Changeset 8495


Ignore:
Timestamp:
01/07/11 17:16:06 (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - update sk_SK thanks to dodo

Location:
trunk/language/sk_SK
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/sk_SK/admin.lang.php

  r8444 r8495  
  754754$lang['Unknown upload error'] = 'Neznáma chyba nahrávania'; 
  755755$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Chyba súboru "%s" : %s'; 
   756$lang['automatic order'] = 'automatické zoradenie'; 
   757$lang['manual order'] = 'manuálne zoradenie'; 
   758$lang['Albums automatically sorted'] = 'Automaticky triedené albumy'; 
   759$lang['Keep high definition'] = 'Udržať vysoké rozlíšenie'; 
   760$lang['The high definition maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Šírka vysokého rozlíšenia musí byť číslo medzi %d a %d'; 
   761$lang['The high definition maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Výška vysokého rozlíšenia musí byť číslo medzi %d a %d'; 
   762$lang['The high definition image quality must be a number between %d and %d'] = 'Kvalita fotky vo vysokom rozlíšení musí byť číslo medzi %d a %d'; 
   763$lang['Batch Manager'] = 'Správca dávky'; 
   764$lang['include child albums'] = 'vrátane podalbumov'; 
   765$lang['Selection'] = 'Výber'; 
   766$lang['Action'] = 'Akcia'; 
   767$lang['Set author'] = 'Nastavenie autora'; 
   768$lang['Set title'] = 'Nastavenie názvu'; 
   769$lang['Set creation date'] = 'Nastavenie dátumu vytvorenia'; 
   770$lang['Apply action'] = 'Pridaj akciu'; 
   771$lang['on the %d selected photos'] = 'na %d vybraných fotografií'; 
   772$lang['%d of %d photos selected'] = '%d z %d vybraných fotografií'; 
   773$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Žiadna fotografia vybraná, %d fotografií v súčasnom súbore'; 
   774$lang['All %d photos are selected'] = 'Všetkých %d fotografií vybraných'; 
   775$lang['remove this filter'] = 'odstráň tento filter'; 
   776$lang['predefined filter'] = 'predefinovaný filter'; 
   777$lang['last import'] = 'ostatný import'; 
   778$lang['with no virtual album'] = 'bez virtuálnych albumov'; 
   779$lang['duplicates'] = 'duplicity'; 
   780$lang['Add a filter'] = 'Pridaj filter'; 
   781$lang['Remove all filters'] = 'Odstráň všetky filtre'; 
   782$lang['Refresh photo set'] = 'Obnoviť foto súbor'; 
   783$lang['The whole page'] = 'Celá stránka'; 
   784$lang['The whole set'] = 'Celý súbor'; 
   785$lang['thumbnails per page'] = 'zmenšeniny na stránku'; 
   786$lang['No photo in the current set.'] = 'Žiadna fotografia v súčasnom súbore.'; 
   787$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Nie je označená žiadna fotografia, nie je možné pokračovať v akcii.'; 
   788$lang['Choose an action'] = 'Zvoľ akciu'; 
   789$lang['remove author'] = 'odstrániť autora'; 
   790$lang['Type here the author name'] = 'Sem napíšte meno autora'; 
   791$lang['remove title'] = 'odstrániť názov'; 
   792$lang['Type here the title'] = 'Sem napíšte názov'; 
   793$lang['remove creation date'] = 'odstrániť dátum vytvorenia'; 
   794$lang['with no album'] = 'bez albumu'; 
   795$lang['with no tag'] = 'bez kľúčového slova'; 
  756796?> 
 • trunk/language/sk_SK/common.lang.php

  r8327 r8495  
  331331$lang['Waiting page: %s'] = 'Čakanie na stránku: %s'; 
  332332$lang['Picture uploaded by %s'] = 'Fotografia nahraná %s'; 
  333  
  334333$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Zlý stav pre používateľa "hosť", bude použitý východzí stav. Prosím informujte webmastra.'; 
  335  
  336334$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Administrátor, webmaster a špeciálny používateľ nemôžu použiť túto metódu.'; 
  337335$lang['a user use already this mail address'] = 'táto e-mailová adresa je už používaná'; 
   
  361359$lang['show tag cloud'] = 'zobraziť kľúčové slová v bubline'; 
  362360$lang['cloud'] = 'bublina'; 
  363 // --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Colibri (2.1) 
  364  
  365361$lang['Are you sure?'] = 'Ste si istý?'; 
  366362$lang['delete this comment'] = 'vymazať tento komentár'; 
  367  
  368 // missing translations 2.1.0 
  369363$lang['Reset to default values'] = 'Obnoviť východzie hodnoty'; 
  370364$lang['delete all images from your favorites'] = 'vymazať všetky obrázky z Vašich obľúbených'; 
   
  388382$lang['%d Kb'] = '%d Kb'; 
  389383$lang['IP: %s'] = 'IP: %s'; 
   384$lang['%d new comment'] = '%d nový komentár'; 
   385$lang['%d new comments'] = '%d nové komentáre'; 
  390386 
  391387?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.