Changeset 9609


Ignore:
Timestamp:
03/11/11 12:27:52 (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - update lv_LV (Latvian) thanks to Aivars Baldone

Location:
trunk/language/lv_LV
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/lv_LV/admin.lang.php

  r9494 r9609  
  764764$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Jums ir %d nepiesaistīto cilņu: %s.'; 
  765765$lang['Remove from caddie'] = 'Izņemt no groza'; 
   766$lang['Themes which need upgrade'] = 'Tēmas, kurām nepieciešami jauninājumi'; 
   767$lang['Languages which need upgrade'] = 'Valodas, kurām nepieciešami jauninājumi'; 
   768$lang['All themes are up to date.'] = 'Visas tēmas ir atjauninātas.'; 
   769$lang['All plugins are up to date.'] = 'Visi spraudņi ir atjaunināti.'; 
   770$lang['All languages are up to date.'] = 'Visas valodas ir atjauninātas.'; 
   771$lang['Visit theme site'] = 'Apmeklēt tēmu vietni'; 
   772$lang['Visit language site'] = 'Apmeklēt valodu vietni'; 
   773$lang['New Version'] = 'Jauna Versija'; 
   774 
  766775?> 
 • trunk/language/lv_LV/upgrade.lang.php

  r8728 r9609  
  4040$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = "No iepriekšējās konfigurācijas ir saglabāti tikai sīkbilžu prefiksi un webmāstera e-pasta adreses"; 
  4141$lang['In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'] = 'Iekš <i>%s</i>, pirms <b>?></b>,ievietot:'; 
   42$lang['As a precaution, following themes have been deactivated. You must check for themes upgrade before reactiving them:'] = 'Piesardzības pasākumu dēļ, sekojošas tēmas ir deaktivētas. Pirms atkal tās aktivēt, jums jāpārbauda, vai nav pieejami šo tēmu jauninājumi:'; 
  4243?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.