source: branches/2.1/language/lv_LV/help/search.html @ 7622

Last change on this file since 7622 was 7622, checked in by ddtddt, 10 years ago

[branche 2.1] help - add lv_LV (Latvian) thanks to Aivars Baldone

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 862 bytes
Line 
1<h2>Meklēt</h2>
2
3<p>Šeit Jūs varat meklēt attēlus visā galerijā.</p>
4
5<dl>
6
7<dt>Meklēt pēc vārdiem</dt>
8<dd>Meklē pēc viena vai vairākiem vārdiem starp ar galeriju saistīto attēlu atribūtiem. Lietojiet * kā aizstājējzīmi nepilnam meklējumvārdam.</dd>
9
10<dt>Meklēt pēc autora</dt>
11<dd>Lietojiet * aizstājējzīmi nepilnam meklējumvārdam.</dd>
12
13<dt>Meklēt pēc datuma</dt>
14<dd>Izvēlieties datumu un/vai beigu datumu jūsu meklējumam. Atstājiet datuma lauku tukšu, ja vēlaties izveidot "before" meklējumu. Gadu beidzamajā lauciņa jāievada sekojošā formātā: AAAA (t.i. 2004)</dd>
15
16<dt>Meklēt Kategorijās</dt>
17<dd>Izvēlietits kategoriju vai kategorijas, kurās vēlaties meklēt. Meklēts tiks arī visās apakškategorijās, ja izvēlēsities pamatkategoriju un iestatīsit atļauju meklēt apakškategorijās.</dd>
18
19</dl>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.