source: extensions/AMenuManager/language/lv_LV/plugin.lang.php @ 17000

Last change on this file since 17000 was 17000, checked in by TranslationTeam, 8 years ago

[amenumanager] Update lv_LV, thanks to : agrisans

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 5.4 KB
Line 
1<?php
2
3$lang['Grum Plugin Classes is not installed'] = 'Spraudnis <b>Grum Plugin Classes</b> nav uzinstalēts';
4
5$lang['g002_title_page'] = 'Izvērstā Izvēlnes Pārvaldīšana';
6$lang['g002_version'] = 'r';
7
8$lang['g002_error_invalid_ajax_call'] = "Kļūdains funkcijas izsaukums !";
9
10$lang['g002_setmenu'] = 'Izvēlnes pārvaldība';
11$lang['g002_addlinks'] = 'Saites';
12$lang['g002_randompict'] = 'Gadījuma attēls';
13$lang['g002_personnalblock'] = 'Personificēta izvēlne';
14
15$lang['g002_setmenu_nfo'] = 'Attēlojamo izvēlnes/ņu bloku pārvaldība ';
16$lang['g002_addlinks_nfo'] = 'Izvēlnes/ņu bloks, kas ļauj parādīt hipersaišu sarakstu';
17$lang['g002_randompict_nfo'] = 'Izvēlnes/ņu bloks, kas ļauj parādīt gadījuma attēlu no galerijas';
18$lang['g002_personnalblock_nfo'] = 'Parādīt personificētus (pielāgotus) blokus izvēlnē';
19
20
21$lang['g002_mode_new_window'] = 'Jauns logs';
22$lang['g002_mode_current_window'] = 'Patrreizējais logs';
23$lang['g002_addlink'] = 'Pievienot saiti';
24$lang['g002_label'] = 'Uzraksts';
25$lang['g002_url'] = 'URL';
26$lang['g002_mode'] = 'Režīms';
27$lang['g002_icon'] = 'Pārstāvētājattēls';
28$lang['g002_visible'] = 'Redzams';
29$lang['g002_linkslist'] = "Saišu saraksts";
30$lang['g002_confirm_delete_link'] = "Izdzēst saiti ?";
31$lang['g002_nolinks'] = 'Nav saišu';
32$lang['g002_link'] = 'saite';
33$lang['g002_links'] = 'saites';
34
35$lang['g002_createoflink'] = 'Pievienot saiti';
36$lang['g002_editoflink'] = 'Rediģēt saiti';
37$lang['g002_createthelink'] = 'Pievienot saiti';
38$lang['g002_editthelink'] = 'Rediģēt saiti';
39
40$lang['g002_configlinks'] = 'Saišu iestatījumi';
41$lang['g002_setting_link_links']='Saites';
42$lang['g002_setting_link_show_icon'] = 'Parādīt saiti pārstāvošo attēlu';
43
44$lang['g002_setting_block_menu'] = 'Izvēlnes integrācija (apvienošana)';
45$lang['g002_setting_block_active'] = 'Parādīt bloku izvēknē';
46$lang['g002_setting_block_title'] = 'Bloka nosaukums';
47$lang['g002_apply'] = 'Pielietot';
48
49$lang['g002_sectionslist'] = 'Izvēlņu bloki';
50
51$lang['g002_yesno_y'] = 'Jā';
52$lang['g002_yesno_n'] = 'Nē';
53
54$lang['g002_owner'] = 'Saimnieks';
55$lang['g002_sectionid'] = 'Identifikators';
56$lang['g002_name'] = 'Uzraksts';
57
58$lang['g002_configrandompic'] = 'Gadījuma attēla iestatījumi';
59$lang['g002_setting_randompic_aboutpicture'] = 'Attēlojamie dati';
60$lang['g002_setting_randompic_showname'] = 'Parādīt attēla nosaukumu';
61$lang['g002_setting_randompic_showcomment'] = 'Parādīt attēla komentāru';
62$lang['g002_show_n'] = 'Nē';
63$lang['g002_show_o'] = 'Parādīt virs attēla';
64$lang['g002_show_u'] = 'Parādīt zem attēla';
65
66$lang['g002_personalisedlist'] = "Pielāgoto bloku saraksts";
67$lang['g002_notitle'] = '[No title]';
68$lang['g002_title'] = 'Virsraksts';
69$lang['g002_sections'] = 'bloki';
70$lang['g002_section'] = 'bloks';
71$lang['g002_nosections'] = 'Nav bloku';
72$lang['g002_addsection'] = 'Pievienienot jaunu bloku';
73$lang['g002_createofpersonalised'] = 'Izveidot jaunu pielāgotu bloku';
74$lang['g002_editofpersonalised'] = 'Modificēt pielāgoto bloku';
75$lang['g002_setting_block_langchoice'] = 'Valodas izvēle';
76$lang['g002_setting_personalised_content'] = 'Bloka saturs';
77$lang['g002_setting_personalised_properties'] = 'Īpašības';
78$lang['g002_setting_personalised_nfo'] = 'Apraksts';
79
80$lang['g002_all_languages'] = "Visas valodas";
81
82$lang['g002_modmenu'] = '\'izvēlne\' bloks';
83$lang['g002_modspecial'] = '\'speciāls\' bloks';
84$lang['g002_labelmenu'] = 'Izvēlnes uzraksts';
85
86$lang['g002_setting_randompic_periodicchange'] = "Attēla izmaiņu periodiskums";
87$lang['g002_setting_randompic_periodicchange_delay'] = "Kavējums";
88$lang['g002_setting_randompic_periodicchange_deactivated'] = "Atspējots";
89$lang['g002_setting_randompic_height'] = "Izvēlnes bloka augstums";
90$lang['g002_setting_randompic_height_auto'] = "Automātiski";
91
92// v2.1.3
93$lang['g002_cancel'] = "Atcelt";
94$lang['g002_piwigo_default'] = "Piwigo kārtojums pēc noklusēšanas";
95$lang['g002_apply_changes'] = "Apstiprināt izmaiņas";
96$lang['g002_config_saved'] = "Konfigurācija ir saglabāta";
97$lang['g002_adviser_not_allowed'] = "Padomdevējam nav tiesību izdarīt izmaiņas";
98$lang['g002_click_to_manage_rights'] = "Tiesību pārvaldīšana";
99
100$lang['g002_ok'] = "OK";
101$lang['g002_config_saved'] = "Konfigurācija saglabāta";
102$lang['g002_config_not_saved'] = "Konfigurācija nav saglabāta";
103$lang['g002_selected_all_gallery'] = "Visi albūmi";
104$lang['g002_selected_favorites_wm'] = "Webmasteramīļākie attēli";
105$lang['g002_selected_categories'] = "Visi atlasītie albūmi";
106$lang['g002_loading'] = "Ielādējas...";
107$lang['g002_valid_order'] = "Pielietot kārtību";
108$lang['g002_reset_order'] = "Atjaunot kārtību";
109$lang['g002_accessibility'] = "Pieejamība";
110$lang['g002_setting_core_blocks_content'] = " 'Menu' & 'Specials' izvēlņu saturs";
111$lang['g002_setting_blocks_position'] = "Redzamība & kārtojums izvēlnēm ";
112$lang['g002_plugin'] = "Spraudnis";
113$lang['g002_selectedpict'] = "Atlasītie attēli";
114$lang['g002_album_nfo'] = 'Atļaut konvertēt vienu vai vairākus albūmus izvēlnē';
115$lang['g002_album2menu'] = "Izvēlnē konvertētais albūms";
116$lang['g002_album'] = "Albūma &rArr; izvēlne";
117$lang['g002_setting_albums_menus'] = "Albūmi, ko konvertēt izvēlnē";
118
119$lang['gmaps_gpc_not_up_to_date'] = 'Spraudnim nepieciešams lai būtu uzinstalēta spraudņa <i>Grum Plugin Classes</i> versija %s. Patlaban ir uzinstalēta versija %s: lūdzu pielietojiet spraudņa <i>Grum Plugin Classes</i> jauninājumu.    ';
120?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.