Changeset 8980


Ignore:
Timestamp:
01/30/11 10:22:53 (9 years ago)
Author:
josep.torne
Message:

adding admin.lang.php ca_ES translation

Location:
trunk/language/ca_ES
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/about.html

  r8255 r8980  
  55personalitzable. La cirereta del pastís, Piwigo és gratuït i programari lliure.</p> 
  66 
  7 <p id="linkToPiwigo"><a href="http://piwigo.org">Visita el lloc web de Piwigo </a></p> 
   7<p id="linkToPiwigo"><a href="http://piwigo.org">Visiteu el lloc web de Piwigo </a></p> 
 • trunk/language/ca_ES/admin.lang.php

  r8952 r8980  
  2424$lang['%d association'] = '%d associació'; 
  2525$lang['%d associations'] = '%d associacions'; 
  26 $lang['%d album including'] = '%d categoria inclosa'; 
  27 $lang['%d albums including'] = '%d categories incloses'; 
   26$lang['%d album including'] = '%d àlbum inclòs'; 
   27$lang['%d albums including'] = '%d àlbums inclosos'; 
  2828$lang['%d physical'] = '%d física'; 
  2929$lang['%d physical'] = '%d físiques'; 
  3030$lang[' and %d virtual'] = ' i %d virtual'; 
  3131$lang[' and %d virtual'] = ' i %d virtuals'; 
  32 $lang['%d album moved'] = '%d categoria mogudes'; 
  33 $lang['%d albums moved'] = '%d categories mogudes'; 
   32$lang['%d album moved'] = '%d àlbum mogut'; 
   33$lang['%d albums moved'] = '%d àlbums moguts'; 
  3434$lang['%d group'] = '%d grup'; 
  3535$lang['%d groups'] = '%d grups'; 
   
  5555$lang['Add'] = 'Afegeix'; 
  5656$lang['Allow user registration'] = 'Permet el registre d\'usuaris'; 
  57 $lang['Apply to sub-albums'] = 'Aplica a les subcategories'; 
   57$lang['Apply to sub-albums'] = 'Aplica als subàlbums'; 
  5858$lang['Associated'] = 'Associat'; 
  5959$lang['Batch management'] = 'Gestió per lots'; 
  6060$lang['Caddie management'] = 'Gestió del carret'; 
  6161$lang['Caddie'] = 'Carret'; 
  62 $lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Categories authorized thanks to group associations';   
  63 $lang['Album manual order was saved'] = 'Categories manual order was saved'; 
   62$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Àlbums autoritzats gràcies al grup d\'associacions';   
   63$lang['Album manual order was saved'] = 'S\'ha guardat l\'orde manual d\'àlbums'; 
  6464$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Check for upgrade failed for unknown reasons.'; 
  6565$lang['Check for upgrade'] = 'Comprova si hi ha actualitzacions'; 
   
  9696$lang['Informations'] = 'Informacions'; 
  9797$lang['Install'] = 'Instal·la'; 
  98 $lang['Link all album photos to a new album'] = 'Enllaça tots els elements de la categoria a la nova categoria'; 
  99 $lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Enllaça tots els elements de la categoria a algunes categories existents'; 
  100 $lang['Linked albums'] = 'Categories enllaçades'; 
   98$lang['Link all album photos to a new album'] = 'Enllaça tots els àlbums de fotos al nou àlbum'; 
   99$lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Enllaça tots els àlbums de fotos a alguns àlbums existents'; 
   100$lang['Linked albums'] = 'Àlbums enllaçats'; 
  101101$lang['Lock gallery'] = 'Tancar galeria'; 
  102102$lang['Maintenance'] = 'Manteniment'; 
  103 $lang['Edit album permissions'] = 'Gestiona els permisos d\'una categoria'; 
   103$lang['Edit album permissions'] = 'Edita els permisos de l\'àlbum'; 
  104104$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Gestiona els permisos del grup "%s"'; 
  105105$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Gestiona els permisos de l\'usuari "%s"'; 
   
  107107$lang['Members'] = 'Membres'; 
  108108$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadata sincronitzada del fitxer'; 
  109 $lang['Move albums'] = 'Moure categories'; 
   109$lang['Move albums'] = 'Moure àlbums'; 
  110110$lang['Move'] = 'Moure'; 
  111111$lang['Name'] = 'Nom'; 
  112112$lang['New name'] = 'Nou nom'; 
  113 $lang['New parent album'] = 'Nova categoria pare'; 
   113$lang['New parent album'] = 'Nou àlbum pare'; 
  114114$lang['New tag'] = 'Nova etiqueta'; 
  115115$lang['Number of comments per page'] = 'Nombre de comentaris per pàgina'; 
  116116$lang['Number of rates'] = 'Nombre de valoracions'; 
  117117$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Nombre de miniatures per crear'; 
  118 $lang['Only private albums are listed'] = 'Només es llisten les categories privades'; 
   118$lang['Only private albums are listed'] = 'Només es llisten els àlbums privats'; 
  119119$lang['Operating system'] = 'Sistema operatiu'; 
  120120$lang['Options'] = 'Opcions'; 
  121 $lang['Other private albums'] = 'Altres categories privades'; 
   121$lang['Other private albums'] = 'Altres àlbums privades'; 
  122122$lang['Page banner'] = 'Bànner de la pàgina'; 
  123 $lang['Parent album'] = 'Categoria pare'; 
   123$lang['Parent album'] = 'Àlbum pare'; 
  124124$lang['Path'] = 'Camí'; 
  125125$lang['Permalink'] = 'Enllaç permanent'; 
  126 $lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'L\'enllaç permanent %s ja s\'ha utilitzat prèviament en la categoria %s. Elimineu-lo de primer l\'historial d\'enllaços permanents'; 
   126$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'L\'enllaç permanent %s ja s\'ha utilitzat prèviament en l\'àlbum %s. Elimineu-lo primer de l\'historial d\'enllaços permanents'; 
  127127$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'El nom de l\'enllaç permanent s\'ha de composar per els caràcters a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" o "/". No ha de ser numèric o començar amb un número seguit per "-"'; 
  128 $lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'L\'enllaç permanent %s ja s\'utilitza per la categoria %s'; 
   128$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'L\'enllaç permanent %s ja s\'utilitza per l\'àlbum %s'; 
  129129$lang['Permalink history'] = 'Historial d\'enllaços permanents'; 
  130130$lang['Permalinks'] = 'Enllaços permanents'; 
   
  143143$lang['Reject'] = 'Rebutja'; 
  144144$lang['Representant'] = 'Representant'; 
  145 $lang['Representation of albums'] = 'Representació de categories'; 
   145$lang['Representation of albums'] = 'Representació d\'àlbums'; 
  146146$lang['Representative'] = 'Representatiu'; 
  147147$lang['Represents'] = 'Representa'; 
  148148$lang['Save order'] = 'Desa l\'ordre'; 
  149 $lang['Save to permalink history'] = 'Desa al historial d\'enllaços permanents'; 
  150 $lang['Select at least one album'] = 'Seleccioneu almenys una categoria'; 
   149$lang['Save to permalink history'] = 'Desa a l\'historial d\'enllaços permanents'; 
   150$lang['Select at least one album'] = 'Seleccioneu almenys un àlbum'; 
  151151$lang['Select at least one photo'] = 'Seleccioneu almenys una imatge'; 
  152152$lang['Select at least one user'] = 'Seleccioneu almenys un usuari'; 
   
  155155$lang['Status'] = 'Estat'; 
  156156$lang['Statistics'] = 'Estadístiques'; 
  157 $lang['Storage album'] = 'Categoria d\'emmagatzematge'; 
   157$lang['Storage album'] = 'Àlbum d\'emmagatzemament'; 
  158158$lang['Sum of rates'] = 'Suma de valoracions'; 
  159159$lang['Tag "%s" already exists'] = 'L\'etiqueta "%s" ja existeix'; 
   
  169169$lang['Validation'] = 'Validació'; 
  170170$lang['Version'] = 'Versió'; 
  171 $lang['Virtual albums to move'] = 'Virtual categories to move'; 
  172 $lang['Virtual album name'] = 'Virtual category name'; 
   171$lang['Virtual albums to move'] = 'Àlbums virtuals per a moure'; 
   172$lang['Virtual album name'] = 'Nom de l\'àlbum virtual'; 
  173173$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Webmaster cannot be deleted'; 
  174174$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'You are running on development sources, no check possible.'; 
  175175$lang['You cannot delete your account'] = "You cannot delete your account"; 
  176 $lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'You cannot move a category in its own sub category'; 
   176$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'No podeu moure un àlbum dins del seu propi subàlbum'; 
  177177$lang['You need to confirm deletion'] = 'You need to confirm deletion'; 
  178178$lang['add tags'] = 'add tags'; 
  179 $lang['Associate to album'] = 'associate to category'; 
  180 $lang['associate to group'] = 'associate to group'; 
   179$lang['Associate to album'] = 'Assòcia a l\'àlbum'; 
   180$lang['associate to group'] = 'assòcia al grup'; 
  181181$lang['Authorized'] = 'Authorized'; 
  182 $lang['Add a virtual album'] = 'Add a virtual category'; 
  183 $lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Authorize users to add comments on selected categories'; 
  184 $lang['The name of an album must not be empty'] = 'The name of a category should not be empty'; 
  185 $lang['Lock albums'] = 'Lock categories'; 
   182$lang['Add a virtual album'] = 'Afegeix un àlbum virtual'; 
   183 
   184$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Autoritza als usuaris a afegir comentaris en els àlbums seleccionats'; 
   185$lang['The name of an album must not be empty'] = 'El nom de l\'àlbum no pot ser buit'; 
   186$lang['Lock albums'] = 'Bloqueig d\'àlbums'; 
  186187$lang['Private'] = 'Private category'; 
  187188$lang['Public'] = 'Public category'; 
  188189$lang['Find a new representant by random'] = 'Find a new representant by random'; 
  189190$lang['Public / Private'] = 'Public / Private'; 
  190 $lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Manage authorizations for selected categories'; 
  191 $lang['Virtual album added'] = 'Virtual category added'; 
  192 $lang['Virtual album deleted'] = 'Virtual category deleted'; 
   191$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Gestiona les autoritzacions dels àlbums seleccionats'; 
   192$lang['Virtual album added'] = 'Àlbum virtual afegit'; 
   193$lang['Virtual album deleted'] = 'Àlbum virtual eliminat'; 
  193194$lang['Access type'] = 'Tipus d\'accès'; 
  194195$lang['Comments'] = 'Comentaris'; 
   
  202203$lang['confirm'] = 'confirma'; 
  203204$lang['Date'] = 'Data'; 
  204 $lang['delete album'] = 'elimina categoria'; 
  205 $lang['Dissociate from album'] = 'desassòcia de la categoria'; 
   205$lang['delete album'] = 'elimina l\'àlbum'; 
   206$lang['Dissociate from album'] = 'desassòcia l\'àlbum'; 
  206207$lang['dissociate from group'] = 'desassòcia del grup'; 
  207 $lang['edit album permissions'] = 'edita els permisos de la categoria'; 
  208 $lang['Album updated successfully'] = 'La informació de la categoria s\'ha actualitat correctament.'; 
   208$lang['edit album permissions'] = 'edita els permisos de l\'àlbum '; 
   209$lang['Album updated successfully'] = 'Àlbum actualitzat correctament.'; 
  209210$lang['photos per page'] = 'elements per pàgina'; 
  210211$lang['High definition enabled'] = 'Alta definicio habilitat'; 
   
  222223$lang['Groups'] = 'Grups'; 
  223224$lang['High definition'] = 'Alta definició'; 
  224 $lang['jump to album'] = 'salta a la categoria'; 
  225 $lang['jump to photo'] = 'salta a la imatge'; 
   225$lang['jump to album'] = 'salta cap a l\'àlbum'; 
   226$lang['jump to photo'] = 'salta cap a la imatge'; 
  226227$lang['leave'] = 'deixa'; 
  227228$lang['Lock'] = 'Bloqueja'; 
  228229$lang['Locked'] = 'Bloquejat'; 
  229 $lang['manage album photos'] = 'gestiona elements de categoria'; 
  230 $lang['manage sub-albums'] = 'gestiona sub-categories'; 
   230$lang['manage album photos'] = 'gestiona els elements de l\'àlbum'; 
   231$lang['manage sub-albums'] = 'gestiona sub-àlbums'; 
  231232$lang['Manage'] = 'Gestiona'; 
  232233$lang['maximum height'] = 'màxima alçada'; 
   
  340341$lang['status'] = 'estat'; 
  341342$lang['Directory'] = 'Directori'; 
  342 $lang['sub-albums'] = 'sub-categories'; 
   343$lang['sub-albums'] = 'sub-àlbums'; 
  343344$lang['synchronize metadata'] = 'sincronitza les metadades'; 
  344345$lang['synchronize'] = 'sincronitza'; 
   
  346347$lang['Thumbnail'] = 'Miniatura'; 
  347348$lang['title'] = 'títol'; 
  348 $lang['Album list management'] = 'Gestió de categories'; 
   349$lang['Album list management'] = 'Gestió de la llista d\'àlbums'; 
  349350$lang['Piwigo configuration'] = 'Configuració del Piwigo'; 
  350 $lang['Edit album'] = 'Edita una categoria'; 
   351$lang['Edit album'] = 'Edita un àlbum'; 
  351352$lang['Group management'] = 'Gestió de grups'; 
  352353$lang['User list'] = 'Llista d\'usuaris'; 
   
  375376$lang['Unlocked'] = 'Desbloquejat'; 
  376377$lang['unset'] = 'no definit'; 
  377 $lang['Update albums informations'] = 'Actualitza la informació de les categories'; 
   378$lang['Update albums informations'] = 'Actualitza la informació dels àlbums'; 
  378379$lang['Update photos information'] = 'Actualitza la informació de les imatges'; 
  379380$lang['Synchronize'] = 'Sincronitza'; 
  380 $lang['reduce to single existing albums'] = 'reduce to single existing categories'; 
   381$lang['reduce to single existing albums'] = 'redueix solament als àlbums existents'; 
  381382$lang['Choose an option'] = 'Escolliu una opció'; 
  382 $lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'mostra la informació máxima (categories i elements afegits i eliminades)'; 
   383$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'mostra la màxima informació (àlbums i fotos afegides i eliminades)'; 
  383384$lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'La versió de Piwigo difereix amb la del lloc remot'; 
  384385$lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'La versió de create_listing_file.php del lloc remot i  Piwigo ha de ser el mateix'; 
   
  390391$lang['File/directory read error'] = 'Error de lectura del Fitxer/directori'; 
  391392$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'No es pot accedir al fitxer o directori (potser no existeix o l\'accès està denegat)'; 
   393 
  392394$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the category directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'; 
   395 
  393396$lang['missing thumbnail'] = 'falta la miniatura'; 
  394397$lang['albums deleted in the database'] = 'categories eliminades de la base de dades'; 
   
  415418$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'El nom dels directoris i fitxers ha de estar composat per lletres, números, "-", "_" o "."'; 
  416419$lang['wrong filename'] = 'nom de fitxer erroni'; 
  417 $lang['Upload'] = 'Càrrega'; 
   420$lang['Upload'] = 'Penja'; 
  418421$lang['user "%s" added'] = 's\'ha afegit l\'usuari "%s"'; 
  419422$lang['User status'] = 'Estat de l\'usuari'; 
   
  619622$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = "Col·locar el tema com a predeterminat per a tots que no es registren i per als nous usuaris"; 
  620623$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'L\'ordre dels els ítems de la barra del menú s\'ha actualitzat amb éxit.'; 
   624 
   625 
   626// missing translations 
   627$lang['%d of %d photos selected'] = '%d de %d fotos seleccionades'; 
   628$lang['%d photos uploaded'] = '%d fotos penjades'; 
   629$lang['+ Add an upload box'] = '+ Afegeix un quadre de càrrega'; 
   630$lang['... or switch to the multiple files form'] = '... o canvia pel formulari de fitxers múltiples'; 
   631$lang['... or switch to the old style form'] = '... o canvia pel formulari d\'estil antic'; 
   632$lang['Action'] = 'Acció'; 
   633$lang['Activate field "%s"'] = 'Afegeix camp "%s"'; 
   634$lang['Activate icon "%s"'] = 'Activa la icona "%s"'; 
   635$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Activa la barra de navegació'; 
   636$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Activa la navegació per miniatures'; 
   637$lang['Active Languages'] = 'Idiomes actius'; 
   638$lang['Active Plugins'] = 'Connectors actius'; 
   639$lang['Active Themes'] = 'Temes actius'; 
   640$lang['Add a filter'] = 'Afegeix un filtre'; 
   641$lang['Add another set of photos'] = 'Afegeix un altre conjunt de fotos'; 
   642$lang['Add New Language'] = 'Afegeix un nou idioma'; 
   643$lang['Add Photos'] = 'Afegeix fotos'; 
   644$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Afegiu accés d\'escriptura al directori "%s"'; 
   645$lang['Administration Home'] = 'Administration Home'; 
   646$lang['Album "%s" has been added'] = 'S\'ha afegit l\'àlbum "%s"'; 
   647$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Album "%s" now contains %d photos'; 
   648$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Album photos associated to the following albums: %s'; 
   649$lang['Album name'] = 'Album name'; 
   650$lang['Albums automatically sorted'] = 'Albums automatically sorted'; 
   651$lang['All %d photos are selected'] = 'All %d photos are selected'; 
   652$lang['Allow rating'] = 'Allow rating'; 
   653$lang['Allow user customization'] = 'Allow user customization'; 
   654$lang['Apply action'] = 'Apply action'; 
   655$lang['automatic order'] = 'automatic order'; 
   656$lang['Batch Manager'] = 'Batch Manager'; 
   657$lang['Bound Theme'] = 'Bound Theme'; 
   658$lang['By %s'] = 'By %s'; 
   659$lang['Change Admin Colors'] = 'Change administration colors'; 
   660$lang['Choose an action'] = 'Choose an action'; 
   661$lang['create a new album'] = 'create a new album'; 
   662$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'; 
   663$lang['Delete orphan tags'] = 'Delete orphan tags'; 
   664$lang['delete photo'] = 'delete photo'; 
   665$lang['Delete this language'] = 'Delete this language'; 
   666$lang['Delete this theme'] = 'Delete this theme'; 
   667$lang['Directory does not exist'] = 'Directory does not exist'; 
   668$lang['Download'] = 'Download'; 
   669$lang['Download,'] = 'Download,'; 
   670$lang['Drop into album'] = 'Drop into album'; 
   671$lang['duplicates'] = 'duplicates'; 
   672$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Error on file "%s" : %s'; 
   673$lang['Everybody'] = 'Everybody'; 
   674$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Exif extension not available, admin should disable exif use'; 
   675$lang['existing album'] = 'existing album'; 
   676$lang['Failed to write file to disk'] = 'Failed to write file to disk'; 
   677$lang['File upload stopped by extension'] = 'File upload stopped by extension'; 
   678$lang['Forbid this language to users'] = 'Forbid this language to users'; 
   679$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Synchronization'; 
   680$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Get support on Piwigo forum'; 
   681$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'; 
   682$lang['Guest Settings'] = 'Guest settings'; 
   683$lang['Help Me'] = 'Help Me'; 
   684$lang['Image Quality'] = 'Image quality'; 
   685$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'This theme could not be activated, as the parent theme is missing: %s'; 
   686$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'; 
   687$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'; 
   688$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'; 
   689$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'This theme cannot be deleted, because other themes depends on it: %s'; 
   690$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'; 
   691$lang['Inactive Languages'] = 'Inactive Languages'; 
   692$lang['Inactive Plugins'] = 'Inactive Plugins'; 
   693$lang['Inactive Themes'] = 'Inactive themes'; 
   694$lang['include child albums'] = 'include child albums'; 
   695$lang['Install on your computer,'] = 'Install on your computer,'; 
   696$lang['Installed Languages'] = 'Installed Languages'; 
   697$lang['Invert'] = 'Invert'; 
   698$lang['JPEG files or ZIP archives with JPEG files inside please.'] = 'JPEG files or ZIP archives with JPEG files inside please.'; 
   699$lang['Keep high definition'] = 'Keep high definition'; 
   700$lang['Language has been successfully installed'] = 'Language has been successfully installed'; 
   701$lang['Languages'] = 'Languages'; 
   702$lang['last import'] = 'last import'; 
   703$lang['Main Page'] = 'Main page'; 
   704$lang['Make this language available to users'] = 'Make this language available to users'; 
   705$lang['Make this theme available to users'] = 'Make this theme available to users'; 
   706$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Manage this set of %d photos'; 
   707$lang['manual order'] = 'manual order'; 
   708$lang['Maximum Height'] = 'Maximum height'; 
   709$lang['Maximum Width'] = 'Maximum Width'; 
   710$lang['Menu Management'] = 'Menus'; 
   711$lang['Miscellaneous'] = 'Miscellaneous'; 
   712$lang['Missing a temporary folder'] = 'Missing a temporary folder'; 
   713$lang['Missing Plugins'] = 'Missing Plugins'; 
   714$lang['No file was uploaded'] = 'No file was uploaded'; 
   715$lang['No photo in the current set.'] = 'No photo in the current set.'; 
   716$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'No photo selected, %d photos in current set'; 
   717$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'No photo selected, no action possible.'; 
   718$lang['None'] = 'None'; 
   719$lang['on the %d selected photos'] = 'on the %d selected photos'; 
   720$lang['Operation in progress'] = 'Treatment in progress.'; 
   721$lang['Orphan tags deleted'] = 'Orphan tags deleted'; 
   722$lang['Page end'] = 'Page end'; 
   723$lang['Pending Comments'] = 'Pending Comments'; 
   724$lang['Photo Page'] = 'Photo page'; 
   725$lang['Photo Properties'] = 'Photo properties'; 
   726$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo Uploader'; 
   727$lang['pixels'] = 'pixels'; 
   728$lang['Please wait...'] = 'Please wait...'; 
   729$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'; 
   730$lang['predefined filter'] = 'predefined filter'; 
   731$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Privacy level set to "%s"'; 
   732$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Read Piwigo Documentation'; 
   733$lang['Refresh photo set'] = 'Refresh photo set'; 
   734$lang['Remove all filters'] = 'Remove all filters'; 
   735$lang['remove author'] = 'remove author'; 
   736$lang['remove creation date'] = 'remove creation date'; 
   737$lang['remove this filter'] = 'remove this filter'; 
   738$lang['remove title'] = 'remove title'; 
   739$lang['Resize'] = 'Resize'; 
   740$lang['Save Settings'] = 'Save Settings'; 
   741$lang['Select at least one comment'] = 'Select at least one comment'; 
   742$lang['Select files'] = 'Select files'; 
   743$lang['Select:'] = 'Select:'; 
   744$lang['Selection'] = 'Selection'; 
   745$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Set as default language for unregistered and new users'; 
   746$lang['Set author'] = 'Set author'; 
   747$lang['Set creation date'] = 'Set creation date'; 
   748$lang['Set title'] = 'Set title'; 
   749$lang['Settings'] = 'Settings'; 
   750$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Start pLoader and add your photos.'; 
   751$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Switch to clear or dark colors for administration'; 
   752$lang['The following tag was deleted'] = 'The following tag was deleted'; 
   753$lang['The high definition image quality must be a number between %d and %d'] = 'The high definition image quality must be a number between %d and %d'; 
   754$lang['The high definition maximum height must be a number between %d and %d'] = 'The high definition maximum height must be a number between %d and %d'; 
   755$lang['The high definition maximum width must be a number between %d and %d'] = 'The high definition maximum width must be a number between %d and %d'; 
   756$lang['The thumbnail image quality must be a number between %d and %d'] = 'The thumbnail image quality must be a number between %d and %d'; 
   757$lang['The thumbnail maximum height must be a number between %d and %d'] = 'The thumbnail maximum height must be a number between %d and %d'; 
   758$lang['The thumbnail maximum width must be a number between %d and %d'] = 'The thumbnail maximum width must be a number between %d and %d'; 
   759$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'; 
   760$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'; 
   761$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'The uploaded file was only partially uploaded'; 
   762$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'; 
   763$lang['The websize image quality must be a number between %d and %d'] = 'The websize image quality must be a number between %d and %d'; 
   764$lang['The websize maximum height must be a number between %d and %d'] = 'The websize maximum height must be a number between %d and %d'; 
   765$lang['The websize maximum width must be a number between %d and %d'] = 'The websize maximum width must be a number between %d and %d'; 
   766$lang['The whole page'] = 'The whole page'; 
   767$lang['The whole set'] = 'The whole set'; 
   768$lang['Theme has been successfully installed'] = 'Theme has been successfully installed'; 
   769$lang['There is no other language available.'] = 'There is no other language available.'; 
   770$lang['There is no other plugin available.'] = 'There is no other plugin available.'; 
   771$lang['There is no other theme available.'] = 'There is no other theme available.'; 
   772$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'This theme was not designed to be directly activated'; 
   773$lang['Type here the author name'] = 'Type here the author name'; 
   774$lang['Type here the title'] = 'Type here the title'; 
   775$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Uninstalled Plugins'; 
   776$lang['Unknown upload error'] = 'Unknown upload error'; 
   777$lang['unknown'] = 'unknown'; 
   778$lang['Upload Photos'] = 'Upload Photos'; 
   779$lang['Uploaded Photos'] = 'Uploaded Photos'; 
   780$lang['Virtual Links'] = 'Virtual Links'; 
   781$lang['Visit Gallery'] = 'Visit the gallery'; 
   782$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Visit Piwigo project website'; 
   783$lang['Visit plugin site'] = 'Visit plugin site'; 
   784$lang['Web size photo'] = 'Web size photo'; 
   785$lang['Webmaster status is required.'] = 'Webmaster status is required.'; 
   786$lang['Week starts on'] = 'Week starts on'; 
   787$lang['Who can see these photos?'] = 'Who can see these photos?'; 
   788$lang['Who can see this photo?'] = 'Who can see this photo?'; 
   789$lang['with no album'] = 'with no album'; 
   790$lang['with no tag'] = 'with no tag'; 
   791$lang['with no virtual album'] = 'with no virtual album'; 
   792$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'You have %d orphan tags: %s.'; 
   793$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Your configuration settings are saved'; 
   794 
   795 
   796 
  621797?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.