Announcement

#31 2010-10-07 17:02:58

dodo
Translation Team
Bratislava, Slovak Republic
2010-09-28
64

Re: slovak language

popis ->
-Zobrazenie náhľadov a Exif pod ukazovateľom myši
-Zobrazenie rámu okolo fotografie
-Pridanie navigácie na obrázku
-Zobrazenie baneru len na prvej stránke a vedľajších stránkach

and

$lang['submit'] = 'Poslať';
$lang['Title'] = 'Vyzerá ako GBo';
$lang['Howto'] = 'Tento doplnok ovláda usporiadanie stránky fotografií.';
$lang['Step1_Title'] = 'Nastavenie doplnku';
$lang['Step2_Title'] = 'Nastavenie nástrojov';
$lang['Step3_Title'] = 'Nastavenie usporiadania';
$lang['Step4_Title'] = 'Zobraziť/schovať záhlavie na každej stránke';
$lang['llgbo_tooltip']='Špeciálne nástroje (náhľady fotografií) pri prejdení myšou:';
$lang['llgbo_exifunderbt']='Špeciálny nástroj pre EXIF pri prejdení myšou:';
$lang['llgbo_frame']='Ovládanie rámu okolo fotografie:';
$lang['llgbo_header']='Ovládanie zobrazovania záhlavia ';
$lang['llgbo_maintain_header']='Zachovanie záhlavia na nasledujúcich stránkach:';
$lang['llgbo_usemap']='Pridanie navigačnej lišty na fotografii:';
$lang['llgbo_usemap_thumb']='Zobrazenie náhľadov, keď je navigácia aktívna na fotografii:';
$lang['llgbo_info']='     (^_^) Nastavenia aktualizované';
$lang['llgbo_title_frame'] = 'Zobrazenie názvu fotografie na ráme';
$lang['llgbo_default_navthumb'] = 'Skrývať Predchádzajúca_Nasledujúca pri štandardnom zobrazení náhľadov:';
$lang['save'] = 'Uložiť';
$lang['preview'] = 'Ukázať';
$lang['llgo_tooltip_width']= 'Šírka nástroja'; 
$lang['llgo_tooltip_size']= 'Šírka rámu nástroja'; 
$lang['llgbo_tooltip_bordercolor']= 'Farba rámu nástroja';
$lang['llgbo_tooltip_backgroundcolor']= 'Farba pozadia nástroja';
$lang['llgbo_tooltip_titlecolor']= 'Farba názvu nástroja';
$lang['llgbo_tooltip_color']= 'Farba textu nástroja';
$lang['llgo_global_setting']= 'Celkové nastavenia Piwigo fotografickej stránky';
$lang['llgo_tooltip_setting']= 'Názov nástroja';
$lang['llgo_frame_setting']= 'Nastavenia rámu:' ;
$lang['llgbo_title_frame_color']= 'Farba názvu zobrazeného na ráme';
$lang['llgbo_frame_bdcolor0']= 'Farba 1: ';
$lang['llgbo_frame_bdcolor1']= 'Farba 2: ';
$lang['llgbo_frame_bdcolor2']= 'Farba 3: ';
$lang['llgbo_frame_bdcolor3']= 'Farba 4: ';
$lang['llgbo_frame_bdcolor4']= 'Farba 5: ';
$lang['llgbo_frame_bdcolor5']= 'Farba 6: ';
$lang['llgbo_frame_bdcolor6']= 'Farba 7: ';
$lang['llgbo_frame_bdcolor7']= 'Farba 8: ';
$lang['llgbo_frame_bdcolor8']= 'Farba 9: ';
$lang['llgbo_frame_bdcolor9']= 'Farba 10:';
$lang['llgbo_frame_bdcolor10']= 'Farba 11: ';
$lang['llgbo_frame_bdcolor11']= 'Farba 12: ';
$lang['llgbo_frame_bdcolor12']= 'Farba 13: ';
$lang['llgbo_frame_bdcolor13']= 'Farba 14: ';
$lang['llgbo_frame_bdcolor14']= 'Farba 15: ';
$lang['llgbo_frame_bdcolor15']= 'Farba 16: ';
$lang['llgbo_frame_bdsize']= 'šírka:';
$lang['llgbo_M_frame'] = 'Ovládanie rámov';
$lang['llgbo_M_tooltip'] = 'Ovládanie nástroja';
$lang['llgbo_M_manage'] = 'Celkové nastavenia';
$lang['llgbo_samples'] = 'Príklady: ';
$lang['llgbo_frame']='Ovládanie rámu okolo fotografie:';
$lang['llgbo_header']='Ovládanie zobrazovania záhlavia';
$lang['llgbo_M_header'] = 'Spravovanie zobrazovania záhlavia';
$lang['llgbo_header_home'] = 'Zobraziť záhlavie na Hlavnej stránke';
$lang['llgbo_header_category'] = 'Zobraziť záhlavie na stránke kategórií';
$lang['llgbo_header_category_filter_recent']= 'Zobraziť záhlavie na stránke kategórií (filter nových)';
$lang['llgbo_header_category_flat']= 'Zobraziť záhlavie na stránke kategórií (voľba rovná)' ;
$lang['llgbo_header_category_posted_monthly']= 'Zobraziť záhlavie na stránke kategórií voľba kalendár' ;
$lang['llgbo_header_picture']= 'Zobraziť záhlavie na stránke fotografií' ;
$lang['llgbo_header_additional_page'] = 'Zobraziť záhlavie na nasledujúcich stránkach';
$lang['llgbo_header_most_visited'] = 'Zobraziť záhlavie na stránke Najčastejšie zobrazované';
$lang['llgbo_header_best_rated'] = 'Zobraziť záhlavie na stránke Najviac hodnotené';
$lang['llgbo_header_list']= 'Zobraziť záhlavie na stránke Náhodný výber';
$lang['llgbo_header_recent_pics']= 'Zobraziť záhlavie na stránke Nové fotografie';
$lang['llgbo_header_created_monthly_calendar'] = 'Zobraziť záhlavie na stránke Kalendár';
$lang['llgbo_header_tags']= 'Zobraziť záhlavie na stránke Kľúčové slová';
$lang['llgbo_header_search']= 'Zobraziť záhlavie na stránke Vyhľadávanie';
$lang['llgbo_header_comments']= 'Zobraziť záhlavie na stránke Komentáre';
$lang['llgbo_header_about']= 'Zobraziť záhlavie na stránke O galérii';
$lang['llgbo_header_notification']= 'Zobraziť záhlavie na stránke Hlásenia';
$lang['llgbo_header_register'] = 'Zobraziť záhlavie na stránke Identifikácia';
$lang['llgbo_header_identification']= 'Display header on identification page';
$lang['llgbo_header_favorites']= 'Zobraziť záhlavie na stránke Moje obľúbené';
$lang['llgbo_header_recent_cats']= 'Zobraziť záhlavie na stránke Nové kategórie';
$lang['llgbo_frame_sample']= 'Zoznam príkladov ';
$lang['previewsamples']= 'Zobraziť tento príklad';
$lang['llgbo_always_displayexif'] = 'Vždy zobraziť METADATA:' ;
$lang['Reset_To_Default'] = 'Obnoviť pôvodné nastavenia';
$lang['llgo_warning_setting'] = 'Rám okolo fotografie a navigácia na fotografii nie sú dostupné s Gally šablónami';
$lang['llgbo_hdShadowbox'] ='Povolenie HD tienenej bunky a navigácie na fotografii. <br> HD tienená bunka musí byť aktivovaná!';

Offline

 

#32 2010-10-07 22:26:50

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
6747

Re: slovak language

Thanks :-)

[Subversion] r7126

For plugin ContactForm can you translate

------------------------------

$lang['title_send_mail'] = 'A comment on the site';


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#33 2010-10-08 07:13:21

dodo
Translation Team
Bratislava, Slovak Republic
2010-09-28
64

Re: slovak language

For plugin ContactForm can you translate

------------------------------

$lang['title_send_mail'] = 'Komentár na stránku';

Offline

 

#34 2010-10-08 07:34:36

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
6747

Re: slovak language

Thanks :-)

[Subversion] r7129

For plugin ExtendedDescription can you translate

------------------------------

description -> Add multilinguale descriptions, banner, NMB, category name, etc...

$lang['ExtendedDesc_help'] = 'Use Extended Description tags...';

and help :

<h2>Extended Description</h2>

<h3>Multilanguage descriptions</h3>

<p>Multilanguage descriptions are placed between [lang=xx] and [/lang] tags, where xx is the language code (for example en, es, fr). There is also 2 special languages : [lang=default] and [lang=all]</p>

<ul>
  <li><b>Example</b>:<br>
  <br>
<code>[lang=default] default description [/lang]<br>
[lang=en] description in english [/lang]<br>
[lang=de] deutsche Beschreibung [/lang]</code>
</li>
</ul>

<p>The default description will be used if the description is not available in the connected user selected language.
If [lang=default] does not exists, anything outside the [lang] tags will be considered as the default description.</p>

<p><u>Special language <i>all</i></u>: anything inside [lang=all] will be included in the description, anywhat the connected user defined language is.
This is mainly useful to include HTML/JavaScript code inside a description.</p>

<h3>Extended descriptions</h3>

<p>Extended description tags make it possible to have a short description for the category outside the category,
a longer description for the category inside the category page,
or even 2 distinct descriptions inside the category page.</p>

<p>tag &lt;!--more--&gt; adds text to the short description.<br>
tag &lt;!--complete--&gt; let the user have 2 distinct descriptions.<br>
tag &lt;!--up-down--&gt; let the user have a top and a bottom description.</p>

<ul>
  <li><b>tag &lt;!--more--&gt;</b></li>
</ul>
<code>short description &lt;!--more--&gt; long description</code>
<p>Only the short description is displayed outside the category. On the category page, you will see short description + long description.</p>

<ul>
  <li><b>tag &lt;!--complete--&gt;</b></li>
</ul>
<code>short description &lt;!--complete--&gt; long description</code>
<p>Only the short description is displayed outside the category. On the category page, you will only see the long description, so you have 2 distinct descriptions.</p>

<ul>
  <li><b>tag &lt;!--up-down--&gt;</b></li>
</ul>
<code>top description &lt;!--up-down--&gt; bottom description</code>
<p>Only the top description is displayed outside the category.  On the category page, the top description is displayed above the thumbnails, the bottom description is displayed below the thumbnails.</p>

<h3>Insert a category or a photo</h3>

<ul>
  <li><b>tag [cat=xx]</b></li>
</ul>
<p>This tag inserts a category in the description, where xx is the category identifier.</p>

<ul>
  <li><b>tag [img=xx1 xx2 xxN;yyyy;name]</b></li>
</ul>
<p>This tag allows to insert one or more thumbnail in the description, with:<br><br>
- xx the photo identifier; you can add the category identifier next to the photo identifier: <code>xx.ccc</code>.
<br>
- yyyy (optional) : can take any value among {left, right}.</p>
- name (optional) : can take any value among {name, titleName}. If tagged, with <i>name</i> the name of the picture is diplayed under the thumbnail, with <i>titleName</i> the image markup &lt;title&gt; is fill with the name.</p>


<h3>Hide a category</h3>

<p>Use tag <b>&lt;!--hidden--&gt;</b> in the category name:<br>
<br>
- it won't be displayed in the parent category<br>
- it remains visible in the category menu</p>

<h3>Hide a category in menu</h3>

<p>Use tag <b>&lt;!--mb-hidden--&gt;</b> in the category name:<br>
<br>
- it won't be displayed in the category menu<br>
- it remains visible in the parent category</p>

<h3>Hide an image</h3>

<p>Use tag <b>&lt;!--hidden--&gt;</b> in the image name:<br>
<br>
- it won't be displayed on the thumbnails page<br>
- it remains visible inside the category</p>


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#35 2010-10-09 09:45:44

dodo
Translation Team
Bratislava, Slovak Republic
2010-09-28
64

Re: slovak language

For plugin ExtendedDescription can you translate

------------------------------

popis -> Pridanie viacjazyčných popisov, banerov, NMB, názvu kategórie, atď...

$lang['ExtendedDesc_help'] = 'Použiť rozšírený popis kľúčových slov...';

and help :

<h2>Rozšírený popis</h2>

<h3>Viacjazyčné popisy</h3>

<p>Viacjazyčné popisy sú umiestnené medzi [lang=xx] a [/lang] kľúčovými slovami, kde xx je kód jazyka (napríklad en, sk, fr). Sú 2 špeciálne jazyky: [lang=default] a [lang=all]</p>

<ul>
  <li><b>Príklad</b>:<br>
  <br>
<code>[lang=default] východzí popis [/lang]<br>
[lang=sk] popis v slovenčine [/lang]<br>
[lang=de] deutsche Beschreibung [/lang]</code>
</li>
</ul>

<p>Východzí popis bude použitý, ak popis v jazyku zvolenom používateľom nie je k dispozícii.
Ak [lang=default] neexistuje, čokoľvek mimo [lang] kľúčových slov bude použité ako východzí popis.</p>

<p><u>Špeciálny jazyk <i>all</i></u>: čokoľvek v [lang=all] bude vrátane popisu, kdekoľvek popísané v jazyku, ktorý zvilil používateľ.
To je hlavne užitočné v HTML/JavaScript popise.</p>

<h3>Rozšírené popisy</h3>

<p>Rozšírený popis kľúčových slov vytvorí krátky popis pre kategóriu mimo kategórie,
dlhý popis pre kategóriu na stránke kategórii
alebo aj zvláštny popis na stránek kategórii.</p>

<p>tag &lt;!--more--&gt; pridáva text do krátkeho popisu.<br>
tag &lt;!--complete--&gt; dovolí používateľovi mať 2 zvláštne popisy.<br>
tag &lt;!--up-down--&gt; dovolí používateľovi mať popis v záhlaví a päte.</p>

<ul>
  <li><b>kľúčové slovo &lt;!--viac--&gt;</b></li>
</ul>
<code>krátky popis &lt;!--viac--&gt; dlhý popis</code>
<p>Len krátky popis je zobrazený mimo kategórie. Na stránke kategórii uvidíte krátky popis + dlhý popis.</p>

<ul>
  <li><b>kľúčové slovo &lt;!--kompletné--&gt;</b></li>
</ul>
<code>krátky popis &lt;!--kompletné--&gt; dlhý popis</code>
<p>Len krátky popis je zobrazený mimo kategórie. Na stránke kategórii uvidíte dlhý popis, ak máte 2 zvláštne popisy.</p>

<ul>
  <li><b>kľúčové slovo &lt;!--hore-dolu--&gt;</b></li>
</ul>
<code>najvyšší popis &lt;!--hore-dolu--&gt; popis v dolnej časti</code>
<p>Len najvyšší popis je zobrazený mimo kategórie.  Na stránke kategórii je zobrazený najvyšší popis okolo náhľadov, popis v dolnej časti je zobrazený pod náhľadmi.</p>

<h3>Vložiť kategóriu alebo fotografiu</h3>

<ul>
  <li><b>kľúčové slovo [cat=xx]</b></li>
</ul>
<p>Toto kľúčové slovo sa vloží do popisu kategórie, kde xx je identifikátor kategórie.</p>

<ul>
  <li><b>kľúčové slovo [img=xx1 xx2 xxN;yyyy;name]</b></li>
</ul>
<p>Toto kľúčové slovo povolí vloženie jedného alebo viacerých náhľadovv popise s:<br><br>
- xx identifikátor fotografie; môžete vložiť identifikátor kategórie, potom identifikátor fotografie: <code>xx.ccc</code>.
<br>
- yyyy (voliteľné) : môžete odobrať hocijakú hodnotu medzi {left, right}.</p>
- názov (voliteľné) : môžete odobrať hocijakú hodnotu medzi {name, titleName}. Ak označenie s <i>name</i> názvu fotografie je zobrazené pod náhľadom s <i>titleName</i> rozpätím fotografie &lt;title&gt; je vyplnenie názvom.</p>


<h3>Schovať kategóriu</h3>

<p>Použiť kľúčové slovo <b>&lt;!--schovať--&gt;</b> v názve kategórie:<br>
<br>
- nebude zobrazené v rodičovskej kategórii<br>
- zostane viditeľné v ponuke kategórii</p>

<h3>Schovať kategóriu v ponuke</h3>

<p>Použiť kľúčové slovo <b>&lt;!--mb-schovať--&gt;</b> v názve kategórie:<br>
<br>
- nebude zobrazené v ponuke kategórii<br>
- zostane viditeľné v rodičovskej kategórii</p>

<h3>Schovať fotografiu</h3>

<p>Použiť kľúčové slovo <b>&lt;!--schovať--&gt;</b> v názve fotografie:<br>
<br>
- nebude zobrazené na stránke náhľadov<br>
- zostane viditeľné vo vnútri kategórie</p>

Offline

 

#36 2010-10-09 13:40:59

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
6747

Re: slovak language

Thanks :-)

[Subversion] r7137

For plugin theme_switch can you translate

------------------------------

description -> Lets logged or unlogged user change appearance of gallery (via switching to different theme) on gallery home page. Based on Language switch. The switch can show theme names or theme icons, depends on configuration. See details in a file main.inc.php.

$lang['theme'] = "Theme:";


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#37 2010-10-10 07:11:54

dodo
Translation Team
Bratislava, Slovak Republic
2010-09-28
64

Re: slovak language

For plugin theme_switch can you translate

------------------------------

popis -> Nechá zaznamenané alebo nezaznamenané používateľské zmeny vzhľadu galérie (cez prepínač na rôzne témy) na úvodnej stránke galérie. Na základe Prepínača jazyka. Prepínač môže zobraziť názvy tém alebo ikony tém, záleží na konfigurácii. Pozrite detaily v súbore main.inc.php.

$lang['theme'] = "Téma:";

Offline

 

#38 2010-10-10 08:13:08

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
6747

Re: slovak language

Thanks :-)

[Subversion] r7143

For plugin GrumPluginClasses (http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=199) can you translate

------------------------------

description -> Classes shared between plugins

$lang['Module'] = 'Module';
$lang['Version'] = 'Version';
$lang['List of shared modules'] = 'List of shared modules';
$lang['List of installed plugins using Grum Plugin Classes'] = 'List of installed plugins using Grum Plugin Classes';
$lang['Plugin'] = 'Plugin';
$lang['GPC required'] = 'GPC required';
$lang['Installed'] = 'Installed';
$lang['Infos'] = 'Infos';
$lang['Some plugins are dependent on Grum Plugin Classes: before uninstall, you must first uninstall the plugins dependent'] = 'Some plugins are dependent on Grum Plugin Classes: before uninstall, you must first uninstall the plugins dependent';

$lang['gpc_rb_search_criterion']='Search criteria';
$lang['gpc_rb_do_modify_request']='Modify search';
$lang['gpc_rb_result_query']='Search result';
$lang['gpc_rb_number_of_item_found']='Number of images found';
$lang['gpc_rb_add_criterions']='Criteria';
$lang['gpc_rb_clear_criterions']='Reset criteria';
$lang['gpc_rb_search']='Search';
$lang['gpc_rb_textAND']='All criteria must be verified';
$lang['gpc_rb_textOR']='At least one criterion must be checked';

$lang['gpc_manage_caddie'] = 'Caddie management';
$lang['gpc_add_caddie'] = 'Search result is added in the caddie';
$lang['gpc_replace_caddie'] = 'Search result replace the caddie';
$lang['gpc_the_caddie_is_updated'] = 'Caddie was updated';
$lang['gpc_something_is_wrong_on_the_server_side'] = 'An error has occured on the server-side';


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#39 2010-10-14 18:15:46

dodo
Translation Team
Bratislava, Slovak Republic
2010-09-28
64

Re: slovak language

popis -> Zdieľané triedy medzi doplnkami

$lang['Module'] = 'Modul';
$lang['Version'] = 'Verzia';
$lang['List of shared modules'] = 'Zoznam zdieľaných modulov';
$lang['List of installed plugins using Grum Plugin Classes'] = 'Zoznam inštalovaných doplnkov používajúcich Grum doplnok';
$lang['Plugin'] = 'Doplnok';
$lang['GPC required'] = 'Požadované GPC';
$lang['Installed'] = 'Inštalované';
$lang['Infos'] = 'Infos';
$lang['Some plugins are dependent on Grum Plugin Classes: before uninstall, you must first uninstall the plugins dependent'] = 'Niektoré doplnky sú závislé od Grum doplnku: pred odinštalovaním musíte najprv odinštalovať závislé doplnky';

$lang['gpc_rb_search_criterion']='Vyhľadávacie kritériá';
$lang['gpc_rb_do_modify_request']='Zmeniť vyhľadávanie';
$lang['gpc_rb_result_query']='Vyhľadať výsledok';
$lang['gpc_rb_number_of_item_found']='Počet nájdených fotografií';
$lang['gpc_rb_add_criterions']='Kritériá';
$lang['gpc_rb_clear_criterions']='Vymazať kritériá';
$lang['gpc_rb_search']='Hľadať';
$lang['gpc_rb_textAND']='Všetky kritériá musia byť overené';
$lang['gpc_rb_textOR']='Najmenej jedno kritérium musí byť skontrolované';

$lang['gpc_manage_caddie'] = 'Spravovanie Caddie';
$lang['gpc_add_caddie'] = 'Vyhľadaný výsledok je pridaný do caddie';
$lang['gpc_replace_caddie'] = 'Vyhľadaný výsledok nahradí caddie';
$lang['gpc_the_caddie_is_updated'] = 'Caddie bolo aktualizované';
$lang['gpc_something_is_wrong_on_the_server_side'] = 'Vyskytla sa chyba na strane servera';

Offline

 

#40 2010-10-14 19:05:11

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
6747

Re: slovak language

Thanks :-)

[Subversion] r7182

For the same plugin can you translate to

------------------------------

$lang['Public'] = 'Publique';
$lang['Private'] = 'Privée';
$lang['All the gallery'] = 'Toute la galerie';

------------------------------

For plugin BBCode Bar (http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=140) can you translate

------------------------------

Allow use BBCode for comments and descriptions.

$lang['admin_liste']         = "List :";   
   
$lang['p_help']         = "Paragraph : [p]Paragraph[/p]";   
$lang['b_help']         = "Bold : bold";
$lang['i_help']                 = "Italic : italic";
$lang['u_help']         = "Underline : underline";   
$lang['s_help']         = "Striped  : [s]striped [/s]";
   
$lang['center_help']     = "Center : [center]center[/center]";
$lang['right_help']             = "Right : [right]right[/right]";
$lang['ul_help']         = "Unordered List : [ul][li]element[/li][/ul]";
$lang['ol_help']         = "Ordered List : [ol][li]element[/li][/ol]";

$lang['quote_help']             = "Quote :

quote

";
$lang['img_help']         = "Img : [img]img[/img]";
$lang['url_help']         = "URL : Title";
$lang['mail_help']         = "E-mail : Email";   
   
$lang['size_help']         = "Font size : [size=X]text[/size]";
$lang['tiny']                 = "Tiny";
$lang['small']                 = "Small";
$lang['normal']             = "Normal";
$lang['large']            = "Large";
$lang['huge']                 = "Huge";   

$lang['fc_help']            = "Font color : text";
$lang['default_help']    = "Default";
$lang['maroon_help']     = "Maroon";       
$lang['red_help']         = "Red";           
$lang['orange_help']     = "Orange";        
$lang['brown_help']     = "Brown";
$lang['yellow_help']     = "Yellow";        
$lang['green_help']      = "Green";    
$lang['olive_help']             = "Olive";        
$lang['cyan_help']         = "Cyan";
$lang['blue_help']         = "Blue";   
$lang['darkblue_help']    = "Dark Blue";
$lang['indigo_help']     = "Indigo";
$lang['violet_help']      = "Violet";
$lang['white_help']      = "White";
$lang['black_help']       = "Black";

$lang['preview']         = "Preview";
   
$lang['help']            = "Easy way: A formatting can be applied to the selected text.";
   
$lang['repicon']        = "Icons directory.";
 
$lang['bbcb_config_saved'] = "Configuration saved";


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#41 2010-10-15 17:23:38

dodo
Translation Team
Bratislava, Slovak Republic
2010-09-28
64

Re: slovak language

For the same plugin can you translate to

------------------------------

$lang['Public'] = 'Verejné';
$lang['Private'] = 'Súkromné';
$lang['All the gallery'] = 'Celá galéria';

------------------------------

For plugin BBCode Bar (http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=140) can you translate

------------------------------

Allow use BBCode for comments and descriptions.

$lang['admin_liste']         = "Zoznam:";   
   
$lang['p_help']         = "Písmo : [p]Písmo[/p]";   
$lang['b_help']         = "Tučné : tučné";
$lang['i_help']                 = "Kurzíva : kurzíva";
$lang['u_help']         = "Podčiarknutie : podčiarknutie";   
$lang['s_help']         = "Prečiarknuté : [s]prečiarknuté [/s]";
   
$lang['center_help']     = "Centrovať : [center]centrovať[/center]";
$lang['right_help']             = "Vpravo : [right]vpravo[/right]";
$lang['ul_help']         = "Nezoradený zoznam : [ul][li]element[/li][/ul]";
$lang['ol_help']         = "Zoradený zoznam : [ol][li]element[/li][/ol]";

$lang['quote_help']             = "Citácia :

citácia
";
$lang['img_help']         = "Img : [img]img[/img]";
$lang['url_help']         = "URL : Názov";
$lang['mail_help']         = "E-mail : Email";   
   
$lang['size_help']         = "Veľkosť písma : [size=X]text[/size]";
$lang['tiny']                 = "Najmenšie";
$lang['small']                 = "Malé";
$lang['normal']             = "Normálne";
$lang['large']            = "Väčšie";
$lang['huge']                 = "Najväčšie";   

$lang['fc_help']            = "Farba písma : text";
$lang['default_help']    = "Predvolená";
$lang['maroon_help']     = "Gaštanovo hnedá";       
$lang['red_help']         = "Červená";           
$lang['orange_help']     = "Oranžová";         
$lang['brown_help']     = "Hnedá";
$lang['yellow_help']     = "Žltá";         
$lang['green_help']      = "Zelená";     
$lang['olive_help']             = "Olivová";         
$lang['cyan_help']         = "Zelenomodrá";
$lang['blue_help']         = "Modrá";   
$lang['darkblue_help']    = "Dark Blue";
$lang['indigo_help']     = "InTmavomodrá";
$lang['violet_help']      = "Fialová";
$lang['white_help']      = "Biela";
$lang['black_help']       = "Čierna";

$lang['preview']         = "Náhľad";
   
$lang['help']            = "Ľahko: Formátovanie môže byť použité na označený text.";
   
$lang['repicon']        = "Adresár ikon.";
 
$lang['bbcb_config_saved'] = "Konfigurácia uložená";

Offline

 

#42 2010-10-15 18:11:16

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
6747

Re: slovak language

Thanks :-)

[Subversion] r7199
[Subversion] r7201

Can you translate description BBCode Bar

description -> Allow use BBCode for comments and descriptions.

------------------------------

Can you translate description SmiliesSupport

description -> Allow add Smilies for comments and descriptions.

------------------------------

Can you translateplugin community

description -> Non admin users can add photos

$lang['Community'] = 'Community';
$lang['Add permissions'] = 'Add permissions';
$lang['Permission level'] = 'Permission level';
$lang['Community level 1'] = 'add photos';
$lang['Community level 2'] = 'add photos + categories';
$lang['community permissions "%s" added/updated for "%s"'] = 'community permissions "%s" added/updated for "%s"';
$lang['community permissions "%s" removed for "%s"'] = 'community permissions "%s" removed for "%s"';


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#43 2010-10-15 20:03:20

dodo
Translation Team
Bratislava, Slovak Republic
2010-09-28
64

Re: slovak language

Can you translate description BBCode Bar

popis -> Povolenie použitia BBCode pre komentáre a popisy.

------------------------------

Can you translate description SmiliesSupport

popis -> Povolenie pridávania smajlíkov do komentárov a popisov.

------------------------------

Can you translateplugin community

popis -> Používatelia môžu pridávať fotografie

$lang['Community'] = 'Komunita';
$lang['Add permissions'] = 'Pridať oprávnenia';
$lang['Permission level'] = 'Stupeň oprávnenia';
$lang['Community level 1'] = 'pridať fotografie';
$lang['Community level 2'] = 'pridať fotografie + kategórie';
$lang['community permissions "%s" added/updated for "%s"'] = 'oprávnenia komunity "%s" pridané/aktualizované pre "%s"';
$lang['community permissions "%s" removed for "%s"'] = 'oprávnenia komunity "%s" vymazané pre "%s"';

Offline

 

#44 2010-10-15 23:37:43

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
6747

Re: slovak language

Thanks :-)

[Subversion] r7213
[Subversion] r7214
[Subversion] r7215

Can you translate plugin lightbox (http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=280)

description -> Display pictures in a lightbox.

$lang['lb_display'] = 'Display';
$lang['lb_display_name'] = 'Display image title';
$lang['lb_name_link'] = 'Title link';
$lang['lb_none'] = 'None';
$lang['lb_picture'] = 'Image page';
$lang['lb_high'] = 'High definition image';

$lang['lb_display_arrows'] = 'Show navigation arrows';
$lang['lb_all_category'] = 'Use all images in category';
$lang['lb_yes'] = 'Yes';
$lang['lb_no'] = 'No';

$lang['lb_theme_transition'] = 'Theme & transition';
$lang['lb_transition'] = 'Transition';
$lang['lb_theme'] = 'Theme';
$lang['lb_transition_elastic'] = 'Elastic';
$lang['lb_transition_fade'] = 'Fade';
$lang['lb_transition_none'] = 'None';
$lang['lb_transition_speed'] = 'Transition speed';

$lang['lb_dimensions'] = 'Dimensions';
$lang['lb_initial_width'] = 'Initial width';
$lang['lb_initial_height'] = 'Initial height';

$lang['lb_fixed_width'] = 'Fixed width';
$lang['lb_fixed_height'] = 'Fixed height';

$lang['lb_configuration_saved'] = 'Configuration saved';
$lang['lb_default_parameters'] = 'Default configuration';
$lang['lb_default_parameters_saved'] = 'Default configuration saved';


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#45 2010-10-16 06:55:22

dodo
Translation Team
Bratislava, Slovak Republic
2010-09-28
64

Re: slovak language

Can you translate plugin lightbox (http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=280)

popis -> Zobraznie fotografií vo svetelnom boxe.

$lang['lb_display'] = 'Zobrazenie';
$lang['lb_display_name'] = 'Zobrazenie názvu fotografie';
$lang['lb_name_link'] = 'Názov linku';
$lang['lb_none'] = 'Žiaden';
$lang['lb_picture'] = 'Stránka fotografií';
$lang['lb_high'] = 'Fotografia vo vysokom rozlíšení';

$lang['lb_display_arrows'] = 'Tobraziť navigačné lišty';
$lang['lb_all_category'] = 'Použiť všetky fotografie v kategórii';
$lang['lb_yes'] = 'Áno';
$lang['lb_no'] = 'Nie';

$lang['lb_theme_transition'] = 'Motív & prechod';
$lang['lb_transition'] = 'Prechod';
$lang['lb_theme'] = 'Motív';
$lang['lb_transition_elastic'] = 'Elastický';
$lang['lb_transition_fade'] = 'Vytratenie';
$lang['lb_transition_none'] = 'Žiaden';
$lang['lb_transition_speed'] = 'Rýchlosť prechodu';

$lang['lb_dimensions'] = 'Rozmery';
$lang['lb_initial_width'] = 'Počiatočná šírka';
$lang['lb_initial_height'] = 'Počiatočná výška';

$lang['lb_fixed_width'] = 'Pevná šírka';
$lang['lb_fixed_height'] = 'Pevná výška';

$lang['lb_configuration_saved'] = 'Konfigurácia uložená';
$lang['lb_default_parameters'] = 'Predvolená konfigurácia';
$lang['lb_default_parameters_saved'] = 'Predvolená konfigurácia uložená';

Offline

 

Board footer

Powered by FluxBB

github twitter facebook google+ newsletter Donate Piwigo.org © 2002-2019 · Contact