source: branches/2.4/language/da_DK/help/cat_move.html @ 18154

Last change on this file since 18154 was 18154, checked in by ddtddt, 8 years ago

[2.4] - language update for 2.4.4

  • Property svn:executable set to *
File size: 565 bytes
Line 
1<h2>Flytning af virtuelle albummer</h2>
2
3<p>Kun virtuelle albummer kan få et nyt overordnet album.</p>
4
5<h3>Virtuelle albummer som skal flyttes</h3>
6
7<p>Vælg et eller flere virtuelle albummer, som du ønsker at flytte.
8Hvis listen er tom, betyder det at du endnu ikke har oprettet en.</p>
9
10<h3>Nyt overordnet album</h3>
11
12<p>Vælg det nye overordnede album (virtuelt eller fysisk).
13Hvis du ikke vælger et overordnet album, bliver det valgte virtuelle album flyttet til roden.
14Et album kan ikke blive flyttet ind i sig selv eller til et af dets underalbummer.</p>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.