source: branches/2.1/language/no_NO/help/group_list.html @ 9014

Last change on this file since 9014 was 9014, checked in by ddtddt, 10 years ago

[branches2.1] - add help - no_NO (Norwegian) thanks to atlew

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 600 bytes
Line 
1<h2>Gruppe liste</h2>
2
3<p>Dette er stedet hvor du kan behandle grupper.</p>
4
5<h3>Legg til en gruppe</h3>
6
7<p>Administrator kan legge til grupper.</p>
8
9<h3>Gruppe lister</h3>
10
11<p>For hvert element, gir listen tilgang til:</p>
12
13
14<ul>
15  <li>gå til medlem lister</li>
16  <li>gå til rettighetbehandlings skjermvindu</li>
17  <li>slette gruppe (krever en bekreftelse)</li>
18  <li>endre status "standard" (krever en bekreftelse)</li>
19</ul>
20
21<h3>Standard grupper</h3>
22<p>Standard grupper er grupper som automatisk blir assosiert til hver ny bruker ved registrering eller ved oprettelse av en administrator.</p>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.