Changeset 8808


Ignore:
Timestamp:
01/20/11 18:52:04 (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - update sv_SE Thanks to Jonas

Location:
trunk
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/sv_SE/admin.lang.php

  r8783 r8808  
  8080$lang['Edit selected tags'] = 'Ändra markerade taggar'; 
  8181$lang['Edit tags'] = 'Ändra taggar'; 
  82 $lang['Elements'] = 'Element'; 
  8382$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Sänd mail till admin när en ny användare registreas'; 
  8483$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Sänd mail till admin när en giltig kommentar är inlagd'; 
   
  732731$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Fel på fil "%s" : %s'; 
  733732$lang['Menu Management'] = 'Hantera menyer'; 
   733$lang['automatic order'] = 'automatisk beställning'; 
   734$lang['manual order'] = 'manuell beställning'; 
   735$lang['Albums automatically sorted'] = 'Album sorteras automatiskt'; 
   736$lang['Keep high definition'] = 'Behåll högupplösing'; 
   737$lang['The high definition maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Den högupplösta bildens maximal bredd måste vara ett tal mellan %d och %d'; 
   738$lang['The high definition maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Den högupplösta bildens maximal höjd måste vara ett tal mellan %d and %d'; 
   739$lang['The high definition image quality must be a number between %d and %d'] = 'Den högupplösta bildkvalitet måste vara ett tal mellan %d and %d'; 
   740$lang['Batch Manager'] = 'Batch Manager'; 
   741$lang['include child albums'] = 'innefattar under album'; 
   742$lang['Selection'] = 'Urval'; 
   743$lang['Action'] = 'Åtgärd'; 
   744$lang['Set author'] = 'Ange författare'; 
   745$lang['Set title'] = 'Sätt rubriken'; 
   746$lang['Set creation date'] = 'Sätt datum för skapande'; 
   747$lang['Apply action'] = 'Utför åtgärder'; 
   748$lang['on the %d selected photos'] = 'på %d valda bilder'; 
   749$lang['%d of %d photos selected'] = '%d av %d markerade bilder'; 
   750$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Inga bilder markerat, %d bilder i aktuella uppsättningen'; 
   751$lang['All %d photos are selected'] = 'Alla %d bilder väljs'; 
   752$lang['remove this filter'] = 'Ta bort det här filtret'; 
   753$lang['predefined filter'] = 'förinställt filter'; 
   754$lang['last import'] = 'senaste import'; 
   755$lang['with no virtual album'] = 'utan virtuellt album'; 
   756$lang['duplicates'] = 'dubbletter'; 
   757$lang['Add a filter'] = 'Lägg till ett filter'; 
   758$lang['Remove all filters'] = 'Ta bort alla filter'; 
   759$lang['Refresh photo set'] = 'Uppdatera bilder'; 
   760$lang['The whole page'] = 'Hela sidan'; 
   761$lang['The whole set'] = 'Hela markeringen'; 
   762$lang['No photo in the current set.'] = 'inga bilder i den aktuella markeringen..'; 
   763$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Inga foton är valda, inga åtgärder är möjlig.'; 
   764$lang['Choose an action'] = 'Välj en åtgärd'; 
   765$lang['remove author'] = 'ta bort författaren'; 
   766$lang['Type here the author name'] = 'Skriv författarens namn här'; 
   767$lang['remove title'] = 'Ta bort rubriken'; 
   768$lang['Type here the title'] = 'Skriv rubriken här'; 
   769$lang['remove creation date'] = 'Ta bort skapande datum '; 
   770$lang['with no album'] = 'utan album'; 
   771$lang['with no tag'] = 'utan tagg'; 
  734772 
  735773?> 
 • trunk/language/sv_SE/common.lang.php

  r8728 r8808  
  4242$lang['Registration of %s'] = 'Registrering av %s'; 
  4343$lang['Album: %s'] = 'Kategori: %s'; 
  44 $lang['Picture uploaded by %s'] = 'Bild upp laddad av %s'; 
  4544$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'dålig status för användare \"gäst\", default status kommer används Vanligen meddela webmastern..'; 
  4645$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Administratör, webmaster och speciell användare kan inte använda denna metod'; 
 • trunk/tools/language/translation_validated.inc.php

  r8788 r8808  
  498498        ), 
  499499         
   500  'sv_SE' => array( 
   501        '%d association', 
   502        'Plugins', 
   503        'Position', 
   504        'Representant', 
   505        'Status', 
   506        'Version', 
   507        'High definition', 
   508        'test', 
   509        'status', 
   510        'Piwigo administration', 
   511        'GD version', 
   512        'user_status_webmaster', 
   513        'IP', 
   514        'Element', 
   515        'Piwigo Administration', 
   516        'Piwigo version', 
   517        ), 
   518         
  500519  'tr_TR' => array( 
  501520        '%d hit', 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.