lang['Home'] = 'Начало'; 
  197197$lang['Identification'] = 'Вход'; 
  198 $lang['in this category'] = 'в этой категории'; 
  199 $lang['in %d sub-category'] = 'в %d подкатегории'; 
  200 $lang['in %d sub-categories'] = '(в %d подкатегориях)'; 
   198$lang['in this album'] = 'в этом альбоме'; 
   199$lang['in %d sub-album'] = 'в %d вложенном альбоме'; 
   200$lang['in %d sub-albums'] = 'в %d вложенных альбомах'; 
  201201$lang['included'] = 'включено'; 
  202202$lang['Invalid password!'] = 'Неверный пароль!'; 
   
  212212$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'Максимальная ширина изображения должна быть больше 50'; 
  213213$lang['display a calendar by creation date'] = 'показывает календарь по дате создания'; 
  214 $lang['display all elements in all sub-categories'] = 'показывает все фотографии во всех подкатегориях'; 
   214$lang['display all elements in all sub-albums'] = 'показать все элементы во всех альбомах и всех вложенных альбомах'; 
  215215$lang['return to normal view mode'] = 'возвращение к нормальному режиму'; 
  216216$lang['display a calendar by posted date'] = 'показывает календарь по дате отправления'; 
   
  250250$lang['Random pictures'] = 'Случайные'; 
  251251$lang['display a set of random pictures'] = 'несколько случайных фотографий'; 
  252 $lang['Recent categories'] = 'Новые галереи'; 
  253 $lang['display recently updated categories'] = 'показать обновленные галереи'; 
   252$lang['Recent albums'] = 'Последние альбомы'; 
   253$lang['display recently updated albums'] = 'показать недавно обновленные альбомы'; 
  254254$lang['Recent period'] = 'Срок "новых"'; 
  255255$lang['Recent pictures'] = 'Новые фотографии'; 
   
  267267$lang['return to homepage'] = 'вернуться на главную'; 
  268268$lang['Search for Author'] = 'Поиск по автору'; 
  269 $lang['Search in Categories'] = 'Поиск в Категориях'; 
   269$lang['Search in albums'] = 'Поиск в альбомах'; 
  270270$lang['Search by Date'] = 'Поиск по дате'; 
  271271$lang['Date'] = 'Начальная дата'; 
   
  278278$lang['Search Options'] = 'Варианты поиска'; 
  279279$lang['Search results'] = 'Результаты поиска'; 
  280 $lang['Search in subcategories'] = 'и в подкатегориях'; 
   280$lang['Search in sub-albums'] = 'Поиск во вложенных альбомах'; 
  281281$lang['searched words : %s'] = 'искомые слова: %s'; 
  282282$lang['Contact'] = 'Контакты'; 
  283 $lang['set as category representative'] = 'сделать представителем категории'; 
   283$lang['set as album representative'] = 'установить как представителя альбома'; 
  284284$lang['Show number of comments'] = 'Показывать количество комментариев'; 
  285285$lang['Show number of hits'] = 'Показывать количество просмотров'; 
   
  323323$lang['Admin: %s'] = 'Администратор: %s'; 
  324324$lang['Registration of %s'] = 'Регистрация %s'; 
  325 $lang['Category: %s'] = 'Категория: %s'; 
   325$lang['Album: %s'] = 'Альбом: %s'; 
  326326$lang['Picture name: %s'] = 'Название: %s'; 
  327327$lang['Creation date: %s'] = 'Дата съемки: %s'; 
   
  333333$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Administrator, webmaster and special user cannot use this method'; 
  334334$lang['a user use already this mail address'] = 'пользователь с таким адресом уже есть'; 
  335 $lang['Category results for'] = 'Результат категорий для'; 
   335$lang['Album results for'] = 'Альбом определен для'; 
  336336$lang['Tag results for'] = 'Слова-результаты для'; 
  337337$lang['from %s to %s'] = 'от %s до %s'; 
 • trunk/language/ru_RU/upgrade.lang.php

  r8255 r8270  
  3434 
  3535// Upgrade informations from upgrade_1.3.1.php 
  36 $lang['All sub-categories of private categories become private'] = 'Все подкатегории приватных категорий будут приватными'; 
   36$lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Все вложенные альбомы для приватного альбома тоже становятся приватными'; 
  3737$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Разрешения пользователей и групп были стерты'; 
  3838$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Только префикс эскизов и адрес почты вебмастера были сохранены от предыдущей конфигурации'; 
 • trunk/language/sk_SK/admin.lang.php

  r8255 r8270  
  2727$lang['%d association'] = '%d spojenie'; 
  2828$lang['%d associations'] = '%d spojení'; 
  29 $lang['%d category including'] = '%d kategória obsahujúca '; 
  30 $lang['%d categories including'] = '%d kategórií obsahujúcich '; 
   29$lang['%d album including'] = '%d album obsahujúci'; 
   30$lang['%d albums including'] = '%d albumy obsahujúce'; 
  3131$lang['%d physical'] = '%d fyzická'; 
  3232$lang[' and %d virtual'] = 'a %d virtuálna'; 
  33 $lang['%d category moved'] = '%d kategória presunutá'; 
  34 $lang['%d categories moved'] = '%d kategórií presunutých'; 
   33$lang['%d album moved'] = '%d album presunutý'; 
   34$lang['%d albums moved'] = '%d albumov presunutých'; 
  3535$lang['%d group'] = '%d skupina'; 
  3636$lang['%d groups'] = '%d skupín'; 
   
  5959$lang['Add'] = 'Pridať'; 
  6060$lang['Allow user registration'] = 'Povoliť registráciu používateľa'; 
  61 $lang['Apply to subcategories'] = 'Použiť na podkategórie'; 
   61$lang['Apply to sub-albums'] = 'Použiť na podalbumy'; 
  6262$lang['Associated'] = 'Priradené'; 
  63 $lang['Association to categories'] = 'Spojiť s kategóriou'; 
   63$lang['Association to categories'] = 'Spojiť s albumom'; 
  6464$lang['Batch management'] = 'Správa dávkových úkonov'; 
  6565$lang['Caddie management'] = 'Správa košíku'; 
  6666$lang['Caddie'] = 'Košík'; 
  67 $lang['Categories authorized thanks to group associations'] = 'Kategórie schválené vďaka skupinovým spojeniam'; 
  68 $lang['Categories manual order was saved'] = 'Manuálne radenie kategórií bolo schválené'; 
  69 $lang['Category elements associated to the following categories: %s'] = 'Položky kategórií naviazané do nasledujúcich kategórií: %s'; 
   67$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Albumy schválené vďaka skupinovým spojeniam'; 
   68$lang['Album manual order was saved'] = 'Manuálne radenie albumov bolo schválené'; 
   69$lang['Album elements associated to the following albums: %s'] = 'Položky albumov naviazané do nasledujúcich albumov: %s'; 
  7070$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Zistenie možnosti aktualizácie sa nepodarilo'; 
  7171$lang['Check for upgrade'] = 'Zistiť možnosť aktualizácie'; 
   
  105105$lang['Informations'] = 'Informácie'; 
  106106$lang['Install'] = 'Inštalovať'; 
  107 $lang['Link all category elements to a new category'] = 'Napojiť všetky položky na novú kategóriu'; 
  108 $lang['Link all category elements to some existing categories'] = 'Napojiť všetky položky na niektoré existujúce kategórie'; 
  109 $lang['Linked categories'] = 'Napojené kategórie'; 
   107$lang['Link all album elements to a new album'] = 'Napojiť všetky položky na nový album'; 
   108$lang['Link all album elements to some existing albums'] = 'Napojiť všetky položky na niektoré existujúce albumy'; 
   109$lang['Linked albums'] = 'Napojené albumy'; 
  110110$lang['Lock gallery'] = 'Zamknúť galériu'; 
  111111$lang['Maintenance'] = 'Údržba'; 
  112 $lang['Manage permissions for a category'] = 'Nastaviť práva pre kategóriu'; 
   112$lang['Edit album permissions'] = 'Nastaviť práva pre album'; 
  113113$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Nastaviť práva pre skupinu "%s"'; 
  114114$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Nastaviť práva pre používateľa "%s"'; 
   
  116116$lang['Members'] = 'Členovia'; 
  117117$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadata synchronizované zo súboru'; 
  118 $lang['Move categories'] = 'Presunúť kategórie'; 
   118$lang['Move albums'] = 'Presunúť albumy'; 
  119119$lang['Move'] = 'Presunúť'; 
  120120$lang['Name'] = 'Meno'; 
  121121$lang['New name'] = 'Nové meno'; 
  122 $lang['New parent category'] = 'Nová rodičovská kategória'; 
   122$lang['New parent album'] = 'Nový rodičovský album'; 
  123123$lang['New tag'] = 'Nové kľúčové slovo'; 
  124124$lang['Number of comments per page'] = 'Počet komentárov na stránke'; 
  125125$lang['Number of rates'] = 'Počet hodnotení'; 
  126126$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Počet náhľadov k vytvoreniu'; 
  127 $lang['Only private categories are listed'] = 'Sú zobrazené len súkromné kategórie'; 
   127$lang['Only private albums are listed'] = 'Sú zobrazené len súkromné albumy'; 
  128128$lang['Operating system'] = 'Operačný systém'; 
  129129$lang['Options'] = 'Nastavenia'; 
  130 $lang['Other private categories'] = 'Ďalšie súkromné kategórie'; 
   130$lang['Other private albums'] = 'Ďalšie súkromné albumy'; 
  131131$lang['Page banner'] = 'Banner stránky'; 
  132 $lang['Parent category'] = 'Rodičovská kategória'; 
   132$lang['Parent album'] = 'Rodičovský album'; 
  133133$lang['Path'] = 'Cesta'; 
  134134$lang['Permalink'] = 'Pernamentné spojenie'; 
  135 $lang['Permalink %s has been previously used by category %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permanentné spojenie %s bolo predtým použité kategóriou %s. Najprv zmažte z histórie spojenia.'; 
   135$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Pernamentné spojenie %s bolo predtým použité albumom %s. Najprv zmažte z histórie spojení.'; 
  136136$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Permanentné spojenie musí byť zložené zo znakov a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" alebo "/". Nie je možné použiť len číslo alebo číslo nasledované "-"'; 
  137 $lang['Permalink %s is already used by category %s'] = 'Permanentné spojenie je už využívané kategóriou %s'; 
   137$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Pernamentné spojenie je už využívané albumom %s'; 
  138138$lang['Permalink history'] = 'História permanentného spojenia'; 
  139139$lang['Permalinks'] = 'Permanentné spojenie'; 
   
  153153$lang['Reject'] = 'Zamietnuť'; 
  154154$lang['Representant'] = 'Ukážkové'; 
  155 $lang['Representation of categories'] = 'Ukážková fotografia pre kategóriu'; 
   155$lang['Representation of albums'] = 'Reprezentatívna fotografia pre albumy'; 
  156156$lang['Representative'] = 'Ukážková fotografia'; 
  157157$lang['Represents'] = 'Ukážkové fotografie'; 
  158158$lang['Save order'] = 'Uložiť poradie'; 
  159159$lang['Save to permalink history'] = 'Uložiť do histórie permanentného spojenia'; 
  160 $lang['Select at least one category'] = 'Je nutné zvoliť aspoň jednu kategóriu'; 
   160$lang['Select at least one album'] = 'Je nutné zvoliť aspoň jeden album'; 
  161161$lang['Select at least one picture'] = 'Je nutné zvoliť aspoň jednu fotografiu'; 
  162162$lang['Select at least one user'] = 'Je nutné zvoliť aspoň jedného používateľa'; 
   
  165165$lang['Status'] = 'Stav'; 
  166166$lang['Statistics'] = 'Štatistiky'; 
  167 $lang['Storage category'] = 'Kategória umiestnení'; 
   167$lang['Storage album'] = 'Album umiestnení'; 
  168168$lang['Sum of rates'] = 'Sumarizácia hodnotení'; 
  169169$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Kľúčové slovo "%" už existuje'; 
   
  181181$lang['Validation'] = 'Schválenie'; 
  182182$lang['Version'] = 'Verzia'; 
  183 $lang['Virtual categories movement'] = 'Presun virtuálnych kategórií'; 
  184 $lang['Virtual categories to move'] = 'Virtuálne kategórie k presunutiu'; 
  185 $lang['Virtual category name'] = 'Názov virtuálnej kategórie'; 
   183$lang['Virtual categories movement'] = 'Presun virtuálnych albumov'; 
   184$lang['Virtual albums to move'] = 'Virtuálne albumy k presunutiu'; 
   185$lang['Virtual album name'] = 'Názov virtuálneho albumu'; 
  186186$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Administrátor nemôže byť zmazaný'; 
  187187$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Sú používané vývojové zdrojové kódy, zistenie nie je možné.'; 
  188188$lang['You cannot delete your account'] = 'Nemôžete zmazať svoj účet'; 
  189 $lang['You cannot move a category in its own sub category'] = 'Nie je možné presunúť kategóriu do jej vlastnej podkategórie'; 
   189$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Nie je možné presunúť album do jeho vlastného podalbumu'; 
  190190$lang['You need to confirm deletion'] = 'Je nutné potvrdiť vymazanie'; 
  191191$lang['add tags'] = 'Pridať kľúčové slová'; 
  192192$lang['Adviser'] = 'Sprievodca'; 
  193 $lang['associate to category'] = 'priradiť ku kategórii'; 
   193$lang['Associate to album'] = 'priradiť k albumu'; 
  194194$lang['associate to group'] = 'priradiť ku skupine'; 
  195195$lang['Authorized'] = 'Autorizované'; 
  196 $lang['Add a virtual category'] = 'Pridať virtuálnu kategóriu'; 
  197 $lang['Authorize users to add comments on selected categories'] = 'Povoliť používateľom komentovať vybrané kategórie'; 
  198 $lang['The name of a category should not be empty'] = 'Meno kategórie nesmie byť prázdne'; 
  199 $lang['Lock categories'] = 'Zamknúť kategórie'; 
  200 $lang['Private category'] = 'Súkromná kategória'; 
  201 $lang['Public category'] = 'Verejná kategória'; 
   196$lang['Add a virtual album'] = 'Pridať virtuálny album'; 
   197$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Povoliť používateľom komentovať vybrané albumy'; 
   198$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Meno albumu nesmie byť prázdne'; 
   199$lang['Lock albums'] = 'Zamknúť albumy'; 
   200$lang['Private'] = 'Súkromný album'; 
   201$lang['Public'] = 'Verejný album'; 
  202202$lang['Find a new representant by random'] = 'Nájsť ukážkovú fotografiu pomocou náhodného výberu'; 
  203203$lang['Public / Private'] = 'Verejná / Súkromná'; 
  204 $lang['Manage authorizations for selected categories'] = 'Nastaviť oprávnenia pre vybrané kategórie'; 
  205 $lang['Select uploadable categories'] = 'Zvoliť kategórie s možnosťou nahrávania obsahu'; 
  206 $lang['Virtual category added'] = 'Virtuálna kategória pridaná'; 
  207 $lang['Virtual category deleted'] = 'Virtuálna kategória zmazaná'; 
  208 $lang['Category'] = 'Kategória'; 
   204$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Nastaviť oprávnenie pre vybrané albumy'; 
   205$lang['Select uploadable albums'] = 'Zvoliť albumy s možnosťou nahrávania obsahu'; 
   206$lang['Virtual album added'] = 'Virtuálny album pridaný'; 
   207$lang['Virtual album deleted'] = 'Virtuálny album zmazaný'; 
   208$lang['Album'] = 'Album'; 
  209209$lang['Access type'] = 'Druh prístupu'; 
  210210$lang['Comments'] = 'Komentáre používateľov'; 
   
  218218$lang['confirm'] = 'potvrdiť'; 
  219219$lang['Date'] = 'Dátum'; 
  220 $lang['delete category'] = 'vymazať kategóriu'; 
  221 $lang['dissociate from category'] = 'oddeliť od kategórie'; 
   220$lang['delete album'] = 'vymazať album'; 
   221$lang['Dissociate from album'] = 'oddeliť z albumu'; 
  222222$lang['dissociate from group'] = 'oddeliť od skupiny'; 
  223 $lang['edit category permissions'] = 'upraviť oprávnenia ku kategórii'; 
  224 $lang['Category informations updated successfully.'] = 'Informácie o kategórii boli úspěšne aktualizované'; 
   223$lang['edit album permissions'] = 'upraviť oprávnenie k albumu'; 
   224$lang['Album updated successfully'] = 'Informácie o albume boli úspěšne aktualizované.'; 
  225225$lang['Authorize upload'] = 'Povoliť nahrávanie fotografií'; 
  226226$lang['elements per page'] = 'položiek na stránke'; 
   
  239239$lang['This name is already used by another group.'] = 'Toto meno je už používané pre inú skupinu.'; 
  240240$lang['High definition'] = 'Vysoké rozlíšenie'; 
  241 $lang['jump to category'] = 'prejsť do kategórie'; 
   241$lang['jump to album'] = 'Prejsť do albumu'; 
  242242$lang['jump to image'] = 'prejsť na obrázok'; 
  243243$lang['leave'] = 'ponechať'; 
  244244$lang['Lock'] = 'Zamknúť'; 
  245245$lang['Locked'] = 'Uzamknuté'; 
  246 $lang['manage category elements'] = 'spravovať položky kategórie'; 
  247 $lang['manage sub-categories'] = 'spravovať podkategórie'; 
   246$lang['manage album elements'] = 'Spravovať položky albumu'; 
   247$lang['manage sub-albums'] = 'Spravovať položky podalbumov'; 
  248248$lang['Manage'] = 'Správa'; 
  249249$lang['maximum height'] = 'maximálna výška'; 
   
  354354$lang['status'] = 'stav'; 
  355355$lang['Directory'] = 'Adresár'; 
  356 $lang['sub-categories'] = 'podkategórie'; 
   356$lang['sub-albums'] = 'podalbumy'; 
  357357$lang['synchronize metadata'] = 'synchronizovať metadata'; 
  358358$lang['target'] = 'cieľ'; 
  359359$lang['Thumbnail'] = 'Náhľad'; 
  360360$lang['title'] = 'názov'; 
  361 $lang['Categories management'] = 'Správa kategórií'; 
   361$lang['Album list management'] = 'Správa albumov'; 
  362362$lang['Piwigo configuration'] = 'Nastavenie aplikácie Piwigo'; 
  363363$lang['Piwigo administration'] = 'Administrácia aplikácie Piwigo'; 
  364 $lang['Edit a category'] = 'Editovať kategóriu'; 
   364$lang['Edit album'] = 'Editovať album'; 
  365365$lang['Group management'] = 'Správa skupín'; 
  366366$lang['User list'] = 'Zoznam používateľov'; 
   
  390390$lang['Unlocked'] = 'Odomknuté'; 
  391391$lang['unset'] = 'nenastavovať'; 
  392 $lang['Update categories informations'] = 'Aktualizovať informácie o kategóriach'; 
   392$lang['Update albums informations'] = 'Aktualizovať informácie o albumoch'; 
  393393$lang['Update images informations'] = 'Aktualizovať informácie o fotografiách'; 
  394394$lang['Synchronize'] = 'Synchronizácia'; 
  395 $lang['reduce to single existing categories'] = 'previesť do jedinej existujúcej kategórie'; 
   395$lang['reduce to single existing albums'] = 'Previesť do jediného existujúceho albumu'; 
  396396$lang['Choose an option'] = 'Zvoliť nastavenie'; 
  397 $lang['display maximum informations (added categories and elements, deleted categories and elements)'] = 'zobraziť všetky informácie (pridané a odstránené kategórie a položky)'; 
   397$lang['display maximum informations (added albums and elements, deleted albums and elements)'] = 'Zobraziť všetky informácie (pridané a odstránené albumy a položky)'; 
  398398$lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'Verzia Piwigo na vzdialenej stránke nie je rovnaká ako miestna'; 
  399399$lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'Verzia súboru create_listing_file.php na vzdialenej stránke musí byť rovnaká ako verzia miestneho súboru'; 
   
  405405$lang['File/directory read error'] = 'Chyba pri čítaní súboru/adresára'; 
  406406$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Súbor alebo adresár nie je prístupný alebo neexistuje'; 
  407 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the category directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'typ súboru vyžaduje náhľad. Náhľad musí byť umiestnený v podadresári "thumbnail" v adresári s kategóriou. Názov súboru náhľadu musí začínať nastavenou predponou a prípona musí korešpondovať s nasledujúcim zoznamom:'; 
   407$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'typ súboru vyžaduje náhľad. Náhľad musí byť umiestnený v podadresári "thumbnail" v adresári s kategóriou. Názov súboru náhľadu musí začínať nastavenou predponou a prípona musí korešpondovať s nasledujúcim zoznamom:'; 
  408408$lang['missing thumbnail'] = 'žiadny náhľad'; 
  409 $lang['categories deleted in the database'] = 'kategórie odstránené z databázy'; 
   409$lang['albums deleted in the database'] = 'albumy odstránené z databázy'; 
  410410$lang['elements deleted in the database'] = 'položky odstránené z databázy'; 
  411411$lang['images candidates for metadata synchronization'] = 'fotografie pre synchronizáciu metadat'; 
  412412$lang['elements informations synchronized with files metadata'] = 'informácie synchronizované z metadat súborov'; 
  413413$lang['errors during synchronization'] = 'chýb behom synchronizácie'; 
  414 $lang['categories added in the database'] = 'kategórie pridané do databázy'; 
   414$lang['albums added in the database'] = 'albumy pridané do databázy'; 
  415415$lang['elements added in the database'] = 'položky pridané do databázy'; 
  416416$lang['elements updated in the database'] = 'položky aktualizované v databáze'; 
   
  436436$lang['user_status_normal'] = 'Používateľ'; 
  437437$lang['user_status_webmaster'] = 'Webmaster'; 
  438 $lang['Virtual category'] = 'Virtuálna kategória'; 
   438$lang['Virtual album'] = 'Virtuálny album'; 
  439439$lang['Waiting'] = 'Na schválenie'; 
  440440$lang['default'] = 'východzí'; 
   
  443443$lang['Not linked elements'] = 'Nepripojené položky'; 
  444444$lang['Specials'] = 'Ostatné'; 
  445 $lang['Files with same name in more than one physical category'] = 'Súbory s rovnakým názvom vo viac ako jednej fyzickej kategórii'; 
   445$lang['Files with same name in more than one physical album'] = 'Súbory s rovnakým názvom vo viac ako jednom fyzickom albume'; 
  446446$lang['Overall'] = 'Celkovo'; 
  447447$lang['Year'] = 'Rok'; 
   
  461461$lang['Send an information email to group members'] = 'Poslať informačný e-mail používateľom skupiny'; 
  462462$lang['Group'] = 'Skupina'; 
  463 $lang['[%s] Come to visit the category %s'] = '[%s] Navštívilo kategóriu %s'; 
   463$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Navštívilo album %s'; 
  464464$lang['Hello,'] = 'Dobrý deň,'; 
  465465$lang['See you soon.'] = 'Dovidenia.'; 
  466 $lang['Come to discover the category:'] = 'Navštívte kategóriu:'; 
   466$lang['Discover album:'] = 'Navštívte album:'; 
  467467$lang['Mail content'] = 'Obsah e-mailu'; 
  468468$lang['none'] = 'žiadny'; 
   
  589589$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Zmeny boli dokončené s niekoľkými chybami.'; 
  590590$lang['Modify information'] = 'Upraviť informácie'; 
  591 $lang['edit category informations'] = 'upraviť informácie o kategórii'; 
   591$lang['edit album'] = 'upraviť informácie o albume'; 
  592592$lang['nothing'] = 'prázdne'; 
  593593$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'nahradiť súčasné hodnoty prázdnymi'; 
   
  595595$lang['Manage image ranks'] = 'Spravovať hodnotenie fotografií'; 
  596596$lang['Edit ranks'] = 'Upraviť hodnotenie'; 
  597 $lang['No element in this category'] = 'Kategória neobsahuje žiadnu položku'; 
   597$lang['No element in this album'] = 'Album neobsahuje žiadne položky'; 
  598598$lang['Images manual order was saved'] = 'Poradie fotografií bolo uložené'; 
  599599$lang['ranks'] = 'hodnotenie'; 
   
  610610// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Colibri 
  611611$lang['Upload Photos'] = 'Nahrať fotografie'; 
  612 $lang['Drop into category'] = 'Späť do kategórie'; 
   612$lang['Drop into album'] = 'Späť do albumu'; 
  613613$lang['+ Add an upload box'] = '+ Pridat pole'; 
  614614$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Vytvorte "%s" adresár v koreňovom adresári inštalácie Piwigo'; 
  615615$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Povoľte zápis (chmod 777,644,atď.) do "%s" adresára v koreňovom adresári inštalácie Piwigo'; 
  616 $lang['existing category'] = 'súčasná kategória'; 
  617 $lang['create a new category'] = 'vytvoriť novú kategóriu'; 
  618 $lang['Category name'] = 'Názov kategórie'; 
  619 $lang['Category "%s" has been added'] = 'Kategória "%s" pridaná'; 
   616$lang['existing album'] = 'súčasný album'; 
   617$lang['create a new album'] = 'Založiť nový album'; 
   618$lang['Album name'] = 'Názov albumu'; 
   619$lang['Album "%s" has been added'] = 'Kategória "%s" pridaná'; 
  620620$lang['Uploaded Photos'] = 'Nahrať fotografie'; 
  621621$lang['%d photos uploaded'] = '%d fotografií nahraných'; 
  622622$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Úroveň súkromia údajov nastavená na "%s"'; 
  623 $lang['Category "%s" now contains %d photos'] = 'Kategória "%s" teraz obsahuje %d fotografií'; 
   623$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Kategória "%s" teraz obsahuje %d fotografií'; 
  624624$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Spravovať tento súbor %d fotografií'; 
  625625$lang['Select files'] = 'Výber súborov'; 
   
  679679$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Nastavte prístup pre zápis do adresára "%s"'; 
  680680$lang['Administration Home'] = 'Úvodná stránka administrácie'; 
  681 $lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Kategórie zoradené podľa abecedy'; 
  682 $lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Kategórie zoradené zostupne podľa abecedy'; 
   681$lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Albumy zoradené podľa abecedy'; 
   682$lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Albumy zoradené zostupne podľa abecedy'; 
  683683$lang['Change Admin Colors'] = 'Zmeňte farvy administrácie'; 
  684684$lang['Delete this theme'] = 'Zrušte túto tému'; 
 • trunk/language/sk_SK/common.lang.php

  r8255 r8270  
  3535$lang['%.2f (rated %d times)'] = '%.2f (hodnotené %d krát)'; 
  3636$lang['%d Kb'] = '%d Kb'; 
  37 $lang['%d category updated'] = '%d kategória aktualizovaná'; 
  38 $lang['%d categories updated'] = '%d kategórie aktualizované'; 
   37$lang['%d album updated'] = '%d album aktualizovaný'; 
   38$lang['%d albums updated'] = '%d albumov aktualizovaných'; 
  3939$lang['%d comment to validate'] = '%d komentár na schválenie'; 
  4040$lang['%d comments to validate'] = '%d komentárov na schválenie'; 
   
  5858$lang['Author'] = 'Autor'; 
  5959$lang['Average rate'] = 'Priemerné hodnotenie'; 
  60 $lang['Categories'] = 'Kategórie'; 
  61 $lang['Category'] = 'Kategória'; 
   60$lang['Albums'] = 'Albumy'; 
   61$lang['Album'] = 'Album'; 
  6262$lang['Close this window'] = 'Zatvoriť okno'; 
  6363$lang['Complete RSS feed (images, comments)'] = 'Kompletné RSS vlákno (fotografie, komentáre)'; 
   
  122122$lang['Tag'] = 'Kľúčové slovo'; 
  123123$lang['Tags'] = 'Kľúčové slová'; 
  124 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated categories, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS vlákno informuje o novinkách na týchto stránkach: nové fotografie, aktualizované kategórie, komentáre. Použite RSS čítačku'; 
   124$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS vlákno informuje o novinkách na týchto stránkach: nové fotografie, aktualizované albumy, komentáre. Použite RSS čítačku.'; 
  125125$lang['Unknown feed identifier'] = 'Neznámý identifikátor vlákna'; 
  126126$lang['User comments'] = 'Komentáre používateľov'; 
   
  138138$lang['ascending'] = 'vzostupne'; 
  139139$lang['author(s) : %s'] = 'autor : %s'; 
  140 $lang['Expand all categories'] = 'Rozbaliť všetky kategórie'; 
   140$lang['Expand all albums'] = 'Rozbaliť všetky albumy'; 
  141141$lang['posted after %s (%s)'] = 'vložené po %s (%s)'; 
  142142$lang['posted before %s (%s)'] = 'vložené pred %s (%s)'; 
   
  194194$lang['Hello'] = 'Prihlásený ako'; 
  195195$lang['available for administrators only'] = 'prístupné len adminitrátorom'; 
  196 $lang['shows images at the root of this category'] = 'zobraziť fotografie v tejto kategórii'; 
   196$lang['shows images at the root of this album'] = 'shows images at the root of this album'; 
  197197$lang['See last users comments'] = 'Zobraziť najnovšie komentáre používateľov'; 
  198198$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'prispôsobiť vzhľad galérie'; 
   
  200200$lang['Home'] = 'Úvodná stránka'; 
  201201$lang['Identification'] = 'Identifikácia'; 
  202 $lang['in this category'] = 'v tejto kategórii'; 
  203 $lang['in %d sub-category'] = 'v %d podkategórii'; 
  204 $lang['in %d sub-categories'] = 'v %d podkategóriach'; 
   202$lang['in this album'] = 'v tomto albume'; 
   203$lang['in %d sub-album'] = 'v %d podalbume'; 
   204$lang['in %d sub-albums'] = 'v %d podalbumoch'; 
  205205$lang['included'] = 'vrátane'; 
  206206$lang['Invalid password!'] = 'Neplatné heslo!'; 
   
  216216$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'Maximálna šírka musí byť číslo väčšie ako 50'; 
  217217$lang['display a calendar by creation date'] = 'zobraziť v kalendári podľa dátumu vytvorenia'; 
  218 $lang['display all elements in all sub-categories'] = 'Zobraziť všetky objekty v podkategóriach'; 
   218$lang['display all elements in all sub-albums'] = 'zobraziť všetky objekty v podalbumoch'; 
  219219$lang['return to normal view mode'] = 'návrat do normálneho zobrazenia'; 
  220220$lang['display a calendar by posted date'] = 'zobraziť v kalendári podľa dátumu vloženia'; 
   
  254254$lang['Random pictures'] = 'Náhodný výber'; 
  255255$lang['display a set of random pictures'] = 'Zobraziť sadu fotografií podľa náhodného výberu'; 
  256 $lang['Recent categories'] = 'Nové kategórie'; 
  257 $lang['display recently updated categories'] = 'zobraziť novo pridané kategórie'; 
   256$lang['Recent albums'] = 'Nové albumy'; 
   257$lang['display recently updated albums'] = 'zobraziť novo pridané albumy'; 
  258258$lang['Recent period'] = 'Doba, počas ktorej sú fotografie zobrazované ako novo pridané'; 
  259259$lang['Recent pictures'] = 'Nové fotografie'; 
   
  271271$lang['return to homepage'] = 'späť na úvodnú stránku'; 
  272272$lang['Search for Author'] = 'Hľadať autora'; 
  273 $lang['Search in Categories'] = 'Hľadanie v kategóriach'; 
   273$lang['Search in albums'] = 'Hľadanie v albumoch'; 
  274274$lang['Search by Date'] = 'Hľadať podľa dátumu pridania'; 
  275275$lang['Date'] = 'Od'; 
   
  282282$lang['Search Options'] = 'Kritéria vyhľadávania'; 
  283283$lang['Search results'] = 'Výsledky vyhľadávania'; 
  284 $lang['Search in subcategories'] = 'Hľadať v podkategóriach'; 
   284$lang['Search in sub-albums'] = 'Hľadanie v subalbumoch'; 
  285285$lang['searched words : %s'] = 'hľadať slová: %s'; 
  286286$lang['Contact'] = 'Kontakt'; 
  287 $lang['set as category representative'] = 'Nastaviť kategóriu ako vzorovú'; 
   287$lang['set as album representative'] = 'nastaviť album ako reprezentatívny'; 
  288288$lang['Show number of comments'] = 'Ukázať počet komentárov'; 
  289289$lang['Show number of hits'] = 'Ukázať počet zobrazení'; 
   
  327327$lang['Admin: %s'] = 'Administrátor: %s'; 
  328328$lang['Registration of %s'] = 'Registrácia %s'; 
  329 $lang['Category: %s'] = 'Kategória: %s'; 
   329$lang['Album: %s'] = 'Album: %s'; 
  330330$lang['Picture name: %s'] = '*Názov fotografie: %s'; 
  331331$lang['Creation date: %s'] = 'Dátum vytvorenia: %s'; 
   
  337337$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Administrátor, webmaster a špeciálny používateľ nemôžu použiť túto metódu.'; 
  338338$lang['a user use already this mail address'] = 'táto e-mailová adresa je už používaná'; 
  339 $lang['Category results for'] = 'Výsledky pre kategórie'; 
   339$lang['Album results for'] = 'Výsledky pre album'; 
  340340$lang['Tag results for'] = 'Výsledky pre kľúčové slová'; 
  341341$lang['from %s to %s'] = 'od %s do %s'; 
 • trunk/language/sk_SK/upgrade.lang.php

  r8255 r8270  
  3838 
  3939// Upgrade informations from upgrade_1.3.1.php 
  40 $lang['All sub-categories of private categories become private'] = 'Všetky podkategórie súkromných kategórií sa stanú súkromnými'; 
   40$lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Všetky subalbumy súkromných albumov budú súkromné'; 
  4141$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Používateľské oprávnenia a oprávnenia skupín boli vymazané'; 
  4242$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Z predchádzajúcej konfigurárie boli zachované len predpony náhľadov a mailová adresa webmastra.'; 
 • trunk/language/tr_TR/admin.lang.php

  r8255 r8270  
  2424$lang['%d association'] = '%d baglanti'; 
  2525$lang['%d associations'] = '%d baglantilar'; 
  26 $lang['%d category including'] = '%d kategori ekleniyor'; 
  27 $lang['%d categories including'] = '%d kategoriler ekleniyor'; 
   26$lang['%d album including'] = '%d albüm dahil'; 
   27$lang['%d albums including'] = '%d albümler dahil'; 
  2828$lang['%d physical'] = ' %d fiziksel'; 
  2929$lang[' and %d virtual'] = ' and %d sanal'; 
  30 $lang['%d category moved'] = '%d kategori tasindi'; 
  31 $lang['%d categories moved'] = '%d kategoriler tasindi'; 
   30$lang['%d album moved'] = '%d albüm taşındı'; 
   31$lang['%d albums moved'] = '%d albümler taşındı'; 
  3232$lang['%d group'] = '%d grup'; 
  3333$lang['%d groups'] = '%d gruplar'; 
   
  5656$lang['Add'] = 'Ekle'; 
  5757$lang['Allow user registration'] = 'kullanici kaydina izin ver'; 
  58 $lang['Apply to subcategories'] = 'alt kategorileri uygula'; 
   58$lang['Apply to sub-albums'] = 'bu altalbümlere uygula'; 
  5959$lang['Associated'] = 'baglantili'; 
  60 $lang['Association to categories'] = 'kategorileri baglantila'; 
   60$lang['Association to categories'] = ' bu albümlere ilişkilendir'; 
  6161$lang['Batch management'] = 'toplu komut yönetimi'; 
  6262$lang['Caddie management'] = 'yardimci yönetimi'; 
  6363$lang['Caddie'] = 'yardimci'; 
  64 $lang['Categories authorized thanks to group associations'] = 'Kategori onaylandi, Grup yöneticisine tesekkür ederiz.'; 
  65 $lang['Categories manual order was saved'] = 'Kategorileriler el ile düzenlendi. Degisiklikler kaydedildi.'; 
  66 $lang['Category elements associated to the following categories: %s'] = 'Kategori ve içerigi ilgili kategorilerle baglantilandirildi.: %s'; 
   64$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Albümler grup sayesinde yetkili'; 
   65$lang['Album manual order was saved'] = 'Albümlerin sıralaması kayıt edildi'; 
   66$lang['Album elements associated to the following albums: %s'] = 'Albüm fotoğrafları aşağıdaki albümlere ilişkili: %s'; 
  6767$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Güncelleme denetimi sonuçlanamiyor, Yaptiginiz islem basarisiz oldu..'; 
  6868$lang['Check for upgrade'] = 'Güncellemelere bak'; 
   
  102102$lang['Informations'] = 'Bilgiler'; 
  103103$lang['Install'] = 'Kur'; 
  104 $lang['Link all category elements to a new category'] = 'Tüm kategori içeriklerini yeni kategoriyle bagla'; 
  105 $lang['Link all category elements to some existing categories'] = 'Tüm kategori içeriklerini varolan kategorilerle bagla'; 
  106 $lang['Linked categories'] = 'bagli kategoriler'; 
   104$lang['Link all album elements to a new album'] = 'Bütün albüm resimlerini yeni albümü bağla'; 
   105$lang['Link all album elements to some existing albums'] = 'Bütün albüm resimlerini olan albümlere bağla'; 
   106$lang['Linked albums'] = 'bağlanan albümler'; 
  107107$lang['Lock gallery'] = 'galeriyi kilitle'; 
  108108$lang['Maintenance'] = 'Bakim'; 
  109 $lang['Manage permissions for a category'] = 'Kategori izinlerini düzenle'; 
   109$lang['Edit album permissions'] = 'albüm yetkilerini düzenle'; 
  110110$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Grup izinlerini düzenle"%s"'; 
  111111$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Kullanici izinlerini düzenle "%s"'; 
   
  113113$lang['Members'] = 'Üyeler'; 
  114114$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadata dosyadan senkronize edildi'; 
  115 $lang['Move categories'] = 'Kategorileri Tasi'; 
   115$lang['Move albums'] = 'albümleri taşı'; 
  116116$lang['Move'] = 'Tasi'; 
  117117$lang['Name'] = 'Isim'; 
  118118$lang['New name'] = 'Yeni isim'; 
  119 $lang['New parent category'] = 'Yeni ana kategori'; 
   119$lang['New parent album'] = 'yeni ana albüm'; 
  120120$lang['New tag'] = 'Yeni etiket'; 
  121121$lang['Number of comments per page'] = 'Her sayfadaki yorum sayisi'; 
  122122$lang['Number of rates'] = 'Reyting sayisi'; 
  123123$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Yaratilacak thumbnail sayisi'; 
  124 $lang['Only private categories are listed'] = 'Sadece özel kategoriler listendi'; 
   124$lang['Only private albums are listed'] = 'sadecee özel albümler listelendi'; 
  125125$lang['Operating system'] = 'Isletim sistemi'; 
  126126$lang['Options'] = 'Seçenekler'; 
  127 $lang['Other private categories'] = 'Diger özel kategoriler'; 
   127$lang['Other private albums'] = 'diğer özel albümler'; 
  128128$lang['Page banner'] = 'Sayfa banneri'; 
  129 $lang['Parent category'] = 'Ana kategori'; 
   129$lang['Parent album'] = 'Ana albüm'; 
  130130$lang['Path'] = 'Yol'; 
  131131$lang['Permalink'] = 'Permalink'; 
  132 $lang['Permalink %s has been previously used by category %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s zateb %s kategorisi tarafindan kullanildi. Önce permalink geçmisten siliniz.'; 
   132$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s albüm tarafından kullanıldı %s. Önce onu permalik geçmişinden siliniz'; 
  133133$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Permalik ismi a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" yada "/" karekterlerinden olusmalidir. Sayisal olmamali veya sayi ile baslamamalidir'; 
  134 $lang['Permalink %s is already used by category %s'] = 'Permalink %s zaten %s kategorisi tarafindan kullanildi'; 
   134$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Permalink %s albüm tarafından kullanıldı%s'; 
  135135$lang['Permalink history'] = 'Permalinler geçmisi'; 
  136136$lang['Permalinks'] = 'Permalinkler'; 
   
  150150$lang['Reject'] = 'Reddet'; 
  151151$lang['Representant'] = 'Temsilen'; 
  152 $lang['Representation of categories'] = 'Kategoriler temsilcisi'; 
   152$lang['Representation of albums'] = 'Albüm gösterimi'; 
  153153$lang['Representative'] = 'Temsilci'; 
  154154$lang['Represents'] = 'Temsilciler'; 
  155155$lang['Save order'] = 'Düzeni kaydet'; 
  156156$lang['Save to permalink history'] = 'Permalinkler geçmisini kaydet'; 
  157 $lang['Select at least one category'] = 'En az bir kategori seçiniz'; 
   157$lang['Select at least one album'] = 'en az bir albüm seçiniz'; 
  158158$lang['Select at least one picture'] = 'En az bir resim seçiniz'; 
  159159$lang['Select at least one user'] = 'En az bir kullanici seçiniz'; 
   
  162162$lang['Status'] = 'Durum'; 
  163163$lang['Statistics'] = 'Istatistikler'; 
  164 $lang['Storage category'] = 'Depolama kategori'; 
   164$lang['Storage album'] = 'Depola albümü'; 
  165165$lang['Sum of rates'] = 'Toplam reytingler'; 
  166166$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Etiket "%s" zaten var'; 
   
  178178$lang['Validation'] = 'Dogrula'; 
  179179$lang['Version'] = 'Versiyon'; 
  180 $lang['Virtual categories movement'] = 'Sanal kategoriler hareketi'; 
  181 $lang['Virtual categories to move'] = 'Tasinacak sanal kategoriler'; 
  182 $lang['Virtual category name'] = 'Sanal kategori ismi'; 
   180$lang['Virtual categories movement'] = 'Sanal albümler hareket'; 
   181$lang['Virtual albums to move'] = 'Taşınacak sanal albümler'; 
   182$lang['Virtual album name'] = 'Sanal albüm ismi'; 
  183183$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Site yöneticisi silinemez'; 
  184184$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Gelistirme kaynaklarini kullaniyorsunuz incelemek mümkün degil'; 
  185185$lang['You cannot delete your account'] = 'Kendi hesabinizi silemezsiniz'; 
  186 $lang['You cannot move a category in its own sub category'] = 'Bir kategoriyi onun alt kategorisi içine tasiyamazsiniz'; 
   186$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Bir albümü kendi alt bölümü içindeki albüme taşıyamazsınız'; 
  187187$lang['You need to confirm deletion'] = 'Silme islemini onaylayiniz'; 
  188188$lang['add tags'] = 'Etiketler ekle'; 
  189189$lang['Adviser'] = 'Danisman'; 
  190 $lang['associate to category'] = 'Kategoriye iliskilendirmek'; 
   190$lang['Associate to album'] = 'bağla albüme'; 
  191191$lang['associate to group'] = 'Gruba iliskilendirmek'; 
  192192$lang['Authorized'] = 'Yetkili'; 
  193 $lang['Add a virtual category'] = 'Sanal bir kategori ekle'; 
  194 $lang['Authorize users to add comments on selected categories'] = 'Seçili kategorilere yorum eklemek için kullanicilara yetkilendirin'; 
  195 $lang['The name of a category should not be empty'] = 'Kategori ismi bos olamaz'; 
  196 $lang['Lock categories'] = 'Kategorileri kilitle'; 
  197 $lang['Private category'] = 'Özel kategori'; 
  198 $lang['Public category'] = 'Genel kategori'; 
   193$lang['Add a virtual album'] = 'sanal albüm ekle'; 
   194$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Kullanıcıları seçilen albümler için yorum yapmaya yetkilendir'; 
   195$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Albüm ismi boş olamaz'; 
   196$lang['Lock albums'] = 'albümlerikilitle'; 
   197$lang['Private'] = 'Özel albüm'; 
   198$lang['Public'] = 'Genel albüm'; 
  199199$lang['Find a new representant by random'] = 'Rasgele yeni bir temsilci bul'; 
  200200$lang['Public / Private'] = 'Genel / Özel'; 
  201 $lang['Manage authorizations for selected categories'] = 'Seçilen kategoriler için yetkileri ayarla'; 
  202 $lang['Select uploadable categories'] = 'Yüklenebilir kategorileri seçiniz'; 
  203 $lang['Virtual category added'] = 'Sanal kategori eklendi'; 
  204 $lang['Virtual category deleted'] = 'Sanal kategori silindi'; 
  205 $lang['Category'] = 'Kategori'; 
   201$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Seçilen albümler için yetkileri yönetimi'; 
   202$lang['Select uploadable albums'] = 'yüklenebilir albümleri seç'; 
   203$lang['Virtual album added'] = 'sanal albüm eklendi'; 
   204$lang['Virtual album deleted'] = 'sanal albüm silindi'; 
   205$lang['Album'] = 'Albüm'; 
  206206$lang['Access type'] = 'Erisim türü'; 
  207207$lang['Comments'] = 'Yorumlar'; 
   
  214214$lang['confirm'] = 'Onayla'; 
  215215$lang['Date'] = 'Tarih'; 
  216 $lang['delete category'] = 'Kategoriyi sil'; 
  217 $lang['dissociate from category'] = 'Kategoriden ayirmak'; 
   216$lang['delete album'] = 'albümüsil'; 
   217$lang['Dissociate from album'] = 'albümden ayır'; 
  218218$lang['dissociate from group'] = 'Gruptan ayirmak'; 
  219 $lang['edit category permissions'] = 'Kategorideki izinleri degistir'; 
  220 $lang['Category informations updated successfully.'] = 'Kategori bilgiler basariyla güncellendi.'; 
   219$lang['edit album permissions'] = 'albüm yetkilerini düzenle'; 
   220$lang['Album updated successfully'] = 'Albüm bilgileri güncellendi.'; 
  221221$lang['Authorize upload'] = 'Yükleme izni'; 
  222222$lang['elements per page'] = 'Safya basina içerikler'; 
   
  235235$lang['This name is already used by another group.'] = 'Bu isim baska bir grup tarafindan kullanilmaktadir'; 
  236236$lang['High definition'] = 'Yüksek çözünürlüklü'; 
  237 $lang['jump to category'] = 'Kategoriye geç'; 
   237$lang['jump to album'] = 'albüme geç'; 
  238238$lang['jump to image'] = 'Resime geç'; 
  239239$lang['leave'] = 'Ayril'; 
  240240$lang['Lock'] = 'Kilit'; 
  241241$lang['Locked'] = 'Kilitlendi'; 
  242 $lang['manage category elements'] = 'Kategori içerigini yönet'; 
  243 $lang['manage sub-categories'] = 'Alt kategorileri yönet'; 
   242$lang['manage album elements'] = 'albüm resimlerini yönet'; 
   243$lang['manage sub-albums'] = 'yönet alt-albümler'; 
  244244$lang['Manage'] = 'Yönet'; 
  245245$lang['maximum height'] = 'Maksimum yükseklik'; 
   
  351351$lang['status'] = 'Durum'; 
  352352$lang['Directory'] = 'Dizin'; 
  353 $lang['sub-categories'] = 'Alt Kategori'; 
   353$lang['sub-albums'] = 'alt-albümler'; 
  354354$lang['synchronize metadata'] = 'Senkronize metadata'; 
  355355$lang['target'] = 'Hedef'; 
  356356$lang['Thumbnail'] = 'Küçük resim'; 
  357357$lang['title'] = 'Baslik'; 
  358 $lang['Categories management'] = 'Kategoriler yönetimi'; 
   358$lang['Album list management'] = 'Albümler yönetimi'; 
  359359$lang['Piwigo configuration'] = 'Piwigo yapilandirma'; 
  360360$lang['Piwigo administration'] = 'Piwigo yönetim'; 
  361 $lang['Edit a category'] = 'Kategori düzenle'; 
   361$lang['Edit album'] = 'albüm düzenle'; 
  362362$lang['Group management'] = 'Grup yönetimi'; 
  363363$lang['User list'] = 'Kullanicilar listesi'; 
   
  388388$lang['unset'] = 'Kaldirmak'; 
  389389$lang['Month'] = 'Sıra'; 
  390 $lang['Update categories informations'] = 'Kategorilerin bilgilerini güncelle'; 
   390$lang['Update albums informations'] = 'albümlerin bilgilerini güncelle'; 
  391391$lang['Update images informations'] = 'Resimlerin bilgilerini güncelle'; 
  392392$lang['Synchronize'] = 'Senkronize'; 
  393 $lang['reduce to single existing categories'] = 'Tek mevcut kategorilere azaltmak'; 
   393$lang['reduce to single existing albums'] = 'mevcut albümleri küçült'; 
  394394$lang['Choose an option'] = 'Bir seçenek seç'; 
  395 $lang['display maximum informations (added categories and elements, deleted categories and elements)'] = 'en fazla bilgi göster(eklenen kategorileri ve elemanları,silinenkategoriler ve elemanları)'; 
   395$lang['display maximum informations (added albums and elements, deleted albums and elements)'] = 'Ekran en fazla bilgisi (eklenen albümler resimler, silinen albümler resimler)'; 
  396396$lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'Piwigo sürümü uzak sitede farklı'; 
  397397$lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'Uzak site ve Piwigo üzerinde create_listing_file.php sürümleri aynı olmalıdır'; 
   
  403403$lang['File/directory read error'] = 'Dosya / dizin okuma hatası'; 
  404404$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Dosya veya dizin erişemez (ya yok yada erişim reddedildi)'; 
  405 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the category directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'Bir resim thumbnail (küçük resim) gerektirir. Thumbnail alt dizinde mevcut kategori dizinin "thumbnail" listesinde olmalıdır.Thumbnail yapılandırılmış thumbnail öneki ve uzantısı ile aşağıdaki listede arasında olmalıdır :'; 
   405$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'Bir resim thumbnail (küçük resim) gerektirir. Thumbnail alt dizinde mevcut kategori dizinin "thumbnail" listesinde olmalıdır.Thumbnail yapılandırılmış thumbnail öneki ve uzantısı ile aşağıdaki listede arasında olmalıdır :'; 
  406406$lang['missing thumbnail'] = 'thumbnail eksik'; 
  407 $lang['categories deleted in the database'] = 'kategoriler veritabanından silindi'; 
   407$lang['albums deleted in the database'] = 'veri tabanından silinen albümler'; 
  408408$lang['elements deleted in the database'] = 'elemanlar veritabanında silindi'; 
  409409$lang['images candidates for metadata synchronization'] = 'metadata senkronizasyon için görüntüleri adayları'; 
  410410$lang['elements informations synchronized with files metadata'] = 'elemanları bilgiler dosyaları ile metadata senkronize edildi'; 
  411411$lang['errors during synchronization'] = 'Senkronizasyon sırasında hatalar'; 
  412 $lang['categories added in the database'] = 'kategoriler veritabanında eklendi'; 
   412$lang['albums added in the database'] = 'veri tabanına eklenen albümler'; 
  413413$lang['elements added in the database'] = 'elemanlar veritabanında ekledi'; 
  414414$lang['elements updated in the database'] = 'elemanlar veritabanında güncellendi'; 
   
  434434$lang['user_status_normal'] = 'Kullanıcı'; 
  435435$lang['user_status_webmaster'] = 'Site Yöneticisi'; 
  436 $lang['Virtual category'] = 'Sanal kategori'; 
   436$lang['Virtual album'] = 'Sanal albüm'; 
  437437$lang['Waiting'] = 'Bekleyen'; 
  438438$lang['default'] = 'Varsayılan'; 
   
  441441$lang['Not linked elements'] = 'Bağlantısız elemanları'; 
  442442$lang['Specials'] = 'Özel Ürünler'; 
  443 $lang['Files with same name in more than one physical category'] = 'Birden fazla fiziksel kategoride Özdeş dosyalar isimleri'; 
   443$lang['Files with same name in more than one physical album'] = 'birden fazla fiziksel albüm içinde aynı dosya isimleri'; 
  444444$lang['Overall'] = 'Genel bakış'; 
  445445$lang['Year'] = 'Yıl'; 
   
  458458$lang['Send an information email to group members'] = 'Grup üyelerine bilgi e-postası gönder'; 
  459459$lang['Group'] = 'Grup'; 
  460 $lang['[%s] Come to visit the category %s'] = '[%s] Kategoriyi ziyaret et %s'; 
   460$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] albümü gez%s'; 
  461461$lang['Hello,'] = 'Merhaba,'; 
  462462$lang['See you soon.'] = 'Sonra görüşürüz.'; 
  463 $lang['Come to discover the category:'] = 'Kategoriyi keşfet:'; 
   463$lang['Discover album:'] = 'Albümü tanı:'; 
  464464$lang['Mail content'] = 'Posta içeriği'; 
  465465$lang['none'] = 'Hiç'; 
   
  585585$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'ptimizasyonları bazı hatalar ile tamamlanmıştır.'; 
  586586$lang['Modify information'] = 'Bilgi değiştirme'; 
  587 $lang['edit category informations'] = 'Bu kategoride bilgileri düzenlemek'; 
   587$lang['edit album'] = 'albüm bilgisini düzenle'; 
  588588$lang['nothing'] = 'hiçbir şey'; 
  589589$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'boş olan değerleri geçersiz kılar'; 
   
  591591$lang['Manage image ranks'] = 'Resim rütbesini yönet'; 
  592592$lang['Edit ranks'] = 'Rütbeleri yönet'; 
  593 $lang['No element in this category'] = 'Bu kategoride hiçbir eleman yok'; 
   593$lang['No element in this album'] = 'albümde eleman yok'; 
  594594$lang['Images manual order was saved'] = 'Resimlerin elle sırlandırılması kayıt edildi'; 
  595595$lang['ranks'] = 'rütbeler'; 
   
  634634$lang['unknown'] = 'bilinmeyen'; 
  635635$lang['Upload Photos'] = 'Resimler Yükle'; 
  636 $lang['Drop into category'] = 'Kategori içine bırak'; 
   636$lang['Drop into album'] = 'albüm içine bırak'; 
  637637$lang['+ Add an upload box'] = '+ Bir yükleme kutusu ekleyin'; 
  638638$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Bir "%s" dizini açınız Piwigo kurduğunuz yerde.'; 
  639639$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Yetki veriniz (chmod 777) "%s" dizinine chmod 777 yapınız Piwigo kurduğunuz yerde'; 
  640 $lang['existing category'] = 'kategori mevcut'; 
  641 $lang['create a new category'] = 'yeni bir kategori yarat'; 
  642 $lang['Category name'] = 'kategori ismi'; 
  643 $lang['Category "%s" has been added'] = 'kategori "%s" eklendi'; 
   640$lang['existing album'] = 'olan albüm'; 
   641$lang['create a new album'] = 'albüm albüm aç'; 
   642$lang['Album name'] = 'Albüm ismi'; 
   643$lang['Album "%s" has been added'] = 'kategori "%s" eklendi'; 
  644644$lang['Uploaded Photos'] = 'Yüklenen resimler'; 
  645645$lang['%d photos uploaded'] = '%d resimler yüklendi'; 
  646646$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Gizlilik seviyesi "%s" için'; 
  647 $lang['Category "%s" now contains %d photos'] = 'kategori "%s" şimdi %d resimlerini içeriyor'; 
   647$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'kategori "%s" şimdi %d resimlerini içeriyor'; 
  648648$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Düzenle bu dizi %d resimleri'; 
  649649$lang['Select files'] = 'Dosyaları seçin'; 
   
  672672$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Yazma erişimi ekle "%s" dizinine'; 
  673673$lang['Administration Home'] = 'Yönetim Ana sayfa'; 
  674 $lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Kategoriler alfabetik sayısal sıralaması'; 
  675 $lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Kategoriler ters alfabetik sayısal sıralaması'; 
   674$lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Albümler alfabetik sıralamada'; 
   675$lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Albümler ters alfabetik sıralamada'; 
  676676$lang['Change Admin Colors'] = 'Yönetim sayfa renk değişimi'; 
  677677$lang['Delete this theme'] = 'Bu temayı sil'; 
 • trunk/language/tr_TR/common.lang.php

  r8255 r8270  
  3030 
  3131$lang['%d Kb'] = '%d Kilobayt'; 
  32 $lang['%d category updated'] = '%d Kategori Güncellendi'; 
  33 $lang['%d categories updated'] = '%d Kategoriler Güncellendi'; 
   32$lang['%d album updated'] = '%d albüm güncellendi'; 
   33$lang['%d albums updated'] = '%d albümler güncellendi'; 
  3434$lang['%d comment to validate'] = '%d Doğrulanacak yorum'; 
  3535$lang['%d comments to validate'] = '%d Doğrulanacak yorumlar '; 
   
  5353$lang['Author'] = 'Yazar'; 
  5454$lang['Average rate'] = 'Ortalama Puan'; 
  55 $lang['Categories'] = 'Kategoriler'; 
  56 $lang['Category'] = 'Kategori'; 
   55$lang['Albums'] = 'Albümler'; 
   56$lang['Album'] = 'Albüm'; 
  5757$lang['Close this window'] = 'Pencereyi Kapat'; 
  5858$lang['Complete RSS feed (images, comments)'] = ' RSS alanını tamamla  (resimler, yorumlar)'; 
   
  116116$lang['Tag'] = 'Etiket'; 
  117117$lang['Tags'] = 'Etiketler'; 
  118 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated categories, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS beslemeleri bu site üzerinden gelen haberleri kolay bir şekilde okumanızı sağlar.'; 
   118$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'Bu RSS beslemesi bu siteden yeni resimler, güncellenen albümler, yeni yorumlar içerir. Bir RSS okuyucu ile kullanılabilir'; 
  119119$lang['Unknown feed identifier'] = 'Bilinmeyen besleme kimliği'; 
  120120$lang['User comments'] = 'Ziyaretçi Yorumları'; 
   
  132132$lang['ascending'] = 'Artan'; 
  133133$lang['author(s) : %s'] = 'Yazar(lar) : %s'; 
  134 $lang['Expand all categories'] = 'Tüm kategorileri genişlet'; 
   134$lang['Expand all albums'] = 'albümleriaç'; 
  135135$lang['posted after %s (%s)'] = 'Şundan sonra gönderildi %s (%s)'; 
  136136$lang['posted before %s (%s)'] = 'Şundan önce gönderildi %s (%s)'; 
   
  189189$lang['Hello'] = 'Merhaba'; 
  190190$lang['available for administrators only'] = 'Yöneticilere Özel'; 
  191 $lang['shows images at the root of this category'] = 'Bu kategori anasayfası'; 
   191$lang['shows images at the root of this album'] = 'bu albüm kökündeki resimleri gösterir'; 
  192192$lang['See last users comments'] = 'Son Yorumları Gör'; 
  193193$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'Galeri görünümünü düzenle'; 
   
  195195$lang['Home'] = 'Anasayfa'; 
  196196$lang['Identification'] = 'Kimlik'; 
  197 $lang['in this category'] = 'Bu kategoride'; 
  198 $lang['in %d sub-category'] = '%d tane alt kategori'; 
  199 $lang['in %d sub-categories'] = '%d tane alt kategori'; 
   197$lang['in this album'] = ' bu albüm içinde'; 
   198$lang['in %d sub-album'] = 'bu %d alt-albümiçinde'; 
   199$lang['in %d sub-albums'] = 'bu %d alt-albümler içinde'; 
  200200$lang['included'] = 'dahili'; 
  201201$lang['Invalid password!'] = 'Yanlış Parola!'; 
   
  217217$lang['IP: %s'] = 'IP: %s'; 
  218218$lang['Browser: %s'] = 'Web Tarayıcı: %s'; 
  219 $lang['display all elements in all sub-categories'] = 'Tüm kategorilerdeki ve alt kategorilerdeki içeriği göster'; 
   219$lang['display all elements in all sub-albums'] = 'albümlere ve alt albümlere ait bütün elemanları göster'; 
  220220$lang['return to normal view mode'] = 'normal görüntü moduna geri dön'; 
  221221$lang['display a calendar by posted date'] = 'gönderme gününü takvimde göster'; 
   
  255255$lang['Random pictures'] = 'Karışık resimler'; 
  256256$lang['display a set of random pictures'] = 'rastgele birkaç resim göster'; 
  257 $lang['Recent categories'] = 'Son eklenen kategoriler'; 
  258 $lang['display recently updated categories'] = 'yakın zamanda eklenen kategorileri göster'; 
   257$lang['Recent albums'] = 'son albümler'; 
   258$lang['display recently updated albums'] = 'son güncellenen albümleri göster'; 
  259259$lang['Recent period'] = 'yakın dönem'; 
  260260$lang['Recent pictures'] = 'Son eklenen resimler'; 
   
  277277$lang['Admin: %s'] = 'Yönetici: %s'; 
  278278$lang['Registration of %s'] = 'Tescil Eden: %s'; 
  279 $lang['Category: %s'] = 'Kategori: %s'; 
   279$lang['Album: %s'] = 'Albüm: %s'; 
  280280$lang['Picture name: %s'] = 'resim Adı: %s'; 
  281281$lang['Creation date: %s'] = 'Yaratma Tarihi: %s'; 
   
  285285$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Yönetici, webmaster ve özel kullanıcı bu metodu kullanamaz'; 
  286286$lang['a user use already this mail address'] = 'bu e-posta adresi başka bir kullanıcı tarafından kullanılmaktadır.'; 
  287 $lang['Category results for'] = 'kategori sonuçları'; 
   287$lang['Album results for'] = 'Albüm sonuçları'; 
  288288$lang['Tag results for'] = 'işaretleme sonuçları'; 
  289289$lang['from %s to %s'] = 'şundan %s buna %s'; 
   
  333333$lang['return to homepage'] = 'ana sayfaya dönüş'; 
  334334$lang['Search for Author'] = 'yayımcı kullanıcı adıyla ara'; 
  335 $lang['Search in Categories'] = 'Kategorilerde ara'; 
   335$lang['Search in albums'] = 'Albümlerde ara'; 
  336336$lang['Search by Date'] = 'tarihe göre ara'; 
  337337$lang['Date'] = 'tarih'; 
   
  344344$lang['Search Options'] = 'Detaylı arama'; 
  345345$lang['Search results'] = 'Arama sonuçları'; 
  346 $lang['Search in subcategories'] = 'Alt kategorilerde ara'; 
   346$lang['Search in sub-albums'] = 'Altalbümlerde Ara'; 
  347347$lang['Contact'] = 'iletişim'; 
  348348$lang['Show number of comments'] = 'yorumların sayısını göster'; 
   
  373373$lang['searched words : %s'] = 'aranan kelimeler : %s'; 
  374374$lang['display a calendar by creation date'] = 'oluşturma tarihini takvimde göster'; 
  375 $lang['set as category representative'] = 'varsayılan kategori yap'; 
   375$lang['set as album representative'] = 'albüm temsilcisi oalrak ayarla'; 
  376376$lang['slideshow'] = 'slayt gösterisi'; 
  377377$lang['the beginning'] = 'başlangıç'; 
 • trunk/language/tr_TR/upgrade.lang.php

  r8255 r8270  
  3434$lang['Only administrator can run upgrade: please sign in below.'] = "Sadece yönetici güncelleme çalistirabilir: Asagidan giris yapin."; 
  3535$lang['You do not have access rights to run upgrade'] = "Güncelleme çalistirmak için yetkiniz yok"; 
  36 $lang['All sub-categories of private categories become private'] = "Özel kategorilerin tüm alt kategorileri de özel olur"; 
   36$lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Özel albümlerin alt albümleri de özel olur'; 
  3737$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = "Kullanicilar ve gruplarin izinleri silinmistir"; 
  3838$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = "Sadece küçük resim ön eki ve site yöneticisi posta adresiniz önceki yapilandirman kaydedili"; 
 • trunk/language/zh_CN/admin.lang.php

  r8255 r8270  
  2424$lang['%d association'] = '%d 相关'; 
  2525$lang['%d associations'] = '%d 相关'; 
  26 $lang['%d category including'] = '包含 %d 类'; 
  27 $lang['%d categories including'] = '包含 %d 等类'; 
   26$lang['%d album including'] = '%d 相册包含中'; 
   27$lang['%d albums including'] = '%d 相册包含中'; 
  2828$lang['%d physical'] = '物理 %d'; 
  2929$lang['%d physical'] = '物理 %d '; 
  3030$lang[' and %d virtual'] = ' 和 虚拟 %d '; 
  3131$lang[' and %d virtual'] = ' 和 虚拟 %d '; 
  32 $lang['%d category moved'] = '%d 类已迁移'; 
  33 $lang['%d categories moved'] = '%d 等类已迁移'; 
   32$lang['%d album moved'] = '%d 相册已移动'; 
   33$lang['%d albums moved'] = '%d 相册已移动'; 
  3434$lang['%d group'] = '%d 组'; 
  3535$lang['%d groups'] = '%d 组'; 
   
  5858$lang['Add'] = '增加'; 
  5959$lang['Allow user registration'] = '允许用户注册'; 
  60 $lang['Apply to subcategories'] = '应用于子类中'; 
   60$lang['Apply to sub-albums'] = '应用到子相册'; 
  6161$lang['Associated'] = '关联于'; 
  62 $lang['Association to categories'] = '与类相关联'; 
   62$lang['Association to categories'] = '相册联盟'; 
  6363$lang['Batch management'] = '分批管理'; 
  6464$lang['Caddie management'] = '购物篮管理'; 
  6565$lang['Caddie'] = '购物篮'; 
  66 $lang['Categories authorized thanks to group associations'] = '同组成员可以访问授权类'; 
  67 $lang['Categories manual order was saved'] = '类手动排序已保存'; 
  68 $lang['Category elements associated to the following categories: %s'] = '本类成员与如下类产生关联: %s'; 
   66$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = '相册组织授权感谢协会'; 
   67$lang['Album manual order was saved'] = '相册手工排序已保存'; 
   68$lang['Album elements associated to the following albums: %s'] = '相册里的相片已联合到以下相册: %s'; 
  6969$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = '因未知原因导致更新检测失败.'; 
  7070$lang['Check for upgrade'] = '检测更新'; 
   
  104104$lang['Informations'] = '信息'; 
  105105$lang['Install'] = '安装'; 
  106 $lang['Link all category elements to a new category'] = '把所有本类中的成员关联到一个新类'; 
  107 $lang['Link all category elements to some existing categories'] = '把所有本类中的成员关联到已存在类中'; 
  108 $lang['Linked categories'] = '关联类'; 
   106$lang['Link all album elements to a new album'] = '链接所有相册的相片到新的相册'; 
   107$lang['Link all album elements to some existing albums'] = '链接所有相册的相片到现有的相册'; 
   108$lang['Linked albums'] = '已链接相册'; 
  109109$lang['Lock gallery'] = '冻结图库'; 
  110110$lang['Maintenance'] = '维护'; 
  111 $lang['Manage permissions for a category'] = '对类进行权限管理'; 
   111$lang['Edit album permissions'] = '管理相册的权限'; 
  112112$lang['Manage permissions for group "%s"'] = '对组 "%s" 进行权限管理'; 
  113113$lang['Manage permissions for user "%s"'] = '对用户 "%s" 进行权限管理'; 
   
  115115$lang['Members'] = '成员'; 
  116116$lang['Metadata synchronized from file'] = '对文件进行元数据同步'; 
  117 $lang['Move categories'] = '移动类'; 
   117$lang['Move albums'] = '移动相册'; 
  118118$lang['Move'] = '移动'; 
  119119$lang['Name'] = '名字'; 
  120120$lang['New name'] = '新名'; 
  121 $lang['New parent category'] = '新父类'; 
   121$lang['New parent album'] = '新的父相册'; 
  122122$lang['New tag'] = '新标签'; 
  123123$lang['Number of comments per page'] = '每页评论数'; 
  124124$lang['Number of rates'] = '投票数'; 
  125125$lang['Number of thumbnails to create'] = '缩略图数'; 
  126 $lang['Only private categories are listed'] = '只列表显示私类'; 
   126$lang['Only private albums are listed'] = '只列出私有相册'; 
  127127$lang['Operating system'] = '操作系统'; 
  128128$lang['Options'] = '选项'; 
  129 $lang['Other private categories'] = '另外私类'; 
   129$lang['Other private albums'] = '其他私有相册'; 
  130130$lang['Page banner'] = '页标语'; 
  131 $lang['Parent category'] = '父类'; 
   131$lang['Parent album'] = '父相册'; 
  132132$lang['Path'] = '路径'; 
  133133$lang['Permalink'] = '固定链接'; 
  134 $lang['Permalink %s has been previously used by category %s. Delete from the permalink history first'] = '链接 %s 先前已经被类 %s 使用. 请删除固定链接历史记录'; 
   134$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = '固定链接 %s 已被 %s 相册使用了。请先从固定链接历史记录删除。'; 
  135135$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = '固定链接中包含了非法字符("a-zA-Z0-9", "-", "_" ou "/"). 禁止使用数字和以"-"开头后面紧跟数字'; 
  136 $lang['Permalink %s is already used by category %s'] = '链接 %s 已经被类 %s 使用.'; 
   136$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = '固定链接 %s 已被 %s 相册使用了'; 
  137137$lang['Permalink history'] = '固定链接历史记录'; 
  138138$lang['Permalinks'] = '固定链接'; 
   
  152152$lang['Reject'] = '取消'; 
  153153$lang['Representant'] = '代理人'; 
  154 $lang['Representation of categories'] = '类表现'; 
   154$lang['Representation of albums'] = '相册代表'; 
  155155$lang['Representative'] = '代理人'; 
  156156$lang['Represents'] = '代理'; 
  157157$lang['Save order'] = '保存排序'; 
  158158$lang['Save to permalink history'] = '保存到固定链接的历史记录中'; 
  159 $lang['Select at least one category'] = '至少选中一个类'; 
   159$lang['Select at least one album'] = '选择最后一个相册'; 
  160160$lang['Select at least one picture'] = '至少选中一张图片'; 
  161161$lang['Select at least one user'] = '至少选中一个用户'; 
   
  164164$lang['Status'] = '状态'; 
  165165$lang['Statistics'] = '统计'; 
  166 $lang['Storage category'] = '保存类'; 
   166$lang['Storage album'] = '存储相册'; 
  167167$lang['Sum of rates'] = '总投票分'; 
  168168$lang['Tag "%s" already exists'] = '标签 "%s" 已存在'; 
   
  180180$lang['Validation'] = '确认'; 
  181181$lang['Version'] = '版本'; 
  182 $lang['Virtual categories movement'] = '移动虚拟类'; 
  183 $lang['Virtual categories to move'] = '将要移动的虚拟类'; 
  184 $lang['Virtual category name'] = '虚拟类名'; 
   182$lang['Virtual categories movement'] = '虚拟相册移动操作'; 
   183$lang['Virtual albums to move'] = '移动虚拟相册'; 
   184$lang['Virtual album name'] = '虚拟相册名称'; 
  185185$lang['Webmaster cannot be deleted'] = '不能删除网管帐户'; 
  186186$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = '你运行的是源码开发版本, 不能检测最新版.'; 
  187187$lang['You cannot delete your account'] = "你不能删除自己本身帐号"; 
  188 $lang['You cannot move a category in its own sub category'] = '你不能把类移到它本身子类中'; 
   188$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = '您不能将一个相册移动到其子相册里'; 
  189189$lang['You need to confirm deletion'] = '你必须确认删除操作'; 
  190190$lang['add tags'] = '增加标签'; 
  191191$lang['Adviser'] = '顾问'; 
  192 $lang['associate to category'] = '关联到类'; 
   192$lang['Associate to album'] = '联合到相册'; 
  193193$lang['associate to group'] = '关联到组'; 
  194194$lang['Authorized'] = '授权'; 
  195 $lang['Add a virtual category'] = '增加虚拟类'; 
  196 $lang['Authorize users to add comments on selected categories'] = '允许用户对所选类发表评论'; 
  197 $lang['The name of a category should not be empty'] = '类名不能为空'; 
  198 $lang['Lock categories'] = '冻结类'; 
  199 $lang['Private category'] = '私类'; 
  200 $lang['Public category'] = '公类'; 
   195$lang['Add a virtual album'] = '添加一个虚拟相册'; 
   196$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = '让用户可在所选相册里发表评论'; 
   197$lang['The name of an album must not be empty'] = '相册名称不能为空'; 
   198$lang['Lock albums'] = '锁定相册'; 
   199$lang['Private'] = '私有相册'; 
   200$lang['Public'] = '公共相册'; 
  201201$lang['Find a new representant by random'] = '随机寻找代理人'; 
  202202$lang['Public / Private'] = '公有 / 私有'; 
  203 $lang['Manage authorizations for selected categories'] = '管理所选类权限'; 
  204 $lang['Select uploadable categories'] = '选择上传类'; 
  205 $lang['Virtual category added'] = '虚拟类已加入'; 
  206 $lang['Virtual category deleted'] = '虚拟类已删除'; 
  207 $lang['Category'] = '类'; 
   203$lang['Manage authorizations for selected albums'] = '管理所选相册的授权'; 
   204$lang['Select uploadable albums'] = '选择可上传的相册'; 
   205$lang['Virtual album added'] = '虚拟相册已添加'; 
   206$lang['Virtual album deleted'] = '虚拟相册已删除'; 
   207$lang['Album'] = '相册'; 
  208208$lang['Access type'] = '权限类型'; 
  209209$lang['Comments'] = '评论'; 
   
  216216$lang['confirm'] = '设置'; 
  217217$lang['Date'] = '日期'; 
  218 $lang['delete category'] = '删除类'; 
  219 $lang['dissociate from category'] = '取消类关联'; 
   218$lang['delete album'] = '删除相册'; 
   219$lang['Dissociate from album'] = '从相册里分离'; 
  220220$lang['dissociate from group'] = '取消组关联'; 
  221 $lang['edit category permissions'] = '修改类权限'; 
  222 $lang['Category informations updated successfully.'] = '类信息成功更新.'; 
   221$lang['edit album permissions'] = '修改相册权限'; 
   222$lang['Album updated successfully'] = '相册信息已上传成功.'; 
  223223$lang['Authorize upload'] = '允许上传图片'; 
  224224$lang['elements per page'] = '每页图片'; 
   
  237237$lang['This name is already used by another group.'] = '组名已存在.'; 
  238238$lang['High definition'] = '高清'; 
  239 $lang['jump to category'] = '跳转到类'; 
   239$lang['jump to album'] = '跳到相册'; 
  240240$lang['jump to image'] = '跳转到图'; 
  241241$lang['leave'] = '开锁'; 
  242242$lang['Lock'] = '上锁'; 
  243243$lang['Locked'] = '锁定'; 
  244 $lang['manage category elements'] = '管理类成员'; 
  245 $lang['manage sub-categories'] = '管理子类'; 
   244$lang['manage album elements'] = '管理相册里的相片'; 
   245$lang['manage sub-albums'] = '管理子相册'; 
  246246$lang['Manage'] = '管理'; 
  247247$lang['maximum height'] = '最高高度'; 
   
  353353$lang['status'] = '状态'; 
  354354$lang['Directory'] = '文件夹'; 
  355 $lang['sub-categories'] = '子类'; 
   355$lang['sub-albums'] = '子相册'; 
  356356$lang['synchronize metadata'] = '同步元数据'; 
  357357$lang['target'] = '目标'; 
  358358$lang['Thumbnail'] = '缩略图'; 
  359359$lang['title'] = '标题'; 
  360 $lang['Categories management'] = '类管理'; 
   360$lang['Album list management'] = '相册管理'; 
  361361$lang['Piwigo configuration'] = '配置Piwigo'; 
  362362$lang['Piwigo administration'] = 'Piwigo管理员'; 
  363 $lang['Edit a category'] = '修改类'; 
   363$lang['Edit album'] = '修改一个相册'; 
  364364$lang['Group management'] = '组管理'; 
  365365$lang['User list'] = '用户名单'; 
   
  389389$lang['Unlocked'] = '解锁'; 
  390390$lang['unset'] = '清空'; 
  391 $lang['Update categories informations'] = '更新类信息'; 
   391$lang['Update albums informations'] = '上传相册信息'; 
  392392$lang['Update images informations'] = '更新图信息'; 
  393393$lang['Synchronize'] = '同步'; 
  394 $lang['reduce to single existing categories'] = '只能处理一个类'; 
   394$lang['reduce to single existing albums'] = '减少现有的单独相册'; 
  395395$lang['Choose an option'] = '选择一个选项'; 
  396 $lang['display maximum informations (added categories and elements, deleted categories and elements)'] = '显示全部信息 (增加类, 增加图片, 删除类和图片)'; 
   396$lang['display maximum informations (added albums and elements, deleted albums and elements)'] = '显示最全的信息 (添加相册和相片,删除相册和相片)'; 
  397397$lang['Piwigo version differs on the remote site'] = '与远端站点的Piwigo版本不相同'; 
  398398$lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = '与远端站点文件create_listing_file.php版本和Piwigo版本必须相同'; 
   
  404404$lang['File/directory read error'] = '文件/文件夹打开错误'; 
  405405$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = '无法打开文件或文件夹(要么根本不存在,要么拒绝访问)'; 
  406 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the category directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = '每个图片文件需要一个缩略图.缩略图应该存在于类文件夹下的子文件夹"thumbnail"中. 缩略图文件名应该以设置参数"prefix_thumbnail"开始, 扩展名为:'; 
   406$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = '每个图片文件需要一个缩略图.缩略图应该存在于类文件夹下的子文件夹"thumbnail"中. 缩略图文件名应该以设置参数"prefix_thumbnail"开始, 扩展名为:'; 
  407407$lang['missing thumbnail'] = '缺少缩略图'; 
  408 $lang['categories deleted in the database'] = '类已从数据库中删除'; 
   408$lang['albums deleted in the database'] = '相册已从数据库删除'; 
  409409$lang['elements deleted in the database'] = '图片已从数据库中删除'; 
  410410$lang['images candidates for metadata synchronization'] = '对应同步元数据的候选图片'; 
  411411$lang['elements informations synchronized with files metadata'] = '附有元数据的同步图片信息informations des images synchronisées avec les méta-données'; 
  412412$lang['errors during synchronization'] = '同步期间发生错误'; 
  413 $lang['categories added in the database'] = '增加类到数据库'; 
   413$lang['albums added in the database'] = '相册已添加到数据库'; 
  414414$lang['elements added in the database'] = '增加图片到数据库'; 
  415415$lang['elements updated in the database'] = '更新数据库中的图片'; 
   
  436436$lang['user_status_normal'] = '游客'; 
  437437$lang['user_status_webmaster'] = '网管'; 
  438 $lang['Virtual category'] = '虚拟类'; 
   438$lang['Virtual album'] = '虚拟相册'; 
  439439$lang['Waiting'] = '等待'; 
  440440$lang['default'] = '默认'; 
   
  443443$lang['Not linked elements'] = '无链接图片'; 
  444444$lang['Specials'] = '特殊'; 
  445 $lang['Files with same name in more than one physical category'] = '在好几个物理类中存在同名文件'; 
   445$lang['Files with same name in more than one physical album'] = '同一个文件名存在于多个物理相册中'; 
  446446 
  447447$lang['Overall'] = '全局视图'; 
   
  462462$lang['Send an information email to group members'] = '向组成员发送一份信息邮件'; 
  463463$lang['Group'] = '组'; 
  464 $lang['[%s] Come to visit the category %s'] = '[%s] 访问了类 %s'; 
   464$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] 参观相册 %s'; 
  465465$lang['Hello,'] = '你好,'; 
  466466$lang['See you soon.'] = '再见.'; 
  467 $lang['Come to discover the category:'] = '挖掘类:'; 
   467$lang['Discover album:'] = '探索相册:'; 
  468468$lang['Mail content'] = '邮件内容'; 
  469469$lang['none'] = '没有任何人'; 
   
  591591$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = '有些优化发生错误.'; 
  592592$lang['Modify information'] = '修改信息'; 
  593 $lang['edit category informations'] = '编辑类信息'; 
   593$lang['edit album'] = '修改此相册的信息'; 
  594594$lang['nothing'] = '没有内容'; 
  595595$lang['overrides existing values with empty ones'] = '用空数据来删除已存在的数据'; 
   
  597597$lang['Manage image ranks'] = '管理图片排序'; 
  598598$lang['Edit ranks'] = '修改排序方式'; 
  599 $lang['No element in this category'] = '该类中没有图片'; 
   599$lang['No element in this album'] = '没有相片在此相册里'; 
  600600$lang['Images manual order was saved'] = '图片手动排序已保存'; 
  601601$lang['ranks'] = '顺序'; 
   
  633633$lang['unknown'] = '未知'; 
  634634$lang['Upload Photos'] = '上传相片'; 
  635 $lang['Drop into category'] = '拖进类别'; 
   635$lang['Drop into album'] = '拖进相册'; 
  636636$lang['+ Add an upload box'] = '+ 添加一个上传框'; 
  637637$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = '在您的根目录下创建 "%s" 目录以完成 Piwigo 的安装'; 
  638638$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = '给予根目录下的 "%s" 目录写权限 (chmod 777) 以完成 Piwigo 的安装'; 
  639 $lang['existing category'] = '已存在类别'; 
  640 $lang['create a new category'] = '创建一个新类别'; 
  641 $lang['Category name'] = '类别名称'; 
  642 $lang['Category "%s" has been added'] = '类别 "%s" 已添加'; 
   639$lang['existing album'] = '现有的相册'; 
   640$lang['create a new album'] = '创建一个新相册'; 
   641$lang['Album name'] = '相册名称'; 
   642$lang['Album "%s" has been added'] = '类别 "%s" 已添加'; 
  643643$lang['Uploaded Photos'] = '相片已上传'; 
  644644$lang['%d photos uploaded'] = '%d 相片已上传'; 
  645645$lang['Privacy level set to "%s"'] = '私有级别设置为 "%s"'; 
  646 $lang['Category "%s" now contains %d photos'] = '类别 "%s" 现已包含了 %d 相片'; 
   646$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = '类别 "%s" 现已包含了 %d 相片'; 
  647647$lang['Manage this set of %d photos'] = '管理此设置的 %d 张照片 '; 
  648648$lang['Select files'] = '选择文件'; 
   
  670670$lang['Add write access to the "%s" directory'] = '为 "%s" 目录添加写权限'; 
  671671$lang['Administration Home'] = '管理员首页'; 
  672 $lang['Categories ordered alphanumerically'] = '类别按字母排序'; 
  673 $lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = '类别按字母降序排序'; 
   672$lang['Categories ordered alphanumerically'] = '相册已按字母排序'; 
   673$lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = '相册已按字母倒序排序'; 
  674674$lang['Change Admin Colors'] = '更改管理员后台颜色'; 
  675675$lang['Delete this theme'] = '删除此主题'; 
 • trunk/language/zh_CN/common.lang.php

  r8255 r8270  
  3131$lang['%.2f (rated %d times)'] = '%.2f (标注 %d 次)'; 
  3232$lang['%d Kb'] = '%d KB'; 
  33 $lang['%d category updated'] = '%d 类已更新'; 
  34 $lang['%d categories updated'] = '%d 等多类已更新'; 
   33$lang['%d album updated'] = '%d 相册已更新'; 
   34$lang['%d albums updated'] = '%d 相册已更新'; 
  3535$lang['%d comment to validate'] = '%d 条用户评论被确认'; 
  3636$lang['%d comments to validate'] = '%d 条用户评论被确认'; 
   
  5454$lang['Author'] = '拥有者'; 
  5555$lang['Average rate'] = '评分'; 
  56 $lang['Categories'] = '类'; 
  57 $lang['Category'] = '类'; 
   56$lang['Albums'] = '相册'; 
   57$lang['Album'] = '相册'; 
  5858$lang['Close this window'] = '关闭窗口'; 
  5959$lang['Complete RSS feed (images, comments)'] = '完整RSS回馈(图片, 评论等)'; 
   
  118118$lang['Tag'] = '标签'; 
  119119$lang['Tags'] = '标签簇'; 
  120 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated categories, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS提供通知更新事件功能 : 加入新图片, 更新图类, 新的用户评论. 请使用相关软件来获得RSS.'; 
   120$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS提要,从这个网站上提供新事件的通知:新相片,更新相册,新评论。要使用 RSS 阅读器查看new pictures, updated albums, new comments. To be used with a RSS feed reader.'; 
  121121$lang['Unknown feed identifier'] = '未知流标识'; 
  122122$lang['User comments'] = '用户评论'; 
   
  134134$lang['ascending'] = '升序'; 
  135135$lang['author(s) : %s'] = '拥有者 : %s'; 
  136 $lang['Expand all categories'] = '展开所有类'; 
   136$lang['Expand all albums'] = '展开所有相册'; 
  137137$lang['posted after %s (%s)'] = '插入到 %s (%s) 之后'; 
  138138$lang['posted before %s (%s)'] = '插入到 %s (%s) 之前'; 
   
  190190$lang['Hello'] = '你好'; 
  191191$lang['available for administrators only'] = '只限于管理者'; 
  192 $lang['shows images at the root of this category'] = '显示所有此类图片'; 
   192$lang['shows images at the root of this album'] = '显示此相册根目录下的相片'; 
  193193$lang['See last users comments'] = '查看最新用户评论'; 
  194194$lang['customize the appareance of the gallery'] = '个性化设置'; 
   
  196196$lang['Home'] = '主页'; 
  197197$lang['Identification'] = '身份鉴别'; 
  198 $lang['in this category'] = '在此类中'; 
  199 $lang['in %d sub-category'] = '在 %d 子类中'; 
  200 $lang['in %d sub-categories'] = '在 %d 等子类中'; 
   198$lang['in this album'] = '在此相册里'; 
   199$lang['in %d sub-album'] = '在 %d 子相册里'; 
   200$lang['in %d sub-albums'] = '在n %d 子相册里'; 
  201201$lang['included'] = '包括'; 
  202202$lang['Invalid password!'] = '密码不正确!'; 
   
  212212$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = '图片最大宽度必须大于50'; 
  213213$lang['display a calendar by creation date'] = '通过创建时间显示日历'; 
  214 $lang['display all elements in all sub-categories'] = '平铺显示所有类及其子类图片'; 
   214$lang['display all elements in all sub-albums'] = '显示所有相册和子相册的相片'; 
  215215$lang['return to normal view mode'] = '返回到普通模式显示'; 
  216216$lang['display a calendar by posted date'] = '通过发送时间来显示日历'; 
   
  250250$lang['Random pictures'] = '随机图片'; 
  251251$lang['display a set of random pictures'] = '随机显示图片'; 
  252 $lang['Recent categories'] = '最近更新的类'; 
  253 $lang['display recently updated categories'] = '显示最近更新或创建的类'; 
   252$lang['Recent albums'] = '最新的相册'; 
   253$lang['display recently updated albums'] = '显示最近更新的相册'; 
  254254$lang['Recent period'] = '最近阶段'; 
  255255$lang['Recent pictures'] = '最新图片'; 
   
  267267$lang['return to homepage'] = '返回首页'; 
  268268$lang['Search for Author'] = '搜索上传者'; 
  269 $lang['Search in Categories'] = '在这些类中查询'; 
   269$lang['Search in albums'] = '在相册里搜索'; 
  270270$lang['Search by Date'] = '通过日期查询'; 
  271271$lang['Date'] = '开始日期'; 
   
  278278$lang['Search Options'] = '查询选项'; 
  279279$lang['Search results'] = '搜索结果'; 
  280 $lang['Search in subcategories'] = '在子类中搜索'; 
   280$lang['Search in sub-albums'] = '在子相册里搜索'; 
  281281$lang['searched words : %s'] = '搜索词 : %s'; 
  282282$lang['Contact'] = '联系'; 
  283 $lang['set as category representative'] = '选择此类代理'; 
   283$lang['set as album representative'] = '设置一个相册代表'; 
  284284$lang['Show number of comments'] = '显示评论总数'; 
  285285$lang['Show number of hits'] = '显示查看次数'; 
   
  323323$lang['Admin: %s'] = '管理员: %s'; 
  324324$lang['Registration of %s'] = '注册 %s'; 
  325 $lang['Category: %s'] = '类别: %s'; 
   325$lang['Album: %s'] = '相册: %s'; 
  326326$lang['Picture name: %s'] = '图片名: %s'; 
  327327$lang['Creation date: %s'] = '创建日期: %d'; 
   
  333333$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = '管理员, 网管和特定用户不能使用此方法功能'; 
  334334$lang['a user use already this mail address'] = '邮箱地址已存在'; 
  335 $lang['Category results for'] = '符合查询类结果'; 
   335$lang['Album results for'] = '相册的结果'; 
  336336$lang['Tag results for'] = '符合查询标签结果'; 
  337337$lang['from %s to %s'] = '从 %s 到 %s'; 
 • trunk/language/zh_CN/upgrade.lang.php

  r8255 r8270  
  3636$lang['Only administrator can run upgrade: please sign in below.'] = "只有管理员能运行升级操作:请先登录。"; 
  3737$lang['You do not have access rights to run upgrade'] = "您没有执行升级程序的权限"; 
  38 $lang['All sub-categories of private categories become private'] = "所有私有类别下的子类别都将成为私有。"; 
   38$lang['All sub-albums of private albums become private'] = '相册里的所有子相册都成为私有'; 
  3939$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = "用户和组的权限已被清除"; 
  4040$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = "在前一个配置操作中,只有缩略图的前缀和网站管理员的邮件地址被保存了。"; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.