source: branches/2.1/language/cs_CZ/help/cat_modify.html @ 8527

Last change on this file since 8527 was 8527, checked in by ddtddt, 10 years ago

[branches 2.1] - cs_CZ add help Thanks to TPY

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 5.4 KB
Line 
1<h2>Editovat kategorii</h2>
2
3<h3>Informace</h3>
4
5<ul>
6
7<li><strong>Adresář</strong>: přejmenování kategorie (virtuální kategorie se přejmenovává stejně jako fyzická).</li>
8
9<li><strong>popis</strong>: krátký text popisující obsah kategorie, který bude zobrazen vespod stránky s náhledy.</li>
10
11</ul>
12
13<h3>Přesun</h3>
14
15<p>Virtuální kategorii je možné přesunout. Přesunem kategorie se rozumí změna její rodičovské (nadřazené) kategorie.</p>
16
17<h3>Volby</h3>
18
19<ul>
20
21<li><strong>Druh přístupu</strong>: Povolení přístupu. nastavením kategorie jako soukromé, stávají se soukromé i všechny příslušné podkategorie. Nastavíte-li kategorii jako veřejnou, nastaví se jako veřejné i všechny kategorie nadřazené.</li>
22
23<li><strong>Zamknout</strong>: Kategorie včetně podkategorií bude zamčena z důvodu údržby.</li>
24
25<li><strong>Komentáře uživatelů</strong>: Umožní uživatelům přidávat komentáře k jednotlivým položkám kategorie.</li>
26
27<li><strong>Povolit nahrávání fotografií</strong>: Umožní uživatelům přidávat do kategorie obrázky. Tato volba je přístupná pouze pro fyzické (ne virtuální) kategorie.</li>
28
29</ul>
30
31<p>Tyto volby jsou také dostupné v nastavení "Vlastnosti" (záložky <span class="pwgScreen">Nahrát fotografie</span>, <span
32class="pwgScreen">Komentáře uživatelů</span>, <span class="pwgScreen">Zamknout</span>,
33<span class="pwgScreen">Veřejná/soukromá</span>, <span
34class="pwgScreen">Reprezentant</span> dostupné z <span
35class="pwgScreen">Administrace, Kategorie, Nastavení</span>).</p>
36
37<h3>Směr řazení</h3>
38
39<p>Použít výchozí řazení.</p>
40
41<p>Použít na podkategorie. Určí jestli toto řazení bude použito i na podkategorie.</p>
42
43<p>Vyberte specifická kriteria použitá pro řazení této kategorie.</p>
44<ul>
45<li><strong>Datum vytvoření</strong>: Datum pořízení obrázku</li>
46<li><strong>Datum zveřejnění</strong>: Datum provedení synchronizace.</li>
47<li><strong>Průměrné hodnocení (*)</strong>: průměr je ovlivněn návštěvnickým hodnocením.</li>
48<li><strong>Nejčastěji navštěvované (*)</strong>: Počet návštěv ovlivní řazení.</li>
49<li><strong>Název souboru</strong>: Jméno souboru určené v políčku informace.</li>
50<li><strong>Id</strong>: Vnitřní ID (Novější prvky mají vyšší hodnotu).</li>
51
52</ul>
53<p><strong>(*)</strong>Upozornění: Vlastní nastavení řazení určitě otestujte, ne vždy to může vypadat tak jak očekáváte.</p>
54
55
56<h3>Reprezentant</h3>
57
58<p>Reprezentant kategorie je náhled představující kategorii, zobrazený na hlavní stránce (<span class="pwgScreen">category.php</span>), v případě že kategorie obsahuje pouze podkategorie a nemá jiný obsah (stejně jako kořenová kategorie).</p>
59
60<p>Reprezentanta kategorie je možné nastavit čtyřmi způsoby:</p>
61
62<ul>
63
64<li><span class="pwgScreen">Stránka s obrázky</span>: Jedním tlačítkem u obrázku nastavíte reprezentanta kategorie. Tlačítko je dostupné pouze administrátorům.</li>
65
66<li><span class="pwgScreen">Úpravou informace u obrázku</span> v administraci. Dostupné v <span
67  class="pwgScreen">picture.php</span> nebo ve <span class="pwgScreen">správě dávkových úkonu (administrace/fotografie/košík)</span> v <em>módu jednotlivě</em>. Více v příslušné nápovědě.</li>
68
69<li><span class="pwgScreen">Administrace, Kategorie, Nastavení,
70  Reprezentant</span>. Viz nápověda v příslušném menu.</li>
71
72<li><span class="pwgScreen">Editace galerie</span> (zde v tomto nastavení).</li>
73
74</ul>
75
76<p>Volba reprezentanta záleží na
77<code>allow_random_representative</code> konfiguračním parametru (v souboru <span
78class="filename">include/config_default.inc.php</span>).</p>
79
80<p>Výchozí hodnota (<code>allow_random_representative</code> je nastavena na "false"),
81každá kategorie obsahující alespoň jeden prvek má nastaveného fixního reprezentanta. Reprezentant je náhodně zvolen (jednou při vytvoření kategorie), další změna nastane pouze na vyžádání administrátorem. Pokud reprezentant nevyhovuje,
82můžete použít tlačítko <strong>Najít reprezentativní obrázek pomocí náhodného výběru</strong>.</p>
83
84<p>Pokud je konfigurační parametr <code>allow_random_representative</code> nastaven na "true", Kategorie nemusí obsahovat fixního reprezentanta. Stačí použít tlačítko <strong>Smazat reprezentanta</strong>.</p>
85
86<p>Jestliže kategorie obsahuje pouze podkategorie a žádný jiný obsah, může být reprezentována jakýmkoliv prvkem pomocí nastavení<span class="pwgScreen">Upravit informace o obrázku</span>. Jediná volba v tomto nastavení je tlačítko <strong>Smazat reprezentanta</strong>.</p>
87
88<h3>Napojit všechny položky na novou kategorii</h3>
89
90<ul>
91
92<li><strong>Název virtuální kategorie</strong>: jméno nově vytvořené virtuální kategorie,
93všechny obrázky aktuální kategorie budou přiřazeny do kategorie nově vzniklé.</li>
94
95<li><strong>Rodičovská kategorie</strong>: umístění nové kategorie. Prázdný výběr umístí novou kategorii do kořenové kategorie. </li>
96
97</ul>
98
99<h3>Napojit všechny položky na některé existující kategorie</h3>
100
101<ul>
102
103<li><strong>Kategorie</strong>: Vyberte cílovou kategorii.</li>
104
105</ul>
106
107<h3>Poslat informační e-mail uživatelům skupiny</h3>
108
109<ul>
110
111<li><strong>Skupina</strong>: skupina adresátů</li>
112
113<li><strong>Obsah e-mailu</strong>: Libovolný text e-mailu k odeslání.</li>
114
115</ul> 
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.