source: extensions/AMenuManager/language/pl_PL/plugin.lang.php @ 12146

Last change on this file since 12146 was 12146, checked in by TranslationTeam, 9 years ago

[AMenuManager] Update Polski [PL], thanks to : Greybrow

File size: 5.1 KB
Line 
1<?php
2
3$lang['Grum Plugin Classes is not installed'] = 'Plugin <b>Grum Plugin Classes</b> nie jest zainstalowany';
4
5$lang['g002_title_page'] = 'Zaawansowane Zarządzanie Menu';
6$lang['g002_version'] = 'r';
7
8$lang['g002_error_invalid_ajax_call'] = 'Niepoprawne wywołanie funkcji!';
9$lang['g002_addlinks'] = 'Linki';
10$lang['g002_randompict'] = 'Losowy obraz';
11$lang['g002_personnalblock'] = 'Menu spersonalizowane';
12
13$lang['g002_setmenu_nfo'] = 'Zarządzanie wyświetlanymi blokami menu';
14$lang['g002_addlinks_nfo'] = 'Blok menu pozwalający na wyświetlanie linków';
15$lang['g002_randompict_nfo'] = 'Blok menu pozwalający na wyświetlanie losowych obrazów z galerii';
16$lang['g002_personnalblock_nfo'] = 'Wyświetlaj spersonalizowane bloki w menu';
17
18
19$lang['g002_mode_new_window'] = 'Nowe okno';
20$lang['g002_mode_current_window'] = 'Aktualne okno';
21$lang['g002_addlink'] = 'Dodaj link';
22$lang['g002_label'] = 'Nazwa';
23$lang['g002_url'] = 'URL';
24$lang['g002_mode'] = 'Tryb';
25$lang['g002_icon'] = 'Obraz reprezentant';
26$lang['g002_visible'] = 'Widoczny';
27$lang['g002_linkslist'] = "Lista linków";
28$lang['g002_confirm_delete_link'] = 'Usunąć link?';
29$lang['g002_link'] = 'link';
30$lang['g002_links'] = 'linki';
31
32$lang['g002_createoflink'] = 'Dodaj link';
33$lang['g002_editoflink'] = 'Edytuj link';
34$lang['g002_createthelink'] = 'Dodaj link';
35$lang['g002_editthelink'] = 'Edytuj link';
36
37$lang['g002_configlinks'] = 'Ustawienia linków';
38$lang['g002_setting_link_links']='Linki';
39$lang['g002_setting_link_show_icon'] = 'Wyświetlaj linki do reprezentujących obrazów';
40
41$lang['g002_setting_block_menu'] = 'Integracja z menu';
42$lang['g002_setting_block_active'] = 'Pokazuj blok w menu';
43$lang['g002_setting_block_title'] = 'Tytuł bloku';
44$lang['g002_apply'] = 'Zastosuj';
45
46$lang['g002_sectionslist'] = 'Bloki menu';
47
48$lang['g002_yesno_y'] = 'Tak';
49$lang['g002_yesno_n'] = 'Nie';
50
51$lang['g002_owner'] = 'Właściciel';
52$lang['g002_sectionid'] = 'Identyfikator';
53$lang['g002_name'] = 'Nazwa';
54
55$lang['g002_translate'] = 'Przetłumacz Translatorem Google';
56
57$lang['g002_configrandompic'] = 'Ustawienia losowych obrazów';
58$lang['g002_setting_randompic_aboutpicture'] = 'Wyświetlane daty';
59$lang['g002_setting_randompic_showname'] = 'Pokazuj nazwy obrazów';
60$lang['g002_setting_randompic_showcomment'] = 'Pokazuj komentarze do obrazów';
61$lang['g002_show_n'] = 'Brak';
62$lang['g002_show_o'] = 'Wyświetlaj nad obrazem';
63$lang['g002_show_u'] = 'Wyświetlaj pod obrazem';
64
65$lang['g002_personalisedlist'] = "Lista spersonalizowanych bloków";
66$lang['g002_notitle'] = '[Brak tytułu]';
67$lang['g002_title'] = 'Tytuł';
68$lang['g002_sections'] = 'bloki';
69$lang['g002_section'] = 'blok';
70$lang['g002_nosections'] = 'Brak';
71$lang['g002_addsection'] = 'dodaj nowy blok';
72$lang['g002_createofpersonalised'] = 'Stwórz nowy spersonalizowany blok';
73$lang['g002_editofpersonalised'] = 'Edytuj spersonalizowany blok';
74$lang['g002_setting_block_langchoice'] = 'Ostatni wybór';
75$lang['g002_setting_personalised_content'] = 'Zawartość bloku';
76$lang['g002_setting_personalised_properties'] = 'Właściwości';
77$lang['g002_setting_personalised_nfo'] = 'Opis';
78
79$lang['g002_all_languages'] = "Wszystkie języki";
80
81$lang['g002_modmenu'] = 'blok menu';
82$lang['g002_modspecial'] = 'blok specjalny';
83$lang['g002_labelmenu'] = 'Nazwa menu';
84
85$lang['g002_setting_randompic_periodicchange'] = "Okresowa zmiana obrazu";
86$lang['g002_setting_randompic_periodicchange_delay'] = "Opóźnienie";
87$lang['g002_setting_randompic_periodicchange_deactivated'] = "Wyłączony";
88$lang['g002_setting_randompic_height'] = "Wysokość bloku menu";
89$lang['g002_setting_randompic_height_auto'] = "Automatycznie";
90
91$lang['g002_cancel'] = 'Anuluj';
92$lang['g002_piwigo_default'] = 'Domyślne sortowanie Piwigo';
93$lang['g002_apply_changes'] = 'Zastosuj zmiany';
94$lang['g002_config_saved'] = 'Konfiguracja zapisana';
95$lang['g002_adviser_not_allowed'] = 'Konsultant nie może zmienić ustawień';
96
97$lang['g002_click_to_manage_rights'] = 'Zarządzanie uprawnieniami';
98$lang['g002_ok'] = 'OK';
99$lang['g002_config_not_saved'] = 'Konfiguracja nie została zapisana';
100$lang['g002_selected_all_gallery'] = 'Wszystkie albumy';
101$lang['g002_selected_favorites_wm'] = 'Ulubione zdjęcia Webmastera';
102$lang['g002_selected_categories'] = 'Wszystkie zaznaczone albumy';
103$lang['g002_loading'] = 'Ładowanie...';
104$lang['g002_valid_order'] = 'Zastosuj sortowanie';
105$lang['g002_reset_order'] = 'Resetuj sortowanie';
106$lang['g002_accessibility'] = 'Dostępność';
107$lang['g002_setting_core_blocks_content'] = 'Zawartość menu \'Specjalne\' i \'Menu\'';
108$lang['g002_setting_blocks_position'] = 'Sortowanie i widoczność menu ';
109$lang['g002_plugin'] = 'Wtyczka';
110$lang['g002_selectedpict'] = 'Zaznaczone zdjęcia';
111$lang['g002_album_nfo'] = 'Pozwól przekonwertować jeden lub więcej albumów w menu';
112$lang['g002_album2menu'] = 'Przekonwertowany album w menu';
113$lang['g002_album'] = 'Album ⇒ menu';
114$lang['g002_setting_albums_menus'] = 'Albumy do przekonwertowania w menu';
115$lang['gmaps_gpc_not_up_to_date'] = 'Do działania wtyczki potrzebna jest <i>Grum Plugin Classes</i> wersja %s Obecnie zainstalowana jest wersja %s: proszę zaktualizować wersję wtyczki <i>Grum Plugin Classes</i>.';
116
117?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.