Changeset 8347


Ignore:
Timestamp:
12/28/10 17:15:13 (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - lv_LV cleaning

Location:
trunk/language/lv_LV
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/lv_LV/admin.lang.php

  r8270 r8347  
  5858$lang['Apply to sub-albums'] = 'Pielietot apakšalbūmiem'; 
  5959$lang['Associated'] = 'Saistītas'; 
  60 $lang['Association to categories'] = 'Saistībā ar albūmiem'; 
  6160$lang['Batch management'] = 'Pakešveida apstrāde'; 
  6261$lang['Caddie management'] = 'Groza pārvaldīšana'; 
   
  178177$lang['Validation'] = 'Apstiprināšana'; 
  179178$lang['Version'] = 'Versija'; 
  180 $lang['Virtual categories movement'] = 'Virtuālo albūmu kustība'; 
  181179$lang['Virtual albums to move'] = 'Virtuālie albūmi pārvietošanai'; 
  182180$lang['Virtual album name'] = 'Virtuālā albūma nosaukums'; 
   
  187185$lang['You need to confirm deletion'] = 'Jums jāapstiprina izdzēšana'; 
  188186$lang['add tags'] = 'pievienot iezīmes'; 
  189 $lang['Adviser'] = 'Palīgs'; 
  190187$lang['Associate to album'] = 'sasaistīt ar albūmu'; 
  191188$lang['associate to group'] = 'saistīt ar grupu'; 
   
  203200$lang['Virtual album added'] = 'Virtuālais albūms pievienots'; 
  204201$lang['Virtual album deleted'] = 'Virtuālais albūms izdzēsts'; 
  205 $lang['Album'] = 'Albūms'; 
  206202$lang['Access type'] = 'Piekļuves tips'; 
  207203$lang['Comments'] = 'Komentāri'; 
   
  599595$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Ātrā vietējā sinhronizācija'; 
  600596$lang['No photo can be deleted'] = 'Nav attēlu, ko izdzēst'; 
  601 $lang['Note: photo deletion does not apply to photos added by synchronization. For photos added by synchronization, remove them from the filesystem and then perform another synchronization.'] = 'Note: attēlu dzēšana neattiecas uz attēliem, kas pievienoti sinhronizēti. Sinhronizēti pievienotos vispirms dzēšiet no failu sistēmas un tad sinhronizējiet.'; 
  602597$lang['Delete selected photos'] = 'Dzēst izvēlētos attēlus'; 
  603598$lang['%d photo was deleted'] = '%d attēls izdzēsts'; 
   
  625620$lang['Themes'] = 'Tēmas'; 
  626621$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Piwigo lietošanas instrukcija'; 
  627 $lang['Order alphanumerically'] = 'Alfabētiskā kārtība'; 
  628 $lang['Order alphanumerically reverse'] = 'Reversā alfabētiskā kārtība'; 
  629622$lang['Installed Themes'] = 'Instalētās Tēmas'; 
  630623$lang['Add New Theme'] = 'Pievienot jaunu tēmu'; 
   
  671664$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Pievienot rakstīšanas tiesības mapei "%s"'; 
  672665$lang['Administration Home'] = 'Vadības panelis'; 
  673 $lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Albūmi sakārtoti alfabētiskā secībā'; 
  674 $lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Albūmi sakārtoti anti albabētiskā secībā'; 
  675666$lang['Change Admin Colors'] = 'Izmainīt vadības paneļa krāsas'; 
  676667$lang['Delete this theme'] = 'Dzēst šo tēmu'; 
 • trunk/language/lv_LV/common.lang.php

  r8270 r8347  
  129129$lang['add this image to your favorites'] = "pievienot šo attēlu jūsu izlasei"; 
  130130$lang['Administration'] = "Administrēšana"; 
  131 $lang['Adviser mode enabled'] = "Ieslēgts padomdēvēja režīms"; 
  132131$lang['all'] = "visi"; 
  133132$lang['ascending'] = "augšupejošs"; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.