Changeset 9271


Ignore:
Timestamp:
02/17/11 18:54:56 (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[extensions] - akBookStyle - add no_NO (Norwegian) thanks to atlew

Location:
extensions/akBookStyle/trunk
Files:
4 added
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/akBookStyle/trunk/admin.php

  r6852 r9271  
  2424  die('Hacking attempt!'); 
  2525} 
   26 
   27load_language('plugin.lang', AK_PLUGIN_LANG); 
  2628 
  2729$ThumbnailsLocations = array('top' => 'Top', 
 • extensions/akBookStyle/trunk/language/cs_CZ/plugin.lang.php

  r7605 r9271  
  2323$lang['That plugin give an alternate presentation for galleries. It gives you in a whole page access to medium image and thumbnails.'] = "Tento doplnìk pøidává alternativní prezentaci pro galerie. Dává pøístup na celou stránku pro fotografii a náhledy."; 
  2424$lang['Main configuration'] = "Hlavní konfigurace"; 
  25 $lang['Applicable categorie(s)'] = "Kategorie, kde je možné aplikovat"; 
   25$lang['Applicable categorie(s)'] = "Kategorie, kde je možné aplikovat"; 
  2626$lang['Applicable category has been updated'] = "Aplikovatelná kategorie byla aktualizována"; 
  2727$lang['Applicable categories have been updated'] = "Aplikovatelné kategorie byly aktualizovány"; 
   
  3232$lang['Thumbnail size'] = "Velikost náhledù"; 
  3333$lang['click'] = "klik"; 
  34 $lang['mouseover'] = "pøejetí myší"; 
   34$lang['mouseover'] = "pøejetí myší"; 
  3535$lang['Event to show medium picture.'] = "Událost pro zobrazení fotografie."; 
  3636$lang['Event to show medium picture has been updated.'] = "Událost pro zobrazení fotografie byla aktualizována."; 
   
  4242$lang['Right'] = "Vpravo"; 
  4343$lang['or number of lines for Top/Bottom'] = "nebo poèet øádkù pro Nahoøe/Dole"; 
  44 $lang['Next image'] = "Další fotografie"; 
  45 $lang['Next page'] = "Další stránka"; 
   44$lang['Next image'] = "Další fotografie"; 
   45$lang['Next page'] = "Další stránka"; 
  4646$lang['Previous image'] = "Pøedchozí fotografie"; 
  4747$lang['Previous page'] = "Pøedchozí stránka"; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.