Ignore:
Timestamp:
03/14/11 22:37:06 (9 years ago)
Author:
jonas
Message:

added Swedish by jonas

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/ExtendedDescription/language/en_UK/help.html

  r8314 r9684  
  1 <h2>Extended Description</h2> 
   1<h2>Utvidgad beskrivning</h2> 
  22 
  3 <h3>Multilanguage descriptions</h3> 
   3<h3>Flerspråkiga beskrivningar</h3> 
  44 
  5 <p>Multilanguage descriptions are placed between [lang=xx] and [/lang] tags, where xx is the language code (for example en, es, fr). There is also 2 special languages : [lang=default] and [lang=all]</p> 
   5<p>Flerspråkiga beskrivningar placeras mellan [lang=xx] och [/lang] tag, där xx är språkkoden (t.ex. EN, ES, FR). Det finns också 2 särskilda språk : [lang=default] och [lang=all]</p> 
  66 
  77<ul> 
  8   <li><b>Example</b>:<br> 
   8  <li><b>Exempel</b>:<br> 
  99  <br> 
  10 <code>[lang=default] default description [/lang]<br> 
  11 [lang=en] description in english [/lang]<br> 
   10<code>[lang=default] standard beskrivning [/lang]<br> 
   11[lang=sv] beskrivningen på engelska [/lang]<br> 
  1212[lang=de] deutsche Beschreibung [/lang]</code> 
  1313</li> 
  1414</ul> 
  1515 
  16 <p>The default description will be used if the description is not available in the connected user selected language. 
  17 If [lang=default] does not exists, anything outside the [lang] tags will be considered as the default description.</p> 
   16<p>Den förvalda beskrivning ska användas om beskrivningen är inte tillgänglig i den anslutna användaren valda språket. 
   17om [lang=default] inte finns, något utanför [lang] taggar kommer att betraktas som standard beskrivning.</p> 
  1818 
  19 <p><u>Special language <i>all</i></u>: anything inside [lang=all] will be included in the description, anywhat the connected user defined language is. 
  20 This is mainly useful to include HTML/JavaScript code inside a description.</p> 
   19<p><u>speciella språk <i>alla</i></u>: något inuti [lang=all] kommer att ingå i beskrivningen, 0avsätt vad den anslutna användar definierade språk är. 
   20Detta är främst användbart att inkludera HTML/JavaScript-kod i en beskrivning.</p> 
  2121 
  22 <h3>Extended descriptions</h3> 
   22<h3>Utökade beskrivningar</h3> 
  2323 
  24 <p>Extended description tags make it possible to have a short description for the category outside the category, 
  25 a longer description for the category inside the category page, 
  26 or even 2 distinct descriptions inside the category page.</p> 
   24<p>Utvidgad beskrivnings taggar gör det möjligt att ha en kort beskrivning för den kategorin utanför kategorin, 
   25en längre beskrivning för kategorin inuti kategori sidan 
   26eller till och med 2 separata beskrivningar inne i kategorin sidan.</p> 
  2727 
  28 <p>tag &lt;!--more--&gt; adds text to the short description.<br> 
  29 tag &lt;!--complete--&gt; let the user have 2 distinct descriptions.<br> 
  30 tag &lt;!--up-down--&gt; let the user have a top and a bottom description.</p> 
   28<p>taggen &lt;!--mer--&gt; lägger till text till den korta beskrivningen.<br> 
   29taggen &lt;!--Komplett--&gt; låta användaren har 2 tydliga beskrivningar.<br> 
   30tagggen &lt;!--upp och ned--&gt; låter användaren ha en topp och en botten beskrivning.</p> 
  3131 
  3232<ul> 
  33   <li><b>tag &lt;!--more--&gt;</b></li> 
   33  <li><b>taggen &lt;!--mer--&gt;</b></li> 
  3434</ul> 
  35 <code>short description &lt;!--more--&gt; long description</code> 
  36 <p>Only the short description is displayed outside the category. On the category page, you will see short description + long description.</p> 
   35<code>kort beskrivning &lt;!-Mer--&gt; utökad beskrivning</code> 
   36<p>Endast den korta beskrivning visas utanför kategorin. På kategori sidan ser du en kort beskrivning + utökade beskrivningen.</p> 
  3737 
  3838<ul> 
  39   <li><b>tag &lt;!--complete--&gt;</b></li> 
   39  <li><b>taggen &lt;!--komplett--&gt;</b></li> 
  4040</ul> 
  41 <code>short description &lt;!--complete--&gt; long description</code> 
  42 <p>Only the short description is displayed outside the category. On the category page, you will only see the long description, so you have 2 distinct descriptions.</p> 
   41<code>kort beskrivning &lt;!--komplett--&gt; komplett beskrivning</code> 
   42<p>Endast den korta beskrivning visas utanför kategorin. På kategorin sidan, kommer du bara att se den långa beskrivningen, så du har 2 olika beskrivningar.</p> 
  4343 
  4444<ul> 
  45   <li><b>tag &lt;!--up-down--&gt;</b></li> 
   45  <li><b>taggen &lt;!--upp och ned--&gt;</b></li> 
  4646</ul> 
  47 <code>top description &lt;!--up-down--&gt; bottom description</code> 
  48 <p>Only the top description is displayed outside the category.  On the category page, the top description is displayed above the thumbnails, the bottom description is displayed below the thumbnails.</p> 
   47<code>topp beskrivning &lt;!--upp och ned--&gt; nedekants beskrivning</code> 
   48<p>Endast den översta beskrivning visas utanför kategorin. På kategorin sidan, är toppen beskrivning visas ovanför miniatyrer, är botten beskrivningen visas under miniatyrbilderna.</p> 
  4949 
  50 <h3>Insert a category or a photo</h3> 
   50<h3>Infoga en kategori eller ett foto</h3> 
  5151 
  5252<ul> 
  53   <li><b>tag [cat=xx]</b></li> 
   53  <li><b>taggen [cat=xx]</b></li> 
  5454</ul> 
  55 <p>This tag inserts a category in the description, where xx is the category identifier.</p> 
   55<p>taggen infogar en kategori i beskrivningen, där xx är kategorin identifieraren.</p> 
  5656 
  5757<ul> 
  58   <li><b>tag [img=xx1 xx2 xxN;yyyy;name]</b></li> 
   58  <li><b>taggen [img=xx1 xx2 xxN;yyyy;namn]</b></li> 
  5959</ul> 
  60 <p>This tag allows to insert one or more thumbnail in the description, with:<br><br> 
  61 - xx the photo identifier; you can add the category identifier next to the photo identifier: <code>xx.ccc</code>. 
   60<p>Denna tagg gör det möjligt att infoga en eller flera miniatyr i beskrivningen, med :<br><br> 
   61- xx på bild ID, du kan lägga till kategorin ID bredvid fotot identitetsbeteckning: <code>xx.ccc</code>. 
  6262<br> 
  63 - yyyy (optional) : can take any value among {left, right}.</p> 
  64 - name (optional) : can take any value among {name, titleName}. If tagged, with <i>name</i> the name of the picture is diplayed under the thumbnail, with <i>titleName</i> the image markup &lt;title&gt; is fill with the name.</p> 
   63- yyyy (valfritt): kan ta något värde bland {vänster, höger}.</p> 
   64- Namn (frivilligt): kan ta något värde bland {namn, Titelnamn}. Om taggade med <i>namn</i> namnet på bilden är visade värdet under miniatyren, med <i>Titelnamn</i> 
  6565 
   66<h3>Dölja en kategori</h3> 
  6667 
  67 <h3>Hide a category</h3> 
   68<p>Använd tag<b>&lt;!--dolda--&gt;</b>  i kategori namnet:<br> 
   69<br> 
   70 - Det kommer inte att visas i den överordnade kategorin<br> 
   71 - Det är fortfarande synlig i kategorin menyn</p> 
  6872 
  69 <p>Use tag <b>&lt;!--hidden--&gt;</b> in the category name:<br> 
   73<h3>Dölja en kategori i menyn</h3> 
   74 
   75<p>Använd tag<b>&lt;!--mb-dolda--&gt;</b> i kategori namnet:<br> 
  7076<br> 
  71 - it won't be displayed in the parent category<br> 
  72 - it remains visible in the category menu</p> 
   77- Den kommer inte att visas i kategori menyn<br> 
   78- Den förblir synligt i den överordnade kategorin</p> 
  7379 
  74 <h3>Hide a category in menu</h3> 
   80<h3>Dölj en bild</h3> 
  7581 
  76 <p>Use tag <b>&lt;!--mb-hidden--&gt;</b> in the category name:<br> 
   82<p>Använd tag <b>&lt;!--dold--&gt;</b> i bildens namn:<br> 
  7783<br> 
  78 - it won't be displayed in the category menu<br> 
  79 - it remains visible in the parent category</p> 
   84- Det kommer inte att visas på miniatyrerna sidan<br> 
   85- Det är fortfarande synlig i kategorin</p> 
  8086 
  81 <h3>Hide an image</h3> 
  82  
  83 <p>Use tag <b>&lt;!--hidden--&gt;</b> in the image name:<br> 
  84 <br> 
  85 - it won't be displayed on the thumbnails page<br> 
  86 - it remains visible inside the category</p> 
  87  
  88 <h3>Redirected category</h3> 
   87<h3>Omdirigerad kategori</h3> 
  8988 
  9089<ul> 
  91   <li><b>[redirect http://piwigo.org]</b></li> 
   90  <li><b>[omdirigering http://piwigo.org]</b></li> 
  9291</ul> 
  93 <p>Insert this tag into a category description to redirect it to the URL of your choice.</p> 
   92<p>Sätt denna tagg i en kategori beskrivning styra över dem till webbadressen för ditt val.</p> 
  9493 
  9594<ul> 
  96   <li><b>[redirect img=xx]</b></li> 
   95  <li><b>[omdirigera img=xx]</b></li> 
  9796</ul> 
  98 <p>Redirect to an image of your gallery where xx is the photo identifier; you can add the category identifier next to the photo identifier: <code>xx.ccc</code>.</p> 
   97<p>Omdirigera till en bild av ditt galleri där xx är fotot identifierare, du kan lägga till kategori ID bredvid fotot identifierare: <code>xx.ccc</code>.</p> 
  9998 
  10099<ul> 
  101   <li><b>[redirect cat=xx]</b></li> 
   100  <li><b>[omdirigera cat=xx]</b></li> 
  102101</ul> 
  103 <p>Redirect to a category of your gallery where xx the category identifier.</p> 
   102<p>Omdirigera till en kategori av ditt galleri där xx kategorin id.</p> 
  104103 
  105104<ul> 
  106   <li><b>[redirect search=xx]</b></li> 
   105  <li><b>[omdirigera sökning=xx]</b></li> 
  107106</ul> 
  108 <p>Redirect to a search page of your gallery where xx is the search identifier.</p> 
   107<p>Omdirigering till en sökning på ditt galleri där xx är sök ID.</p> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.