source: branches/2.1/language/pl_PL/help/help_misc.html @ 7087

Last change on this file since 7087 was 7087, checked in by voyteckst, 10 years ago

translation corrections by marcin [at] mejor.pl

  • Property svn:eol-style set to LF
File size: 394 bytes
Line 
1<p>Jak tylko utworzysz galerię, zmień domyślne wyświetlanie w <span class="pwgScreen">Administracja &raquo; Konfiguracja &raquo; Opcje &raquo; Guest Settings</span>. Jeżeli tak zrobisz każdy nowy użytkownik będzie miał taki sam domyślny wygląd stron galerii.</p>
2
3<p>Jeżeli masz pytania, społeczność Piwigo zaprasza Cię na forum <a href="http://pl.piwigo.org/forum/"></a>.</p>
4
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.