source: branches/2.1/language/lv_LV/help/help_permissions.html @ 7579

Last change on this file since 7579 was 7579, checked in by ddtddt, 10 years ago

[branche 2.1] help - add lv_LV (Latvian) thanks to Aivars Baldone

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 2.7 KB
Line 
1<fieldset>
2<legend>Atļaujas attēliem</legend>
3
4<p>Katram attēlam ir <strong>konfidencialitātes līmenis</strong> (atslēga). Katram lietotājam arī ir konfidencialitātes līmenis (slēdzene). Ir 5 konfidencialitātes līmeņi:</p>
5<ol>
6<li>Neviens</li>
7<li><em>Kontakti</em></li>
8<li><em>Draugi (augstāks par kontaktiem)</em></li>
9<li><em>Ģimene (augstāks par draugiem)</em></li>
10<li><em>Administrators (augstāks par visiem līmeņiem)</em></li>
11</ol>
12
13<p>Augstākam līmenim ir atļauja lietot zemākos līmeņus. Jo lietotāja konfidencialitātes līmenis ir augstāks, jo vairāk attēlus tas redz.</p>
14
15<p>Piemēram, ja attēlam "peter_wedding-0024.jpg" ir <em>"Ģimenes"</em>
16konfidencialitātes līmenis, tad:</p>
17<ul>
18<li>Pēteris (kas ir  <em>"Administrators"</em>) redz attēlu, jo <em>"Adminstrators"</em> var redzēt visus attēlus</li>
19<li>Beta (kas ir <em>"Ģimenes"</em> biedrs) arī redzēs attēlu</li>
20<li>Marija (kas ir tikai <em>"Draugs"</em>) attēlu neredzēs</li>
21</ul>
22
23<p>Lietotājs, kam nav tiesību redzēt kategorijas saturu, neredzēs pat kategorijas nosaukumu. Tas pats attiecas arī uz iezīmēm.</p>
24
25<p>Jūs varat iestādīt lietotāja konfidencialitātes līmeni izmantojot <span class="pwgScreen">Administrācijas &raquo; Lietotāja &raquo; Pārvaldnieka</span>
26ekrānu.</p>
27
28</fieldset>
29
30<fieldset>
31<legend>Atļaujas kategorijām</legend>
32
33<p>Ja konfidencialitātes līmeņi Jūs neapmierina, iespējams izmantot lietotāja vai grupas atļaujas uz kategorijām. Jūs varat izmantot atļaujas uz attēliem un kategorijām vienlaikus bez konfliktiem.</p>
34
35<p>Jūs varat aizliegt piekļuvi kategorijām. Varat izmainīt piekļuves tipu kategorijai uz "privāto", ja nepieciešams pārvaldīt piekļuves atļaujas.</p>
36
37<p>Jūs varat iestatīt kategoriju uz privāto rediģējot vienu kategoriju izmantojot (<span class="pwgScreen">Administratora &raquo; Kategoriju &raquo; Pārvaldnieku
38&raquo; edit</span>) vai veicot izvēles visā kategoriju kokā izmantojot
39(<span class="pwgScreen">Administrācijas &raquo; Kategoriju &raquo;
40Rekvizītus &raquo; Publisks / Privāts</span>).</p>
41
42<p>Ja kategorija ir privāta, iespējams pārvaldīt grupu un lietotāju atļaujas uzreiz 3 ekrānos:</p>
43
44<ul>
45
46<li><span class="pwgScreen">Administratora &raquo; Lietotāja &raquo; Pārvaldnieka
47&raquo; darbības atļauja </span> ( viena saite uz lietotāju)</li>
48
49<li><span class="pwgScreen">Administratora &raquo; Lietotāja &raquo; Grupu
50&raquo; darbības atļauja </span> (viena saite uz grupu)</li>
51
52<li><span class="pwgScreen">Administratora &raquo; Kategorijas &raquo;
53Pārvaldnieka &raquo; kategoriju piekļuves rediģēšanas atļauja </span> (viena saite uz kategoriju)</li>
54
55</ul>
56</fieldset>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.