Announcement

#1 2010-03-25 14:32:19

nile
Member
2009-05-13
25

[danish, da_DK] new keys for 2.1

Still in doubt about the word Author.

// missing translations
$lang['Email address is missing'] = 'Email addressen mangler';
$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Cookies er blokkeret eller ikke supporteret af din browser. Aktiver cookies for at komme på.';
$lang['Some info about this picture'] = 'Informationer om dette foto';
$lang['Some more (technical) info about this picture'] = 'Flere (tekniske) informationer om dette foto';
$lang['edit this comment'] = 'ret denne kommentar';
$lang['Edit a comment'] = 'Rediger en kommentar';
$lang['Are you sure?'] = 'Er du sikker?';
$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Denne kommentar kræver godkendelse';
$lang['Welcome'] = 'Velkommen';
$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Velkommen til dit Piwigo foto galleri!';
$lang['... or browse your empty gallery'] = '... eller browse i dit tomme galleri';
$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... eller deaktiver denne meddelelseor, jeg klarer det selv';
$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Hallo %s, dit Piwigo foto galleri er tomt!';
$lang['I want to add photos'] = 'Jeg vil tilføje fotos';
$lang['Manage this user comment: %s'] = 'Håndter denne bruger kommentar: %s';
$lang['This author modified following comment:'] = 'Denne forfatter har ændret følgende kommentar:';
$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Denne forfatter har fjernet denne kommentar med id %d';
$lang['delete this comment'] = 'slet denne kommentar';
$lang['validate this comment'] = 'godkend denne kommentar';

// untranslated yet
$lang['%d Kb'] = '%d Kb';
$lang['%d hit'] = '%d hit';
$lang['%d hits'] = '%d hits';
$lang['Author'] = 'Forfatter';
$lang['Connection settings'] = 'Connection settings';
$lang['Login'] = 'Login';
$lang['Display'] = 'Display';
$lang['Filter'] = 'Filter';
$lang['Links'] = 'Links';
$lang['N/A'] = 'N/A';
$lang['Password'] = 'Password';
$lang['Quick connect'] = 'Quick connect';
$lang['RSS feed'] = 'RSS feed';
$lang['Reset'] = 'Reset';
$lang['Tag'] = 'Tag';
$lang['Tags'] = 'Tags';
$lang['Webmaster'] = 'Webmaster';
$lang['Administration'] = 'Administration';
$lang['author(s) : %s'] = 'forfatter(e) : %s';
$lang['caddie'] = 'caddie';
$lang['download'] = 'download';
$lang['Logout'] = 'Logout';
$lang['Powered by'] = 'Powered by';
$lang['Auto login'] = 'Auto login';
$lang['slideshow'] = 'slideshow';
$lang['SQL queries in'] = 'SQL queries in';
$lang['Thumbnails'] = 'Thumbnails';
$lang['Menu'] = 'Menu';
$lang['IP: %s'] = 'IP: %s';
$lang['Browser: %s'] = 'Browser: %s';
$lang['Author: %s'] = 'Forfatter: %s';
$lang['Email: %s'] = 'Email: %s';
$lang['Admin: %s'] = 'Admin: %s';
$lang['Rank'] = 'Rank';
$lang['cloud'] = 'cloud';

Offline

 

#2 2010-03-25 15:18:00

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
6745

Re: [danish, da_DK] new keys for 2.1

Thanks :-)

[Subversion] r5347


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#3 2010-03-31 10:28:52

nile
Member
2009-05-13
25

Re: [danish, da_DK] new keys for 2.1

common.lang.php
// untranslated yet
$lang['Play of slideshow'] = 'Afspil slideshow';
$lang['Pause of slideshow'] = 'Pause slideshow';


install.lang.php
// missing translations
$lang['Database type'] = 'Database type';
$lang['The type of database your piwigo data will be store in'] = 'Din Piwigo database vil blive lagret i';
$lang['Congratulations, Piwigo installation is completed'] = 'Tillykke, Piwigo installationen er slut';

// untranslated yet
$lang['Installation'] = 'Installation';
$lang['Webmaster login'] = 'Webmaster login';
$lang['localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr'] = 'localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr';
$lang['Webmaster password'] = 'Webmaster password';

Offline

 

#4 2010-03-31 12:59:52

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
6745

Re: [danish, da_DK] new keys for 2.1

Thanks :-)

[Subversion] r5492


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#5 2010-05-09 10:25:28

nile
Member
2009-05-13
25

Re: [danish, da_DK] new keys for 2.1

install.lang.php

// missing translations
$lang['An alternate solution is to copy the text in the box above and paste it into the file "local/config/database.inc.php" (Warning : database.inc.php must only contain what is in the textarea, no line return or space character)'] = 'En alternativ måde er at kopiere teksten i boksen ovenover og sætte den ind i filen "local/config/database.inc.php" (Advarsel : database.inc.php må kun indeholde hvad der er i tekstfeltet, ingen linieskift eller andet.)';
$lang['Creation of config file local/config/database.inc.php failed.'] = 'Oprettelsen af local/config/database.inc.php gik galt.';
$lang['Download the config file'] = 'Download config filen';
$lang['You can download the config file and upload it to local/config directory of your installation.'] = 'Du kan downloade config filen og uploade den til local/config i din installation.';
$lang['SQLite and PostgreSQL are currently in experimental state.'] = 'SQLite og PostgreSQL er i øjeblikket kun som eksperiment.';
$lang['Learn more'] = 'Lær mere;

Offline

 

#6 2010-05-09 10:31:39

nile
Member
2009-05-13
25

Re: [danish, da_DK] new keys for 2.1

Priority 2 : update about.html (new text)

<p>Dette foto-galleri er baseret på Piwigo.</p>

<p>Piwigo er et foto galleri til webbrug, bygget af en aktiv gruppe af brugere og udviklere. Udvidelser gør at det er let at peronliggøre Piwigo. Piwigo er gratis og opensource.</p>

<p id="linkToPiwigo"><a href="http://piwigo.org">Besøg Piwigos website</a></p>

Udgivelsen af den danske  piwigo er vedligeholdt af (alfabetisk orden):

       nile <http://piwigo.org/forum/profile.php?id=4888>

           .... tak til dem

Offline

 

#7 2010-05-09 20:13:14

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
6745

Re: [danish, da_DK] new keys for 2.1

Thanks :-)

[Subversion] r6141


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#8 2010-05-09 20:38:01

nile
Member
2009-05-13
25

Re: [danish, da_DK] new keys for 2.1

admin.lang.php

$lang['%d association']     =    " %d tilknytning";
$lang['%d associations']     =     " %d tilknytninger";
$lang['%d category including']     =     " %d Kategori inklusiv";
$lang['%d categories including']     =     " %d kategorier inklusiv";
$lang['%d physical']     =     " %d Fysisk";
$lang['%d physical']     =     " %d Fysisk";
$lang[' and %d virtual']     =     "Og  %d virtuel";
$lang[' and %d virtual']     =     "Og  %d virtuel";
$lang['%d category moved']     =     " %d Kategori flyttet";
$lang['%d categories moved']     =     " %d kategorier flyttet";
$lang['%d group']     =     " %d Gruppe";
$lang['%d groups']     =     " %d grupper";
$lang['%d member']     =     " %d medlem";
$lang['%d members']     =     " %d medlemmer";
$lang['%d tag']     =     " %d tag";
$lang['%d tags']     =     " %d tags";
$lang['%d user comment rejected']     =     " %d bruger kommentar afvist";
$lang['%d user comments rejected']     =     " %d bruger bemærkninger avist";
$lang['%d user comment validated']     =     " %d bruger kommentar valideret";
$lang['%d user comments validated']     =     " %d bruger kommentarer valideret";
$lang['%d user deleted']     =     " %d bruger slettet";
$lang['%d users deleted']     =     " %d brugere slettet";
$lang['%d user']     =     " %d bruger";
$lang['%d users']     =     " %d brugere";
$lang['%d waiting for validation']     =     " %d venter på validering";
$lang['%d waiting pictures rejected']     =     " %d ventende billeder afvist";
$lang['%d waiting pictures validated']     =     " %d ventende billeder valideret";
$lang['Actions']     =     "Handlinger";
$lang['Activate']     =     "Aktiver";
$lang['Add/delete a permalink']     =     "Tilføj / slette en permalink";
$lang['Add a tag']     =     "Tilføj et tag";
$lang['Add a user']     =     "Tilføj en bruger";
$lang['Add group']     =     "Tilføj Gruppe";
$lang['Add selected elements to caddie']     =     "Tilføj valgte elementer til caddie";
$lang['Add']     =     "Tilføj";
$lang['Allow user registration']     =     "Tillad bruger registrering";
$lang['Apply to subcategories']     =     "Anvend på underkategorier";
$lang['Associated']     =     "Associeret";
$lang['Association to categories']     =     "Tilknytninger til kategorier";
$lang['Batch management']     =     "Batch forvaltning";
$lang['Caddie management']     =     "Caddie forvaltning";
$lang['Caddie']     =     "Caddie";
$lang['Categories authorized thanks to group associations']     =     "Kategorier tilladelse takket være gruppe tilknytninger";
$lang['Categories manual order was saved']     =     "Kategorier manual ordre er blevet gemt";
$lang['Categories ascending alphanumerically ordered']     =     "Kategorier stigende alfanumerisk bestilt";
$lang['Categories descending alphanumerically ordered']     =     "Kategorier faldende alfanumerisk bestilt";
$lang['Category elements associated to the following categories: %s']     =     "Kategori elementer i tilknytning til følgende kategorier:% s";
$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.']     =     "Check for opgradering mislykkedes af ukendte årsager."
$lang['Check for upgrade']     =     "Check for upgrade";
$lang['Comments for all']     =     "Kommentarer til alle";
$lang['Controversy']     =     "Controversy";
$lang['Current name']     =     "Nuværende navn";
$lang['Database']     =     "Database";
$lang['Deactivate']     =     "Deaktiver";
$lang['Delete Representant']     =     "Slet Representant";
$lang['Delete selected tags']     =     "Slet valgte tags";
$lang['Delete selected users']     =     "Slet valgte brugere";
$lang['Deletions']     =     "Sletninger";
$lang['Deny selected groups']     =     "Forbyd udvalgte grupper";
$lang['Deny selected users']     =     "Forbyd valgte brugere";
$lang['Description']     =     "Beskrivelse";
$lang['Display options']     =     "Display options";
$lang['Dissociated']     =     "Skille";
$lang['Does not represent']     =     "Er ikke repræsenterer";
$lang['Edit all picture informations']     =     "Rediger alle billede information";
$lang['Edit selected tags']     =     "Rediger valgte tags";
$lang['Edit tags']     =     "Edit tags";
$lang['Elements']     =     "Elements";
$lang['Email admins when a new user registers']     =     "Email admins, når en ny bruger registrerer sig";
$lang['Email admins when a valid comment is entered']     =     "Email admins når en gyldig kommentar er opført";
$lang['Email admins when a comment requires validation']     =     "Email admins, når en kommentar kræver validering";
$lang['Email admins when a picture is uploaded']     =     "Email admins, når et billede er uploadet";
$lang['Empty caddie']     =     "Tøm caddie";
$lang['Environment']     =     "Miljø";
$lang['Form']     =     "Form";
$lang['Gallery URL']     =     "Gallery URL";
$lang['Gallery description']     =     "Gallery beskrivelse";
$lang['Gallery title']     =     "Gallery titel";
$lang['Grant selected groups']     =     "Tildel valgte grupper";
$lang['Grant selected users']     =     "Tildel valgte brugere";
$lang['Group name']     =     "Gruppe navn";
$lang['Groups']     =     "Grupper"
$lang['Guests']     =     "Gæster"
$lang['History']     =     "Historie";
$lang['Informations']     =     "Informations";
$lang['Install']     =     "Installer";
$lang['Link all category elements to a new category']     =     "Link alle Kategori elementer til en ny Kategori";
$lang['Link all category elements to some existing categories']     =     "Link alle Kategori elementer til nogle eksisterende kategorier";
$lang['Linked categories']     =     "Linkede kategorier";
$lang['Lock gallery']     =     "Lås galleri";
$lang['Maintenance']     =     "Vedligeholdelse";
$lang['Manage permissions for a category']     =     "Administrer tilladelser for en Kategori";
$lang['Manage permissions for group "%s"']     =     "Administrer tilladelser til gruppen \"% s \ "";
$lang['Manage permissions for user "%s"']     =     "Administrer tilladelser for brugeren \"% s \ "";
$lang['Manage tags']     =     "Administrer tags";
$lang['Members']     =     "Medlemmer";
$lang['Metadata synchronized from file']     =     "Metadata synkroniseret fra fil";
$lang['Move categories']     =     "Flyt kategorier";
$lang['Move']     =     "Flyt";
$lang['Name']     =     "Navn";
$lang['New name']     =     "Nyt navn";
$lang['New parent category']     =     "Ny Kategori";
$lang['New tag']     =     "Nyt tag";
$lang['No tag defined. Use Administration>Pictures>Tags']     =     "Inge tag defineret. Brug Administration> Billeder> Tags";
$lang['Number of comments per page']     =     "Antal kommentarer pr side";
$lang['Number of rates']     =     "Antal af karakterer";
$lang['Number of thumbnails to create']     =     "Antallet af miniaturebillederne der skal dannes";
$lang['Only private categories are listed']     =     "Kun private kategorier er opført";
$lang['Operating system']     =     "Operativsystem";
$lang['Options']     =     "Muligheder";
$lang['Categories sorted in ascending order &dArr;']     =     "Kategorier sorteret i stigende rækkefølge ⇓";
$lang['Categories sorted in descending order &uArr;']     =     "Kategorier sorteret i faldende orden ⇑";
$lang['Other private categories']     =     "Andre private kategorier";
$lang['Page banner']     =     "Side banner";
$lang['Parent category']     =     "Overordnet Kategori";
$lang['Path']     =     "Path";
$lang['Permalink']     =     "Permalink";
$lang['Permalink %s has been previously used by category %s. Delete from the permalink history first']     =     "Permalink% s er tidligere blevet brugt af Kategori% s Slet det fra permalinks historie første";
$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"']     =     "Det permalink navn skal bestå af az, AZ, 0-9, \" - \ ", \" _ \ "eller \" / \ ". Det må ikke være tal eller begynde med et tal efterfulgt af \" - \ "";
$lang['Permalink %s is already used by category %s']     =     "Permalink% s bruges allerede af Kategori% s";
$lang['Permalink history']     =     "Permalinks historie";
$lang['Permalinks']     =     "Permalinks";
$lang['Permission denied']     =     "Nægtet Tilladelse";
$lang['Permission granted thanks to a group']     =     "Tilladelse givet takket være en Gruppe";
$lang['Permission granted']     =     "Tilladelse givet";
$lang['Picture informations updated']     =     "Billed information opdateret";
$lang['Plugins']     =     "Plugins";
$lang['Position']     =     "Position";
$lang['Preferences']     =     "Indstillinger";
$lang['Properties']     =     "Egenskaber";
$lang['Random picture']     =     "Random billede";
$lang['Rate date']     =     "Rating dato";
$lang['Rating by guests']     =     "Bedømmelse af gæster";
$lang['Rating']     =     "Rating";
$lang['Reject All']     =     "Afvis alle";
$lang['Reject']     =     "Afvis";
$lang['Representant']     =     "Representant";
$lang['Representation of categories']     =     "Kategorier repræsentation";
$lang['Representative']     =     "Repræsentant";
$lang['Represents']     =     "Repræsenterer";
$lang['Save order']     =     "Gem orden";
$lang['Save to permalink history']     =     "Gem til permalinks historie";
$lang['Select at least one category']     =     "Vælg mindst én Kategori";
$lang['Select at least one picture']     =     "Vælg mindst et billede";
$lang['Select at least one user']     =     "Vælg mindst én bruger";
$lang['Show info']     =     "Vis info";
$lang['Site manager']     =     "Site manager";
$lang['Status']     =     "Status";
$lang['Statistics']     =     "Statistik";
$lang['Storage category']     =     "Opbevaring Kategori";
$lang['Sum of rates']     =     "Summen af bedømmelser";
$lang['Tag "%s" already exists']     =     "Tag \"% s \ "eksisterer allerede";
$lang['Tag "%s" was added']     =     "Tag \"% s \ "er blevet tilføjet";
$lang['Tag selection']     =     "Tags valg";
$lang['Take selected elements out of caddie']     =     "Tag udvalgte elementer ud af Caddie";
$lang['The following tag were deleted']     =     "Følgende tag er blevet slettet";
$lang['The %d following tags were deleted']     =     "Følgende %d tags er blevet slettet";
$lang['Unable to check for upgrade.']     =     Msgstr "Kunne ikke kontrollere for opgradering."
$lang['Uninstall']     =     "Uninstall";
$lang['Use the default image sort order (defined in the configuration file)']     =     "Brug standard image sorteringsrækkefølge (defineret i konfigurationsfilen)";
$lang['User comments validation']     =     "Bruger kommentarer validering";
$lang['Users']     =     "Brugere";
$lang['Validate All']     =     "Godkend alle";
$lang['Validate']     =     "Godkend";
$lang['Validation']     =     "Bekræftelse";
$lang['Version']     =     "Version";
$lang['Virtual categories movement']     =     "Virtuel kategorier bevægelse";
$lang['Virtual categories to move']     =     "Virtuel kategorier til at flytte";
$lang['Virtual category name']     =     "Virtuel Kategori navn";
$lang['Webmaster cannot be deleted']     =     "Webmaster kan ikke slettes";
$lang['You are running on development sources, no check possible.']     =     "Du kører på udviklings kilder, ingen tjek muligt."
$lang['You cannot delete your account']     =     "Du kan ikke slette din konto";
$lang['You cannot move a category in its own sub category']     =     "Du kan ikke flytte en Kategori i dets eget under-kategori";
$lang['You need to confirm deletion']     =     "Du skal bekræfte sletning";
$lang['add tags']     =     "Tilføj tags";
$lang['Adviser']     =     "Rådgiver";
$lang['associate to category']     =     "Associeret til Kategori";
$lang['associate to group']     =     "Associeret til Gruppe";
$lang['Authorized']     =     "Autoriseret";
$lang['Add a virtual category']     =     "Tilføj en virtuel Kategori";
$lang['Authorize users to add comments on selected categories']     =     "Godkendelse af brugere at tilføje kommentarer på udvalgte kategorier";
$lang['The name of a category should not be empty']     =     "Navnet på en Kategori, kan ikke ikke være tomt";
$lang['Lock categories']     =     "Lås kategorier";
$lang['Private category']     =     "Private Kategori";
$lang['Public category']     =     "Offentlige Kategori";
$lang['Find a new representant by random']     =     "Find en ny tilfældig representant";
$lang['Public / Private']     =     "Offentlige / Private";
$lang['Manage authorizations for selected categories']     =     "Administrer tilladelser for udvalgte kategorier";
$lang['Select uploadable categories']     =     "Vælg uploadable kategorier";
$lang['Virtual category added']     =     "Virtuel Kategori tilføjet";
$lang['Virtual category deleted']     =     "Virtuel Kategori slettet";
$lang['Category']     =     "Kategori";
$lang['Access type']     =     "Adgang type";
$lang['Comments']     =     "Kommentarer";
$lang['Information data registered in database']     =     "Oplysninger, der er registreret i databasen";
$lang['Default display']     =     "Standard display";
$lang['History']     =     "Historie";
$lang['The gallery URL is not valid.']     =     "Galleriet URL er ikke gyldig."
$lang['Main']     =     "Main";
$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.']     =     "Antallet af kommentarer på en side skal være mellem 5 og 50 medtaget."
$lang['Configuration']     =     "Konfiguration";
$lang['confirm']     =     "Bekræfte";
$lang['Date']     =     "Dato";
$lang['delete category']     =     "Slet Kategori";
$lang['dissociate from category']     =     "Adskille fra Kategori";
$lang['dissociate from group']     =     "Adskille fra Gruppe";
$lang['edit category permissions']     =     "Edit Kategori tilladelser";
$lang['Category informations updated successfully.']     =     "Kategori informationer opdateret."
$lang['Authorize upload']     =     "Godkendelse af upload";
$lang['elements per page']     =     "Elementer pr side";
$lang['elements']     =     "Elementer";
$lang['High definition enabled']     =     "High definition er slået til";
$lang['File']     =     "File";
$lang['Filesize']     =     "Filstørrelse";
$lang['first element added on %s']     =     "Første element tilføjet den% s";
$lang['Forbidden']     =     "Forbudt";
$lang['General']     =     "Generelt";
$lang['global mode']     =     "Global mode";
$lang['group "%s" added']     =     "Gruppe \"% s \ "tilføjet";
$lang['group "%s" deleted']     =     "Gruppe \"% s \ "slettet";
$lang['group "%s" updated']     =     "Gruppe \"% s \ "opdateret";
$lang['group']     =     "Gruppe";
$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.']     =     "Navnet på en Gruppe må ikke indeholde \" eller 'eller være tomme. "
$lang['This name is already used by another group.']     =     "Dette navn bruges allerede af en anden Gruppe."
$lang['Groups']     =     "Grupper"
$lang['Instructions']     =     "Instruktioner";
$lang['']     =     "";
$lang['High definition']     =     "High definition";
$lang['jump to category']     =     "Hop til Kategori";
$lang['jump to image']     =     "Hop til billedet";
$lang['leave']     =     "Ferie";
$lang['Lock']     =     "Lock";
$lang['Locked']     =     "Locked";
$lang['manage category elements']     =     "Administrer Kategori elementer";
$lang['manage sub-categories']     =     "Administrer sub-kategorier";
$lang['Manage']     =     "Administrer";
$lang['maximum height']     =     "Maksimal højde";
$lang['maximum width']     =     "Maksimal bredde";
$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estmated time: %d second].']     =     "Gennemførelsestid er ude, skal behandlingen fortsætte [Forventet tid: %d sekunder]."
$lang['Execution time is out, treatment must be continued [Estmated time: %d seconds].']     =     "Execution tid overskrides, skal behandlingen fortsætte [Forventet tid: %d sekunder]."
$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.']     =     "Den tid til at opstille en liste over brugere, der vil blive sendt mail er begrænset. Andre brugere er ikke anført."
$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.']     =     "Tiden til at sende mail er begrænset. Andre mails er blevet sprunget over."
$lang['To send ?']     =     "Vil du sende?"
$lang['Last send']     =     "Sidste sendt";
$lang['email']     =     "Email";
$lang['User']     =     "Bruger";
$lang['Complementary mail content']     =     "Supplerende mail-indhold";
$lang['See you soon,']     =     "Ses snart,";
$lang['Go to']     =     "Gå til";
$lang['Hello']     =     "Hej";
$lang['New elements were added']     =     "Nye elementer er blevet tilføjet";
$lang['on']     =     "På";
$lang['between']     =     "Mellem";
$lang['and']     =     "Og";
$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.']     =     "Webmaster har tilmeldt dig til at modtage meddelelser via mail."
$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.']     =     "Du har tilmeldt at modtage meddelelser via e-mail."
$lang['To subscribe']     =     "For at abonnere";
$lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to']     =     "Hvis du støder på problemer eller har spørgsmål, bedes du sende en besked til";
$lang['[NBM] Problems or questions']     =     "[NBM] Problemer eller spørgsmål";
$lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.']     =     "Det webmaster har afmeldt dig fra at modtage meddelelser via e-mail."
$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.']     =     "Du har afmeldt at være blevet underrettet af mail."
$lang[', click on']     =     ", Klik på";
$lang['To unsubscribe']     =     "For at afmelde";
$lang['With blank value, gallery title will be used']     =     "Hvis blank, vil galleriet titel bruges";
$lang['Notification']     =     "Medelelse";
$lang['Error when sending email to %s [%s].']     =     "Fejl ved afsendelse af e-mail til% s [% s]."
$lang['Mail sent to %s [%s].']     =     "Mail sendt til% s [% s]."
$lang['%d mail was sent.']     =     " %d mail er blevet sendt."
$lang['%d mails were sent.']     =     " %d mails er blevet sendt."
$lang['%d mail was not sent.']     =     " %d mail er ikke blevet sendt."
$lang['%d mails were not sent.']     =     " %d mails ikke er blevet sendt."
$lang['No mail to send.']     =     "Ingen mails."
$lang['There is no available subscribers to mail.']     =     "Der er ingen abonnenter, som skal anmeldes via mail."
$lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.']     =     "Abonnenter kunne være opført (tilgængelige) kun hvis der er nye elementer til at anmelde."
$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.']     =     "Kun webmastere kan se dette faneblad, ingen administratorer."
$lang['No user to send notifications by mail.']     =     "Ingen bruger skal anmeldes via mail."
$lang['New elements added']     =     "Nye elementer tilføjet";
$lang['Subscribe to notification by mail']     =     "Abonner på notfikation med mail"
$lang['Unsubscribe from notification by mail']     =     "Afmeld fra notifikation med mail";
$lang['Parameter']     =     "Parameter";
$lang['Processing treatment.']     =     »Behandling i gang«.
$lang['Please wait...']     =     »Vent venligst ...';
$lang['Continue processing treatment']     =     "Fortsæt igangværende behandling";
$lang['Complementary mail content']     =     "Supplerende mail-indhold";
$lang['Add detailed content']     =     "Tilføj nogle detaljerede indhold";
$lang['Send mail as']     =     "Send e-mail som";
$lang['Send mail to users']     =     "Send mail til brugere";
$lang['Send']     =     "Send";
$lang['Options']     =     "Muligheder";
$lang['Send']     =     "Send";
$lang['Subscribed']     =     "Tilmeldt";
$lang['Subscribe']     =     "Abonner";
$lang['Parameters']     =     "Parametre";
$lang['Select recipients']     =     "Vælg modtagere";
$lang['Subscribe/unsubscribe users']     =     "Tilmeld / afmeld brugere";
$lang['Unsubscribed']     =     "Afmeldte";
$lang['%d parameter was updated.']     =     " %d parameter opdateret."
$lang['%d parameters were updated.']     =     " %d parametre opdateret."
$lang['%d user was not updated.']     =     " %d bruger ikke opdateret."
$lang['%d users were not updated.']     =     " %d brugere ikke opdateret."
$lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.']     =     "Bruger% s [%s] fjernet fra abonnementet listen."
$lang['User %s [%s] was added to the subscription list.']     =     "Bruger% s [%s] var tilføjet til abonnementet listen."
$lang['%d user was updated.']     =     " %d bruger opdateret."
$lang['%d users were updated.']     =     " %d brugere opdateret."
$lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.']     =     "Bruger% s [%s] var ikke fjernet fra abonnementet listen."
$lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.']     =     "Bruger% s [%s] var ikke tilføjet til abonnementet listen."
$lang['User %s [%s] added.']     =     "Bruger% s [%s] tilføjet."
$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users']     =     "Advarsel: tilslutte eller afmelde vil sende mails til brugere";
$lang['Send mail on HTML format']     =     "Send mail i HTML-format";
$lang['Include display of recent pictures group by dates']     =     "Medtag visning af de seneste billeder grupperet efter datoer";
$lang['Available only with HTML format']     =     "Findes kun med HTML format";
$lang['no write access']     =     "Ingen skrive adgang";
$lang['path']     =     "Sti";
$lang['Permissions']     =     "Tilladelser";
$lang['private']     =     "Private";
$lang['Properties']     =     "Egenskaber";
$lang['public']     =     "Offentlige";
$lang['Purge never used notification feeds']     =     "Purge aldrig anvendt anmeldelse feeds";
$lang['Purge sessions']     =     "Purge sessioner";
$lang['randomly represented']     =     "Random repræsentant";
$lang['registration date']     =     "Registreringsdato";
$lang['Remote site']     =     "Remote site";
$lang['clean']     =     "Ryddet op";
$lang['remove remote listing.xml file']     =     "Fjerne remote listing.xml fil";
$lang['generate listing']     =     "Generere notering";
$lang['generate file listing.xml on remote site']     =     "Generere filen listing.xml på remote side";
$lang['Create this site']     =     "Opret dette websted";
$lang['A local listing.xml file has been found for']     =     "En lokal listing.xml fil er blevet fundet for";
$lang['read local listing.xml and update']     =     "Læse lokale listing.xml og ajourføring";
$lang['test']     =     "Test";
$lang['test this remote site']     =     "Test har denne remot side";
$lang['Remote site url must start by http or https and must only contain characters among "/", "a-zA-Z0-9", "-" or "_"']     =     "Remote site url skal starte med at http eller https og må kun indeholde tegn mellem \" / \ ", \" a-zA-Z0-9 \ ", \" - \ "eller \" _ \ "";
$lang['remove tags']     =     "Fjerne tags";
$lang['Repair and optimize database']     =     "Reparation og optimere databasen";
$lang['selection']     =     "Udvælgelse";
$lang['set to']     =     "Indstillet til";
$lang['singly represented']     =     "Enkelt repræsentant";
$lang['This site already exists']     =     "Dette site eksisterer allerede";
$lang['Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)']     =     "Opret et nyt site: (give sin URL til create_listing_file.php)";
$lang['created']     =     "Skabt";
$lang['delete']     =     "Slet";
$lang['delete this site and all its attached elements']     =     "Slette dette websted og alle relaterede oplysninger";
$lang['deleted']     =     "Slettet";
$lang['an error happened']     =     "Der opstod en fejl";
$lang['file create_listing_file.php on remote site was not found']     =     "Fil create_listing_file.php ikke fundet på remote siden";
$lang['Local']     =     "Lokal";
$lang['Remote']     =     "Remote";
$lang['synchronize']     =     "Synkronisere";
$lang['update the database from files']     =     "Opdatere databasen med filer";
$lang['status']     =     "Status";
$lang['Directory']     =     "Mappe";
$lang['sub-categories']     =     "Sub-kategorier";
$lang['synchronize metadata']     =     "Synkronisere metadata";
$lang['synchronize']     =     "Synkronisere";
$lang['target']     =     "Target";
$lang['Thumbnail']     =     "Thumbnail";
$lang['title']     =     "Tittel";
$lang['Categories management']     =     "Kategorier forvaltning";
$lang['Piwigo configuration']     =     "Piwigo konfiguration";
$lang['Piwigo administration']     =     "Piwigo administration";
$lang['Edit a category']     =     "Edit en Kategori";
$lang['Group management']     =     "Grupper forvaltning";
$lang['User list']     =     "Brugere liste";
$lang['Modify informations about a picture']     =     "Rediger billede information";
$lang['Thumbnail creation']     =     "Thumbnail oprettelse";
$lang['Database synchronization with files']     =     "Database synkronisering med filer";
$lang['Pictures waiting for validation']     =     "Billeder afventer validering";
$lang['all']     =     "Alle";
$lang['pictures without thumbnail (jpeg and png only)']     =     "Billeder uden thumbnail (jpeg og png only)";
$lang['height must be a number superior to']     =     "Højde skal være et tal større end";
$lang['width must be a number superior to']     =     "Bredde skal være et tal større end";
$lang['for the file format']     =     "For filformatet";
$lang['No missing thumbnail']     =     "Ingen manglende thumbnail";
$lang['Picture unreachable or no support']     =     "Picture utilgængelig eller ikke understøttet format";
$lang['GD version']     =     "GD version";
$lang['Miniaturization parameters']     =     "Miniaturisering parametre";
$lang['generated in']     =     "Genereret i";
$lang['Results of miniaturization']     =     "Miniaturisering proces resultater";
$lang['General statistics']     =     "General statistikker";
$lang['max time']     =     "Max tid";
$lang['average time']     =     "Gennemsnitlige tid";
$lang['min time']     =     "Min tid";
$lang['number of miniaturized pictures']     =     "Antal skabte thumbnails";
$lang['total time']     =     "Total tid";
$lang['for this file format']     =     "For denne fil format";
$lang['unit mode']     =     "Single-mode";
$lang['Unlocked']     =     "Unlocked";
$lang['unset']     =     "Unset";
$lang['Move up']     =     "Flyt op";
$lang['Update categories informations']     =     "Update kategorier information";
$lang['Update images informations']     =     "Update billeder information";
$lang['Synchronize']     =     "Synkroniser";
$lang['reduce to single existing categories']     =     "Reduceres til én eksisterende kategorier";
$lang['Choose an option']     =     "Vælg en option";
$lang['display maximum informations (added categories and elements, deleted categories and elements)']     =     "Display flest mulige oplysninger (tilføjet kategorier og elementer, slettede kategorier og elementer)";
$lang['Piwigo version differs on the remote site']     =     "Piwigo version adskiller sig på remote siden";
$lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same']     =     "Versioner af create_listing_file.php på remote siden og Piwigo skal være den samme";
$lang['listing.xml file was not found']     =     "Listing.xml fil ikke fundet";
$lang['listing.xml file was not found on the remote site. This file is generated by choosing the "generate listing" command in the Site manager']     =     "Listing.xml filen blev ikke fundet på remote siden. Denne fil er genereret med \" generere notering \ "kommando i Site manager";
$lang['Error list']     =     "Liste over fejl";
$lang['Errors caption']     =     "Errors caption";
$lang['Detailed informations']     =     "Detaljeret information";
$lang['File/directory read error']     =     "File / directory læse fejl";
$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)']     =     "Fil eller mappe ikke kan få adgang (enten det eksisterer ikke eller adgang nægtes)";
$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the category directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :']     =     "Et billede filetype kræver en miniature. Miniaturen skal være til stede i sub-bibliotek \" miniature \ "af Kategori mappe. Thumbnail Filnavnet skal starte med den konfigurerede thumbnail præfiks og udvidelsen skal være blandt de følgende liste:";
$lang['missing thumbnail']     =     "Manglende thumbnail";
$lang['categories deleted in the database']     =     "Kategorier slettet i databasen";
$lang['elements deleted in the database']     =     "Elementer slettet i databasen";
$lang['images candidates for metadata synchronization']     =     "Billeder kandidater til metadata synkronisering";
$lang['elements informations synchronized with files metadata']     =     "Elementer informationer synkroniseret med filer metadata";
$lang['errors during synchronization']     =     "Fejl under synkroniseringen";
$lang['categories added in the database']     =     "Kategorier tilføjet i databasen";
$lang['elements added in the database']     =     "Elementer tilføjet i databasen";
$lang['elements updated in the database']     =     "Elementer opdateret i databasen";
$lang['Search for new images in the directories']     =     "Søg efter nye billeder i mapper";
$lang['added']     =     "Tilføjet";
$lang['deleted']     =     "Slettet";
$lang['Metadata synchronization results']     =     "Metadata synkronisering resultater";
$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)']     =     "Kun udføre en simulering (intet vil blive ændret i databasen)";
$lang['[Simulation]']     =     "[Simulation]";
$lang['directories + files']     =     "Mapper + filer";
$lang['only directories']     =     "Mapper kun";
$lang['synchronize files structure with database']     =     "Synkronisere filer struktur med databasen";
$lang['synchronize files metadata with database elements informations']     =     "Synkronisere database elementer med filer metadata";
$lang['even already synchronized elements']     =     "Allerede synkroniserede elementer";
$lang['Used metadata']     =     "Metadata anvendes";
$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."']     =     "Navnet på biblioteker og filer skal kun bestå af bogstaver, tal, \" - \ ", \" _ \ "eller \". \ "";
$lang['wrong filename']     =     "Forkert filnavn";
$lang['Upload']     =     "Upload";
$lang['user "%s" added']     =     "User \"% s \ "tilføjet";
$lang['User status']     =     "Bruger status";
$lang['user_status_admin']     =     "Administrator";
$lang['user_status_generic']     =     "Generisk";
$lang['user_status_guest']     =     "Gæst";
$lang['user_status_normal']     =     "Bruger";
$lang['user_status_webmaster']     =     "Webmaster";
$lang['username']     =     "Brugernavn";
$lang['Users']     =     "Brugere";
$lang['Virtual category']     =     "Virtuel Kategori";
$lang['Waiting']     =     "Venter";
$lang['default']     =     "Default";
$lang['Toggle \'default group\' property']     =     "Reverse" default Gruppe 'ejendom ";
$lang['Advanced features']     =     "Avancerede funktioner";
$lang['Not linked elements']     =     "Ikke linkede elementer";
$lang['Specials']     =     "Special";
$lang['Files with same name in more than one physical category']     =     "Identiske filer navne i mere end én Fysisk Kategori";
$lang['Overall']     =     "I alt";
$lang['Year']     =     "År";
$lang['Month']     =     "Måned";
$lang['Day']     =     "Dag";
$lang['Pages seen']     =     "Sider set";
$lang['Pictures']     =     "Billeder";
$lang['Time']     =     "Time";
$lang['User']     =     "Bruger";
$lang['IP']     =     "IP";
$lang['Element']     =     "Element";
$lang['Section']     =     "Afsnit";
$lang['Tags']     =     "Tags";
$lang['Save page visits by guests']     =     "Gem besøgte sider af gæster";
$lang['Save page visits by users']     =     "Gem besøgte sider af brugere";
$lang['Save page visits by administrators']     =     "Gem besøgte sider af administratorer";
$lang['Properties']     =     "Egenskaber";
$lang['An information email was sent to group "%s"']     =     "Information email sendt til gruppen \"% \ s "";
$lang['Send an information email to group members']     =     "Send en information e-mail til gruppen medlemmer";
$lang['Group']     =     "Gruppe";
$lang['[%s] Come to visit the category %s']     =     "[% S] Besøg Kategori %s";
$lang['Hello,']     =     "Hej,";
$lang['See you soon.']     =     "Ses snart."
$lang['Come to discover the category:']     =     "Oplev Kategori:";
$lang['Mail content']     =     "Mail indhold";
$lang['none']     =     "Ingen";
$lang['high']     =     "Høj";
$lang['other']     =     "Andre";
$lang['Element type']     =     "Element type";
$lang['User']     =     "Bruger";
$lang['Image id']     =     "Billede id";
$lang['Summary']     =     "Summary";
$lang['%d line filtered']     =     " %d filtrerede line";
$lang['%d lines filtered']     =     " %d linjer filtreret";
$lang['%d guest']     =     " %d gæst";
$lang['%d guests']     =     " %d gæster";
$lang['Hour']     =     "Time";
$lang['guest']     =     "Gæst";
$lang['default values']     =     "Default værdier";
$lang['High filesize']     =     "Høj opløsning filstørrelsen";
$lang['Guest cannot be deleted']     =     "Gæst kan ikke slettes";
$lang['Default user cannot be deleted']     =     "Default bruger kan ikke slettes";
$lang['Purge history detail']     =     "Ryd historie detaljer";
$lang['Purge history summary']     =     "Ryd historie summary";
$lang['Check integrity']     =     "Integritet check";
$lang['Anomaly']     =     "Uregelmæssig";
$lang['Correction']     =     "Korrektion";
$lang['Automatic correction']     =     "Automatisk korrektion";
$lang['Impossible automatic correction']     =     "Automatisk korrektion ikke muligt";
$lang['Correction applied with success']     =     "Korrektion anvendt med succes";
$lang['Correction applied with error']     =     "Korrektion anvendes med fejl";
$lang['%d anomaly has been detected.']     =     " %d afvigelsen er konstateret."
$lang['%d anomalies have been detected.']     =     " %d uregelmæssighed er påvist."
$lang['%d anomaly has been corrected.']     =     " %d afvigelsen er korrigeret."
$lang['%d anomalies have been detected corrected.']     =     " %d uregelmæssigheder er blevet opdaget og rettet."
$lang['%d anomaly has not been corrected.']     =     " %d urelmæssighed er ikke blevet korrigeret."
$lang['%d anomalies have not been corrected.']     =     " %d uregelmæssigheder har ikke været korrigeret."
$lang['Go to %s or %s for more informations']     =     "Gå til %s eller %s for mere information";
$lang['the forum']     =     "Forummet";
$lang['the wiki']     =     "Wiki";
$lang['%s value is not correct file because exif are not supported']     =     "%s værdi er forkert, fordi exif ikke er understøttet";
$lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file']     =     "%s skal være indstillet til false i dit lokale / config / config.inc.php fil";
$lang['Main "guest" user does not exist']     =     "Hoved \" gæst \ "bruger eksisterer ikke";
$lang['Main "guest" user status is incorrect']     =     "Hoved \" gæst \ "user status er forkert";
$lang['Default user does not exist']     =     "Default bruger findes ikke";
$lang['Main "webmaster" user does not exist']     =     "The main \" webmaster \ "bruger eksisterer ikke";
$lang['Main "webmaster" user status is incorrect']     =     "The main \" webmaster \ "user status er forkert";
$lang['User "%s" created with "%s" like password']     =     "Bruger '% s \" er oprettet med \ "% s \" som password ";
$lang['Status of user "%s" updated']     =     "Bruger '% s \" opdateret status ";
$lang['add new elements to caddie']     =     "Tilføje nye elementer til caddie";
$lang['No display']     =     "Ingen display";
$lang['Classic display']     =     "Klassisk display";
$lang['Hoverbox display']     =     "Hoverbox display";
$lang['Thumbnails']     =     "Miniaturer"
$lang['Mail address is obligatory for all users']     =     "Mail-adresse er obligatorisk for alle brugere";
$lang['Minimum privacy level']     =     "Minimum privatliv niveau";
$lang['Privacy level']     =     "Privacy niveau";
$lang['Level 0']     =     "Fri adgang";
$lang['Level 1']     =     "Kontakter";
$lang['Level 2']     =     "Venner";
$lang['Level 4']     =     "Familie";
$lang['Level 8']     =     "Admins";
$lang['Reinitialize check integrity']     =     "Geninstaller integritet check";
$lang['Check all']     =     "Check alle";
$lang['Uncheck all']     =     "Fjern alle";
$lang['Check automatic corrections']     =     "Check automatiske rettelser";
$lang['Apply selected corrections']     =     "Anvend udvalgte korrektioner";
$lang['Ignore selected anomalies']     =     "Ignorer valgte anomalier";
$lang['Refresh']     =     "Opdater";
$lang['The anomaly will be ignored until next application version']     =     "Den skævhed vil blive ignoreret, indtil næste version";
$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored']     =     "Korrigeret anomali vil annullere at det er ignoreret";
$lang['%d anomaly has been ignored.']     =     " %d uregelmæssighed er blevet ignoreret."
$lang['%d anomalies have been ignored.']     =     " %d uregelmæssigheder er blevet ignoreret."
$lang['Plugins which need upgrade']     =     "Plugins skal opgraderes";
$lang['Plugins up to date']     =     "Plugins up-to-date";
$lang['Plugin versions can\'t be checked']     =     "Plugin, hvilken version kan ikke  kontrolleres";
$lang['Current<br>version']     =     "Nuværende <br> version";
$lang['Available<br>version']     =     "Tilgængelig <br> version";
$lang['Automatic upgrade']     =     "Automatisk opgradering";
$lang['Automatic installation']     =     "Automatisk installation";
$lang['Download file']     =     "Download fil";
$lang['Plugin list']     =     "Plugins liste";
$lang['Check for updates']     =     "Check for opdateringer";
$lang['Other plugins']     =     "Andre plugins tilgængelig";
$lang['Last revisions']     =     "Sidste ændringer";
$lang['Delete']     =     "Slet";
$lang['Are you sure you want to delete this plugin?']     =     "Er du sikker på du vil slette denne plugin?"
$lang['Are you sure you want to install this plugin?']     =     "Er du sikker på du vil installere dette plugin?"
$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.']     =     "Er du sikker på du vil installere denne opgradering? Du skal kontrollere, om denne version ikke har brug for før afinstallationen."
$lang['%s has been successfully upgraded.']     =     "% S er blevet opgraderet."
$lang['Plugin has been successfully copied']     =     "Dette plugin er blevet kopieret";
$lang['You might go to plugin list to install and activate it.']     =     "Gå til plugins listen for at installere og aktivere det."
$lang['Can\'t create temporary file.']     =     "Midlertidige filer kan ikke oprettes."
$lang['Can\'t download archive.']     =     "Archive kan ikke hentes."
$lang['Can\'t read or extract archive.']     =     "Archive ikke kan læses eller udvindes."
$lang['An error occured during extraction (%s).']     =     "En fejl opstod under filer (% s) ekstraktion."
$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).']     =     "Check \" plugins \ "folder og sub-folder tilladelser (CHMOD)."
$lang['Can\'t connect to server.']     =     "Tilslutning til server umuligt."
$lang['Purge compiled templates']     =     "Purge udarbejdet skabeloner";
$lang['Caddie is currently empty']     =     "Caddie er tom";
$lang['Upload']     =     "Upload";
$lang['Show upload link every time']     =     "Vis upload link hele tiden";
$lang['User access level to upload']     =     "Bruger adgangsniveau for upload";
$lang['ACCESS_0']     =     "Fri adgang";
$lang['ACCESS_1']     =     "Adgang til alle";
$lang['ACCESS_2']     =     "Adgang til registrerede brugere";
$lang['ACCESS_3']     =     "Adgang til administratorer";
$lang['ACCESS_4']     =     "Adgang til webmastere";
$lang['ACCESS_5']     =     "Ingen adgang";
$lang['Demo']     =     "Demo";
$lang['Piwigo home']     =     "Piwigo hjem";
$lang['Support']     =     "Support";
$lang['Bugs']     =     "Bugs";
$lang['Extensions']     =     "Udvidelser";
$lang['Documentation']     =     "Dokumentation";
$lang['A new version of Piwigo is available.']     =     "En ny version af Piwigo er tilgængelig."
$lang['Piwigo Administration']     =     "Piwigo Administration";
$lang['Piwigo version']     =     "Piwigo version";
$lang['You are running the latest version of Piwigo.']     =     "Du kører Piwigo nyeste version."
$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required [%s]']     =     "Den version af % s [% s] er installeret ikke er kompatibel med den krævede version  [% s]";
$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all']     =     "Du skal opgradere dit system til at drage fuld fordel af ansøgningen, ellers ansøgningen, kan arbejde korrekt, eller slet ikke";
$lang['Deleted on']     =     "Slettet på";
$lang['Last hit']     =     "Sidste hit";
$lang['Hits']     =     "Hits";
$lang['GD library is missing']     =     "GD bibliotek mangler";
$lang['Templates']     =     "Skabeloner";
$lang['Extend for templates']     =     "Forlæng skabeloner";
$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder']     =     "Udskiftning af originale skabeloner af individuelle skabeloner fra skabelon-udvidelse undermappe";
$lang['Replacers (customized templates)']     =     "Stedfortrædere (tilpassede skabeloner)";
$lang['Original templates']     =     "Original templates";
$lang['Optional URL keyword']     =     "Valgfrit URL keyword";
$lang['Templates configuration has been recorded.']     =     "Skabeloner konfiguration er registreret."
$lang['All optimizations have been successfully completed.']     =     "Alle optimeringer er blevet afsluttet med succes."
$lang['Optimizations have been completed with some errors.']     =     "Optimeringer er afsluttet med nogle fejl."
$lang['Modify information']     =     "Rediger oplysninger";
$lang['edit category informations']     =     "Redigere denne Kategori oplysninger";
$lang['nothing']     =     "Intet";
$lang['overrides existing values with empty ones']     =     "Tilsidesætter eksisterende værdier med tomme";
$lang['manage image ranks']     =     "Styre image ranking";
$lang['Manage image ranks']     =     "Administrer image ranking";
$lang['Edit ranks']     =     "Edit rækker";
$lang['No element in this category']     =     "Ingen element i denne Kategori";
$lang['Images manual order was saved']     =     "Billeder manual gemt orden";
$lang['ranks']     =     "Rangerer";
$lang['Drag to re-order']     =     "Klik-og-træk for at re-order";
$lang['Unable to retrieve server informations since allow_url_fopen is disabled.']     =     Msgstr "Kunne ikke hente server oplysninger, da allow_url_fopen er deaktiveret."
$lang['Quick Local Synchronization']     =     "Quick Lokal synkronisering";
$lang['No photo can be deleted']     =     "Intet foto kan slettes";
$lang['Note: Only deletes photos added with pLoader']     =     "Note: Kun billeder tilføjet med pLoader kan slettes";
$lang['Delete selected photos']     =     "Slet valgte billeder";
$lang['%d photo was deleted']     =     " %d billede slettet";
$lang['%d photos were deleted']     =     " %d billeder slettet";
$lang['Downloads']     =     "Downloads";
$lang['Released on']     =     "Frigivet på";
$lang['Number of downloads']     =     "Antal af downloads";
$lang['Piwigo Announcements Newsletter']     =     "Piwigo Newsletter";
$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.']     =     "Hold kontakten med Piwigo projekt, abonnere på Piwigo  nyhedsbrev. Du vil blive sendt e-mails, når en ny udgivelse er tilgængelig (undertiden også en sikkerhed bug fix, er det vigtigt at kende og opgradering), og når større begivenheder ske med projektet. Kun nogle få emails om året. "
$lang['Subscribe %s']     =     "Abonner % s";
$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter']     =     "Abonner % s til Piwigo Announcements Newsletter";
$lang['Purge search history']     =     "Ryd søgeoversigt";
$lang['Hide']     =     "Skjul";
$lang['Password is missing. Please enter the password.']     =     "Kodeordet er savnet. Indtast venligst password."
$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.']     =     "Password bekræftelse mangler. Bekræft den valgte adgangskode."
$lang['Password confirmation error.']     =     "Password bekræftelse fejl."
$lang['Allow users to edit theirs owns comments']     =     "Tillad brugere at redigere deres egne kommentarer";
$lang['Allow users to delete theirs owns comments']     =     "Tillad brugere at slette deres egne kommentarer";
$lang['Email administrators when a comment is modified']     =     "Email administratorer, når en kommentar er modificeret";
$lang['Email administrators when a comment is deleted']     =     "Email administratorer, når en kommentar er slettet";
$lang['Cannot delete the old permalink !']     =     "Den gamle permalink kan ikke slettes!"
$lang['Hit']     =     "Hit";
    =   
$lang['Tools']     =     "Tools";
$lang['Photos']     =     "Billeder";
$lang['Themes']     =     "Temaer";
$lang['Instructions to use Piwigo']     =     "Vejledning til brug Piwigo";
$lang['Order alphanumerically']     =     "Alfanumerisk orden";
$lang['Order alphanumerically reverse']     =     "Reverse alfanumeriske orden";
$lang['Installed Themes']     =     "Installerede temaer";
$lang['Add New Theme']     =     "Tilføj et nyt tema";
$lang['Forbid this theme to users']     =     "Forbyd dette tema til brugere";
$lang['Set as default theme for unregistered and new users']     =     "Sæt som standard tema for uregistrerede og nye brugere";
$lang['unknown']     =     'Ukendt';
    =   
$lang['Upload Form']     =     'Upload Form';
$lang['Upload Photos']     =     »Upload billeder ';
$lang['Drop into category']     =     »Drop i Kategori ';
$lang['+ Add an upload box']     =     '+ Tilføj en upload boks;
$lang['Upload']     =     'Upload';
$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation']     =     »Opret "% s "bibliotek i roden af din Piwigo anlæg";
$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation']     =     »Giv skrive adgang (chmod 777) til "% s "bibliotek i roden af din Piwigo anlæg";
$lang['existing category']     =     »Eksisterende Kategori ';
$lang['create a new category']     =     »Oprette et nyt Kategori ';
$lang['Category name']     =     »Kategori navn ';
$lang['Category "%s" has been added']     =     »Kategori "% s "er blevet tilføjet ';
$lang['Uploaded Photos']     =     »Uploadede fotos ';
$lang['%d photos uploaded']     =     ' %d uploaded billeder';
$lang['Privacy level set to "%s"']     =     »Privat niveau sat til "% s "';
$lang['Category "%s" now contains %d photos']     =     »Kategori"% s "indeholder nu %d billeder ';
$lang['Manage this set of %d photos']     =     »Administrer dette sæt af %d billeder ';
$lang['Select files']     =     'Vælg filer';
$lang['JPEG files or ZIP archives with JPEG files inside please.']     =     »JPEG-filer eller ZIP arkiver med JPEG-filer inde tak. ';
$lang['Everybody']     =     'Alle';
$lang['Who can see these photos?']     =     »Hvem kan se disse billeder? ';
$lang['... or switch to the old style form']     =     "... eller skifte til den gamle stil form «;
$lang['... or switch to the multiple files form']     =     "... eller skifte til flere filer form «;
    =   
$lang['The websize maximum width must be a number between %d and %d']     =     »Det websize maksimale bredde skal være et tal mellem %d og %d ';
$lang['The websize maximum height must be a number between %d and %d']     =     »Det websize maksimale højde skal være et nummer mellem %d og %d ';
$lang['The websize image quality must be a number between %d and %d']     =     »De websize billedkvaliteten skal være et nummer mellem %d og %d ';
$lang['The thumbnail maximum width must be a number between %d and %d']     =     »Det thumbnail maksimale bredde skal være et tal mellem %d og %d ';
$lang['The thumbnail maximum height must be a number between %d and %d']     =     »Det thumbnail maksimale højde skal være et nummer mellem %d og %d ';
$lang['The thumbnail image quality must be a number between %d and %d']     =     »De miniaturebillede kvalitet skal være et nummer mellem  %d og %d ';
$lang['Settings']     =     'Indstillinger';
$lang['Web size photo']     =     »Web størrelse billede ';
$lang['Resize']     =     »Resize«;
$lang['Maximum Width']     =     »Maksimal bredde«;
$lang['pixels']     =     »Pixels«;
$lang['Maximum Height']     =     »Maksimal højde«;
$lang['Image Quality']     =     »Billedkvalitet ';
$lang['Thumbnail']     =     »Thumbnail ';
$lang['Save Settings']     =     »Gem indstillinger ';
$lang['Your configuration settings are saved']     =     'Din konfigurationsindstillinger gemmes';
    =   
$lang['Active Themes']     =     »Aktiv Temaer";
$lang['Add write access to the "%s" directory']     =     »Tilføj skrive adgang ti l"% s "bibliotek";
$lang['Administration Home']     =     »Administration Hjem ';
$lang['Categories ordered alphanumerically']     =     »Kategorier sorteret efter alfanumeriske orden";
$lang['Categories ordered alphanumerically reverse']     =     »Kategorier sorteret efter omvendt alfanumerisk orden";
$lang['Change Admin Colors']     =     'Skift administration farver';
$lang['Delete this theme']     =     'Slet dette tema';
$lang['Directory does not exist']     =     »Directory findes ikke ';
$lang['Download,']     =     'Download';
$lang['FTP + Synchronization']     =     »FTP + Synchronization ';
$lang['Get Support on Piwigo Forum']     =     »Få support på Piwigo forum ';
$lang['Help Me']     =     'Hjælp mig';
$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s']     =     »Dette tema kunne ikke aktiveres, som moderselskabet tema mangler :% s ';
$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s']     =     »Dette tema kan ikke slettes, fordi andre temaer afhænger af det: % s ';
$lang['Inactive Themes']     =     'Inaktive temaer;
$lang['Install on your computer,']     =     'Installer på din computer,';
$lang['Make this theme available to users']     =     »Gør dette tema til rådighed for brugerne;
$lang['Page end']     =     »Side slut ';
$lang['Piwigo Uploader']     =     »Piwigo Uploader ';
$lang['Processing treatment.']     =     »Behandler«.
$lang['Please wait...']     =     »Vent venligst ...';
$lang['Read Piwigo Documentation']     =     »Læs Piwigo dokumentation«;
$lang['Start pLoader and add your photos.']     =     'Start pLoader og tilføje dine billeder.';
$lang['Switch to clear or dark colors for administration']     =     'Skift til klar eller mørke farver for administration';
$lang['Theme has been successfully installed']     =     »Tema er blevet installeret ';
$lang['Upgrade from %s to %s']     =     »Opgrader fra % s til % s ';
$lang['Visit Gallery']     =     »Besøg galleriet";
$lang['Visit Piwigo project website']     =     »Besøg Piwigo projektets hjemmeside ';
$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.']     =     »PLoader står for <em> Piwigo Uploader </ em>. Fra din computer, forbereder pLoader dine fotos og overføre dem til din Piwigo fotogalleri. ';
    =   
$lang['Guest Settings']     =     »Gæste indstillinger ';
$lang['Main Page']     =     »Forside»;
$lang['Photo Page']     =     »Foto side ';
$lang['Activate Navigation Bar']     =     'Aktiver navigation bar';
$lang['Activate Navigation Thumbnails']     =     'Aktiver navigation thumbnails ";
$lang['Activate icon "%s"']     =     'Aktiver ikonet "% s"';
$lang['Activate field "%s"']     =     'Aktiver feltet "% s"';
$lang['Photo Properties']     =     »Foto egenskaber";
$lang['Allow user customization']     =     'Tillad brugertilpasning';
$lang['Languages']     =     'Sprog';
$lang['Installed Languages']     =     'Installeret sprog';
$lang['Add New Language']     =     »Tilføj nyt sprog ';
$lang['Language has been successfully installed']     =     'Sprog er blevet installeret';
$lang['Select:']     =     'Vælg:';
$lang['None']     =     'Ingen';
$lang['Invert']     =     »Vend«;
$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.']     =     »Umuligt at deaktivere dette tema, du har brug for mindst ét tema«.
$lang['Webmaster status is required.']     =     »Webmaster status er nødvendig«.
$lang['Bound Theme']     =     »Bound Tema«;
$lang['Allow rating']     =     "Tillad rating";
$lang['Select at least one comment']     =     'Vælg mindst én kommentar';
$lang['Active Plugins']     =     »Aktiv Plugins ';
$lang['Inactive Plugins']     =     "Inaktive plugins ';
$lang['Missing Plugins']     =     'Manglende Plugins';
$lang['Uninstalled Plugins']     =     »Afinstalleret Plugins ';
$lang['By %s']     =     »Ved% s ';
$lang['Visit plugin site']     =     »Besøg plugin websted ';
?>

Offline

 

#9 2010-05-09 22:47:14

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
6745

Re: [danish, da_DK] new keys for 2.1

Thanks :-)

[Subversion] r6151


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#10 2010-05-09 22:50:33

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
6745

Re: [danish, da_DK] new keys for 2.1


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#11 2010-05-10 10:36:33

nile
Member
2009-05-13
25

Re: [danish, da_DK] new keys for 2.1

// missing translations
$lang['By rank'] = 'Efter ranking';
$lang['Manual order'] = 'Manuel order';
$lang['Who can see this photo?'] = 'Hvem kan se dette foto?';
$lang['Active Languages'] = 'Aktive sprog';
$lang['Delete this language'] = 'Slet dette sprog;
$lang['Forbid this language to users'] = 'Forbyd dette sprog til brugere;
$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Ikke muligt at deaktivere dette sprog, du skal først vælge et andet sprog som default.';
$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Ikke muligt at deaktivere dette sprog, du skal mindst have et sprog.';
$lang['Inactive Languages'] = 'Inaktive sprog';
$lang['Make this language available to users'] = 'Gør dette sprog tilgængelig for brugere;
$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Vælg som default sprog for ikke registrerede og nye brugere';
$lang['Add Photos'] = 'Tilføj fotos';
$lang['Download'] = 'Download';
$lang['The following tag was deleted'] = 'Følgende tag er slettet;
$lang['Miscellaneous'] = 'Miscellaneous';
$lang['User Upload'] = 'Bruger Upload';
$lang['Virtual Links'] = 'Virtual Links';
$lang['There is no other language available.'] = 'Der er ikke andre sprog til rådighed.';
$lang['There is no other plugin available.'] = 'Der er ikke andre plugins tilgængelige.';
$lang['There is no other theme available.'] = 'Der er ikke andre temaer tilgængelige.';
$lang['Add another set of photos'] = 'Tilføj en anden gruppe fotos;
$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Bestilling på menubars er opdateret.';
$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Dette tema er ikke designet til at blive aktiveret direkte;
$lang['Pending Comments'] = 'Ventende kommentarer';

// untranslated yet
$lang['%d tag'] = '%d tag';
$lang['%d tags'] = '%d tags';
$lang['Caddie'] = 'Caddie';
$lang['Check for upgrade'] = 'Tjek efter opgradering';
$lang['Controversy'] = 'Kontrovers';
$lang['Database'] = 'Database';
$lang['Display options'] = 'Vis muligheder';
$lang['Edit tags'] = 'Ændre tags';
$lang['Elements'] = 'Elements';
$lang['Form'] = 'Form';
$lang['Gallery URL'] = 'Gallery URL';
$lang['Informations'] = 'Informationer';
$lang['Path'] = 'Path';
$lang['Permalink'] = 'Permalink';
$lang['Permalinks'] = 'Permalinks';
$lang['Plugins'] = 'Plugins';
$lang['Position'] = 'Position';
$lang['Rating'] = 'Rating';
$lang['Representant'] = 'Representant';
$lang['Site manager'] = 'Side manager';
$lang['Status'] = 'Status';
$lang['Uninstall'] = 'Afinstaller';
$lang['Version'] = 'Version';
$lang['Main'] = 'Main';
$lang['File'] = 'File';
$lang['High definition'] = 'High definition';
$lang['Lock'] = 'Lås';
$lang['Locked'] = 'Låst';
$lang['email'] = 'Email';
$lang['Send'] = 'Send';
$lang['Remote'] = 'Remote';
$lang['Piwigo administration'] = 'Piwigo administration';
$lang['GD version'] = 'GD version';
$lang['Unlocked'] = 'Låst op';
$lang['[Simulation]'] = '[Simulation]';
$lang['Upload'] = 'Upload';
$lang['user_status_admin'] = 'Administrator';
$lang['user_status_webmaster'] = 'Webmaster';
$lang['Time'] = 'Tid';
$lang['IP'] = 'IP';
$lang['Element'] = 'Element';
$lang['Element type'] = 'Element type';
$lang['Summary'] = 'Opsummering';
$lang['Hoverbox display'] = 'Hoverbox display';
$lang['Level 8'] = 'Admins';
$lang['Plugins up to date'] = 'Plugins up-to-date';
$lang['Support'] = 'Support';
$lang['Piwigo Administration'] = 'Piwigo Administration';
$lang['Piwigo version'] = 'Piwigo version';
$lang['Original templates'] = 'Original templates';
$lang['Downloads'] = 'Downloads';
$lang['Hit'] = 'Hit';
$lang['Tools'] = 'Værktøjer';
$lang['Resize'] = 'Resize';

Offline

 

#12 2010-05-10 13:26:07

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
6745

Re: [danish, da_DK] new keys for 2.1

Thanks :-)

[Subversion] r6158


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#13 2010-05-17 11:23:03

nile
Member
2009-05-13
25

Re: [danish, da_DK] new keys for 2.1

Upgrade your gallery automatically.

$lang['Click here to upgrade automatically'] = 'Klik her for at opgradere automatisk';
$lang['autoupdate_alert'] = 'Er du sikker på du vil opgradere Piwigoo?\nAdvarsel!!! Filer der er manuelt ændret vil blive overskrevet.';
$lang['autoupdate_success'] = 'Piwigo er blevet opgraderet
(version %s)';
$lang['autoupdate_fail'] = 'Der opstod en fejl under opgraderingen.';

$lang['autoupdate_extract_fail'] = 'Der opstod en fejl under udpakningen.
Tjek fil tilladelserne i din piwigo installation.<br><a
href="%s">Klik her for at vis log fejl</a>.';

$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo
kan ikke modtage opgraderings filer fra serveren';
$lang['Click here to see Piwigo %s release notes'] = 'Klik her for at se
Piwigo %s release notes';
$lang['Some upgrades are available for you plugins'] = 'Der er opgraderinger til rådighed til dine plugins';
$lang['Click here see upgrade plugins page'] = 'Klik her for at gå til opgraderingssiden for plugins';
$lang['Gallery and plugins are up to date'] = 'Galleri og plugins er up to date';
$lang['Unable to check upgrades...'] = 'Det er ikke muligt at tjekke for opgraderinger...';
$lang['Click here to check upgrades now'] = 'Klik her for at tjekke for opgraderinger nu';

$lang['Notify on admin homepage'] = 'Adviser på admin siden';
$lang['Don\'t notify on admin homepage'] = 'Adviser ikke på admin siden';

$lang['Upgrade in progress... Please wait.'] = 'Opgraderingen er i gang...
Vent venligst.';
$lang['Checking upgrades for gallery and plugins...'] = 'Tjekker for opgraderinger til galleri og plugins...';

$lang['Upgrade to Piwigo %s'] = 'Opgradering til Piwigo %s';
$lang['Two upgrades are available'] = 'Der er to opgraderinger til rådighed';
$lang['This is a minor upgrade, with only bug corrections.'] = 'Dette er en mindre opgradering, med kun et par mindre rettelser.';
$lang['This is a major upgrade, with <a href="%s">nye
features</a>.'] = 'Dette er en væsentlig opgradering, med <a href="%s">nye
features</a>.';
$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Nogle temaer og plugins er muligvis ikke klar endnu.';
$lang['You can upgrade to Piwigo %s directly, without upgrading to
Piwigo %s (recommended).'] = 'Du kan opgradere til Piwigo %s direkte,
uden at opgradere til Piwigo %s (anbefalet).';
$lang['First Step'] = 'Første punkt';
$lang['Second Step'] = 'Anden punkt';
$lang['Third Step'] = 'Tredje punkt';
$lang['Save Template Directory'] = 'Gem template biblioteket';
$lang['Dump Database'] = 'Dump Database';
$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be
exceeded)'] = 'Inkluder historiske data (Advarsel: server hukommelses begrænsning kan blive overskredet)';
$lang['Unable to write new local directory.'] = 'Det er ikke muligt at skrive ny lokal bibliotek.';
$lang['Unable to send template directory.'] = 'Det er ikke muligt at sende template
biblioteket.';
$lang['Unable to dump database.'] = 'Det er ikke muligt at dumpe databasen.';

Offline

 

#14 2010-05-17 11:58:23

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
6745

Re: [danish, da_DK] new keys for 2.1

Thanks :-)

[Subversion] r6204

Can you translate description : Upgrade your gallery automatically.


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#15 2010-09-02 09:12:53

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
6745

Re: [danish, da_DK] new keys for 2.1

For upgrade, can you translate

$lang['Upgrade'] = 'Upgrade';
$lang['This page proposes to upgrade your database corresponding to your old version of Piwigo to the current version. The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).'] = 'This page proposes to upgrade the database from your Piwigo old version to the new version. The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).';
$lang['Upgrade from version %s to %s'] = 'Upgrade from version %s to %s';
$lang['Statistics'] = 'Statistics';
$lang['total upgrade time'] = 'total upgrade time';
$lang['total SQL time'] = 'total SQL time';
$lang['SQL queries'] = 'SQL queries';
$lang['Upgrade informations'] = 'Upgrade information';
$lang['Perform a maintenance check in [Administration>Tools>Maintenance] if you encounter any problem.'] = 'Perform a maintenance check in [Administration>Tools>Maintenance] if you encounter any problem.';
$lang['As a precaution, following plugins have been deactivated. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = 'As a precaution, the following plugins have been deactivated. You must check for plugins upgrades before reactivating them:';
$lang['Only administrator can run upgrade: please sign in below.'] = 'Only an administrator can run upgrade: please sign in below.';
$lang['You do not have access rights to run upgrade'] = 'You do not have access rights to run upgrade';
$lang['All sub-categories of private categories become private'] = 'All sub-categories of private categories become private';
$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Users and groups permissions have been erased';
$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration';
$lang['In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'] = 'In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:';


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

Board footer

Powered by FluxBB

github twitter facebook google+ newsletter Donate Piwigo.org © 2002-2019 · Contact