Changeset 8491


Ignore:
Timestamp:
01/07/11 14:06:42 (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - update admin no_NO (Norwegian) thanks to atlew

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/no_NO/admin.lang.php

  r8490 r8491  
  3535$lang['%d members'] = '%d medlemmer'; 
  3636$lang['%d tag'] = '%d tag'; 
  37 $lang['%d tags'] = '%d tags'; 
   37$lang['%d tags'] = '%d tager'; 
  3838$lang['%d user comment rejected'] = '%d bruker kommentar avvist'; 
  3939$lang['%d user comments rejected'] = '%d bruker kommentarer avvist'; 
   
  138138$lang['Permission granted'] = 'Tillatelse godtatt'; 
  139139$lang['Picture informations updated'] = 'Bildeinformasjon oppdatert'; 
  140 $lang['Plugins'] = 'Plugins'; 
   140$lang['Plugins'] = 'Tilleggsprogram'; 
  141141$lang['Position'] = 'Posisjon'; 
  142142$lang['Preferences'] = 'Preferanser'; 
   
  482482$lang['Correction applied with error'] = 'Rettelse er gjennomført med feil'; 
  483483$lang['%d anomaly has been detected.'] = '%d en unormalitet har blitt oppdaget.'; 
  484 $lang['%d anomalies have been detected.'] = '%d anomalies have been detected.'; 
   484$lang['%d anomalies have been detected.'] = '%d unormaliteter har blitt oppdaget.'; 
  485485$lang['%d anomaly has been corrected.'] = '%d unormalitet har blitt rettet.'; 
  486486$lang['%d anomalies have been detected corrected.'] = '%d en unormaliteter har blitt oppdaget og rettet.'; 
   
  720720$lang['The following tag was deleted'] = 'Følgende tag er slettet'; 
  721721$lang['Miscellaneous'] = 'Diverse'; 
  722 $lang['User Upload'] = 'User Upload'; 
  723 $lang['Virtual Links'] = 'Virtual Links'; 
   722$lang['User Upload'] = 'Bruker opplasting'; 
   723$lang['Virtual Links'] = 'Virtuelle Linker'; 
  724724$lang['There is no other language available.'] = 'Det er ingen andre språk tilgjengelig.'; 
  725725$lang['There is no other plugin available.'] = 'Det er ingen andre tilleggsprogrammer tilgjengelig.'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.