source: branches/2.4/language/da_DK/help/search.html @ 18154

Last change on this file since 18154 was 18154, checked in by ddtddt, 8 years ago

[2.4] - language update for 2.4.4

File size: 823 bytes
Line 
1<h2>Søgning</h2>
2
3<p>Siden giver mulighed for at søge i efter fotografier i hele galleriet.</p>
4
5<dl>
6
7  <dt>Søg efter ord</dt>
8  <dd>Søg efter et eller flere ord blandt attributterne, som er relateret til galleriets fotografier. Anvend * som wildcard til delvis match.</dd>
9
10  <dt>Søg efter en forfatter</dt>
11  <dd>Anvend * som wildcard til delvis match.</dd>
12
13  <dt>Søg efter dato</dt>
14  <dd>Vælg en dato og/eller slutdato til din søgning. Lad datofeltet være tomt hvis du ønsker at foretage en "før"-søgning. Året i det sidste felt skal angives i følgende format: ÅÅÅÅ (fx 2004)</dd>
15
16  <dt>Søg i albummer</dt>
17  <dd>Vælg album eller albummer, du ønsker at søge i. Alle underalbummer kan gennemsøges ved at vælge det overordnede album samt aktivere søgning i underalbummer derunder.</dd>
18
19</dl>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.