source: extensions/AdditionalPages/language/pl_PL/plugin.lang.php @ 9273

Last change on this file since 9273 was 9273, checked in by patdenice, 9 years ago

Add missing language key.
Javascript selector for menu's language.

  • Property svn:eol-style set to LF
File size: 2.0 KB
Line 
1<?php
2
3$lang['ap_add_page'] = 'Dodaj stronę';
4
5$lang['ap_create'] = 'Stwórz nową dodatkową stronę';
6$lang['ap_deleted_page'] = 'Strona usunięta';
7$lang['ap_no_name'] = 'Nie wypełniłeś pola nazwy.';
8$lang['ap_saved_page'] = 'Strona zapisana';
9$lang['ap_modify'] = 'Modyfikuj dodatkową stronę';
10$lang['ap_all_lang'] = 'Wszystkie';
11$lang['ap_all_group'] = 'Wszystkie';
12
13$lang['ap_conf_saved'] = 'Konfiguracja zapisana.';
14
15$lang['ap_page_name'] = 'Nazwa strony';
16$lang['ap_page_lang'] = 'Język';
17$lang['ap_default_language'] = 'Domyślnie';
18$lang['ap_page_pos'] = 'Pozycja';
19$lang['ap_authorized_group'] = 'Autoryzowane grupy';
20$lang['ap_authorized_users'] = 'Autoryzowani użytkownicy';
21$lang['ap_select_all'] = 'Wybierz wszystkie';
22$lang['ap_unselect_all'] = 'Odznacz wszystkie';
23$lang['ap_guest'] = '(zostaw puste dla stron publicznych)';
24$lang['ap_pos0'] = '0 aby nie pokazywać strony w menu';
25$lang['ap_page_content'] = 'Treść';
26$lang['ap_save'] = 'Zapisz';
27$lang['ap_delete'] = 'Usuń';
28
29$lang['ap_config'] = 'Konfiguracja';
30$lang['ap_menu_name'] = 'Nazwa menu';
31$lang['ap_show_menu'] = 'Pokaż menu blokowe';
32$lang['ap_redirect'] = 'Automatycznie przekieruj na zapisaną stronę';
33$lang['ap_show_home'] = 'Pokaż przycisk "powrót do głównej" na dodatkowej stronie';
34$lang['ap_show_edit'] = 'Pokaż link edytowania pozycji w menu';
35$lang['ap_perm'] = 'Aktywuj zarządzanie autoryzacją:';
36$lang['ap_group_perm'] = 'grupami';
37$lang['ap_user_perm'] = 'użytkownikami';
38$lang['ap_parse_bbcode'] = 'Konwertuj strony pisane przy użyciu BBCode';
39$lang['ap_convert_bbcode_ok'] = 'Konwersja aktywna.';
40
41/*TODO*/$lang['ap_edit_page'] = 'Edit a page';
42/*TODO*/$lang['ap_set_as_homepage'] = 'Set as Homepage';
43/*TODO*/$lang['ap_standalone_page'] = 'Standalone Page';
44/*TODO*/$lang['ap_homepage_tip'] = 'Replace your gallery\'s homepage';
45/*TODO*/$lang['ap_standalone_tip'] = 'Page require full HTML structure';
46/*TODO*/$lang['ap_permalink_already_used'] = 'Permalink %s is already used by page %s';
47
48?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.