source: extensions/BatchDownloader/language/lv_LV/advanced.html @ 23347

Last change on this file since 23347 was 23347, checked in by TranslationTeam, 8 years ago

[batch_downloader] Update lv_LV, thanks to : agrisans

  • Property svn:executable set to *
File size: 1.0 KB
RevLine 
[23347]1<dt><span>$conf['batch_download_max_elements']</span></dt>
2<dd>Maksimālā <b>Maksimālais lejupielādējamo foto skaits vienā lejupielādē</b> slaidera vērtība. <i>Noklusējuma vērtība ir <span>1000</span>.</i></dd>
3
4<dt><span>$conf['batch_download_max_size']</span></dt>
5<dd>Maksimālā <b>Katra arhīva maksimālais lielums </b> slaidera vērtība.<i>Noklusējuma vērtība ir <span>500</span>.</i></dd>
6
7<dt><span>$conf['batch_download_force_pclzip']</span></dt>
8<dd>Ja <span>true</span>, lieto piespiedu <b>PclZip</b> <b>ZipArchive</b> vietā kā ZIP bibliotēku. <i>Noklusējuma vērtība ir<span>false</span>.</i></dd>
9
10<dt><span>$conf['batch_download_direct']</span></dt>
11<dd>Ja <span>true</span>, piegādā ZIP failus ar HTTP pāradresāciju PHP plūsmas vietā. <i>Noklusējuma vērtība ir<span>false</span>.</i></dd>
12
13<dt><span>$conf['batch_download_additional_ext']</span></dt>
14<dd>Lejuplādējamu failu paplašinājumu masīvs (reģistrjutīgs). <i>Noklusējuma vērtība ir <span>$conf['picture_ext']</span>.</i></dd>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.