source: branches/2.4/language/da_DK/help/photos_add_ftp.html @ 18154

Last change on this file since 18154 was 18154, checked in by ddtddt, 8 years ago

[2.4] - language update for 2.4.4

File size: 2.5 KB
Line 
1<fieldset>
2  <legend>Kom hurtigt i gang</legend>
3
4<ol>
5  <li>Opret en mappe på din computer.</li> 
6
7  <li>Kopier nogle fotografier til mappen og ændr deres størrelser så de er velgende til webvisning. <em>Advarsel</em>: Navnet på mapperne og filerne må kun indeholde bogstaver, tal, "-", "_" eller ".". Ingen mellemrum eller accenttegn.</li>
8
9  <li>Med en ftp-klient kopieres mappen til "galleries"-mappen i din Piwigo-installation.</li>
10
11  <li>Log ind i dit galleri og gå til <span class="pwgScreen">Administration</span> og klik på den store Synkroniser-knap.</li>
12</ol>
13
14<p>Tillykke! Du har nu oprettet det første album i dit fotogalleri.</p>
15</fieldset>
16
17<fieldset>
18  <legend>Organisering af mapper og filer</legend>
19
20<ul>
21
22  <li>
23
24    <p>Mapper med albummer er i Piwigo-mappen
25    "galleries". Her vises et mappetræ for et lille galleri (med
26    med anvendelse af megen funktionalitet):</p>
27
28    <pre>
29galleries
30|-- bryllup
31|   |-- fejring
32|   |   |-- ankomst
33|   |   |   |-- paul-alene.jpg
34|   |   |   +-- sarah-alene.jpg
35|   |   +-- afrejse
36|   |       +-- paul-og-sarah.jpg
37|   +-- fest
38|       |-- dansende001.jpg
39|       |-- dansende002.jpg
40|       +-- dansende003.jpg
41+-- bryllupsrejse
42    |-- hotel.png
43    |-- video-fra-fly.avi
44    +-- pwg_representative
45        +-- video-fra-fly.jpg
46</pre>
47
48  </li>
49
50  <li>Bortset fra "pwg_representative" (se forklaring herunder), genererer hver mappe under "galleries" et album. Der er ingen begrænsning på hvor mange niveauer, der kan være.</li>
51
52  <li>Grundlæggende repræsenteres et element af en fil. En fil kan være et
53  Piwigo-element, hvis dets filendelse er blandt mulighederne angivet i opsætningsparameteret
54  <code>file_ext</code> (se filen <span class="filename">include/config_default.inc.php</span> file).
55  En fil kan være et billede, hvis dets filendelse er blandt mulighederne angivet i opsætningsparameteret
56  <code>picture_ext</code>.</li>
57
58  <li>Ingen fotoelementer (video, lyde, tekstfiler, alt muligt andet ...) er som standard repræsenteret af en ikon
59  svarende til filendelsen. Man kan valgfrit associere et miniaturebillede og repræsentativ fil (se video.avi i eksemplet herover).</li>
60
61  <li><em>Advarsel</em>: Navnene på mapper og filer må kun indeholde bogstaver, tal, "-", "_" eller ".". Ingen mellemrum eller accenttegn.</li>
62
63  <li>Når fotografierne er korrekt placeret i mapperne, går man til: <span class="pwgScreen">Administration &raquo; Værktøjer &raquo;
64  Synkroniser</span></li>
65
66</ul>
67</fieldset>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.