source: branches/2.4/language/da_DK/help/cat_modify.html @ 18154

Last change on this file since 18154 was 18154, checked in by ddtddt, 8 years ago

[2.4] - language update for 2.4.4

  • Property svn:executable set to *
File size: 4.9 KB
Line 
1<h2>Rediger album</h2>
2
3<h3>Oplysninger</h3>
4
5<ul>
6 <li><strong>navn</strong>: omdøb album (en virtuel omdøbelse i tilfælde af et fysisk album).</li>
7 <li><strong>beskrivelse</strong>: kort tekst, der giver en generel idé om indholdet, teksten vil blive vist nederst på siden med miniaturerbilleder.</li>
8</Ul>
9
10<h3>Flyt</h3>
11
12<p>Hvis albummet er virtuelt, kan du flytte det. Flytning af et album betyder udskiftning af dets overordnede album.</p>
13
14<h3>Valgmuligheder</h3>
15
16<ul>
17 <li><strong>Adgangstype</strong>: Rettighedsstyring. Hvis du gør et album privat, vil alle dets underalbummer også blive private. Hvis du gør et album offentligt, vil alle dets overordenede albummer bliver offentlige.</li>
18 <li><strong>Lås</strong>: Albummet og dets underalbummer bliver midlertidigt deaktiveret på grund af vedligeholdelse.</li>
19 <li><strong>Kommentarer</strong>: Autoriserer brugere til at kommentere billeder i albummet.</li>
20</Ul>
21
22<p>Du kan også håndtere valgmulighederne under administrationssiden "Egenskaber"
23(siderne
24<span class="pwgScreen">Kommentarer</span>,
25<span class="pwgScreen">Lås</span>,
26<span class="pwgScreen">Offentlig/privat</span>,
27<span class="pwgScreen">Repræsentant</span> tilgængelige fra
28<span class="pwgScreen">Administration &raquo; Albummer &raquo; Egenskaber</span>).</p>
29
30<h3>Sorteringsrækkefølge</h3>
31
32<p>Brug standardsorteringsrækkefølgen for billeder.</p>
33
34<p>Angiv hvorvidt sorteringsrækkefølgen også vil gælde underalbummer.</p>
35
36<p>Vælg specifikt sorteringskriterium, der skal anvendes på dette album.</p>
37
38<ul>
39<li><strong>Oprettelsesdato</strong>: Den dato fotoet blev taget</li>
40<li><strong>Tilføjelsesdato</strong>: Synkroniseringsdato</li>
41<li><strong>Gennemsnitlig bedømmelse (*)</strong>: Gennemsnitlig bedømmelse kan ændres ved besøgendes bedømmelser</li>
42<li><strong>Mest besøgte (*)</strong>: Det aktuelle besøg kan ændre rækkefølgen af de mest besøgte</li>
43<li><strong>Filnavn</strong>: Navnet angivet i oplysningsfeltet</li>
44<li><strong>Id</strong>: Intern id (seneste kategorier har en højere id end de tidligere)</li>
45</Ul>
46
47<p>(*)</strong>Advarsel: Sørg selv for at teste sorteringsrækkefølgen, da de kan give uventede resultater.</p>
48
49
50<h3>Repræsentanten</h3>
51
52<p>Albumsrepræsentanten er miniaturebilledet, der vises på hovedsiden (<span class="pwgScreen">category.php</span>), som repræsentant for albummet, når det kun indeholder underalbummer og ingen fotografier (lige som rodalbummet).</p>
53
54<p>Foto fra et album:</p>
55
56<ul>
57  <li><span class="pwgScreen">Fotoside</span>: En af handlingsknapperne giver mulighed for at vælge det aktuelle billede som repræsentant for det viste album. Knappen er kun tilgængelig for administratorer.</Li>
58  <li><span class="pwgScreen">Ændring af fotooplysninger</span> i administration. Siden er tilgængelig fra <span class="pwgScreen">picture.php</span> eller <span class="pwgScreen">Batchadministration</span> i <em>enhedstilstand</em> .Se hjælpen til denne side for flere oplysninger.</li>
59  <li><span class="pwgScreen">Administration &raquo; Albummer  &raquo; Egenskaber, Repræsentant</span>. Se hjælpen til denne side for flere oplysninger.</li>
60  <li><span class="pwgScreen">Rediger album</span> (den aktuelle side).</li>
61</Ul>
62
63<p>Valg af repræsentant afhænger af <code>allow_random_representative</code>-opsætningsparameteret (se <span class="filnavn">include/config_default.inc.php</span>).</p>
64
65<p>I standardtilstand (<code>allow_random_representative</code> sat til false), er hvert album indeholdende mindst et element, repræsenteret af et fast element. Når det er opsat (ved oprettelsen af albummet), ændres repræsentanten kun når en administrator beder om det. Hvis repræsentanten ikke er hensigtsmæssig, kan du benytte <strong>Find en ny tilfældig repræsentant</strong>.</p>
66
67<p>Hvis <code>allow_random_representative</code>-opsætningsparameteret er sat til true, vil et album, der indeholder billeder, ikke have en fast repræsentant. Benyt blot knappen <strong>Slet repræsentant</strong>.</p>
68
69<p>Hvis albummet kun indeholder underalbummer og ingen fotografier, kan det ikke desto mindre være repræsenteret af ethvert element, takket være siden <span class="pwgScreen">Ændring af fotooplysninger</span>. Den eneste valgmulighed på den aktuelle side er knappen <strong>Slet repræsentant</strong>.</p>
70
71<h3>Knyt alle billeder i et album til et nyt album</h3>
72
73<ul>
74
75<li><strong>Virtuelt albumnavn</strong>: Navnet på det nye album, der skal oprettes, alle billeder fra albummet vil blive knyttet til det nye.</li>
76
77<li><strong>Overordnet album</strong>: Hvor det nye album vil være placeret. Lad det være tomt, for at oprette under roden.</li>
78
79</ul>
80
81<h3>Knyt alle billeder i et album til eksisterende album</h3>
82
83<ul>
84
85<li><strong>Albummer</strong>: Vælg målalbummet</li>.
86
87</Ul>
88
89<h3>Send en oplysningsmail til gruppens medlemmer</h3>
90
91<ul>
92
93<li><strong>Gruppe</strong>: Modtagergruppe</li>
94
95<li><strong>Mailindhold</strong>: Fritekst der sendes til dem</li>
96
97</Ul>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.