source: branches/2.4/language/da_DK/help/help_virtual_links.html @ 18154

Last change on this file since 18154 was 18154, checked in by ddtddt, 8 years ago

[2.4] - language update for 2.4.4

File size: 542 bytes
Line 
1<p>Fotografier vises i albummet svarende til deres mappe med filer.</p>
2
3<p>Du kan også vise et fotografi i flere albummer, uden at have filen flere gange på webserveren.
4Tilknyt fotografiet til et vilkårligt album fra siden til redigering af et fotografi (som alle
5administratorer kan få adgang til fra fotosiden på gallerisiden).</p>
6
7<p>Virtuelle albummer er baseret på samme koncept: de har ingen tilsvarende mappe. Opret virtuelle
8albummer fra <span class="pwgScreen">Administration &raquo; Albummer &raquo; Håndter</span>.</p>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.