Changeset 8850


Ignore:
Timestamp:
01/23/11 09:00:27 (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - update lv_LV (Latvian) thanks to Aivars Baldone

Location:
trunk/language/lv_LV
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/lv_LV/admin.lang.php

  r8803 r8850  
  763763$lang['with no album'] = 'bez albūma'; 
  764764$lang['with no tag'] = 'bez iezīmes (taga)'; 
   765$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Albūma fotoattēli saistīti ar sekojošiem albūmiem: %s'; 
   766$lang['Delete orphan tags'] = 'Dzēst nepiesaistītās cilnes (iezīmes)'; 
   767$lang['delete photo'] = 'Dzēst fotoattēlu'; 
   768$lang['Orphan tags deleted'] = 'Nepiesaistītās cilnes izdzēstas'; 
   769$lang['Week starts on'] = 'Nedēļa sākas ar'; 
   770$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Jums ir %d nepiesaistīto cilņu: %s.'; 
  765771?> 
 • trunk/language/lv_LV/common.lang.php

  r8803 r8850  
  305305$lang['Registration of %s'] = "Reģistrācija %s"; 
  306306$lang['Album: %s'] = 'Albūms: %s'; 
  307 $lang['Picture uploaded by %s'] = "Attēlu augšupielādējis %s"; 
  308307$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = "Lietotāja \"viesis\" nepareizs satuss, lietojiet statusu pēc noklusējuma. Lūdzu informējiet webmasteru."; 
  309308$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Administrātors, webmāsters un īpašais lietotājs var izmantot šo metodi'; 
   
  337336$lang['Sent by'] = "Aizūtījis"; 
  338337$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = "Jūsu pārlūks ir bloķējis sīklietotnes - cookies. Lai varētu ielogoties ir jāaktevizē sīklietotnes."; 
  339  
  340338$lang['edit this comment'] = "labot šo komentāru"; 
  341339$lang['Edit a comment'] = "Labot komentāru"; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.