Changeset 9041


Ignore:
Timestamp:
02/01/11 20:55:04 (9 years ago)
Author:
Nakre
Message:

cleaning / updating translates..

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/tr_TR/install.lang.php

  r9011 r9041  
  2626$lang['Installation'] = 'Yükleme'; 
  2727$lang['Basic configuration'] = 'Temel yapılandırma'; 
  28 $lang['Default gallery language'] = 'Varsayılan galeri dil'; 
   28$lang['Default gallery language'] = 'Varsayılan galeri dili'; 
  2929$lang['Database configuration'] = 'Veritabanı yapılandırması'; 
  30 $lang['Admin configuration'] = 'Admin yapılandırma'; 
  31 $lang['Start Install'] = 'Başlangıç yükleme'; 
  32 $lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'e-mailiniz böyle olmalı xxx@yyy.eee (örnek : jack@altern.org)'; 
   30$lang['Admin configuration'] = 'Admin yapılandırma'; 
   31$lang['Start Install'] = 'Yüklemeye Başla'; 
   32$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'E-Posta adresiniz böyle olmalı: xxx@yyy.eee (örnek : erkan@test.org)'; 
  3333$lang['Webmaster login'] = 'Site yöneticisi giriş'; 
  34 $lang['It will be shown to the visitors. It is necessary for website administration'] = 'Bu ziyaretçilere gösterilecek. Bu web sitesi yönetimi için gerekli olan'; 
  35 $lang['Connection to server succeed, but it was impossible to connect to database'] = 'Sunucu başarılı, ama veritabanına bağlantı imkansız'; 
   34$lang['It will be shown to the visitors. It is necessary for website administration'] = 'Bu ziyaretçilere gösterilecek. Bu web sitesi yönetimi için gereklidir'; 
   35$lang['Connection to server succeed, but it was impossible to connect to database'] = 'Sunucuya bağlantı başarılı, ama veritabanına bağlantı kurulamadı'; 
  3636$lang['Can\'t connect to server'] = 'Sunucuya bağlanamadı'; 
  3737$lang['Database type'] = 'Veritabanı türü'; 
  38 $lang['The type of database your piwigo data will be store in'] = 'veritabanı türü Piwigo veri depolamak olacak'; 
   38$lang['The type of database your piwigo data will be store in'] = 'Piwigo verilerinizi depolama türü'; 
  3939$lang['Host'] = 'Host'; 
  4040$lang['localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr'] = 'localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr'; 
   
  4747$lang['Database table prefix'] = 'Veritabanı tabloları öneki'; 
  4848$lang['database tables names will be prefixed with it (enables you to manage better your tables)'] = 'veritabanı tablolarını isimlerini onunla öneki eklenecektir (daha iyi tablolar yönetmenize olanak sağlar)'; 
  49 $lang['enter a login for webmaster'] = 'webmaster için bir giriş'; 
  50 $lang['webmaster login can\'t contain characters \' or "'] = 'Site yöneticisi  veya ",\' karakterlerini içeremez'; 
  51 $lang['please enter your password again'] = 'tekrar şifrenizi giriniz'; 
   49$lang['enter a login for webmaster'] = 'Site Yöneticisi için bir giriş'; 
   50$lang['webmaster login can\'t contain characters \' or "'] = 'Site yöneticisi  \' veya " karakterlerini içeremez'; 
   51$lang['please enter your password again'] = 'şifrenizi tekrar giriniz'; 
  5252$lang['Webmaster password'] = 'Site yöneticisi şifresi'; 
  5353$lang['Keep it confidential, it enables you to access administration panel'] = 'gizli tutun, yönetim paneline ulaşmanızı sağlar'; 
   
  5555$lang['verification'] = 'doğrulama'; 
  5656$lang['Need help ? Ask your question on <a href="%s">Piwigo message board</a>.'] = 'Yardım ihtiyacınız var? Sorularınızı <a href="%s">Piwigo forumda sorabilirsiniz</a>.'; 
  57 $lang['Webmaster mail address'] = 'Site yöneticisi posta adresi'; 
   57$lang['Webmaster mail address'] = 'Site yöneticisi e-posta adresi'; 
  5858$lang['Visitors will be able to contact site administrator with this mail'] = 'Ziyaretçilerin site yöneticisi ile bağlantıya geçmesi için bu postayı kullanmaları mümkün olacak'; 
  5959$lang['PHP 5 is required'] = 'PHP 5 gerekli'; 
  60 $lang['It appears your webhost is currently running PHP %s.'] = 'Bu web host şu anda PHP %s çalışıyor görünüyor.'; 
   60$lang['It appears your webhost is currently running PHP %s.'] = 'Web hostunuz şu anda PHP %s çalışıyor görünüyor.'; 
  6161$lang['Piwigo may try to switch your configuration to PHP 5 by creating or modifying a .htaccess file.'] = 'Piwigo .htaccess dosyası yaparak veya değiştirerek ayarlarınızı PHP 5 için düzenlemeyi deneyebilir.'; 
  62 $lang['Note you can change your configuration by yourself and restart Piwigo after that.'] = 'Eğer kendi başınıza yapılandırmasını değiştirirseniz bundan sonra Piwigo yeniden başlatın.'; 
   62$lang['Note you can change your configuration by yourself and restart Piwigo after that.'] = 'Eğer kendi başınıza yapılandırmasını değiştirirseniz bundan sonra Piwigo yeniden başlatınız.'; 
  6363$lang['Try to configure PHP 5'] = 'PHP 5 yapılandırmak için çalışın'; 
  6464$lang['Sorry!'] = 'Üzgünüm!'; 
  65 $lang['Piwigo was not able to configure PHP 5.'] = 'Piwigo PHP 5 yapılandırmak mümkün değildi.'; 
  66 $lang['You may referer to your hosting provider\'s support and see how you could switch to PHP 5 by yourself.'] = 'Host sağlayıcınız ile PHP 5 e geçmekbilmek için konuşun.'; 
   65$lang['Piwigo was not able to configure PHP 5.'] = 'Piwigo PHP 5 yapılandırma mümkün değildi.'; 
   66$lang['You may referer to your hosting provider\'s support and see how you could switch to PHP 5 by yourself.'] = 'Host sağlayıcınız ile PHP 5\'e geçebilmek için konuşun.'; 
  6767$lang['Hope to see you back soon.'] = 'Sizi tekrar görmeyi umut ederiz.'; 
  6868$lang['Congratulations, Piwigo installation is completed'] = 'Tebrikler, Piwigo kurulum tamamlandı.'; 
  69 $lang['An alternate solution is to copy the text in the box above and paste it into the file "local/config/database.inc.php" (Warning : database.inc.php must only contain what is in the textarea, no line return or space character)'] = 'Diğer çözüm aşağıdaki kutudaki yaziyi kopyalayın ve bu "local/config/database.inc.php" dosya içine pasteleyin.(Uyarı : database.inc.php sadece olan metin, alanında hiçbir satır iade veya boşluk karakteri içermelidir)'; 
  70 $lang['Creation of config file local/config/database.inc.php failed.'] = 'Dosya yapılandırmada hata local/config/database.inc.php .'; 
   69$lang['An alternate solution is to copy the text in the box above and paste it into the file "local/config/database.inc.php" (Warning : database.inc.php must only contain what is in the textarea, no line return or space character)'] = 'Diğer çözüm aşağıdaki kutudaki yazıyı kopyalayın ve "local/config/database.inc.php" dosyası içine pasteleyin.(Uyarı : database.inc.php sadece yazı içermeli hiçbir ifade veya boşluk karakteri içermemelidir)'; 
   70$lang['Creation of config file local/config/database.inc.php failed.'] = 'Yapılandırmada dosyası local/config/database.inc.php oluşturma başarısız oldu.'; 
  7171$lang['Download the config file'] = 'Yapılandırma dosyasını indir'; 
  72 $lang['You can download the config file and upload it to local/config directory of your installation.'] = 'Yapılandırma dosyasını indireip düzenleyebilir ve local/config bölümüne yükleyebilirsiniz..'; 
   72$lang['You can download the config file and upload it to local/config directory of your installation.'] = 'Yapılandırma dosyasını indirip düzenleyebilir ve kurulum dizininde local/config bölümüne yükleyebilirsiniz.'; 
  7373$lang['SQLite and PostgreSQL are currently in experimental state.'] = 'SQLite ve PostgreSQL deneysel durumda.'; 
  7474$lang['Learn more'] = 'Daha fazla bilgi edinin'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.