source: branches/2.4/language/da_DK/help/cat_perm.html @ 18154

Last change on this file since 18154 was 18154, checked in by ddtddt, 8 years ago

[2.4] - language update for 2.4.4

  • Property svn:executable set to *
File size: 536 bytes
Line 
1<h2>Rediger albumtilladelser</h2>
2
3<p>Siden er kun tilgængelig ved private albummer. Her kan man vælge brugere og grupper, som er autoriseret til at se albummet.</p>
4
5<h3>Grupper</h3>
6
7<p>Du kan fratage eller tildele gruppeadgang til det aktuelle album. Ved at ændre gruppeautorisationer, vil brugerne som hører til disse grupper få tildelt adgang til albummet.</p>
8
9<h3>Brugere</h3>
10
11<p>Du kan fratage eller tildele adgang til individuelle brugere. Bruger der har adgang via en gruppe, kan via undtagelser få frataget adgang.</p>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.