Ignore:
Timestamp:
03/03/11 13:35:23 (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[extensions] - Admin_Messages - update sv_SE thanks to jonas

Location:
extensions/Admin_Messages/language/sv_SE
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/Admin_Messages/language/sv_SE/description.txt

  r9488 r9495  
  1 Tillåter administratörer att lämna meddelanden på adminstratörs sidan . 
   1Tillåter administratörer att lämna meddelanden på adminstratörs sidan. 
 • extensions/Admin_Messages/language/sv_SE/plugin.lang.php

  r9488 r9495  
  77$lang['AM_msg_content'] = "Meddelandets innehåll"; 
  88$lang['AM_nb_messages'] = "Antal meddelanden som visas på admin huvudsidan"; 
  9 $lang['AM_free_name'] = "Tillåt användare att ändra sitt namn när ett inlägg görs."; 
   9$lang['AM_free_name'] = "Tillåt användare att ändra sitt namn när ett inlägg görs"; 
  1010$lang['AM_name_fixed'] = "(FAST)"; 
  1111$lang['AM_message_added'] = "Meddelande lagts till"; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.