Changeset 8538


Ignore:
Timestamp:
01/08/11 23:32:06 (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - update cs_CZ thanks to pab

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/cs_CZ/admin.lang.php

  r8443 r8538  
  235235$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Název skupiny nesmí obsahovat " nebo \' nebo být prázdný.'; 
  236236$lang['This name is already used by another group.'] = 'Toto jméno je již používáno pro jinou skupinu.'; 
  237 $lang[''] = ''; 
  238237$lang['High definition'] = 'Vysoké rozlišení'; 
  239238$lang['jump to album'] = 'přejít na album'; 
   
  604603$lang['Released on'] = 'Vydáno'; 
  605604$lang['Number of downloads'] = 'Počet stažení'; 
  606  
  607 // --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Colibri 
  608605$lang['Upload Photos'] = 'Nahrát fotografie'; 
  609606$lang['Drop into album'] = 'Dát do alba'; 
   
  622619$lang['Select files'] = 'Výběr souborů'; 
  623620$lang['JPEG files or ZIP archives with JPEG files inside please.'] = 'JPEG soubory nebo ZIP archivy s JPEG soubory prosím.'; 
  624  
  625 // missing translations 2.1.0 
  626621$lang['Processing treatment.'] = 'Provádím údržbu.'; 
  627622$lang['Please wait...'] = 'Prosím počkejte...'; 
   
  687682$lang['Make this theme available to users'] = 'Zpřístupnit uživatelům'; 
  688683$lang['Page end'] = 'Konec stránky'; 
  689  
  690684$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo nahrávání fotografií'; 
  691685$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Čtěte Piwigo dokumentaci'; 
   
  749743$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Toto téma nebylo navrženo tak, aby bylo přímo aktivovatelné'; 
  750744$lang['Menu Management'] = 'Další funkce'; 
   745$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'Ve vašem souboru php.ini, je nastavení upload_max_filesize (%sB) větší než nastavení post_max_size (%sB), '; 
   746$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'PHP rozšíření Exif není dostupné, admininstrátor by měl vypnout použití exif'; 
   747$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Velikost nahraváného souboru je větší než nastavení upload_max_filesize ve Vašem souboru php.ini: %sB'; 
   748$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'Velikost nahraváného souboru je větší než nastavení post_max_size directive ve Vašem souboru php.ini: %sB'; 
   749$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'Velikost nahraváného souboru je větší než nastavení MAX_FILE_SIZE definovaná v HTML form'; 
   750$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'Nahrávaný soubor byl nahrán pouze částečně'; 
   751$lang['No file was uploaded'] = 'Žádný soubor nebyl nahrán'; 
   752$lang['Missing a temporary folder'] = 'Chybějící dočasný adresář'; 
   753$lang['Failed to write file to disk'] = 'Nepodařilo se zapsat soubor na disk'; 
   754$lang['File upload stopped by extension'] = 'Nahrávání souboru bylo zastaveno kvůlu přípony'; 
   755$lang['Unknown upload error'] = 'Neznámá chyba při nahrávání'; 
   756$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Chyba souboru "%s" : %s'; 
   757$lang['automatic order'] = 'automatické řazení'; 
   758$lang['manual order'] = 'ruční řazení'; 
   759$lang['Albums automatically sorted'] = 'Alba jsou řazena automaticky'; 
   760$lang['Keep high definition'] = 'Zachovat vysoké rozlišení'; 
   761$lang['The high definition maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Maximální vysoké rozlišení - šířka musí být číslo mezi %d a %d'; 
   762$lang['The high definition maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Maximální vysoké rozlišení - výška musí být číslo mezi %d a %d'; 
   763$lang['The high definition image quality must be a number between %d and %d'] = 'Maximální vysoké rozlišení - kvalita musí být číslo mezi %d a %d'; 
   764$lang['Batch Manager'] = 'Správce dávek'; 
   765$lang['include child albums'] = 'zahrnout podřízená alba'; 
   766$lang['Selection'] = 'Výběr'; 
   767$lang['Action'] = 'Akce'; 
   768$lang['Set author'] = 'Nastavit autora'; 
   769$lang['Set title'] = 'Nastavit název'; 
   770$lang['Set creation date'] = 'Nastavit datum vytvoření'; 
   771$lang['Apply action'] = 'Provést akci'; 
   772$lang['on the %d selected photos'] = 'na %d vybraných fotografiích'; 
   773$lang['%d of %d photos selected'] = '%d z %d fotografií vybráno'; 
   774$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Žádná fotografie nebyla vybrána, %d fotografií v množině'; 
   775$lang['All %d photos are selected'] = 'Všech %d fotografií bylo vybráno'; 
   776$lang['remove this filter'] = 'smazat tento filtr'; 
   777$lang['predefined filter'] = 'předdefinovaný filtr'; 
   778$lang['last import'] = 'poslední import'; 
   779$lang['with no virtual album'] = 'bez virtuálního alba'; 
   780$lang['duplicates'] = 'duplikáty'; 
   781$lang['Add a filter'] = 'Přidat filtr'; 
   782$lang['Remove all filters'] = 'Smazat všechny filtry'; 
   783$lang['Refresh photo set'] = 'Obnovit množinu fotografií'; 
   784$lang['The whole page'] = 'Celou stránku'; 
   785$lang['The whole set'] = 'Celou množinu'; 
   786$lang['thumbnails per page'] = 'náhledů na stránku'; 
   787$lang['No photo in the current set.'] = 'Žádná fotografie v aktuální množině.'; 
   788$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Žádná fotografie není vybrána, žádná akce není možná.'; 
   789$lang['Choose an action'] = 'Vyberte akci'; 
   790$lang['remove author'] = 'smazat autora'; 
   791$lang['Type here the author name'] = 'Napište zde jmého autora'; 
   792$lang['remove title'] = 'smazat název'; 
   793$lang['Type here the title'] = 'Napište zde název'; 
   794$lang['remove creation date'] = 'smazat datum vytvoření'; 
   795$lang['with no album'] = 'bez alba'; 
   796$lang['with no tag'] = 'bez klíčového slova'; 
  751797?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.